Чортків online

 

ЧОРТКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

 ___________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

   РІШЕННЯ  (ПРОЕКТ)              

 

від  ____ грудня  2019 року                                                             №______

м. Чортків

 

Про   затвердження   Плану   діяльності
Чортківської  міської ради з підготовки
проектів регуляторних актів на 2020 рік

 

З метою впорядкування діяльності виконавчих органів міської ради з підготовки регуляторних актів, що діють у сфері господарської діяльності, відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА:

 

         1.Затвердити План діяльності Чортківської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік згідно додатку.

      2.Оприлюднити План діяльності Чортківської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік на офіційному сайті Чортківської міської ради в десятиденний термін з моменту підписання цього рішення.

3.Зобов’язати керівників структурних підрозділів міської ради забезпечити своєчасне виконання заходів, передбачених планом діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік .

4.Керівникам структурних підрозділів міської ради та виконавчого комітету при розробці регуляторних актів, не передбачених Планом, затвердженим пунктом 1 рішення, вносити відповідні зміни не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки такого проекту, відповідно до вимог статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

     5.Постійній комісії з питань реалізації державної регуляторної політики забезпечити підготовку експертних висновків щодо регуляторного впливу проектів регуляторних актів, які винесені на розгляд сесії міської ради про відповідність вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Романа Тимофія та постійну комісію з питань дотримання законності, охорони громадського порядку та депутатської етики.

 

 

 

Міський голова                                                              Володимир ШМАТЬКО

Додаток

                                                                                                                                                                                 до рішення міської ради

                                                                                                                                                                             від ___ грудня 2019 року №______

 

План

 діяльності Чортківської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік

 

№ п/п

Вид проекту

Назва проекту

Мета прийняття

Строк підготовки проектів

Відповідальний за підготовку проекту регуляторного акту

 

1.

рішення

міської ради

Про встановлення  ставок  та  пільг із

сплати податку  на   нерухоме    майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік

 

забезпечення збалансованості бюджетних надходжень 

І-ІІ квартал 2020

відділ економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності

2

рішення

міської ради

Про встановлення ставок   єдиного податку для фізичних осіб підприємців на 2021 рік

забезпечення збалансованості бюджетних надходжень 

І-ІІ квартал 2020

відділ економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності

3

рішення

міської ради

Про затвердження ставки збору за місця

для паркування транспортних засобів на 2021 рік  

забезпечення збалансованості бюджетних надходжень

І-ІІ квартал 2020

відділ економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності

4

рішення

міської ради

Про встановлення ставки транспортного податку на 2021 рік

забезпечення збалансованості бюджетних надходжень

І-ІІ квартал 2020

відділ економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності

5

рішення

міської ради

Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2021 рік

забезпечення збалансованості бюджетних надходжень 

І-ІІ квартал 2020

відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища

6

рішення

міської ради

Про затвердження Порядку надання інформації до служби містобудівного кадастру відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради суб’єктами інформаційного обміну

Впорядкування інформації містобудівного кадастру

І-ІІ квартал 2020

відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                                                      Ярослав ДЗИНДРА


ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА
РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 2-27-98
24636045@mail.gov.ua
info@chortkivmr.gov.ua