Чортків online
Дата публікації: 15.04.2019

 

 

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту – рішення Чортківської міської ради «Про встановлення ставок  та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік».

Проект рішення сесії Чортківської міської  ради « та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік » розроблено відділом економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності міської ради.   Проектом регуляторного акта передбачається встановити ставки та пільги податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які забезпечили б надходження до місцевого бюджету для реалізації міських цільових програм.

Проект регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу до нього розміщений  на офіційному веб-сайті Чортківської міської ради  www.chortkivmr.gov.ua  

Пропозиції та зауваження до проекту рішення приймаються у письмовому вигляді до          17.00 год. 15.05.2019 року від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань до відділу економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності Чортківської міської ради (каб.№16) та постійної комісії з питань дотримання законності, охорони громадського порядку та депутатської етики Чортківської міської ради за адресою: 48500,  м. Чортків, вул.Тараса Шевченка, 21, або в електронному вигляді на e-mail: chortkiv.mrada@ukr.net.

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Чортківської міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік»

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання:

згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). У іншому разі норми відповідного рішення міської ради застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків та зборів, що є обов’язковими з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до міського бюджету та є його бюджетоформуючим джерелом, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади міста виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини міського бюджету, міська рада приймає рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік»

Причини виникнення проблеми:

У  разі  неприйняття рішення,  податок  на  нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки буде справлятись по мінімальних ставках, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок будуть не профінансовані міські цільові програми: соціальні, економічні, екологічні, розвитку підприємництва.

Аналіз втрат до міського бюджету

Назва показника

У разі прийняття рішення

У разі не прийняття рішення

Відхилення (втрати до бюджету) тис.грн.

Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

0,1%

375,54

0

0

2643,97

0,5%

2268,43

 

Підтвердження важливості проблеми:

            Важливість проблеми при затверджені місцевих податків та зборів полягає в необхідності наповнення міського бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати  податків на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури міста.

Враховуючи вищевикладене, Чортківською міською радою розробляється проект рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік» та публікується в засобах масової інформації.

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава.

Органи місцевого самоврядування

так

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

так

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

 Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією міської ради.

  Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України:

Якщо у разі міська рада у термін до 15 липня не прийняла та не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків та зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового кодексу України, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів.

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Проект рішення міської ради спрямований на розв’язання завдання, визначеного в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу.

Основними цілями регулювання є:

– встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання;

– встановити пільги щодо сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки;

– здійснити планування та прогнозування надходжень від податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки при формуванні бюджету;

– забезпечити додаткові надходження до міського бюджету, з метою забезпечення фінансування міських цільових програм;

– забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

– привести рішення міської ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

1

2

Альтернатива 1

Не виносити на розгляд сесії міської ради та не приймати рішення міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік».

Така альтернатива є неприйнятною, в зв’язку з тим що в даному випадку відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України  податок буде справлятися виходячи з норм Кодексу із застосуванням мінімальних ставок, що суттєво погіршить надходження до місцевого бюджету протягом двох років.

Альтернатива 2

Винести на розгляд сесії міської ради та прийняти рішення міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік» у запропонованому вигляді

Альтернатива може бути прийнятною, оскільки

ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних і юридичних осіб, установлюються з повним дотриманням  вимог Кодексу диференційовано залежно від типів таких об’єктів нерухомості.

Альтернатива 3

Винести на розгляд сесії міської ради та прийняти рішення міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік» із установленням максимальних ставок

Альтернатива не може бути прийнятною, оскільки збільшується податкове навантаження на платників податку.

 

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні  

Альтернатива 2

– забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування;

– забезпечить відповідні надходження до місцевого бюджету від сплати податків та зборів;

– створить сприятливі фінансові можливості міської влади для задоволення потреб територіальної громади міста

– вдосконалить відносини між міською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податку.

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту, проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його публікування

Альтернатива 3

-максимальні надходження коштів до місцевого бюджету;

-спрямування надлишків на соціально-економічний розвиток

 

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту, проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його публікування

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Альтернатива 1

Через відсутність регулювання, оскільки на законодавчому рівні не визначено розмір мінімальної ставки, громадяни не сплачують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Витрати відсутні для громадян у частині сплати податку.

 

Альтернатива 2

– сплата податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки за обґрунтованими ставками

– встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

– відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування

Витрати на сплату податку громадян, які підпадають під дію регулювання.

Прогнозні надходження від сплати податку -375,54 тис.грн.

Альтернатива 3

Відсутні

Витрати на сплату податку громадян, які підпадають під дію регулювання.

Прогнозні надходження від сплати податку – 5629,68тис.грн., що призведе до надмірного податкового навантаження на громадян,

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Розрахункова кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, складає 1019 особи:

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Розрахункова кількість суб’єктів господа-рювання, що підпадають під дію регулю-вання,  одиниць*

 

3

 

3

 

36

 

 

977

 

1019

 

Питома вага групи в загальній кількості, відсотків

0,3

0,3

3,6

95,8

100

Оскільки відповідно до податкового законодавства податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується до того місцевого бюджету, на території якого розташовані об’єкти нерухомості, до кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, включено також суб’єктів господарювання, що зареєстровані за межами міста Чорткова, але мають нерухомість на його території.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Альтернатива 1

Унеможливлюється обрахування та сплата податку. Оскільки на законодавчому рівні не визначено розміру мінімальної ставки. Через відсутність регулювання, яким визначаються розміри ставок податку на 2020 рік, вигоди для 1019 платників податку

Відсутні витрати в частині сплати податку. Тому відсутня можливість збільшення видатків для соціально-економічний розвиток міста.

 

Альтернатива 2

Забезпечується прозорість механізму справляння податку. Ставки податку для об’єктів житлової та / або нежитлової нерухомості установлюються з повним дотриманням вимог Податкового Кодексу України диференційовано залежно від типів таких об’єктів нерухомості.

Витрати на сплату податку суб’єктами господарювання, які підпадають під дію регулювання.

Прогнозні надходження від сплати податку – 2268,44 тис.грн.

 

Альтернатива 3

Відсутні

Витрати на сплату податку суб’єктами господарювання, які підпадають під дію регулювання.

Прогнозні надходження від сплати податку – 6804,27 тис.грн.

Дані витрати можуть спричинити занепад малого бізнесу.

 

 

Оцінка сумарних витрат за альтернативами

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат,

грн.

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці  «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого й середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)

188260,5

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці  «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого й середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)

188260,5

Альтернатива 3. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці  «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого й середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)

188260,5

 

 1. IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Оцінка ступеня досягнення цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 – цілі прийняття проекту регуляторного акта, які  можуть бути досягнуті повною мірою (проблеми більше не буде).

3 – цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 – цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться,  деякі важливі та критичні її аспекти залишаться невирішеними);

1 – цілі прийняття проекту регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

 

 

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

(за 4-х бальною системою оцінки)

 

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

1

2

3

Альтернатива 1

1

Така альтернатива є неприйнятною оскільки з 01.01.2020 в місті не встановлено розмір ставки податку, на законодавчому рівні не визначено мінімального розміру ставки, відповідно не нараховується та не сплачується податок. Наслідком є недоотримання надходжень до бюджету міста коштів на прогнозованому рівні, що обмежить фінансування першочергових видатків, які мають тенденцію до збільшення. Негативний вплив буде завдано територіальній громаді міста, оскільки відсутність надходжень до бюджету ставить під загрозу фінансування соціально важливих міських цільових програм, бюджетної сфери в галузях освіти, соціального захисту населення, житлово-комунального дорожнього господарства, транспорту тощо

Альтернатива 2

3

Цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті майже  повною мірою. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних і  юридичних осіб, установлюються з повним дотриманням вимог Кодексу диференційовано залежно від типів таких об’єктів нерухомості. Таким чином, прийняття вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податку

Альтернатива 3

2

Збільшення розміру ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, призведе до  надмірного податкового навантаження на громадян, суб’єктів господарювання та  може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території міста.

 

Рейтинг результатив-ності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу

1

2

3

4

Альтернатива 2

Органи місцевого самоврядування:

-надходження додаткових коштів до міського бюджету;

-спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток міста.

Громадяни:

-сплата податку за обґрунтованими ставками;

-встановлення пільг по сплаті податку для окремих категорій громадян.

Суб’єкти господарювання:

-сплата податку за обґрунтованими ставками.

Органи місцевого самоврядування:

-витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням.

Громадяни:

-сплата податку за встановленими ставками;

Суб’єкти господарювання:

-сплата податку за встановленими ставками.

При прийнятті альтернативи цілі будуть  досягнуті майже повною мірою.

 

 

Альтернатива 3

Органи місцевого самоврядування:

-максимальні надходження коштів до міського бюджету;

-спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток міста.

Громадяни:

-вирішення більшої кількості соціальних проблем міста за рахунок значного зростання дохідної бюджету

Суб’єкти господарювання:

-відсутні

Органи місцевого самоврядування:

-витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням.

Громадяни:

-надмірне податкове навантаження;

Суб’єкти господарювання:

– надмірне податкове навантаження.

Альтернатива може бути прийнятною – досягаються цілі ухвалення акта.

Але, при цьому збільшується податкове навантаження, при цьому втрачається інвестиційна привабливість, що позначається на зменшенні рівня підприємницької активності, що в сумі не компенсує зростання від даного податку.

Альтернатива 1

Органи місцевого самоврядування:

-відсутні.

Громадяни:

-сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Суб’єкти господарювання:

-сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Органи місцевого самоврядування:

-відсутні.

Громадяни:

-відсутні;

Суб’єкти господарювання:

– відсутні.

Альтернатива не прийнятна – не досягаються цілі ухвалення акта.

Негативний вплив буде завдано територіальній громаді міста, оскільки відсутність надходжень до бюджету міста ста-вить під загрозу фінансування соціально важливих міських цільових програм,

 

 

 

Рейтинг результативності

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

1

2

3

Альтернатива 2

Для досягнення встановлених цілей перевага  була  надана  цій  альтернативі. До місцевого бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати даного податку, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів міської ради і платників податку.

Зміни та доповнення до чинного законодавства України або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правових відносин

Альтернатива 3

 Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково, але причиною відмови є максимальне податкове навантаження на суб’єктів  господарювання, які виникають внаслідок дії регуляторного акта.

Зміни та доповнення до чинного законодавства України або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правових відносин. Виникнення податкового боргу по причині несплати місцевих податків і зборів.

Альтернатива 1

Цілі регулювання не можуть бути досягнуті Причиною відмови є необхідність фінансування інфраструктури міста, наповнення бюджету міста. Недоотримання надходжень у бюджет міста для фінансування соціально важливих міських цільових програм, бюджетної сфери в галузях освіти, соціального захисту населення, житлово-комунального господарства, транспорту тощо 

Зміни та доповнення до чинного законодавства України або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правових відносин

Таким чином длля реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно-обгрунтованих місцевих податків та зборів, що є посильними для платників податків, забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Чортківської міської ради.

 

 1. V. Механізми та заходи,

які забезпечать  розв’язання визначеної проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Чортківської міської ради, виконавчого комітету Чортківської міської ради, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованого податку на 2020 рік.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:

Розробка проекту рішення Чортківської міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік».

Проведення обговорення консультацій з суб’єктами господарювання.

Оприлюднення проекту та отримання пропозицій і зауважень.

Отримання пропозицій по удосконаленню проекту від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії міської ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

Таким чином, упровадження регуляторного акта забезпечить дотримання норм чинного податкового законодавства як органами державної податкової служби, органами місцевого самоврядування, так і суб’єктами господарювання, у тому числі нерезидентами, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, та громадянами, що сплачують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у порядку та на умовах, визначених Податковим кодексом України і цим регуляторним актом.

 

 1. VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи їх порядок обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Тест малого підприємництва додається

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

            Рішення набирає чинності з початку бюджетного періоду, тобто з 01.01.2020, та діє протягом року, з можливістю внесення змін до нього та його відміни в разі змін у чинному законодавстві.

Передбачається, що відповідно з обраною альтернативою, платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого проекту рішення, тобто в повному обсязі та своєчасно здійснювати податкові платежі. Платники податку несуть відповідальність за порушення податкового законодавства: фінансову, адміністративну, кримінальну (пункт 111.1 статті 111 Кодексу). Фінансова відповідальність встановлюється та застосовується згідно з нормами Кодексу у вигляді штрафних санкцій  та/або пені (пункт 111.2 статті 111 Кодексу). За порушення правил сплати (перерахування) податків у строки, визначені статтею 126 Кодексу, платником сплачується  штраф у розмірах:

– при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;

– при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.

Упровадження  та  виконання  вимог  проекту  рішення міської ради не потребує забезпечення ресурсами, оскільки податок не є новим.

На дію регуляторного акта можуть негативно вплинути економічна криза та значні темпи інфляції.

 

                 VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Досягнення визначених цілей шляхом виконання вимог нового регуляторного акта забезпечить надходження до бюджету міста коштів для виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами.

До кількісних показників належать: чисельність платників податку, на яких поширюється дія регуляторного акта, та суми коштів від його сплати, .

Крім кількісних показників до вигод належить забезпечення фінансування міських програм за рахунок збільшення надходжень коштів до бюджету міста від сплати податку.    

Для відстеження результативності дії регуляторного акта визначено такі показники:

№ з/п

Показник

У разі прийняття  рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік»

Ставка,%

 

Очікуваний обсяг надходжень

1

Надходження до бюджету міста коштів від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тис. грн.):

0,1%

375,54

0,5%

2268,43

2

 

Кількість платників податку, на яких поширюватиметься регуляторний акт, осіб:

   

2.1

– юридичні особи;

69

 

2.2

– фізичні особи

 

950

3

 

 

Розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання – юридичними особами, пов’язані з виконанням вимог акта (грн.)*

 

2,75

4

 

 

час, що витрачається суб’єктами господарювання – юридичними особами, пов’язані з виконанням вимог акта (год.)*

 

0,10

5

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання, пов’язаний з державним регулюванням

Високий

           

           * Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання – юридичними особами, пов’язаний з виконанням вимог акта, може бути змінений, якщо зміниться розмір мінімальної заробітної плати.

2,75 грн. – розмір коштів, 

0,10 годин – розмір часу

 

 1. IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

            Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися в терміни, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами:

– базове відстеження буде проводитися до дня набуття чинності регуляторним актом з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта;

– повторне відстеження буде проводитися за три місяці до дня закінчення визначеного строку, але не пізніше дня закінчення визначеного строку з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей, тобто встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до вимог Податкового кодексу України.

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися відповідальними за підготовку – відділом економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності міської ради шляхом аналізу статистичних даних щодо чисельності платників податку та надходження коштів до бюджету міста.

 

Начальник відділу економічного розвитку,

інвестицій та комунально власності міської ради                                             Черниш С.С.

 

 

Додаток  2

до аналізу регуляторного впливу до проекту регуляторного акта – рішення міської ради «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік»

 

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого й середнього підприємництва, що виникають внаслідок дії регуляторного акта*

 

з/п

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

2

3

 

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання  та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, грн.

0

0

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів) гривень

30879,0

 

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

310,0

 

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (куонтролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів, тощо), гривень

0

 

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/ обов’язкових експертиз, серти-фікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

 

85,0

 

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грн.

      100,0

 

7

Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу, гривень

0

 

8

Інше (погодинна оплата праці у 2019 році), гривень*

2,75

 

9

РАЗОМ (сума рядків: 1+2+3+4+5+6+7+8), гривень

31376,75

 

10

Кількість суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва, на які буде поширено регулювання, одиниць

6

 

11

Сумарні витрати суб’єктів великого й середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) /сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 6/,  грн.

188260,5

 

 

*Для розрахунку витрат використовується орієнтовний мінімальний розмір заробітної плати (лист Міністерства фінансів України від 03.08.2018  №05110-14-21/20720,   орієнтовна мінімальна заробітна плата – 4 407,00 грн.) у погодинному розмірі –                     4 407,00 грн. / 160 год. = 27,54 грн./год.  (0,1 годин Х 27,54 грн.)

 

 

Начальник відділу економічного розвитку,

інвестицій та комунально власності міської ради                                             Черниш С.С.

 

 

додаток  4

до аналізу регуляторного впливу до проекту регуляторного акта –рішення міської ради «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік»

 

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

 

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено відповідальними за підготовку проекту регуляторного акта (з 01 -08 квітня 2019 року).

 

 з/п

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), Інтернет – консультації прямі (Інтернет – форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

Робочі наради  та зустрічі.

 

 

 

 

 

15

 

 Доведення до відома обґрунтувань що доцільності ухвалення рішення про встановлення ставок податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки з урахуванням запропонованої диференціації. Підтвердження розміру непрямих витрат суб’єктів господарювання на виконання вимог регулювання. Обговорено оцінку впливу регуляторного акта на конкуренцію в рамках проведення аналізу регуляторного впливу.

2.

Вид консультації:

В телефонному  та усному режимі, Інтернет консультації

38

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 1013 одиниць (мікропідприємництва);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 99,4% (відсотків) (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання» додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

 

№ з/п

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за 
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1.

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0,0

0,0

0,0

2.

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0,0

0,0

0,0

3.

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

0,0

0,0

0,0

4.

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0,0

0,0

0,0

5.

Податки та збори:

2427,15

0,0

0,0

6.

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

         2427,15

Х

0,0

7.

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1013

 

8.

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

2458702,95

Х

0,0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахункова чисельність суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 1013 особи (дані наведені в таблиці до аналізу регуляторного впливу проекту рішення міської ради «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2020 рік») Розрахунок вартості 1 людино-години:

Для розрахунку витрат використовується  орієнтований мінімальний розмір заробітної плати (Лист Міністерства фінансів України від 03.08.2018 № 05110-14-21/20720,орієнтована мінімальна  заробітна плата 4407,0) у погодинному розмірі 4407,0/160 =27,54 грн /год.

9.

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання отримання необхідних форм та заявок  Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)Х оціночну кількість форм

(0,1 годин Х 27,54 грн. (мінімальна заробітна плата

Х 1форм.= 2,75)

2,75 грн.

0,0

0,0

10.

Процедури організації виконання вимог регулювання Формула:  витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

0,0

0,0

0,0

11.

Процедури офіційного звітування (витрати часу з підготовки та подання декларації)

Формула:

 витрати часу з підготовки та подання декларації  =                     0,2 год. Х 27,54 грн. = 5,50 грн.

5,50 грн.

0,0

0,0

12.

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)  Х  оціночну кількість перевірок

0,0

0,0

0,0

13.

Інші процедури (уточнити)

0,0

14.

Разом, гривень.

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

8,25

Х

0,0

15.

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1013

0,0

0,0

16.

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14Х рядок 15)

8357,25

Х

0,0

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ
на адміністрування регулювання для суб’єктів малого підприємництва

 

Адміністрування даного регуляторного акта буде проводитись на рівні Чортківської  об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Тернопільської області, тобто витрати органи місцевого самоврядування не здійснюють.

Для розрахунку витрат використовується  орієнтований мінімальний розмір заробітної плати (Лист Міністерства фінансів України від 01.03.2018 № 05110-14-21/20720, орієнтована мінімальна  заробітна плата 4407,0 грн.) у погодинному розмірі 4407,0 грн./160=27,54 грн. /год.

 

Таблиця 1

№ з/п

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого та мікро  підприємництва)

Пла-нові вит-рати часу на проце-дуру, годин

Вартість часу спів-робітни-ка органу держав-ної влади відповід-ної кате-горії (за-робітна плата) грн./ годин

Оцінка кілько-сті про-цедур за рік, що припа-дають на одного суб’єкта

Оцінка кілько-сті  суб’єк-тів, що підпа-дають під дію проце-дури регулю-вання

Вит-рати на адміні-стру-вання регу-люван-ня* за рік, грн.

1

2

3

4

5

6

7

1

Облік суб’єктів господарю-вання, що перебувають у сфері регулювання

0,2

27,54

1

0

0,00

2

Поточний контроль за су-б’єктом господарювання, що перебуває  у   сфері   регулю-

вання, у тому числі:

0,2

27,54

1

1013

5579,61

камеральні

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

виїзні

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

Підготовка, затвердження та опрацювання одного окре-мого акта про порушення вимог регулювання (оскіль-ки не може бути 100% пору-шень, беремо 5% платників податку)

0,5

27,54

1

50

688,5

4

Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання (оскіль-ки не може бути 100% пору-шень, беремо 5% платників податку)

0,2

27,54

1

50

275,4

5

Оскарження одного окремо-го рішення суб’єктами гос-подарювання (усі поруш-ники не будуть оскаржувати рішення, беремо 55% від загальної кількості платни-ків, 5% платників передбачених п. 3)

0,5

27,54

1

1

13,77

6

Підготовка звітності за результатами регулювання

0,1

27,54

1

1013

2789,81

7

Разом за рік (рядки 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6), грн.

9347,09

 

*Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, і на кількість процедур за рік.

**Відповідно до пунктів 1, 3, 6, карти 11 міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку (Наказ Міністерства праці і соціальної політики України від 26 вересня 2003 року №269 «Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку»).

***Для розрахунку витрат використовується орієнтовний мінімальний розмір заробітної плати (лист Міністерства фінансів України від 06.08.2018 №05110-14-8/20820,  орієнтовна мінімальна заробітна плата 4 407,00 грн.) у погодинному розмірі –                       4 407,00 грн./160 год. = 27,54 грн/год.

 

 

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Таблиця 4

з/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), грн.

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання, грн.

2458702,95

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування, грн.

8357,25

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання (рядок 1+ рядок 2), грн.

2467060,20

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва, грн.

9347,09

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання (рядок 3 + рядок 4), грн.

2476407,29

 

 1. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

 

            Податковим кодексом України визначаються об’єкт, база оподаткування, податковий період, порядки обчислення суми податку, обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування, строк, порядок сплати податку та інші його обов’язкові елементи й повноваження органів місцевого самоврядування .

            Цей податок не є новим. При його запровадженні для суб’єктів малого підприємництва на законодавчому рівні вже застосовано коригуючі (пом’якшувальні) заходи, а саме: не є об’єктами оподаткування об’єкти нежитлової нерухомості, що використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, які провадять діяльність у малих архітектурних формах  та  на  ринках, будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), що віднесені до класу «Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства» (код 1271) Державного класифікатора  будівель та споруд ДК 018-2000, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку тощо.

Запропоновані розміри ставок податку забезпечать виконання соціально важливих міських цільових програм, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, соціального захисту, житлово-комунального господарства, транспорту тощо. 

Установлення диференційованих ставок є компенсаторним заходом.

Крім того, на основі оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання запланованого регулювання з метою вирівнювання питомої вартості адміністративного навантаження між суб’єктами великого, середнього та малого підприємництва пропонуються такі компенсаторні механізми: зміна періодичності надання звітів для малого чи мікропідприємництва, поріг за розміром річного обороту для виключення з-під регулювання та ін.

Однак, відповідні норми встановлені Кодексом і не можуть бути врегульовані на рівні місцевих рад.

 

 

Начальник відділу економічного розвитку,

інвестицій та комунально власності міської ради                                             Черниш С.С.

 


ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА
РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 2-27-98
24636045@mail.gov.ua
info@chortkivmr.gov.ua