Чортків online
Дата публікації: 16.01.2018

16.01.2018

 

Аналіз

регуляторного впливу до проекту рішення сесії

Чортківської міської ради “Про затвердження Порядку утримання, ремонту, реконструкції,реставрації, теплової ізоляції  фасадів будинків та споруд на території міста  Чорткова»”

 

 1. Опис проблеми.

У зв’язку із відсутністю нормативно-правової бази щодо контролю за утриманням, ремонтом, реконструкцією, реставрацією та теплою ізоляцією фасадів будинків та споруд, відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, виникла необхідність прийняття регуляторного акту “Порядок утримання, ремонту, реконструкції, реставрації, теплової ізоляції, фасадів будинків та споруд на території міста Чорткова»”.

 1. Ціль.

    Основною метою розробки проекту рішення «Про затвердження Порядку утримання, ремонту, реконструкції, реставрації, теплової ізоляції, фасадів будинків та споруд на території міста Чорткова»” є створення простої та прозорої нормативно-правової бази для контролю з урахуванням всіх наявних проблем, а саме:

 1. Регламентування вимог щодо утримання, ремонту, реконструкції і реставрації та теплової ізоляції фасадів житлових і нежилих будинків та споруд на території міста Чорткова  та є обов’язковим для власників, орендарів, керівників підприємств, установ, організацій, а також юридичних та фізичних осіб, що мають будинки і споруди (чи їх частини, приміщення) на праві повного господарського відання або оперативного управління.
 2. Здійснення робіт по підтриманню фасадів будинків споруд, їх елементів у належному технічному стані для забезпечення архітектурно-естетичного вигляду та безпеки для пішоходів, мешканців, обслуговуючого персоналу.
 3. Окреслення обов’язків власників та користувачів будинків, споруд (їх частин, приміщень) щодо утримання, ремонту, реконструкції, реставрації, теплової ізоляції фасадів об’єктів, ( в тому числі об`єктів культурної спадщини).
 4. Визначення джерел фінансування робіт з утримання, ремонту, реконструкції, реставрації, теплової ізоляції фасадів будинків та споруд (їх частин, приміщень).
 5. Визначення порядку оформлення паспортів  фасадів та іншої проектної документації.
 6. Зведення до мінімуму виникнення конфліктних ситуацій суб’єктів господарювання з мешканцями міста та міською владою.

 

 

 

 

 

 1. Альтернативи.

 

Перша альтернатива – збереження існуючого стану утримання фасадів, що приводить до  утримання фасадів будівель та споруд міста до незадовільного стану та негативно впливає на імідж міської влади.

 Така альтернатива є неприйнятною.

    Друга альтернатива – прийняття  рішення «Про затвердження Порядку утримання, ремонту, реконструкції, реставрації, теплової ізоляції, фасадів будинків та споруд на території міста Чорткова»”, що забезпечить досягнення поставленої цілі – встановлення простої та прозорої нормативно-правової бази, яка надасть можливість власникам, користувачам  та владі працювати за єдиними правилами.

 

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми і відповідні заходи.

 

Способи досягнення поставлених цілей з прийняттям запропонованого регуляторного акта значно урегулюють порядок утримання, ремонту, реконструкції, теплової ізоляції фасадів будинків та споруд .

Після звернення замовника з відповідною заявою на ремонт або реконструкцію фасаду , уповноважений орган перевіряє відповідність наданої документації «Порядку утримання, ремонту, реконструкції, реставрації, теплової ізоляції, фасадів будинків та споруд на території міста Чорткова»” та оформляє відповідну документацію на розгляд міської ради. У разі виникнення проблем з незадовільним утриманням  фасадів власниками будівель та споруд, міською владою можуть бути застосовані заходи примусового характеру згідно з законодавством України та цим Порядком щодо приведення об`єкту до ладу.

 

 1. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей.

 

Впровадження регуляторного акту покладено на відділ містобудування та архітектури Чортківської  міської ради.

Запропонований Порядок містять вимоги діючого законодавства, яке регламентує відносини у сфері містобудування та максимально відповідає тим умовам, що склалися в місті при  утриманні, ремонті, та реконструкції, тепловій ізоляції фасадів будинків та споруд .

Можливої шкоди від наслідків дії акта не передбачається.

Контроль за додержанням Порядку здійснюється посадовими особами органів виконавчої влади разом з державними контролюючими органами у відповідності до чинного законодавства України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.

Аналіз вигод та витрат. 

 

Сфери впливу

Вид впливу

 

Інтереси громадян

1.Забезпечення безпечного та естетичного вигляду архітектурних об`єктів міста.

 

Інтереси суб’єктів господарювання

1. Забезпечення якісного обслуговування населення.

2.     Створення чітких та прозорих правил отримання дозволу на  ремонт, реконструкцію або реставрацію, теплову ізоляцію фасадів .

 

  Інтереси

органів місцевого самоврядування

1.Забезпечення якісного обслуговування населення.

2.Забезпечення естетичного стану міста.

 

Вигоди

 

Витрати

 

 

 

Органи місцевого самоврядування

 

 

1. Контрольований стан утримання,  ремонту або реконструкції, теплової ізоляції фасадів. Недопущення   порушення державних будівельних норм.

 

2. Покращення зовнішнього вигляду міста   завдяки більш відповідальному підходу  до утримання фасадів.

 

 

1. Збільшення навантаження на працівни­ків виконавчих органів міської ради

 

 

 

Суб’єктів господарювання

 

1.Гарантоване забезпечення належних умов для провадження господарської діяльності при експлуатації будинків та споруд.

 

1.Сплата штрафів у разі недотримання Порядку.

2.   Час затрачений на вивчення вимог но­вого документа.

 

 

 

 

 

 

Громадяни

 

     

1.Отримання естетичного  містобудівного середовища.

2. Безпечна експлуатація об`єктів архітектури.

 

 

1 . Час затрачений на вивчення вимог но­вого документа.

 

 

 

 

           
 1. Обґрунтування строку чинності проекту рішення

Необхідність в розробці запропонованого регуляторного акту обумовлена відсутнісю Порядку утримання, ремонту, реконструкції фасадів будинків та споруд . Строк чинності регулятор­ного акту обумовлений чинністю існуючого правового поля та може бути переглянутий при його зміні.

 

 

 

 1. Показники результативності регуляторного акта.

 

 1. Кількість звернень суб’єктів підприємницької діяльності до міської ради з питань надання дозволу на ремонт, реконструкцію, теплову ізоляцію фасадів будинків та споруд.
 2. Кількість отриманих дозволів власниками або розпорядниками фасадів будинків та споруд у м.  Чортків.
 3. Наявність скарг мешканців міста щодо стану фасадів міста.
 4. Кількість адміністративних протоколів складених на власників  та розпорядників  фасадів, будинків та споруд, які порушили цей Порядок та результати їх розгляду.
 5. Ступінь інформованості власників та розпорядників про існування даного регуляторного акту.
 6. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

 

        Базове відстеження – на момент впровадження.

        Повторне – через рік після впровадження.

        Періодичне відстеження – через три роки після виконання заходів

         з повторного відстеження.

 

 

 

Секретар міської ради                                                     Я.П.Дзиндра

 

 

 

      Розробник: начальник відділу містобудування,

                          архітектури та капітального будівництва

                          Глущук У.І. (03552) 3-91-19

 


ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА
РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 2-27-98
24636045@mail.gov.ua
info@chortkivmr.gov.ua