Чортків online

Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення Чортківської міської ради
«Про затвердження Порядку утримання, ремонту, реконструкції, реставрації, термомодернізації фасадів будинків та споруд на території Чортківської міської територіальної громади»

 

Аналіз регуляторного впливу (далі – Аналіз)  проекту рішення Чортківської міської ради «Про затвердження Порядку утримання, ремонту, реконструкції, реставрації термомодернізації фасадів будинків та споруд на території Чортківської міської територіальної громади»  (далі-Проект) підготовлено відповідно до вимог ст. 26, п.1 ч.2 ст.52 Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про охорону культурної спадщини», з метою покращення естетичного вигляду фасадів будинків та споруд на території Чортківської міської територіальної громади, міська рада

 

  1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Впровадження Порядку утримання, ремонту, реконструкції, реставрації, термомодернізації фасадів будинків та споруд на території Чортківської міської територіальної громади:

1) врегулює для власників та користувачів на утриманні яких знаходиться будинки та споруд (чи їх частини, приміщення) питання, що виникають у процесі здійснення робіт по підтриманню ремонту, реконструкції, реставрації, термомодрнізації фасадів будинків та споруд, їх елементів у належному технічному стані для забезпечення архітектурно-естетичного вигляду та безпеки для пішоходів, мешканців, обслуговуючого персоналу;

2) зменшить кількість самочинно проведених робіт по зміні зовнішнього виду фасадів будинків та споруд, виконаних з неякісних матеріалів та з самовільно встановленими технічними елементами (пристроями);

3) надасть можливість запровадити єдиний механізм для  опорядження   фасадів будинків та  споруд для покращення дизайну міського середовища на  території Чортківської територіальної громади;

4) надасть власникам або управителям на підставі договору з власниками будинків та споруд прозору та зрозумілу процедуру оформлення документів для виконання робіт по ремонту, реконструкції, реставрації, термомодернізації фасадів будинків та споруд;

 5) покращить теплотехнічні показники будинків існуючого житлового фонду та громадських будівель;

6) покращить естетичний вигляду фасадів будинків, при застосуванні сучасних опоряджувальних матеріалів;

7) недопущення погіршення технічного стану будинків;

8) недопущення порушення тривкості або руйнації несучих конструкцій;

9) недопущення порушення вимог протипожежної безпеки;

10) додержання державних будівельних норм, стандартів та правил замовниками робіт.

11) поліпшить позитивний імідж влади міста. 

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Власники та користувачі, що мають будинки та споруди (чи їх частини, приміщення) на праві повного господарського відання або оперативного управління

 

+

 

 

Затвердження Порядку вирішить питання, які регулюють взаємодію виконавчих органів Чортківської міської ради, їх співпрацю з відповідними органами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян щодо утримання, ремонту, реконструкції, реставрації, термомодернізації фасадів будинків та споруд на території Чортківської міської територіальної громади. Визначить процедуру і вимоги до оформлення паспорта опорядження, контролю за утриманням фасадів будинків та споруд.

 

 

  1. ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Проект є нормативно-правовим актом, розробленим з метою встановлення порядку оформлення документації на ремонт, реконструкцію, реставрацію, термомодернізацію фасадів будинків та споруд Чортківської міської територіальної громади для збереження умов цілісного візуального сприйняття архітектурних ансамблів, міських перспектив та інших місто утворюючих факторів.

 

 

  1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКА УСІХ ПРИЙНЯТИХ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СПОСОБІВ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕИ, АРГУМЕНТИ ЩОДО ПЕРЕВАГИ ОБРАНОГО СПОСОБУ

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Не затверджувати Порядок утримання, ремонту, реконструкції, реставрації, термомодернізації фасадів будинків та споруд на території Чортківської міської територіальної громади.

Прийняття даної альтернативи не вирішить існуючі проблеми з самочинними змінами елементів фасадів будинків та споруд

Альтернатива 2 

Затвердження Порядку утримання, ремонту, реконструкції, реставрації, термомодернізації фасадів будинків та споруд на території Чортківської міської територіальної громади.

Прийняття даної альтернативи є прийнятним для досягнення цілей державного регулювання, визначених у розділі ІІ даного Аналізу

 

 

2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид

Альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

не визначення процедури і вимог до оформлення паспорта опорядження, контролю за утриманням фасадів будинків та споруд

відсутні

Альтернатива 2 

визначення процедури і вимог до оформлення паспорта опорядження, контролю за утриманням фасадів будинків та споруд

відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид

альтернативи

Вигоди

Витрати

 

Альтернатива 1

–  відсутні;

–  безконтрольне опорядження фасадів будинків та споруд

відсутні

Альтернатива 2 

–  контроль опорядження фасадів будинків та споруд;

–  покращення дизайну міського середовища;

–  створення комфортного сприйняття оточуючого середовища

кошти на виконання робіт по опорядженню фасадів будинків та споруд

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів

господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

об’єктивно визначити неможливо

об’єктивно визначити неможливо

об’єктивно визначити неможливо

об’єктивно визначити неможливо

Х

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

об’єктивно визначити неможливо

об’єктивно визначити неможливо

об’єктивно визначити неможливо

об’єктивно визначити неможливо

Х

 

Вид

альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

– відсутні;

– безконтрольне опорядження фасадів будинків та споруд

відсутні

Альтернатива 2 

–  контроль опорядження фасадів будинків та споруд;

–  покращення дизайну міського середовища;

–  створення комфортного сприйняття оточуючого середовища

кошти на виконання робіт по опорядженню фасадів будинків та споруд

 

  1. ВИБІР НАЙБІЛЬШ ОПТИМАЛЬНОГО АЛЬТЕРНАТИВНОГО СПОСОБУ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ

 

Рейтинг Результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

безконтрольне опорядження фасадів будинків та споруд

Альтернатива 2 

4

запровадження єдиного механізму для контролю опорядження фасадів будинків та споруд

 

Рейтинг результа-тивності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

відсутні

відсутні

безконтрольне опорядження фасадів будинків та споруд

Альтернатива 2 

–  контроль опорядження фасадів будинків та споруд;

–  покращення дизайну міського середовища;

– створення комфортного сприйняття оточуючого середовища

кошти на виконання робіт по опорядженню фасадів будинків та споруд витрачають власники та користувачі будинків та споруд (їх частин, приміщень) 

запровадження єдиного механізму для контролю опорядження фасадів будинків та споруд

       

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/ причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Х

Х

Альтернатива 2 

визначення процедури і вимог до оформлення паспорта опорядження, контролю за утриманням фасадів будинків та споруд

Головним зовнішнім чинником, який вплине на дію регуляторного акта можуть бути зміни в чинному законодавстві України та економічна криза.

При внесенні змін до норм чинного законодавства або прийнятті нових, буде проведено моніторинг оцінки таких чинників та внесені відповідно зміни чи доповнення до регуляторного акта.

 

 

 

  1. МЕХАНІЗМИ ТА ЗАХОДИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧАТЬ РОЗВ’ЯЗАННЯ

ВИЗНАЧЕНОЇ ПРОБЛЕМИ

     Дія запропонованого проекту регуляторного акта поширюється на всіх власників та користувачів, на утриманні яких знаходяться будинки та споруди (чи їх частини, приміщення), що мають намір проводити роботи по ремонту, реконструкції, реставрації, термомодернізації фасадів будинків та споруд на території Чортківської міської територіальної громади.

     Цей проект регуляторного акта визначає і регулює повноваження Чортківської міської ради та її виконавчих органів щодо вирішення питань визначення процедури і вимог до оформлення паспорта опорядження, контролю за утриманням фасадів будинків та споруд.

   Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи як: забезпечення інформування суб’єктів господарювання та громадськості про вимоги регуляторного акта-Проекту, шляхом оприлюднення його в засобах масової інформації, на стенді Чортківської міської ради та проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи виконкомом міської ради.

 

  1. ОЦІНКА ВИКОНАННЯ ВИМОГ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА ЗАЛЕЖНО ВІД РЕСУРСІВ, ЯКИМИ РОЗПОРЯДЖАЮТЬСЯ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЧИ ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ФІЗИЧНІ ТА ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ ПОВИННІ ПРОВАДЖУВАТИ АБО ВИКОНУВАТИ ЦІ ВИМОГИ

  Виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги, оцінюються вище середнього.

 

  1. ОБГРУНТУВАННЯ ЗАПРОПОНОВАНОГО СТРОКУ ДІЇ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

Строк дії запропонованого Проекту регуляторного акту є необмеженим.

До регуляторного акта можуть бути внесені зміни за результатами відстеження його ефективності, змін у чинному законодавстві України або інших соціально-економічних чинників.

 

  1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЇ РЕГУЛЯТ0РН0Г0 АКТА

 

     При відстеженні результативності регуляторного акта будуть використовуватися наступні показники:

– загальна кількість погоджених паспортів опорядження фасадів будинків та споруд на території міста;

– загальна кількість представлених паспортів опорядження фасадів об’єктів культурної спадщини;

– загальна кількість приписів про негайне приведення фасаду будинку чи споруди до первісного стану та проведення демонтажу технічних елементів (пристроїв) виданих суб’єктам господарювання та/або громадянам, які провели самочинні роботи з ремонту, реконструкції, реставрації, термомодернізації фасадів об’єктів містобудування;

– загальна кількість проведених комісійних обстежень об’єктів містобудування;

– загальна кількість виданих приписів на укладання охоронних договорів на об’єкти культурної спадщини;

– загальна кількість інформації про правопорушників, які самочинно проводять роботи з ремонту, реконструкції, реставрації, термомодернізації фасадів об’єктів містобудування;

– загальна кількість заходів по проведенню демонтажу елементів опорядження фасадів;

– загальна кількість адміністративних правопорушень.

 

  1. 9. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАХОДІВ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ ЗДІЙСНЮВАТИМЕТЬСЯ ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЇ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься відділом містобудування та архітектури Чортківської міської ради.

Базове відстеження результативності буде здійснюватись після набрання чинності цього регуляторного акту, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено не пізніше двох років з дня набрання чинності цього акта.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватись раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних даних відділу містобудування та архітектури, відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури, управління культури, релігій та туризму, відділу державного архітектурно-будівельного контролю, муніципальної варти Чортківської міської ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 

1.Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 12.08.2019 р. по 12.09.2019 р.

 

Порядковий номер

Вид консультації  (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

 

Робочі наради та зустрічі

8

Обговорення проекту регуляторного акта, та процедури виготовлення паспорта опорядження фасаду з подальшим погодженням його відділом містобудування та архітектури

 

2.Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва:

 

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 696 (одиниць) (у тому числі великі – 7; середні – 7; малі – 22; мікро – 660);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100,00 (відсотків).

 

Примітка: вартість матеріалів, та вартість виконання робіт щодо  ремонту, реконструкції, реставрації, термомодернізації фасадів будинків та споруд визначити неможливо.

Кошторисна документація на проведення вищевказаних робіт розробляється відповідно до чинного законодавства, та є індивідуальною для кожного об’єкту містобудування.

Враховуючи те, що даний регуляторний акт стосується лише процедури покращення порядку оформлення документації на ремонт, реконструкцію, реставрацію, термомодернізацію фасадів будинків та споруд та визначення відповідальності власників та користувачів, М-Тест був розроблений тільки на час, витрачений на оформлення та погодження паспорту опорядження фасаду.

Кількість суб’єктів малого бізнесу, яких стосується даний регуляторний акт, невідома. Тому, до розрахунку взято кількість об’єктів зареєстрованих станом на 01.09.2019 у відділі з економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності.

 

3.Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за пять років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

5

Інші процедури

(уточнити)

 

6

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

696

8

Сумарно, гривень

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

(Для розрахунку вартості 1 людино-години використовується мінімальна заробітна плата, що у 2019 році становить 4173 грн. та у погодинному розміні 25,13 грн. відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019рік»)

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

0,25 год*25,13 грн/год= 6,28 грн

31,4 грн

10

Процедури організації виконання вимог регулювання:

 

– подання паспорта опорядження фасаду на погодження відділом містобудування та архітектури Чортківської міської ради в Центр надання адміністративних послуг

 

– отримання паспорта опорядження фасаду погодженого відділом містобудування та архітектури Чортківської міської ради в Центр надання адміністративних послуг

 

 

 

0,25

год*25,13 грн/год= 6,28 грн

 

 

 

0,25 год*25,13 грн/год= 6,28 грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,4 грн

 

 

 

 

 

31,4 грн

 

 

 

 

 

 

 

11

Процедури офіційного звітування

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

13

Інші процедури (уточнити):

– виготовлення паспорта опорядження фасаду відповідним сертифікованим спеціалістом

Х

Х

Х

14

Разом

18,84 грн

Х

94,2 грн

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

276

16

Сумарно

5199,84 грн

Х

25999,2 грн

           

 

 

 

 

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

 на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

 

Процедура регулювання суб`єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб`єкта господарювання малого підприємництва – за потреби окремо для суб`єктів малого та мікро підприємництва)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб`єкта

Оцінка кількості суб`єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання (за рік), гривень

 

 

 

 

1. Процедура обліку суб’єкту господарювання, що знаходиться у сфері регулювання

0,25 год

25,13 грн/год

1

696

4372,62

2. Процедури поточного контролю за суб’єктом господарювання,

що знаходиться у сфері регулювання

у т.ч. камеральні

у т.ч. виїзні

3. Процедури підготовки, затвердження та опрацювання актів про

порушення вимог регулювання (на одиницю)

0,5 год

25,13 грн/год

1

696

8745,24

4. Процедури реалізації рішень

щодо порушення вимог регулювання (на одиницю)

0,5 год

25,13 грн/год

1

696

8745,24

5. Процедури оскарження рішень

суб’єктами господарювання (на одиницю)

1

25,13 грн/год

1

696

17490,48

6. Процедури підготовки звітності за результатами регулювання

0,08

25,13 грн/год

1

696

1399,24

7. Витрати часу на інші адміністративні процедури (уточнити):

Разом по органу державного регулювання за рік

Х

Х

Х

Х

40752,82

Сумарно по органу державного регулювання за 5 років

Х

Х

Х

Х

203764,1

 

Запропонований регуляторний акт не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

 

  1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), гривень

За п’ять років, гривень

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

Х

Х

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

5199,84

25999,2

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

5199,84

25999,2

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

40752,82

203764,1

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

45952,66

229763,3

 

 

5.Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Під час консультацій, проведених із суб’єктами підприємництва, визначено, що зазначені суми вартості адміністративних процедур, сумарні витрати на виконання запланованого регулювання є прийнятними для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних ) процедур не потрібно.

 

 

Начальник відділу містобудування,

архітектури та капітального будівництва

Чортківської міської ради                                                                    У.І. Глущук

 


ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА
РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 2-27-98
24636045@mail.gov.ua
info@chortkivmr.gov.ua