Чортків online
Дата публікації: 25.01.2019

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення міської ради «Про затвердження Положення про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чорткова»

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення міської ради «Про затвердження Положення про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чорткова» розроблено на виконання та з дотриманням вимог статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту, затвердженої пос                                                                                 тановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами).

 

І. Визначення проблеми

          На сьогоднішній день право органів місцевого самоврядування залучати кошти замовників будівництва для пайової участі у створенні і розвитку інфраструктури населеного пункту встановлено Законами України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України. Даний проект регуляторного акту підготовлено на виконання статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».  

         На даний час перед міською владою постала нагальна проблема удосконалення питання залучення коштів замовників будівництва для пайової участі у створенні і розвитку інфраструктури міста на основі запровадження диференційованого підходу до встановлення розміру пайової участі в залежності від виду об’єкту будівництва та функціонального призначення з метою більш широкого залучення  інвестицій у розвиток інфраструктури міста.

Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» встановлено граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту та не може перевищувати:

– 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для житлових будинків;

– 7 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для нежитлових будівель та споруд.

– 2,0 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для індивідуальних житлових будинків площею більше 300 м.кв.;

 

Oсновні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни                                                

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

 

 

ІІ. Цілі державного регулювання

 

Метою прийняття Чортківською міською радою даного рішення є:  

– впорядкування нормативно-правової бази відповідно до вимог чинного законодавства;

– збільшення обсягу надходжень до бюджету розвитку міського бюджету від замовників на розвиток інфраструктури міста;

– здійснення контролю за своєчасністю та повнотою надходжень внесків на розвиток інфраструктури;

– сприяння розвитку інфраструктури міста Чорткова та її благоустрою.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

3.1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1. Затвердження «Положення про пайову участь замовників

будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чорткова»

Запропоноване регулювання забезпечить диференційований порядок залучення коштів замовників будівництва для участі у розвитку інфраструктури міста із дотриманням вимог чинного законодавства. Виходячи із викладеного таке регулювання вбачається оптимальним.

Пропоноване регулювання дозволить максимально наблизитися до досягнення цілей, зазначених у пункті 2 цього Аналізу.

Перевагами обраного регулювання є:

 • забезпечення виконання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 • удосконалення механізму залучення замовників до пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;
 • урегулювання спірних питань, що виникають у зв’язку з сплатою пайової участі у розвитку інфраструктури міста;

·        забезпечення надходження коштів до бюджету розвитку міського бюджету.

 

Альтернатива 2. Залишення в дії чинного рішення міської ради від 13.10.2016 №364 «Про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії шостого скликання Чортківської міської ради № 515 від 25.04.2012року  «Про  внесення змін в рішення п’ятої сесії шостого скликання Чортківської міської ради №80 від 25.02.2011 року « Порядок пайової участі замовника у створенні та розвитку інженерно-транспортної інфраструктури міста Чорткова»»

 

В якості альтернативи до запропонованого регулювання є можливість залишення в дії чинного Положення «Про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії шостого скликання Чортківської міської ради № 515 від 25.04.2012року  «Про  внесення змін в рішення п’ятої сесії шостого скликання Чортківської міської ради №80 від 25.02.2011 року « Порядок пайової участі замовника у створенні та розвитку інженерно-транспортної інфраструктури міста Чорткова»»

 Однак, такий підхід лише заглиблює проблему і жодним шляхом не сприяє її рішенню, а саме призведе до:

·         зменшення надходжень від пайової участі у розвиток інфраструктури міста Коломиї;

·        виникненню правової нерівності серед суб’єктів господарювання.

 

 

3.2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

 • Оцінка впливу на сферу інтересів держави (орган місцевого самоврядування)

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1. Затвердження «Положення про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чорткова»

1. Створення нових та реконструкція діючих об’єктів міської інфраструктури.

2.  Сприяння рівномірному розвитку інфраструктури по всій території міста.

3. Збільшення  надходжень  до міського бюджету.

4. Вирішення  проблем, пов’язаних з  фінансуванням розвитку інфраструктури міста.

1.Витрати пов’язані з розробкою та прийняттям  регуляторного акту.

 

2. Витрати щодо забезпечення   укладання договорів та контролю за їх виконанням.

 

Альтернатива 2.

Залишення в дії чинного рішення міської ради від 13.10.2016 №364 «Про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії шостого скликання Чортківської міської ради № 515 від 25.04.2012року  «Про  внесення змін в рішення п’ятої сесії шостого скликання Чортківської міської ради №80 від 25.02.2011 року « Порядок пайової участі замовника у створенні та розвитку інженерно-транспортної інфраструктури міста Чорткова»»

1. Створення нових та реконструкція діючих об’єктів міської інфраструктури.

2. Часткове вирішення  проблем, пов’язаних з  фінансуванням розвитку інфраструктури міста.

 

1.Витрати щодо забезпечення   укладання договорів та контролю за їх виконанням.

2.Зменшення надходжень до міського бюджету.

 

 

 • Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1. Затвердження «Положення про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чорткова»

Покращення інфраструктури   міста за рахунок внесених коштів на розвиток.

Немає

Альтернатива 2.

Залишення в дії чинного рішення міської ради від 13.10.2016 №364 «Про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії шостого скликання Чортківської міської ради № 515 від 25.04.2012року  «Про  внесення змін в рішення п’ятої сесії шостого скликання Чортківської міської ради №80 від 25.02.2011 року « Порядок пайової участі замовника у створенні та розвитку інженерно-транспортної інфраструктури міста Чорткова»»

Покращення інфраструктури міста за рахунок внесених коштів на розвиток.

 

Немає

 

 

 

– Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

(замовників будівництва)

 

 

Показник

Кількість суб’єктів малого підприємництва на яких поширюється регулювання

(одиниць)

У тому числі малого підприємництва

(одиниць)

У тому числі мікро- підприємництва

(одиниць)

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання:

 

 

22

 

5

 

17

 

Примітка. Джерело отриманих показників – статистичні дані, отримані внаслідок аналізу кількості укладених договорів про залучення пайової участі у розвитку інфраструктури м.Чортків за 2017 рік

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1. Затвердження «Положення про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чорткова»

1.  Право реалізувати свій проект будівництва на території міста.

2. Підвищення інформованості  щодо розмірів коштів на розвиток, які необхідно вносити.

1. Сплата пайової участі.

2. Витрати робочого часу пов’язані з виконанням вимог акта.

 

Альтернатива 2.

Залишення в дії чинного рішення міської ради від 13.10.2016 №364 «Про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії шостого скликання Чортківської міської ради № 515 від 25.04.2012року  «Про  внесення змін в рішення п’ятої сесії шостого скликання Чортківської міської ради №80 від 25.02.2011 року « Порядок пайової участі замовника у створенні та розвитку інженерно-транспортної інфраструктури міста Чорткова»»

1. Право реалізувати свій проект будівництва на території міста.

 

1.Сплата пайової участі.

2.Виникнення правової нерівності серед суб’єктів господарювання.

3. Витрати робочого часу пов’язані з виконанням вимог акта.

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИТРАТИ

На одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту.

 

Сумарні витрати за альтернативою

Сума витрат

Альтернатива 1. Затвердження «Положення про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чорткова»

Розрахунок розміру пайової участі від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта:

– 7,0 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта  – для нежитлових будівель та/або споруд;

– 4,0 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для житлових будинків;

– 2,0 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта  – для будівництва індивідуальних житлових будинків площа яких перевищує 300 м.кв.

Альтернатива 2.

Залишення в дії чинного рішення міської ради від 13.10.2016 №364 «Про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії шостого скликання Чортківської міської ради № 515 від 25.04.2012року  «Про  внесення змін в рішення п’ятої сесії шостого скликання Чортківської міської ради №80 від 25.02.2011 року « Порядок пайової участі замовника у створенні та розвитку інженерно-транспортної інфраструктури міста Чорткова»»

Примітка. Величина сумарних витрат на одного суб’єкта господарювання визначається розміром сплати пайової участі у розвиток інфраструктури міста як відсоткове відрахування залежно від виду будівництва чи реконструкції.

Розрахунок розміру пайової участі від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта:

 – 5,0 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування – для нежитлових будівель та/або споруд;

– 4,0 відсоток загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування – для житлових будинків;

 

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1. Затвердження «Положення про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чорткова»

4

Ціль прийняття регуляторного акта може бути досягнута повною мірою, адже сплата розміру пайової участі фізичних та юридичних осіб у розвиток інфраструктури міста здійснюється на підставі чинного законодавства згідно з  ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та на підставі договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Коломиї.

– Редакція Положення про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Коломиї приведена у відповідність до норм чинного законодавства.

– Згідно з Новою редакцією сума надходжень до міського бюджету на розвиток інфраструктури міста від сплати пайової участі значно збільшиться.

Альтернатива 2.

Залишення в дії чинного рішення міської ради від 13.10.2016 №364 «Про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії шостого скликання Чортківської міської ради № 515 від 25.04.2012року  «Про  внесення змін в рішення п’ятої сесії шостого скликання Чортківської міської ради №80 від 25.02.2011 року « Порядок пайової участі замовника у створенні та розвитку інженерно-транспортної інфраструктури міста Чорткова»»

3

 

 

 

Ціль регуляторного акта може бути досягнута, адже сплата розміру пайової участі фізичних та юридичних осіб у розвиток інфраструктури міста здійснюється на підставі чинного законодавства згідно з ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та на підставі договору про пайову участь у розвиток інфраструктури м. Коломиї.

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обгрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1. Затвердження «Положення про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чорткова»

1.Створення нових та реконструкція діючих об’єктів міської інфраструктури.

2.  Сприяння рівномірному розвитку інфраструктури по всій території міста.

3.Збільшення  надходжень  до міського бюджету.

4. Покращення інфраструктури   міста за рахунок внесених коштів на розвиток.

 

1.Витрати пов’язані з розробкою та прийняттям  регуляторного акту.

2. Витрати щодо забезпечення   укладання договорів.

 

Державне врегулювання залучення та встановлення розміру пайової участі фізичних та юридичних осіб у розвиток інфраструктури міста впроваджується на підставі ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Іншої альтернативи законодавством для участі інвесторів (забудовників) у розвитку інфраструктури міста не передбачено.

Перевагами обраного регулювання є:

–                     забезпечення виконання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

–                     упорядкування нормативно-правової бази;

–                     удосконалення механізму залучення замовників до пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

–                     урегулювання спірних питань, що виникають у зв’язку з сплатою пайової участі у розвитку інфраструктури міста;

–                     забезпечення збільшення надходження коштів до бюджету розвитку міста Коломиї.

 

Альтернатива 2.

Залишення в дії чинного рішення міської ради від 13.10.2016 №364 «Про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії шостого скликання Чортківської міської ради № 515 від 25.04.2012року  «Про  внесення змін в рішення п’ятої сесії шостого скликання Чортківської міської ради №80 від 25.02.2011 року « Порядок пайової участі замовника у створенні та розвитку інженерно-транспортної інфраструктури міста Чорткова»»

1. Створення нових та реконструкція діючих об’єктів міської інфраструктури.

2. Зменшення надходжень до міського бюджету.

3.Часткове вирішення  проблем, пов’язаних з  фінансуванням розвитку інфраструктури міста.

4. Покращення інфраструктури   міста за рахунок внесених коштів на розвиток.

5. Право реалізувати свій проект будівництва на території міста.

1.Витрати пов’язані з розробкою та прийняттям  регуляторного акту.

2. Витрати щодо забезпечення   укладання договорів.

3. Сплата пайової участі.

4.Виникнення правової нерівності серед суб’єктів господарювання.

 

Державне врегулювання залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у розвиток інфраструктури міста впроваджується на підставі ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

 

 

 

 

 1. V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Запропонований проект рішення міської ради спрямований на вирішення питання урегулювання відносин між Замовниками та органом місцевого самоврядування.

 Ознака даного регулювання полягає в отримані грошових коштів, що надходять від Замовників як пайова участь у створенні і розвитку інфраструктури  м. Чорткова  та можуть використовуватися виключно на створення  і розвиток інфраструктури міста. 

 

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні продовжувати або виконувати ці вимоги

 

            Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (Додаток 1).

 

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

 

Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений у зв’язку з можливістю внесення до нього змін, доповнень та його відміни у разі зміни чинного законодавства, інших необхідних випадках.

 

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

 

Відстеження результативності регуляторного акту здійснюється у встановленому законодавством порядку за  кількісними і якісними показниками з використанням статистичного метода  одержання результатів відстеження.

Кількісні показники результативності акту:

 • кількість укладених договорів про пайову участь замовника у розвитку інфраструктури міста Чорткова (близько 50 укладених договорів в перший рік впровадження регулювання);
 • кількість суб’єктів господарювання, які уклали договори про пайову участь замовника у розвитку інфраструктури міста Чорткова (близько 50 суб’єктів господарювання, які укладатимуть договори про сплату пайових коштів у перший рік регулювання);

Якісні показники результативності акту – кошти, що надійдуть до міського бюджету, будуть використовуватися на розвиток інфраструктури міста (понад 4 млн. грн., які надійдуть до міського бюджету на розвиток інфраструктури міста Чорткова).

 

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом використання статистичних даних. Згідно ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»:

 • базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено до дня набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень;
 • повторне – через рік з дня набрання їм чинності або більшістю його положень;
 • періодичне відстеження здійснюється раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акту.

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                Я.П. ДЗИНДРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до аналізу регуляторного впливу

 

Тест малого підприємництва (М-Тест)

Щодо оцінки проекту рішення Чортківської міської ради

«Про затвердження Положення про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чорткова»

 

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 12 грудня 2018р. по 16 січня 2019р.

 

Таблиця 1

№ п/п

Вид консультації

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Особисті зустрічі,

телефонні розмови.

 

 

13 осіб

СПД

У цілому запропоноване регулювання сприймається.

Було уточнено зміст бізнес-процесів та основних витрат бізнесу на підтримання запропонованого регулювання.

 

 

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

2.1. Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання – близько 22 (одиниць), у тому числі малого підприємництва – близько 5 (одиниць) та мікропідприємництва – близько 17 (одиниць).

2.2. Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив – 99%.

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Таблиця 3.1. Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні

 (за наступний рік)

Витрати за 5 років

 

3.1.1.

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

 

 

3.1.2.

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

 

3.1.3.

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

 

3.1.4.

Процедури обслуговування обладнання (ТО)

 

3.1.5.

Інші процедури (уточнити):

1)      Витрати пов’язані з виконанням «Положення про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чорткова»

Примітка. Розрахунок витрат(за перший рік регулювання, за наступний рік та за п’ять років сумарно)  – середня величина сплати пайових коштів на одного суб’єкта господарської діяльності.

145 455,00 грн.

(надходжень до бюджету розвитку міського бюджету)

4 200 000,00 грн.

 

1 181 820,00 грн.

3.1.6.

Разом, грн.

 

145 455,00 грн

190 910,00 грн.

 

1 181 820,00 грн.

 

3.1.7.

Кількість суб’єктів господарювання, що мають виконати вимоги регулювання, одиниць

 

 

                                          22

 

3.1.8.

 

Сумарно, грн.

3 200 000,00  грн.

 

4 200 000,00 грн

26 000 000,00 грн.

 
                 

 

Таблиця 3.2. Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні

(за наступний рік)

Витрати за 5 років

3.2.1.

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

–          витрати часу на отримання інформації про регуляторний акт.

Примітка. Витрати часу на отримання інформації про регуляторний акт на одного суб’єкта – 30 хвилин (19,00 грн/година (середня заробітна плата відповідальної особи – суб’єкта малого підприємництва).

Використовуємо для розрахунків середньомісячну заробітну плату штатного працівника по місту Чортків у ІV кварталі 2018 року, яка становила 6039,00 грн. Тобто, середня заробітна плата у місті Чорткові в ІV кварталі складала 38,00 грн. у погодинному розмірі.

(Статистичний бюлетень «Економічне і соціальне становище м.Чорткова» виданий головним управлінням статистики у Тернопільській області).

 

19 грн.

0. 00 грн.

95 грн.

3.2.2.

Процедури організації виконання вимог регулювання

–          витрати часу на розробку та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого бізнесу процедур на впровадження вимог регуляторного акта.

Примітка. Витрати часу на одного суб’єкта – 1  година (38 грн/година (середня заробітна плата відповідальної особи).

 

38 грн.

0. 00 грн.

190 грн.

3.2.3.

Процедури офіційного звітування

–          Витрати часу на отримання інформації про звіт щодо регуляторного акта, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти, та місця звітності.

Примітка. Витрати часу на одного суб’єкта – 2  години (38 грн/година (середня заробітна плата відповідальної особи).

76 грн.

0. 00 грн.

380 грн.

3.2.4.

Процедури забезпечення процесу перевірок

3.2.5.

Інші процедури :

38 грн.

0.00 грн.

190 грн.

Укладання договору про пайову участь замовника у розвиток інфраструктури м. Чорткова.

витрати на канцтовари (ручки, папір (за необхідності).

     

3.2.6.

Разом, грн

171 грн.

0 грн.

855 грн.

3.2.7.

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

 

                                       22

 

3.2.8.

Сумарно, грн

3762 грн.

0. 00 грн.

18 810 грн.

             

 


Таблиця 3.3.1. Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади / місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, який організовує процедуру залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників будівництва у розвиток інфраструктури міста

Відділ економіки та муніципального розвитку Чортківської міської ради

(назва державного органу)

Процедури регулювання суб’єктів малого підприємництва

(розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва – за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро- підприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають до сфери відповідної процедури

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), грн.

1. Процедури обліку суб’єкту господарювання, що знаходиться у сфері регулювання

     

 

 

·         надання консультаційних послуг суб’єкту;

·         прийняття та опрацювання  звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів;

·         укладання договору про пайову участь.

 

80

годин

38 грн/година (середня заробітна плата відповідальної особи)

1

22

66 880 грн.

2. Витрати часу на інші адміністративні процедури (уточнити):

Разом по органу державного регулювання за рік

Х

Х

Х

Х

66 880 грн.

Сумарно по органу державного регулювання за 5 років

Х

Х

Х

Х

334 400 грн.

 

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

 

Таблиця 4.1.

 

Перший рік регулювання (стартовий)

За 5 років

4.1.1.

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

3 200 000 грн.

 

26 000 000 грн.

4.1.2.

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

171 грн.

855 грн.

4.1.3.

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

3 762 грн.

18 810 грн.

4.1.4.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

66 880 грн.

334 400 грн.

4.1.5.

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

66 880 грн.

334 400 грн.

 

 1. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Затвердження Положення про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чорткова передбачає внесення несуттєвих змін до попереднього Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників будівництва у розвиток інфраструктури м. Чорткова, тому пом’якшувальні  заходи для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання відсутні.

 

 

Секретар міської ради                                                                Я.П. ДЗИНДРА


ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА
РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 2-27-98
24636045@mail.gov.ua
info@chortkivmr.gov.ua