Чортків online
Дата публікації: 27.09.2018

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

Проекту рішення виконавчого комітету Чортківської міської ради “Про затвердження Порядку відключення споживачів (абонентів) від мереж водопостачання та водовідведення КП “Чортківське ВУВКГ” Чортківської міської ради”.

З метою запровадження ефективного механізму, завдяки якому КП “Чортківське ВУВКГ” буде в змозі виконати свої обов’язки щодо безперебійної подачі та використання води, забезпечення надання населенню якісних послуг з водопостачання, водовідведення комунальне підприємство “Чорткіське ВУВКГ” виносить на публічне обговорення проект рішення виконавчого комітету Чортківської міської ради “Про затвердження Порядку відключення споживачів (абонентів) від мереж водопостачання та водовідведення КП “Чортківське ВУВКГ”  та аналіз його регуляторного впливу. 

Зауваження та пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня офіційного опублікування цього проекту у письмовому або електронному вигляді за адресами:

– у письмовому вигляді: 48500, м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21, Чортківська міська рада, тел.  (03552) 3-91-19 або 48500, м. Чортків, вул. Сонячна, 7 КП “Чортківське ВУВКГ”,  тел. (03552) 2 23 67

у електронному вигляді: chortkiv.mrada@ukr.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ЧОРТКІВСЬКА    МІСЬКА    РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я (проект)

 

від __________ 2018 року                                            №

 

 

Про затвердження Порядку

відключення споживачів (абонентів)

від мереж водопостачання та

водовідведення КП “Чортківське ВУВКГ”

 

        Розглянувши звернення начальника КП “Чортківське ВУВКГ”      Гордієнка В. М., з метою забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку міста, стабільного фінансового стану комунального підприємства “Чортківське ВУВКГ”, відповідно до ст. 7 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, ст. 9 Закону України “ Про засади державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, керуючись пп. 2  п. “б” ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ :

 1. Затвердити Порядок відключення споживачів (абонентів) від мереж водопостачання та водовідведення КП «Чортківське ВУВКГ» згідно додатку 1.
 2. Затвердити Акт про відключення від мережі водопостачання та/або водовідведення згідно додотку 2.
 3. Затвердити Акт підключення до мережі водопостачання та/або водовідведення згідно додатку 3.
 4. Затвердити Акт про порушення користування мережами водопостачання та/або водовідведення згідно додатку 4.
 5. Оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації та на веб-сайті міської ради.
 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Тимофія Р. М.

 

Міський голова                                                                  Володимир ШМАТЬКО

                                                                                     Додаток  1

до рішенням виконавчого комітету Чортківської  міської ради №            від                  

 

Порядок відключення споживачів (абонентів) від мереж водопостачання та водовідведення Комунальним підприємством «Чортківське ВУВКГ»

Чортківської міської ради

 

Споживач може бути відключеним від мереж водопостачання та водовідведення в наступних випадках:

1.За власним бажанням Споживача.

Для цього абонент подає заяву до КП «Чортківське ВУВКГ», в якій вказує причини відключення від мереж водопостачання чи/та водовідведення, дату проведення робіт по відключення від мереж, та вказує альтернативні джерела водопостачання та  місця  скиду стоків. Від’єднання від мереж виконує сам споживач за допомогою ліцензованої спеціальної організації в присутності представника КП «Чортківське ВУВКГ», який оформляє акт про відключення, або від’єднання виконує КП «Чортківське ВУВКГ» за заявою споживача та за його кошти. Від’єднання водопровідного вводу та каналізаційного випуску здійснюється безпосередньо на місці врізки їх в центральній мережі водопостачання та водовідведення чи транзитні лінії, якщо через них отримуються послуги. На час відключення Споживач зобов’язаний розрахуватися з боргами. При виконанні всього вище наведеного, споживач знімається КП «Чортківське ВУВКГ» з абонентського обліку.

2.В разі виявлення незаконних підключень до централізованих мереж водопостачання та водовідведення без реєстрації в абонентному відділі КП «Чортківське ВУВКГ».

При виявлені таких підключень проводиться розслідування з виявленням осіб порушників, складається акт про порушення, водопровідні вводи і каналізаційні випуски порушника від’єднується безпосередньо від центральних мереж. 

Витрати, пов’язані з відключенням і можливою ліквідацією пристроїв (споруд), які самовільно зведені і приєднані до систем централізованого водопостачання та водовідведення, підлягають відключенню від цих систем, оплачуються їх власником.

Порушнику нараховуються штрафні санкції згідно п. 3.3 та 3.4. Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України – за вартість води (в діючих на момент порушення тарифах), за пропускною спроможністю труби водопровідного вводу при швидкості руху води 2 м\с та дією її повним перерізом за час подачі води на добу, згідно графіку подачі води. З такого розрахунку визначається і вартість скиду стоків. Якщо споживач відмовляється підписати такий акт, отримати рахунок на нараховані штрафні санкції, та про це робиться відповідний запис в акті. Акт про порушення є дійсним для застосування при виконанні розрахунків, та на відключення Споживача від мереж водопостачання та водовідведення.

Якщо після порушення Споживач повністю сплатив в триденний термін штрафні санкції і зареєструвався в установленому порядку в відділі збуту КП «Чортківське ВУВКГ», то відключення від мереж не проводиться.

3.При виявленні аварійного витоку на мережі Споживача.

Відключення проводиться в разі встановлення зношеності трубопроводу, якщо він не підлягає ремонту і потребує заміни. При визначенні аварійного стану водопровідного вводу або каналізаційного випуску складається акт, де вказуються причини відключення. Акт складається в двох примірниках, один з яких вручається Споживачу (чи групи Споживачів), у власників яких перебуває водопровідний ввід або каналізаційний випуск. Якщо Споживач відмовляється підписати такий акт, то про це робиться в акті запис. Такий акт є дійсним для застосування на відключення Споживача від мереж водопостачання та водовідведення. Для відновлення подачі води або водовідведення Споживач безкоштовно отримує у КП «Чортківське ВУВКГ» технічні умови на заміну водопровідного вводу або каналізаційного випуску, в установленому порядку, оформляє ордер на виконання земельних робіт для заміни аварійного трубопроводу. Роботи по заміні мереж може виконувати ліцензована спеціальна організація або КП «Чортківське ВУВКГ» за заявою споживача та за його кошти.

 1. При наявності боргів.

Боргом, при якому Споживач (Абонент) може бути відключений від мереж водопостачання та /чи водовідведення, вважається сума за несплачені Споживачем рахунки за два і більше місяці користування послугами  водопостачання та /чи водовідведення; припинення щомісячної плати реструктуризованої заборгованості. Якщо абонент, після отримання попередження про заборгованість, на протязі 10-ти днів не погасив вказану суму заборгованості, то йому буде припинено надання послуг шляхом відключення від централізованих мереж  водопостачання та /чи водовідведення в місці врізки в мережу, роз’єднання труб в водопровідному колодязі та/чи тампонування каналізаційного випуску та опломбування вентиля на врізці водопроводу. Після повної сплати боргу та затрат на від’єднання та під’єднання до централізованих мереж, на опломбування, Споживачу відновлюється надання послуг. Всі дії зі сторони КП «Чортківське ВУВКГ» оформляються актами:

1)        акт про відключення від мережі водопостачання та/або водовідведення;

2)        акт  про підключення до мережі водопостачання та/або водовідведення;

3)        акт про порушення користування мережами водопостачання та/або водовідведення.

За час, коли Споживач був від’єднаний від централізованих мереж, нарахування проводиться згідно з актом про умови водокористування в період відключення. Спірні моменти вирішуються в судовому порядку. 

 1. При відмові абонента заключити договір на послуги водопостачання та водовідведення.

Відключення проводиться шляхом від’єднання мереж Споживача від центральних мереж водопостачання та /чи водовідведення при наявності акту про відмову від заключення договору, підписаний двома представниками КП «Чортківське ВУВКГ». Якщо Споживач відмовляється підписати такий акт, то про це робиться в акті запис. Такий акт є дійсним для застосування при виконанні розрахунків, та відключення Споживача від мереж водопостачання та водовідведення.

 

 

                                                                                                                               Додаток  2

до рішенням виконавчого комітету

Чортківської міської ради

№              від                      2018 року

 

АКТ   N _____

(відключення від мережі водопостачання та/або водовідведення)

  від “___” ____________ 201_р.

 

 

Цей акт складений представниками Постачальника:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, що виконала огляд) 

в присутності (без присутності) Споживача (фізичної або представника юридичної особи) :(П.І.П.)/

 (назва юридичної особи) _____________________________________________________________________ __________________________________________ паспорт серія ____ №_____________ ,виданий______________________________ РВ УМВС України «_____» _________р.. ід..код ____________________________, що проживає за  адресою: _________________________________ _________________________________________________________________________________

Здійснено відключення від центральної мережі водопостачання  та/або водовідведення в місці______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В зв’язку з _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

Цей акт складений в двох примірниках, перший залишається в КП «Водоканал», другий переданий Споживачу. 

 

Представник Постачальника  

______________

(підпис)

______________

(підпис)

______________

(підпис) 

 

_______________

(ПІП)

_______________

(ПІП)

_______________

(ПІП) 

 

Представник   Споживача  

 

______________

(підпис) 

 

_______________

(ПІП) 

   Зауваження Споживача ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Записано правильно  

 ______________

(підпис) 

 _________________

(ПІП) 

 

 

                       Додаток  3

до  рішенням виконавчого комітету Чортківської міської ради

№ ____ від ______________

 

АКТ   N _____

(підключення до мережі водопостачання та/або водовідведення)

  від “___” ____________ 201_р.

 

 

Цей акт складений представниками Постачальника:

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

 (посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, що виконала огляд) 

в присутності (без присутності) Споживача (фізичної або представника юридичної особи) :(П.І.П.)/

 (назва юридичної особи) _____________________________________________________________________ __________________________________________ паспорт серія ____ №_____________ ,виданий______________________________ РВ УМВС України «_____» _________р.. ід..код ____________________________, що проживає за  адресою: _________________________________

___________________________________________________________________________________________

Здійснено відключення від центральної мережі водопостачання  та/або водовідведення в місці__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В зв’язку з _________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________

Цей акт складений в двох примірниках, перший залишається в КП «Водоканал», другий переданий Споживачу. 

 

Представник Постачальника  

 

______________

(підпис)

______________

(підпис)

______________

(підпис) 

 

_______________

(ПІП)

_______________

(ПІП)

_______________

(ПІП) 

 

Представник   Споживача  

 

______________

(підпис) 

 

_______________

(ПІП) 

 

  Зауваження Споживача _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Записано правильно  

 ______________

(підпис) 

 _________________

(ПІП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Додаток  4

до  рішенням виконавчого комітету Чортківської міської ради

№ ______ від _____________

 

АКТ   № _____

(про порушення користування мережами водопостачання та/або водовідведення)

  від “___” ____________ 201_р.

 

 

Цей акт складений представниками Постачальника:

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

 (посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, що виконала огляд) 

в присутності (без присутності) Споживача (фізичної або представника юридичної особи) :(П.І.П.)/

(назва юридичної особи) _____________________________________________________________________ ____________________________________паспорт серія ____ №_____________ ,виданий_____________________________ РВ УМВС України «_____» _________р.. ід..код ____________________________, що проживає за  адресою: _________________________________ ___________________________________________________________________________________________

Виявлено порушення –  _______________________________________________________________________

                                                                                                (опис порушення) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Цей акт складений в двох примірниках, перший залишається в  КП «Водоканал», другий переданий Споживачу. 

 

Представник Постачальника  

 

______________

(підпис)

______________

(підпис)

______________

(підпис) 

 

 

_______________

(ПІП)

_______________

(ПІП)

_______________

(ПІП) 

 

Представник   Споживача  

 

______________

(підпис) 

 

_______________

(ПІП) 

 

  Зауваження Споживача _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Записано правильно  

 

______________

(підпис) 

 

 

_________________

(ПІП) 

 

 

 

Аналіз

 

регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Чортківської міської ради „Про затвердження Порядоку відключення споживачів (абонентів) від мереж водопостачання та водовідведення

КП “Чортківське ВУВКГ”

 

Цей аналіз регуляторного впливу (далі – Аналіз) розроблений на виконання та з дотримання вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11.09.03. №1160-ІУ, “Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту”, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04. № 308 та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету Чортківської міської ради “Про затвердження Порядку відключення споживачів (абонентів) від мереж водопостачання та водовідведення КП “Чортківське ВУВКГ”

 

 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

         Основною діяльністю комунального підприємства “Чортківське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства” Чортківської міської ради (надалі – КП “Чортківське ВУВКГ”)  є виробництво та надання послуг з водопостачання та водовідведення населенню та іншим споживачам м. Чорткова, смт. Заводське та с. Горішня Вигнанка. У зв’язку із втратою чинності наказу Держжитлокомунгоспу України від 01.07.1994 року    № 65 «Про затвердження Правил користування системи комунального водопостачання та водовідведення в містах та селищах України» та вступом в силу наказу Мінжитлокомунгоспу України від 27.06.2008 року № 190 «Про затвердження Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», залишились неврегульовані деякі питання діяльності КП “Чортківське ВУВКГ”, а саме:

– у яких випадках і при яких умовах Виконавець послуг має право тимчасово припинити або обмежити подачу води споживачам без попередження?

– випадки припинення подачі води при завчасному попередженні споживача?

– чи можна відключати каналізаційну мережу споживача від системи водовідведення?

– умови та порядок визначення водокористування споживача як самовільним (безобліковим) та наслідки такого визначення?

Приведений в проекті рішення Порядок вирішення не врегульованих питань відповідає діючим нормам у сфері житлово-комунального господарства та не суперечить їм.

 

 1. Цілі державного регулювання.

– Виконання Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 року №1875;

– Приведення Порядку припинення подачі води споживачам та відключення їх каналізаційних мереж від комунальної системи водовідведення до вимог діючого законодавства;

– Запровадження ефективного механізму, завдяки якому КП “Чортківське ВУВКГ” буде в змозі виконувати обов’язки щодо безперебійної подачі та використання води.

 

 1. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення цілі.

Під час розробки проекту рішення було розглянуто такі альтернативні способи досягнення встановлених цілей:

– Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін. При цьому не існує дієвого впливу на боржників, оскільки жоден нормативний акт у сфері надання житлово-комунальних послуг не містить положень, які б повно та чітко регулювали порядок відключення споживачів (абонентів) від мереж водопостачання та водовідведення КП “Чортківське ВУВКГ”;

– Прийняти регуляторний акт для врегулювання прописаних в Порядку питань, який повністю узгоджується із Законом України пункту 6 статті 7 «Про житлово-комунальні послуги», де чітко визначається, що забезпечення населення житлово-комунальними послугами необхідного рівня та якості відноситься до повноважень органів місцевого самоврядування.

 

 1. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми.

Механізмом розв’язання проблеми є прийняття запропонованого Порядку відключення споживачів (абонентів) від мереж водопостачання та водовідведення КП “Чортківське ВУВКГ”. Проводиться інформування громадськості через засоби масової інформації щодо запропонованого Порядку та врахування винесених з боку громадськості пропозицій та зауважень.

 

 1. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

У разі прийняття регуляторного акту будуть реалізовані повноваження, надані Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про житлово-комунальні послуги», а припинення подачі води споживачам та відключення їх каналізаційних мереж буде відбуватися у відповідності до єдиного порядку.

Впровадження такого рішення не потребує додаткових витрат з місцевого бюджету.

Розробка рішення здійснюється за принципами:

– законності;

– гласності (відкритості, прозорості, загальнодоступності);

 

 1. Обґрунтування строку дії регуляторного акту.

Термін дії необмежений. Порядок буде переглядатися лише в разі зміни законодавства або з об’єктивних причин.

 

 1. Показниками результативності акта є:

Прогнозовані показники запровадження Порядку забезпечать:

– відшкодування витрат води КП “Чортківське ВУВКГ”, які підприємство зазнає в результаті недбалого ставлення окремих споживачів до своїх обов’язків щодо користування послугами водопостачання та водовідведення.

– посилить контроль виконавця послуг та споживачів за технічним станом водопровідного та каналізаційного обладнання, які ними використовуються та їм належать;

– сприятиме раціональному використанню води, врегулюванню відносин, що виникають між споживачами послуг та виконавцем послуг.

Дія цього рішення поширюється на фізичних осіб, юридичних осіб, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, установ та організацій, що находяться на території м. Чорткова, смт. Заводське та с. Горішня Вигнанка.

 

 1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Базове відстеження результативності дії цього рішення буде здійснено через рік після набрання ним чинності.

Повторне відстеження буде проведене через два роки після набуття чинності регуляторним актом.

Періодичне відстеження проводитиметься раз на кожні три роки, починаючи від дня закінчення заходів повторного відстеження результативності дії рішення.

У разі виявлення неврегульованих і проблемних питань, вони будуть усунені шляхом унесення відповідних змін до регуляторного акта.

Аналіз регуляторного акта розроблений на виконання вимог ст.8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 


ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА
РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 2-27-98
24636045@mail.gov.ua
info@chortkivmr.gov.ua