Чортків online
Дата публікації: 19.04.2019

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту

рішення Чортківської міської ради «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2020 рік»

 

1.Стислий зміст проекту.

Земельним та Податковим кодексами України встановлено, що використання землі в Україні є платним. Згідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції сесії ради.

        Прийняття ставок на 2020 рік повинно відбутись із дотриманням  Податкового кодексу України та положень Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», що вимагає прийняття рішення про місцеві податки і збори  з дотриманням регуляторної процедури.

            Відповідно до статті 12.3.3 Податкового кодексу України зобов’язано органи місцевого самоврядування забезпечити прийняття рішень про встановлення місцевих податків і зборів та  надіслати їх в електронному вигляді до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники місцевих податків і зборів у термін до 01 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін  до них. У разі якщо міська рада не прийняла рішення  про встановлення місцевих податків і зборів, такі податки справляються, виходячи із норм Податкового кодексу України, із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (стаття 12.3.5 Податкового кодексу України).

           Прийняття рішення з даного питання необхідне для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків та зборів, здійснення необхідного контролю за повнотою проведення платежів, забезпечення виконання дохідної частини міського бюджету.

 

2.Інформація про розробника проекту.

Проект рішення розроблено відділом земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища Чортківської міської ради для проведення процедури оприлюднення та обговорення.

 

3.Інформація про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта.

Проект рішення та аналіз регуляторного впливу офіційно оприлюднені на веб-сайті: http://www.chortkivmr.gov.ua.

 

  1. Інформація про строк прийняття зауважень до проекту.

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з моменту оприлюднення проекту.

 

5.Інформація про спосіб надання фізичними та юридичними особами зауважень та пропозицій.
Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта просимо надавати в письмовому вигляді за адресою: 48500, Тернопільська область, м.Чортків, вул.Тараса Шевченка,21 та електронному вигляді на E-mail: info@chortkivmr.gov.ua, телефон для довідок (03552)39119.

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення Чортківської міської ради

 «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2020 рік»

Аналіз регуляторного акта розроблений на виконання та дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (надалі – Аналіз).

 

1.Визначення проблеми.

Земельним та Податковим кодексами України встановлено, що використання землі в Україні є платним.

Згідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції сесії ради.

Прийняття ставок на 2020 рік повинно відбутись із дотриманням  Податкового кодексу України та положень Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», що вимагає прийняття рішення про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку  з дотриманням регуляторної процедури.

            Відповідно до статті 12.3.3 Податкового кодексу України зобов’язано органи місцевого самоврядування забезпечити прийняття рішень про встановлення місцевих податків і зборів та  надіслати їх в електронному вигляді до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники місцевих податків і зборів у термін до 01 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін  до них. У разі якщо міська рада не прийняла рішення  про встановлення місцевих податків і зборів, такі податки справляються, виходячи із норм Податкового кодексу України, із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (стаття 12.3.5 Податкового кодексу України).

 

Підтвердження важливості проблеми.

         Прийняття рішення з даного питання необхідне для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків та зборів, здійснення необхідного контролю за повнотою проведення платежів, забезпечення виконання дохідної частини міського бюджету.

Впровадження даного регулювання є доцільним у зв’язку з тим, що інших альтернатив розв’язання проблеми не існує.

Метою розробленого регуляторного акта є залучення додаткових коштів до міського бюджету.

Дія даного регуляторного акта поширюється на усіх власників та користувачів земельних ділянок в межах міста.  Зачіпаються інтереси органу місцевого самоврядування, громадян та суб’єктів господарювання.

 

 

Групи

Так

Ні

Громадяни

+

 

Орган місцевого самоврядування

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів.

Розв’язання даної проблеми за допомогою ринкового механізму неможливе, оскільки чинне законодавство чітко регламентує, що здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є компетенцією міської ради.

 

Обгрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів.

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України. Так, якщо міська рада у  визначений Кодексом термін  не прийняла та не оприлюднила рішення про встановлення  місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норм Податкового  кодексу України, із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

 

 

2.Визначення цілей регулювання.

Основною метою розробки проекту є забезпечення практичної реалізації чинного законодавства шляхом встановлення місцевих податків і зборів на території Чортківської міської ради.

 

Ціль регулювання:

– встановлення обґрунтованих ставок та пільг зі сплати земельного податку з врахуванням норм Податкового кодексу України та беручи до уваги рівень платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання;

– забезпечення своєчасного надходження зі сплати земельного податку;

– збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок перегляду ставок зі сплати земельного податку та направлення додаткових коштів на соціальний розвиток міста.

– забезпечення відкритості та прозорості дій Чортківської міської ради в питанні встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку.

 

 

 

 

3.Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

3.1. Визначення альтернативних способів:

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії міської ради та не приймати  рішення «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2020 рік» 

Така альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до статті 12.3.5 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за  мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню міського бюджету в можливих обсягах та суперечить нормам чинного законодавства (не дотримання процедури прийняття регуляторного акта та порушення норми статті 12 Податкового кодексу України).

 

Альтернатива 2:

Прийняти  рішення «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2020 рік» 

Прийняття даного рішення міської ради забезпечить встановлення чітких та прозорих механізмів справляння земельного податку на території міста та відповідне наповнення  міського бюджету.

Забезпечить фінансову самостійність органу місцевого самоврядування.

Альтернатива 3:

Встановлення максимальних ставок зі сплати земельного податку на 2020 рік

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що є непосильною для платників земельного податку. Тому може виникати заборгованість зі сплати податку, що призведе до нарахування пені та штрафних санкцій за несвоєчасну сплату, можливе виникнення соціальної напруги серед населення.

 

 

3.2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів органу місцевого самоврядування

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

Не виносити на розгляд сесії міської ради та не приймати  рішення «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2020 рік» 

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2:

Прийняти  рішення «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2020 рік» 

1.Забезпечення наповнення міського бюджету та фінансування соціальних програм міста.

2.Виконання вимог чинного законодавства щодо встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку.

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акта, процедур його опублікування та відстеження результативності.

Альтернатива 3: Встановлення максимальних ставок зі сплати земельного податку на 2020 рік

1.Максимальні надходження коштів до міського бюджету.

2.Спрямування додаткових надходжень на соціально-економічний розвиток міста.

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акта, процедур його опублікування та відстеження результативності

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

Не виносити на розгляд сесії міської ради та не приймати  рішення «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2020 рік» 

Сплата земельного податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України.

Витрати пов’язані зі сплатою земельного податку.

Альтернатива 2:

Прийняти  рішення «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2020 рік» 

1.Сплата земельного податку за обґрунтованими ставками.

Встановлення пільг для окремих категорій громадян.

2.Відкритість та прозорість процедури, яка передбачає внесення пропозицій та зауважень.

2.Збільшення фінансових можливостей міського бюджету, що призведе до покращення рівня життя в місті та соціальної захищеності кожного жителя.

Сплата земельного податку за запропонованими ставками.

Альтернатива 3: Встановлення максимальних ставок зі сплати земельного податку на 2020

Завдяки зростанню дохідної частини бюджету вирішиться більша кількість соціальних та інфраструктурних проблем міста.

 

Надмірне податкове навантаження, що призведе до нарахування пені та штрафних санкцій за несвоєчасну сплату земельного податку.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

7

7

22

660

696

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

1

1

3

94

100

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

Не виносити на розгляд сесії міської ради та не приймати  рішення «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2020 рік» 

Сплата земельного податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України.

Витрати пов’язані зі сплатою земельного податку.

Альтернатива 2:

Прийняти  рішення «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2020 рік» 

1.Забезпечення прозорих та зрозумілих умов з питань справляння земельного податку за встановленими ставками.

2.Збільшення фінансових можливостей міського бюджету, що призведе до покращення рівня життя в місті, соціальної захищеності кожного жителя та створить сприятливі умови для ведення бізнесу.

Сплата земельного податку за запропонованими ставками.

Альтернатива 3: Встановлення максимальних ставок зі сплати земельного податку на 2020 рік

Відсутні

Надмірне податкове навантаження може спричинити погіршення діяльності суб’єктів господарювання та зменшення кількості робочих місць.

 

 

4.Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

Вибір оптимального альтернативного способу досягнення цілей здійснено з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

(за 4-бальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1:

Не виносити на розгляд сесії міської ради та не приймати  рішення «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2020 рік» 

1

Цілі регуляторного акта не можуть бути досягнуті

(проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до статті 12.3.5 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за  мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню міського бюджету в можливих обсягах та суперечить нормам чинного законодавства (не дотримання процедури прийняття регуляторного акта та порушення норми статті 12 Податкового кодексу України).

Альтернатива 2:

Прийняти  рішення «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2020 рік» 

3

Цілі регуляторного акта можуть бути досягнуті

 

Прийняття рішення та встановлення запропонованих ставок забезпечить наповнення міського бюджету, чіткі та прозорі механізми справляння податку.

Альтернатива 3: Встановлення максимальних ставок зі сплати земельного податку на 2020 рік

2

Цілі регуляторного акта можуть бути досягнуті

частково

 

Надмірне податкове навантаження може спричинити погіршення діяльності суб’єктів господарювання, зменшення кількості робочих місць, що призведе до скорочення надходжень до міського бюджету.

Балансу інтересів досягнуто не буде.

 

Регуляторний акт, що пропонується прийняти, зачіпає інтереси усіх власників та користувачів земельних ділянок в межах міста.

 

В наведених нижче таблицях пропонуються вигоди, а також витрати, які очікуються внаслідок застосування запропонованого регуляторного акта.

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумки)

Витрати (підсумки)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу

Альтернатива 1:

Не виносити на розгляд сесії міської ради та не приймати  рішення «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2020 рік» 

Держава: відсутні

 

Громадяни: сплата земельного податку за мінімальними ставками, відповідно до Податкового кодексу України

 

Суб’єкти господарювання: сплата земельного податку за мінімальними ставками, відповідно до Податкового кодексу України

Держава: відсутні

 

Громадяни: відсутні

 

Суб’єкти господарювання: сплата земельного податку

Проблема продовжує існувати.

Цілі регулювання не будуть досягнуті.

Зменшення надходжень до міського бюджету.

Альтернатива 2:

Прийняти  рішення «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2020 рік» 

Держава: надходження додаткових надходжень до міського бюджету, спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток міста.

 

Громадяни: сплата земельного податку за обґрунтованими ставками.

Встановлення пільг зі сплати земельного податку для окремих категорій громадян.

 

Суб’єкти господарювання: сплата земельного податку за обґрунтованими ставками.

Запровадження пом’якшувальних заходів для малого підприємництва.

Держава: витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акта, процедури його опублікування та відстеження результативності.

 

Громадяни: сплата земельного податку за встановленими ставками.

 

Суб’єкти господарювання: сплата земельного податку за запропонованими ставками.

Забезпечить досягнення цілей регулювання, наповнення міського бюджету, збереження кількості суб’єктів господарювання та робочих місць.

Альтернатива 3: Встановлення максимальних ставок зі сплати земельного податку на 2020 рік

Держава: максимальні надходження до міського бюджету, спрямування значного фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток міста.

 

Громадяни: вирішення більшої кількості соціальних проблем за рахунок збільшення дохідної частин міського бюджету.

 

Суб’єкти господарювання: відсутні.

Держава: витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акта, процедури його опублікування та відстеження результативності.

 

Громадяни: надмірне податкове навантаження.

 

Суб’єкти господарювання: надмірне податкове навантаження.

 

Зменшення надходжень до міського бюджету, підвищення соціальної напруги серед жителів міста.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1:

Не виносити на розгляд сесії міської ради та не приймати  рішення «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2020 рік» 

У випадку неприйняття регуляторного акта, податки справлятимуться по мінімальних ставках, що спричинить втрати дохідної частини бюджету.

Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства в частині земельного податку.

Альтернатива 2:

Прийняти  рішення «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2020 рік» 

Цілі прийняття будуть досягнуті повною мірою. До міського бюджету надійдуть додаткові кошти зі сплати земельного податку, податкове навантаження для платників не буде надмірним.

Буде досягнуто балансу інтересів міської ради та платників податку.

Зміни до чинного законодавства в частині земельного податку.

Альтернатива 3: Встановлення максимальних ставок зі сплати земельного податку на 2020 рік

Цілі прийняття будуть досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на платників приведе до збільшення дохідної частини бюджету, проте балансу інтересів досягнуто не буде.

Зміни до чинного законодавства в частині земельного податку.

 

Тому, для реалізації обрано Альтернативу 2 – прийняття запропонованого проекту рішення, тобто встановлення економічно обґрунтованих розмірів ставок земельного податку, які будуть не обтяжливими для суб’єктів господарювання, при цьому надходження до міського бюджету збільшуватимуться. Задекларовані цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті повною мірою. Прийняття такого рішення відповідає вимогам чинного законодавства.

 

5.Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

 

         Реалізація запропонованого регулювання здійснюється шляхом впровадження наступних заходів:

– розробка проекту рішення;

– проведення консультацій, робочих нарад, зустрічей з суб’єктами господарювання;

– оприлюднення проекту рішення разом з аналізом проекту регуляторного акта, отримання зауважень і пропозицій;

– підготовка експертного висновку відповідною комісією щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

– отримання пропозицій від ДРС;

– прийняття рішення на сесії Чортківської міської ради;

– оприлюднення рішення;

– проведення заходів з відстеження результативності регуляторного акта.

 

6.Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта.

 

За результатами прийняття регуляторного акта має бути досягнуто цілей, передбачених у розділі 2 цього Аналізу.

 

Групи

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

– забезпечення раціонального та ефективного використання земельних ділянок;

– забезпечення наповнення міського бюджету та фінансування соціальних програм міста

Залишаться на існуючому рівні

Суб’єкти господарювання

– встановлення обґрунтованих ставок земельного податку;

– передбачуваність дій влади;

– прогнозування умов господарювання і витрат, зумовлених використанням земель.

Витрати пов’язані зі сплатою до міського бюджету земельного податку за використання земель.

Громадяни

– встановлення обґрунтованих ставок земельного податку;

– передбачуваність дій влади;

– прогнозування умов господарювання і витрат, зумовлених використанням земель.

Витрати пов’язані зі сплатою до міського бюджету земельного податку за використання земель.

 

7.Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

Регуляторний акт має обмежений строк дії, що обумовлено чинністю існуючої правової бази вищого рівня та може бути переглянутий чи скасований при її зміні.

           У разі, якщо міська рада  не прийняла рішення про встановлення місцевих податків і зборів та не надіслала в електронному вигляді до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники місцевих податків і зборів у термін до 01 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін  до них,  такі податки справляються, виходячи із норм Податкового кодексу України, із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (підпункт 12.3.5 пункту 12 ПКУ).

            Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексу України, органи місцевого самоврядування мають щорічно переглядати розміри ставок місцевих податків і зборів. 

             Термін дії регуляторного акта – один рік (з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року).

8.Визначення показників результативності регуляторного акта.

 

Показниками результативності регуляторного акта є:

– забезпечення відповідних надходжень до міського бюджету від сплати земельного податку;

– створення фінансових можливостей міської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади міста;

– кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта, не обмежується.

 

9.Заходи за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

 

Оцінка ефективності запропонованого регуляторного акта буде здійснена за підсумками проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься до дня набрання чинності цим  регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників  земельного податку, що надходить до міського бюджету.

Повторне відстеження буде здійснюватись через рік з дня набрання чинності регуляторним актом, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. Проведення відстеження результативності буде здійснюватися за допомогою статистичного методу.

 У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.  

         Можливої шкоди від наслідків дії акта не вбачається.

 

Начальник відділу земельних ресурсів

та охорони навколишнього середовища                                           Р. Т. Губяк

 

 

                                                               
                                          УКРАЇНА                       ПРОЕКТ

ЧОРТКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

__________________  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

від                        2019 року                                                   

м. Чортків

 

Про встановлення ставок та пільг

зі сплати земельного податку на 2020 рік

 

Керуючися абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Встановити на території Чортківської міської ради:

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2.Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Чортківської міської ради.

3.Копію рішення  направити  в  Чортківську ОДПІ та  фінансове  управління  міської   ради.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну    комісію  з  бюджетно фінансових, економічних питань, комунального майна та інвестицій.

5.Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 06 липня 2017 року №700 «Про встановлення ставок земельного податку на 2018 рік».

6.Рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.

 

 

Міський голова                                                              Володимир  ШМАТЬКО

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення Чортківської міської ради

від ____ _____________________ 2019 р. №

СТАВКИ
земельного податку1

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію
з 01.01. 2020 року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

   

6110300000

Чортківська міська рада

(м.Чортків)

 

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

1,0

1,0

1,0

1,0

01.02

Для ведення фермерського господарства4

1,0

1,0

1,0

1,0

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

1,0

1,0

1,0

1,0

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

1,0

1,0

1,0

1,0

01.05

Для індивідуального садівництва4

1,0

1,0

1,0

1,0

01.06

Для колективного садівництва4

1,0

1,0

1,0

1,0

01.07

Для городництва4

1,0

1,0

1,0

1,0

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

1,0

1,0

1,0

1,0

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

1,0

1,0

1,0

1,0

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

1,0

1,0

1,0

1,0

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

1,0

1,0

1,0

1,0

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

1,0

1,0

1,0

1,0

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

1,0

1,0

1,0

1,0

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,0

1,0

1,0

1,0

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

0,5

0,1

0,5

0,1

02.02

Для колективного житлового будівництва4

0,5

0,1

0,5

0,1

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

0,3

0,2

0,3

0,2

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

0,3

0,2

0,3

0,2

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

1,0

     1,0

1,0

     1,0

02.06

Для колективного гаражного будівництва

1,5

1

1,5

1

02.07

Для іншої житлової забудови 

0,3

0,2

0,3

0,2

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,3

0,2

0,3

0,2

 

02.09

Для будівництва та обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови

3

3

3

3

02.10

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури

3

3

3

3

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

3

3

3

3

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

3

3

3

3

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

3

3

3

3

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

3

3

3

3

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

3

3

3

3

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

3

3

3

3

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

3

3

3

3

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

3

3

3

3

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

3

3

3

3

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

3

3

3

3

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

3

3

3

3

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

3

3

3

3

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

3

3

3

3

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

3

3

3

3

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

3

3

3

3

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3

3

3

3

03.17

Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення

3

3

3

3

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

3

3

3

3

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

3

3

3

3

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

3

3

3

3

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

3

3

3

3

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

3

3

3

3

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

3

3

3

3

04.07

Для збереження та використання парків – пам’яток садово-паркового мистецтва

3

3

3

3

04.08

Для збереження та використання заказників

3

3

3

3

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

3

3

3

3

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

3

3

3

3

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

3

3

3

3

05

Землі іншого природоохоронного призначення

 

Землі іншого природоохоронного призначення

3

3

3

3

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

3

3

3

3

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

3

3

3

3

06.03

Для інших оздоровчих цілей

3

3

3

3

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3

3

3

3

07

Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

3

3

3

3

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

3

3

3

3

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

3

3

3

3

07.04

Для колективного дачного будівництва 

3

3

3

3

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3

3

3

3

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

3

3

3

3

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

3

3

3

3

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

3

3

3

3

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3

3

3

3

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

0,1

0,1

0,1

0,1

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

0,1

0,1

0,1

0,1

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,1

0,1

0,1

0,1

10

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

3

3

3

3

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

3

3

3

3

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

3

3

3

3

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

3

3

3

3

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

3

3

3

3

10.06

Для сінокосіння

3

3

3

3

10.07

Для рибогосподарських потреб

3

3

3

3

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

3

3

3

3

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

3

3

3

3

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

3

3

3

3

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

3

3

3

3

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3

3

3

3

11

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

3

3

3

3

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

3

3

3

3

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

3

3

3

3

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

3

3

3

3

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3

3

3

3

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

3

3

3

3

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 

3

3

3

3

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

3

3

3

3

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

3

3

3

3

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

3

3

3

3

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

3

3

3

3

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

3

3

3

3

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

3

3

3

3

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

3

3

3

3

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3

3

3

3

13

Землі зв’язку

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

3

3

3

3

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

3

3

3

3

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

3

3

3

3

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3

3

3

3

13.05

Для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

3

3

3

3

14

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

3

3

3

3

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

3

3

3

3

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3

3

3

3

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

3

3

3

3

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

3

3

3

3

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

3

3

3

3

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

3

3

3

3

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4

3

3

3

3

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

3

3

3

3

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

3

3

3

3

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3

3

3

3

15.09

Для розміщення структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС

3

3

3

3

15.10

Для розміщення та постійної діяльності Національної поліції України, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери  управління Національної поліції

3

3

3

3

16

Землі запасу

3

3

3

3

17

Землі резервного фонду

3

3

3

3

18

Землі загального користування4

1

1

1

13

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

       

__________

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими додатками.

2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.   

                 5 Ставка податку встановлюється у розмірі 5% від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

 

 

 

 

 

Додаток 2
до рішення Чортківської міської ради

від ____ _____________________ 2019 р. №

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію
 з 01.01.2020 року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

   

6110300000

Чортківська міська рада

(м.Чортків)

 

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів сімей загиблих учасників АТО, ООС.

100

Комунальним підприємствам, заснованим на комунальній власності територіальної громади міста Чорткова.

100

Військові формування, утворені відповідно до чинного законодавства та розташовані на території міста Чорткова (військові містечка №2, №22).

100

Державна установа «Чортківська установа виконання покарань (№26)»

100

Органи Міністерства внутрішніх справ України в Тернопільській області

100

6 державна пожежно-рятувальна частина Управління державної служби з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області

100

Чортківське міжрайонне управління водного господарства

50

Комунальне некомерційне підприємство «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради

50

Тернопільський обласний центр з гідрометеорології

100

Чортківська міжрайонна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

50

 

__________

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА
РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 2-27-98
24636045@mail.gov.ua
info@chortkivmr.gov.ua