Чортків online
Дата публікації: 30.01.2019

1.Стислий зміст проекту.

Земельним та Податковим кодексами України встановлено, що використання землі в Україні є платним. Згідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції сесії ради. За вимогами Податкового кодексу України розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу: не може бути меншою за розмір земельного податку; не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки та може перевищувати граничний розмір орендної плати (12 відсотків), у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

Орендна плата за земельні ділянки комунальної власності в межах міста Чорткова поки встановлюється у відповідності до діючих ставок орендної плати, затверджених рішенням від 19.03.2004 р. №12 із змінами, внесеними згідно з рішеннями сесій міської ради №71 від 16.05.2005р., №510 від 31.08.2007р., №293 від 13.06.2008р., №148 від 02.07.2010р., №163 від 31.05.2011р., №494 від 25.04.2012р., №696 від 23.11.2012р., №265 від 20.06.2013р., №315 від 30.07.2013р., №29 від 31.01.2014р., №30 від 31.01.2014р., №275 від 06.07.2016р., які не суперечать вимогам законодавства, однак потребують зваженого перегляду з урахуванням розмірів нових ставок податку та потреб міського бюджету, а також у зв’язку зі змінами внесених до Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів віл 23 липня 2010 року №548. Метою розробленого регуляторного акта є приведення ставок орендної плати у відповідність до діючої редакції Класифікації видів цільового призначення земель та залучення додаткових коштів до міського бюджету. Дія даного регуляторного акта поширюється на усіх орендарів земельних комунальної власності в межах міста.

 

2.Інформація про розробника проекту.

Проект рішення розроблено відділом земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища Чортківської міської ради для проведення процедури оприлюднення та обговорення.

 

3.Інформація про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта.

Проект рішення та аналіз регуляторного впливу офіційно оприлюднені на веб-сайті: http://www.chortkivmr.gov.ua.

 

  1. Інформація про строк прийняття зауважень до проекту.

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з моменту оприлюднення проекту.

 

5.Інформація про спосіб надання фізичними та юридичними особами зауважень та пропозицій.
Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта просимо надавати в письмовому вигляді за адресою: 48500, Тернопільська область, м.Чортків, вул.Тараса Шевченка,21 та електронному вигляді на E-mail: info@chortkivmr.gov.ua, телефон для довідок (03552)39119.

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення Чортківської міської ради «Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності в місті Чорткові».

Аналіз регуляторного акта розроблений на виконання та дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (надалі – Аналіз).

1.Визначення проблеми.

Земельним та Податковим кодексами України встановлено, що використання землі в Україні є платним.

Згідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції сесії ради. За вимогами Податкового кодексу України розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу: не може бути меншою за розмір земельного податку; не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки та може перевищувати граничний розмір орендної плати (12 відсотків), у разі визначення орендаря на конкурентних засадах. Орендна плата за земельні ділянки комунальної власності в межах міста Чорткова,наразі, встановлюється у відповідності діючих ставок орендної плати, затверджених рішенням від 19.03.2004 р. №12 із змінами, внесеними згідно з рішеннями сесій міської ради №71 від 16.05.2005р., №510 від 31.08.2007р., №293 від 13.06.2008р., №148 від 02.07.2010р., №163 від 31.05.2011р., №494 від 25.04.2012р., №696 від 23.11.2012р., №265 від 20.06.2013р., №315 від 30.07.2013р., №29 від 31.01.2014р., №30 від 31.01.2014р., №275 від 06.07.2016р., які не суперечать вимогам законодавства, однак потребують зваженого перегляду з урахуванням розмірів нових ставок податку та потреб міського бюджету, а також у зв’язку зі змінами внесених до Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів віл 23 липня 2010 року №548.

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом прийняття вказаного рішення – це приведення ставок орендної плати у відповідність до діючої редакції Класифікації видів цільового призначення земель та залучення додаткових коштів до міського бюджету. Розв’язання даної проблеми за допомогою ринкового механізму неможливе, оскільки чинне законодавство чітко регламентує, що саме органи місцевого самоврядування встановлюють розмір плати за землю. Впровадження даного регулювання є доцільним у зв’язку з тим, що інших альтернатив розв’язання проблеми не існує.

Метою розробленого регуляторного акта є приведення ставок орендної плати у відповідність до діючої редакції Класифікації видів цільового призначення земель та залучення додаткових коштів до міського бюджету. Дія даного регуляторного акта поширюється на усіх орендарів земельних ділянок комунальної власності в межах міста. Зачіпаються інтереси органу місцевого
самоврядування, громадян та суб’єктів господарювання.

 

 

 

Групи

Так

Ні

Громадяни

+

 

Орган місцевого самоврядування

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

 

 

2.Визначення цілей регулювання.

Цілями запропонованого регуляторного акта є:

– створення єдиного механізму справляння орендної плати за використання земель комунальної власності;

– вдосконалення земельних відносин на основі встановлення ставок плати за використання земель комунальної власності в залежності від цільового призначення земельної ділянки з урахуванням змін, внесених до Класифікації видів цільового призначення земель;

– забезпечення більш повного обліку земель, їх користувачів, раціонального та ефективного використання земельних ділянок;

– збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок перегляду ставок орендної плати за використання земель комунальної власності та направлення додаткових коштів на соціальний розвиток міста.

 

3.Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

3.1. Визначення альтернативних способів:

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1:

Збереження існуючого стану

Збереження існуючих ставок орендної плати, без врахування зміни, внесених до Класифікації видів цільового призначення земель.

Альтернатива 2:

Врегулювання даного питання за допомогою ринкових механізмів

Дана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки законодавством визначено, що встановлення місцевих податків належить до повноважень органів місцевого самоврядування.

Альтернатива 3:

Прийняття запропонованого проекту рішення

Забезпечить вирішення проблеми. Дана альтернатива є найбільш оптимальною і прийнятною. Перевага обраного способу досягнення цілей полягає в тому, що цим регуляторним актом більш розширено види цільового призначення земельних ділянок комунальної власності, конкретизовано ставки орендної плати з урахування змін, внесених до Класифікації видів цільового призначення земель.

 

 

 

3.2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів органу місцевого самоврядування

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

Збереження існуючого стану

 

Дана альтернатива є неприйнятною, так як внесеними змінами до Класифікації видів цільового призначення земель доповнено деякими видами цільового призначення земель по відповідним категоріям земель, відповідно і орендна плата повинна справлятись за використання таких земель.

На рівні існуючих

Альтернатива 2:

Врегулювання даного питання за допомогою ринкових механізмів

Дана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносять до виключної компетенції органів місцевого самоврядування.

Відсутні

Альтернатива 3: Прийняття запропонованого проекту рішення

– забезпечення раціонального та ефективного використання земельних ділянок;

– забезпечення наповнення міського бюджету та фінансування соціальних програм міста.

На рівні існуючих

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

Збереження існуючого стану

 

Землекористувачі земельних ділянок з цільовим призначенням, вид якого запроваджено у відповідності внесених змін до Класифікації видів цільового призначення земель, не будуть сплачувати орендну плату, оскільки відсутнє рішення стосовно ставок орендної плати за такі землі.

На рівні існуючих

Альтернатива 2:

Врегулювання даного питання за допомогою ринкових механізмів

Дана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносять до виключної компетенції органів місцевого самоврядування.

Відсутні

Альтернатива 3: Прийняття запропонованого проекту рішення

– встановлення ставок орендної плати з урахування нових видів цільового призначення земельних ділянок;

– передбачуваність дій влади;

– додаткові надходження до бюджету, як спрямовуються на розвиток громади міста.

Витрати пов’язані зі сплатою до міського бюджету орендної плати за використання земель комунальної власності

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

1

7

26

35

69

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

1

10

38

51

100

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

Збереження існуючого стану

 

Землекористувачі земельних ділянок з цільовим призначенням, вид якого запроваджено у відповідності внесених змін до Класифікації видів цільового призначення земель, не будуть сплачувати орендну плату, оскільки відсутнє рішення стосовно ставок орендної плати за такі землі.

На рівні існуючих

Альтернатива 2:

Врегулювання даного питання за допомогою ринкових механізмів

Дана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносять до виключної компетенції органів місцевого самоврядування.

Відсутні

Альтернатива 3: Прийняття запропонованого проекту рішення

– встановлення ставок орендної плати з урахування нових видів цільового призначення земельних ділянок;

– передбачуваність дій влади;

– прогнозування умов господарювання і витрат, зумовлених використанням земель комунальної власності;

– виконання вимог чинного законодавства.

Витрати пов’язані зі сплатою до міського бюджету орендної плати за використання земель комунальної власності

 

Оцінюючи визначені альтернативи слід зазначити, що перша альтернатива не є прийнятною, оскільки вона веде до неможливості справляння орендної плати за земельні ділянки з новим видом цільового призначення, запроваджених внесеними змінами до Класифікації видів цільового призначення земель, це в свою чергу, приведе до відмови від поставлених цілей по збільшенню надходжень до місцевого бюджету та фінансування соціально-економічного розвитку міста. У разі не прийняття органом місцевого самоврядування цього рішення, орендна плата буде нараховуватись у відповідності до діючих ставок, затверджених рішенням від 19.03.2004 р. №12 із змінами, внесеними згідно з рішеннями сесій міської ради №71 від 16.05.2005р., №510 від 31.08.2007р., №293 від 13.06.2008р., №148 від 02.07.2010р., №163 від 31.05.2011р., №494 від 25.04.2012р., №696 від 23.11.2012р., №265 від 20.06.2013р., №315 від 30.07.2013р., №29 від 31.01.2014р., №30 від 31.01.2014р., №275 від 06.07.2016р.

Прийняття міською радою запропонованого регуляторного акта дасть можливість вирішити визначені проблеми при дотриманні норм чинного законодавства України, в найбільш короткий термін, з найменшими витратами.

 

4.Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

Вибір оптимального альтернативного способу досягнення цілей здійснено з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

(за 4-бальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1:

Збереження існуючого стану

 

2

Важливі аспекти проблеми існуватимуть далі

Альтернатива 2:

Врегулювання даного питання за допомогою ринкових механізмів

1

Цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті

Альтернатива 3: Прийняття запропонованого проекту рішення

4

Цілі регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою

 

Регуляторний акт, що пропонується прийняти, зачіпає інтереси усіх орендарів земельних ділянок комунальної власності в межах міста.

 

В наведених нижче таблицях пропонуються вигоди, а також витрати, які очікуються внаслідок застосування запропонованого регуляторного акта.

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумки)

Витрати (підсумки)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу

Альтернатива 1:

Збереження існуючого стану

 

відсутні

на рівні існуючих

Проблема продовжує існувати

Альтернатива 2:

Врегулювання даного питання за допомогою ринкових механізмів

відсутні

відсутні

Цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті

Альтернатива 3: Прийняття запропонованого проекту рішення

– забезпечення раціонального та ефективного використання земельних ділянок;

– забезпечення наповнення міського бюджету та фінансування соціальних програм міста.

на рівні існуючих

Цілі регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1:

Збереження існуючого стану

Не прийнятна / не вирішує порушеного питання

Зовнішні чинники відсутні

Альтернатива 2:

Врегулювання даного питання за допомогою ринкових механізмів

Не прийнята / відсутні ринкові механізми для вирішення даної проблеми

Зовнішні чинники відсутні

Альтернатива 3: Прийняття запропонованого проекту рішення

Єдина можлива альтернатива, яка забезпечує раціональне та ефективне використання земель комунальної власності та забезпечує наповнення міського бюджету для фінансування соціальних програм міста

Зовнішні чинники відсутні

Для реалізації обрано Альтернативу 3 – прийняття запропонованого проекту рішення, тобто встановлення економічно обґрунтованих розмірів ставок орендної плати, які будуть не обтяжливими для суб’єктів господарювання, при цьому надходження до міського бюджету збільшуватимуться. Задекларовані цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті повною мірою. Прийняття такого рішення відповідає вимогам чинного законодавства, приводить ставки орендної плати у відповідність до діючої Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010р.№548 (зі змінами).

 

5.Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

 

         Реалізація запропонованого регулювання здійснюється шляхом впровадження наступних заходів:

  • прийняття місцевого нормативного документу, який в рамках чинного законодавства дає можливість удосконалити і зробити прозорим порядок та механізм визначення орендної плати за земельні ділянки комунальної власності, гаданих в оренду з урахуванням цільового призначення земельних ділянок;
  • забезпечення прозорості і вільного доступу до інформації щодо визначення розміру орендної плати за використання земельних ділянок комунальної власності.

 

6.Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта.

 

За результатами прийняття регуляторного акта має бути досягнуто цілей, передбачених у розділі 2 цього Аналізу.

 

Групи

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

– забезпечення раціонального та ефективного використання земельних ділянок;

– забезпечення наповнення міського бюджету та фінансування соціальних програм міста

Залишаться на існуючому рівні

Суб’єкти господарювання

– встановлення ставок орендної плати з урахуванням цільового призначення земельних ділянок, зокрема нових видів цільового призначення земельних ділянок;

– передбачуваність дій влади;

– прогнозування умов господарювання і витрат, зумовлених використанням земель комунальної власності.

Витрати пов’язані зі сплатою до міського бюджету орендної плати за використання земель комунальної власності

Громадяни

– встановлення ставок орендної плати з урахуванням цільового призначення земельних ділянок, зокрема нових видів цільового призначення земельних ділянок;

– передбачуваність дій влади;

– додаткові надходження до бюджету, які спрямовуються на розвитку міста для громади.

 

 

7.Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

        

Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений строк з моменту набрання чинності, оскільки необхідність виконання норм регуляторного акта є постійною. Може бути переглянутим у разі зміни законодавства.

 

8.Визначення показників результативності регуляторного акта.

 

Показниками результативності регуляторного акта є:

  • Розмір надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією регуляторного акта – передбачається збільшення надходжень за використання земель комунальної власності в 2 рази.
  • Кількість суб’єктів, на яких поширюється дія акта – на момент розробки регуляторного акта – 69, в тому числі суб’єктів господарювання – 69. Кількість може змінюватись у відповідності до норм земельного законодавства.
  • Рівень поінформованості платників орендної плати – високий, оскільки проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу офіційно оприлюднені на веб-сайті Чортківської міської ради http://www.chortkivmr.gov.ua/.

 

9.Заходи за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

 

Відстеження результативності даного регуляторного акта буде здійснюватись за допомогою аналізу надходжень до міського бюджету орендної плати за використання земель комунальної власності.

Оцінка ефективності запропонованого регуляторного акта буде здійснена за підсумками проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акта.

 

 

Начальник відділу земельних ресурсів

та охорони навколишнього середовища                                           Р. Т. Губяк

 

 

 

                                          УКРАЇНА                       

       ЧОРТКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

                                  _________________________________    СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ (ПРОЕКТ)

 

від                     2018 року                                                   №

м. Чортків

 

Про затвердження ставок орендної плати

за земельні ділянки комунальної власності

в місті Чорткові

 

         З метою забезпечення подальшого соціально-економічного розвитку міста, впорядкування нормативного акта та уточнення видів діяльності відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 № 548, враховуючи позитивні висновки Державної регуляторної служби України, Тернопільського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, керуючись п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податковим кодексом України,  Законом України «Про оренду землі», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити ставки орендної плати за земельні ділянки комунальної власності в місті Чорткові згідно з додатком та ввести їх в дію з 01.01.2019 р.

2.Рішення сесії міської ради від 19.03.2004 р. №12 із змінами вважати таким, що втратило чинність.

3.Рішення набуває чинності з 01.01.2019 р.

4.Відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища міської ради при укладанні, переукладанні, поновленні тощо договорів оренди землі застосовувати ставки відповідно до рішення.

5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань містобудування, земельних відносин, екології та сталого розвитку міської ради, постійну комісію з бюджетно-фінансових, економічних питань, комунального майна та інвестицій.

 

Міський голова                                                               Володимир ШМАТЬКО

 

 

 

 

                                                                                    Додаток 1

                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                    рішенням     сесії міської ради

                                                                                    від     20   р. №

СТАВКИ
орендної плати за земельні ділянки комунальної власності

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

   

6110300000

Чортківська міська рада Тернопільської області (м.Чортків)

 

     Вид цільового призначення земель

Ставки орендної плати

(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки комунальної власності, нормативну грошову оцінку яких проведено

(незалежно від місця знаходження)

код

найменування

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

5,0

01.02

Для ведення фермерського господарства

5,0

01.03

Для ведення особистого селянського господарства

5,0

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства

5,0

01.05

Для індивідуального садівництва

5,0

01.06

Для колективного садівництва

5,0

01.07

Для городництва

5,0

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби

5,0

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

5,0

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

5,0

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

5,0

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

5,0

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

5,0

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

5,0

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

3,0

02.02

Для колективного житлового будівництва

3,0

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

5,0

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

5,0

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

3,0

02.06

Для колективного гаражного будівництва

5,0

02.07

Для іншої житлової забудови 

5,0

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

02.09

Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови

5,0

02.10

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури

7,0

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та    місцевого самоврядування

3,0

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти

3,0

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги

3,0

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій

3,0

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування

3,0

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів

3,0

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

12,0

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

11,0

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

12,0

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку)

12,0

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

3,0

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

3,0

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

11,0

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС

3,0

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

11,0

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

03.17

Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення

11,0

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

3,0

04.02

Для збереження та використання природних заповідників

3,0

04.03

Для збереження та використання національних природних парків

3,0

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів

3,0

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

3,0

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

3,0

04.07

Для збереження та використання парків – пам’яток садово-паркового мистецтва

3,0

04.08

Для збереження та використання заказників

3,0

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

3,0

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

3,0

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

3,0

05

Землі іншого природоохоронного призначення

05

Землі іншого природоохоронного призначення (земельні ділянки, в межах яких є природні об’єкти, що мають особливу наукову цінність, та які надаються для збереження і використання цих об’єктів, проведення наукових досліджень, освітньої та виховної роботи)

3,0

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів

3,0

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

3,0

06.03

Для інших оздоровчих цілей

3,0

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,0

07

Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення

3,0

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту

3,0

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

3,0

07.04

Для колективного дачного будівництва 

3,0

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,0

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

3,0

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

3,0

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

3,0

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,0

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

3,0

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

3,0

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,0

10

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

4,0

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

3,0

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

3,0

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

5,0

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

3,0

10.06

Для сінокосіння

3,0

10.07

Для рибогосподарських потреб

3,0

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

3,0

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

3,0

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

3,0

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

3,0

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

11

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

5,0

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

5,0

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

5,0

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

5,0

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

5,0

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

3,0

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 

3,0

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

3,0

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

3,0

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

3,0

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

3,0

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

3,0

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

3,0

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

3,0

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,0

13

Землі зв’язку

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

5,0

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

5,0

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

5,0

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

5,0

13.05

Для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

5,0

 

14

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

5,0

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

5,0

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

5,0

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил

3,0

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії

3,0

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби

3,0

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ

3,0

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби

3,0

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки

3,0

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань

3,0

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,0

16

Землі запасу

3,0

17

Землі резервного фонду

3,0

18

Землі загального користування

3,0

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,0

       

 

 

Секретар міської ради                                                                       Я. П. Дзиндра

 


ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА
РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 2-27-98
24636045@mail.gov.ua
info@chortkivmr.gov.ua