Чортків online

Архівний сектор

 

ЛУЖИНСЬКА Тетяна Миколаївна

 завідувач сектору

 тел. (03552) 3-91-19, 2-23-77

E-mail:  tluzhynska @ chortkivmr.gov.ua

І

Відповідно до рішень сесій Чортківської міської ради від 24 грудня 2019 р. № 1756; від 20 лютого 2020 р. № 1817 «Про добровільне приєднання до Чортківської міської територіальної громади»  приєднано без статусу юридичної особи Білівську сільську територіальну громаду (с. Біла), Бичківську сільську територіальну громаду (с. Бичківці), Росохацьку сільську територіальну громаду (с. Росохач), Скородинську сільську територіальну громаду (с. Скородинці), Горішньовигнанську сільську територіальну громаду (с. Горішня вигнанка, с. Переходи), Пастушівську сільську територіальну громаду (с. Пастуше)  Чортківського району Тернопільської області.

Історія створення та особливості діяльності архівного сектору

У зв’язку з набуттям статусу міста обласного значення (Постанова Верховної Ради України від 19 вересня 2013 року  № 609-VII «Про віднесення міста Чортків Чортківського району Тернопільської області до категорії міст обласного значення») м. Чортків отримало ряд нових повноважень.

Розширилась структура міської ради, а саме з січня 2014 р. почав функціонувати архівний сектор без статусу юридичної особи (Рішення 40 сесії шостого скликання від 31 січня 2014 р. № 42 «Про затвердження структури апарату Чортківської міської ради та її виконавчого комітету на 2014 рік».)

В архівному секторі зберігаються документи Національного архівного фонду Чортківської міської ради згідно з наявною номенклатурою справ, де відображені документи, які утворюються під час  діяльності міської ради.

З метою задоволення потреб громадян, які можуть звернутися за копіями документів, довідками, витягами з документів, що забезпечить їх соціальні, майнові та інші права, основне завдання архівного сектору на сьогоднішній день полягає  в упорядкуванні документів Національного архівного фонду міської ради.

 

Нормативна база

Про Національний архівний фонд та архівні установи

Про електронні документи та електронний документообіг

Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях

Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА. від 17 січня 2018 р. № 55КиївДеякі питання документування управлінської діяльності.

https://zakon.rada.gov.ua/go/55-2018-%D0%BF

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. 81: “Культура і мистецтво”, розділ: “Діяльність архівів” / М-во праці та соціальної політики України, Центр продуктивності, Держкомархів України, УНДІАСД; [розроб.: Н. М. Христова, Т. П. Прись].  – К., 2008. – 56 с.

https://undiasd.archives.gov.ua/doc/dov-kvalifik.pdf

 

Типові норми часу і виробітку на основні види робіт, що виконуються у державних архівних установах: [нормат. зб.] / Держкомархів України, УНДІАСД; уклад.: Л. В. Кузнєцова, П. М. Марченко, О. М. Коваль. – К., 2008. – 148 с.

https://undiasd.archives.gov.ua/doc/typovi%20normy.pdf

Наказ Мінюсту від 08.04.2013 № 656/5 «Про затвердження Правил роботи архівних установ України».

Теорія архівної справи


ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА
РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 3-91-19
тел. (03552) 2-27-98
24636045@mail.gov.ua
info@chortkivmr.gov.ua