Чортків online

Управління культури, релігії та туризму міської ради

  

ДЕМБІЦЬКА

Ольга Іванівна

 начальник управління

 тел. (03552) 2-38-37, 3-91-19

 

Кадровий склад :

 Телефон:

Посада

Прізвище, ім’я, по-батькові

тел. 03552 2-38-37

каб.№15

Начальник відділу культури 

управління культури, релігії та туризму Чортківської міської ради 

Нісевич Олеся Стефанівна

тел. 03552 2-18-03

каб.№28

Начальник відділу туризму

управління культури, релігії та туризму Чортківської міської ради 

Свистун Оксана Адамівна
  Головний спеціаліст відділу туризму управління культури, релігії та туризму Чортківської міської ради  Варчак Надія Іванівна
тел. 03552 2-38-37

каб.№15

Головний бухгалтер

управління культури, релігії та туризму Чортківської міської ради 

Стодола Микола Михайлович
  Бухгалтер управління культури, релігії та туризму Чортківської міської ради  Сорокіна Ірина Ярославівна
  Бухгалтер управління культури, релігії та туризму Чортківської міської ради  Басіста Надія Дмитрівна

Основними завданнями є:

1) реалізація державної політики у сферах культури, мистецтв, туризму,  державної мовної політики, кінематографії, міжнаціональних відносин, релігій та захисту прав національних меншин;

2) забезпечення:

– вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;

– доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;

– участі у реалізації державної політики в галузі спеціальної освіти у сфері культури і мистецтв;

3) сприяння:

– відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної самобутності корінного народу і національних меншин;

– захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сферах культури, мистецтв, туризму, охорони культурної спадщини;

– загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного культурного продукту.

 Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) створює умови для розвитку:

– усіх видів аматорського мистецтва, художньої творчості, організації культурного дозвілля населення, здобуття початкової освіти у сфері культури і мистецтва;

– міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, що проживають на території міста, у сфері культури;

– внутрішнього та іноземного туризму, туристичної індустрії, провадження екскурсійної діяльності, а також для залучення інвестицій у будівництво нових та реконструкцію діючих об’єктів туристичної інфраструктури;

2) сприяє:

– організації навчання та фаховій підготовці фахівців галузі культури і туризму, національностей та релігій;

– удосконаленню туристичної інфраструктури, розвитку ринкових відносин у сфері туризму та конкуренції на ринку туристичних послуг, створенню рівних умов для суб’єктів, що забезпечують провадження туристичної діяльності;

– захисту прав споживачів культурного і туристичного продукту;

– комплектуванню та використанню бібліотечних фондів;

– збереженню і відтворенню традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць, відродженню осередків традиційної народної творчості, народних художніх промислів і ремесел;

– діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури і туризму;

– всебічному розвитку і функціонуванню української мови в усіх сферах суспільного життя;

– проведенню заходів щодо зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв’язків;

 

– збереженню і розвитку культури української нації, культурної самобутності національних меншин, задоволенню їх культурних, мовних та інформаційних потреб;

– формуванню толерантності в українському суспільстві та запобіганню розпалюванню міжетнічної ворожнечі, а також проявам дискримінації,

нетерпимого ставлення до осіб за ознаками раси, етнічного походження, мовними ознаками;

– діяльності громадських організацій, які створені національними меншинами України, щодо організації і проведення культурно-мистецьких та мовно-просвітницьких заходів, надання консультативної допомоги в організації їх діяльності, розвитку етнокультурних зв’язків громадських організацій національних меншин, що проживають на території району з відповідними громадськими організаціями України та за її межами;

– соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сферах культури, мистецтв, туризму та охорони культурної спадщини.

3) проводить аналіз:

– потреби в працівниках у сфері культури, мистецтв та охорони культурної спадщини;

– ринку туристичних послуг;

– фінансового забезпечення закладів культури і мистецтв міста, здійснення видатків на охорону культурної спадщини.

4) подає пропозиції щодо:

– присвоєння творчим колективам звання «народний», «зразковий»;

– визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;

– відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сферах культури, мистецтв, учасників аматорських колективів державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення;

 

–  занесення:

– музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання;

5) бере участь у:

– розробленні проектів програм економічного і соціального розвитку, регіональних програм розвитку культури, туризму, міжнаціональних відносин, релігій та захисту прав національних меншин; а також державної мовної політики;

– реалізації міжрегіональних проектів у сферах культури, мистецтв, туризму;

– організації та проведенні вітчизняних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

– розробленні пропозицій щодо будівництва об’єктів туристичної інфраструктури, залучення інвестицій для розвитку культури і туризму.

6) надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям у сферах культури, мистецтв, туризму, національних меншин та релігій.

7) здійснює в установленому чинним законодавством порядку:

– координацію та контроль за діяльністю бібліотек, клубних, музейних, позашкільних навчальних закладів;

8) виконує  функції замовника, укладає з цією метою договори .

9) забезпечує:

– функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

– збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини і контроль за їх достовірністю;

– захист гарантованих Конституцією та законами України прав національних меншин, у тому числі проведення районних заходів з питань міжнаціональних відносин, у сфері культури;

– реалізацію прав осіб, які належать до національних меншин України, у сфері культури;

10) інформує міську раду про:

– музеї, утворені у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів державної і комунальної форми власності, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України;

– пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам’яток культурної спадщини.

11) організовує:

– проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень;

– надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань культури, туризму;

12) погоджує:

– в установленому порядку реєстрацію статутів (положень) закладів культури , що належать до комунальної власності територіальних громад   району, а також змін і доповнень до них;

13) роз’яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сферах культури, мистецтв, туризму, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин у сфері культури;

14) розробляє заходи щодо збереження і розвитку культурного та мовного розвитку національних меншин України;

15) забезпечує у межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті відділу;

16) організовує планово-фінансову роботу у відділі;

17) виконує функції головного розпорядника коштів для закладів культури і мистецтв, що фінансуються з міського бюджету;

18) здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів;

19) здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Підрозділи відділу культури, туризму, національностей та релігії міської ради:

 

Чортківська міська музична школа (вул. С. Бандери, 73)

Директор – Цуркан Олег Йосипович

Завуч – Грещук Наталія Владиславівна

тел. (03552) 3-22-47;       (03552) 3-27-36

E-mail: myzik.skyl@i.ua

Чортківська міська бібліотека для дорослих (вул. С. Бандери, 37)

Завідуюча бібліотекою – Волчаста Наталія Романівна

тел. (03552) 2-22-86

Чортківська міська бібліотека для дітей №2 (вул. С. Бандери, 37)

Завідуюча бібліотекою – Марчишин Марія Петрівна

тел. (03552) 2-24-94

Чортківська міська бібліотека для дітей (вул. Залізнична, 35)

В.о. Завідуюча бібліотекою – Шеремета Віра Іванівна

тел. (03552) 2-28-95

Чортківська міська бібліотека-філіал (вул. П. Орлика, 20)

Завідуюча бібліотекою-філіалом – Винник Марія Ярославівна

Чортківський міський клуб (вул. П. Орлика, 20)

Завідуючий клубом – Железняк Ігор Андрійович

 Чортківський міський комунальний краєзнавчий музей (вул. Зелена, 3)

Директор музею – Віват Іван Осипович

тел. (03552) 2-35-62

 


ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА
РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 3-91-19
тел. (03552) 2-27-98
24636045@mail.gov.ua
info@chortkivmr.gov.ua