Чортків online

Управління культури, релігії та туризму міської ради

 

ДЕМБІЦЬКА Ольга Іванівна

 начальник управління

 тел. (03552) 2-38-37, 3-91-19

E-mail: 

Кадровий склад :

Посада

Прізвище, ім’я, по-батькові

головний спеціаліст  
спеціаліст Семків Ірина Петрівна

Основними завданнями є:

1) реалізація державної політики у сферах культури, мистецтв, туризму,  державної мовної політики, кінематографії, міжнаціональних відносин, релігій та захисту прав національних меншин;

2) забезпечення:

– вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;

– доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;

– участі у реалізації державної політики в галузі спеціальної освіти у сфері культури і мистецтв;

3) сприяння:

– відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної самобутності корінного народу і національних меншин;

– захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сферах культури, мистецтв, туризму, охорони культурної спадщини;

– загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного культурного продукту.

 Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) створює умови для розвитку:

– усіх видів аматорського мистецтва, художньої творчості, організації культурного дозвілля населення, здобуття початкової освіти у сфері культури і мистецтва;

– міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, що проживають на території міста, у сфері культури;

– внутрішнього та іноземного туризму, туристичної індустрії, провадження екскурсійної діяльності, а також для залучення інвестицій у будівництво нових та реконструкцію діючих об’єктів туристичної інфраструктури;

2) сприяє:

– організації навчання та фаховій підготовці фахівців галузі культури і туризму, національностей та релігій;

– удосконаленню туристичної інфраструктури, розвитку ринкових відносин у сфері туризму та конкуренції на ринку туристичних послуг, створенню рівних умов для суб’єктів, що забезпечують провадження туристичної діяльності;

– захисту прав споживачів культурного і туристичного продукту;

– комплектуванню та використанню бібліотечних фондів;

– збереженню і відтворенню традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць, відродженню осередків традиційної народної творчості, народних художніх промислів і ремесел;

– діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури і туризму;

– всебічному розвитку і функціонуванню української мови в усіх сферах суспільного життя;

– проведенню заходів щодо зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв’язків;

 

– збереженню і розвитку культури української нації, культурної самобутності національних меншин, задоволенню їх культурних, мовних та інформаційних потреб;

– формуванню толерантності в українському суспільстві та запобіганню розпалюванню міжетнічної ворожнечі, а також проявам дискримінації,

нетерпимого ставлення до осіб за ознаками раси, етнічного походження, мовними ознаками;

– діяльності громадських організацій, які створені національними меншинами України, щодо організації і проведення культурно-мистецьких та мовно-просвітницьких заходів, надання консультативної допомоги в організації їх діяльності, розвитку етнокультурних зв’язків громадських організацій національних меншин, що проживають на території району з відповідними громадськими організаціями України та за її межами;

– соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сферах культури, мистецтв, туризму та охорони культурної спадщини.

3) проводить аналіз:

– потреби в працівниках у сфері культури, мистецтв та охорони культурної спадщини;

– ринку туристичних послуг;

– фінансового забезпечення закладів культури і мистецтв міста, здійснення видатків на охорону культурної спадщини.

4) подає пропозиції щодо:

– присвоєння творчим колективам звання «народний», «зразковий»;

– визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;

– відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сферах культури, мистецтв, учасників аматорських колективів державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення;

 

–  занесення:

– музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання;

5) бере участь у:

– розробленні проектів програм економічного і соціального розвитку, регіональних програм розвитку культури, туризму, міжнаціональних відносин, релігій та захисту прав національних меншин; а також державної мовної політики;

– реалізації міжрегіональних проектів у сферах культури, мистецтв, туризму;

– організації та проведенні вітчизняних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

– розробленні пропозицій щодо будівництва об’єктів туристичної інфраструктури, залучення інвестицій для розвитку культури і туризму.

6) надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям у сферах культури, мистецтв, туризму, національних меншин та релігій.

7) здійснює в установленому чинним законодавством порядку:

– координацію та контроль за діяльністю бібліотек, клубних, музейних, позашкільних навчальних закладів;

8) виконує  функції замовника, укладає з цією метою договори .

9) забезпечує:

– функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

– збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини і контроль за їх достовірністю;

– захист гарантованих Конституцією та законами України прав національних меншин, у тому числі проведення районних заходів з питань міжнаціональних відносин, у сфері культури;

– реалізацію прав осіб, які належать до національних меншин України, у сфері культури;

10) інформує міську раду про:

– музеї, утворені у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів державної і комунальної форми власності, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України;

– пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам’яток культурної спадщини.

11) організовує:

– проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень;

– надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань культури, туризму;

12) погоджує:

– в установленому порядку реєстрацію статутів (положень) закладів культури , що належать до комунальної власності територіальних громад   району, а також змін і доповнень до них;

13) роз’яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сферах культури, мистецтв, туризму, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин у сфері культури;

14) розробляє заходи щодо збереження і розвитку культурного та мовного розвитку національних меншин України;

15) забезпечує у межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті відділу;

16) організовує планово-фінансову роботу у відділі;

17) виконує функції головного розпорядника коштів для закладів культури і мистецтв, що фінансуються з міського бюджету;

18) здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів;

19) здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Підрозділи відділу культури, туризму, національностей та релігії міської ради:

 

Чортківська міська музична школа (вул. С. Бандери, 73)

Директор – Цуркан Олег Йосипович

Завуч – Чепига Олександра Юріївна

тел. (03552) 3-22-47;       (03552) 3-27-36

E-mail: myzik.skyl@i.ua

Чортківська міська бібліотека для дорослих (вул. С. Бандери, 37)

Завідуюча бібліотекою – Волчаста Наталія Романівна

тел. (03552) 2-22-86

Чортківська міська бібліотека для дітей №2 (вул. С. Бандери, 37)

Завідуюча бібліотекою – Марчишин Марія Петрівна

тел. (03552) 2-24-94

Чортківська міська бібліотека для дітей (вул. Залізнична, 35)

Завідуюча бібліотекою – Приємська Тетяна Йосипівна

тел. (03552) 2-28-95

Чортківська міська бібліотека-філіал (вул. П. Орлика, 20)

Завідуюча бібліотекою-філіалом – Винник Марія Ярославівна

Чортківський міський клуб (вул. П. Орлика, 20)

Завідуючий клубом – Железняк Ігор Андрійович

 Чортківський міський комунальний краєзнавчий музей (вул. Зелена, 3)

Директор музею – Іванців Олександра Збігівна

тел. (03552) 2-35-62

 


ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА
РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 3-91-19
тел. (03552) 2-27-98
24636045@mail.gov.ua
info@chortkivmr.gov.ua