Чортків online

ДЕРЖАВНІ СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ ТА ГАРАНТІЇ

2020 рік

Статтею 7 законопроекту № 2000 “Про Державний бюджет України на 2020 рік”, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні в цілому встановлено у 2020 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2020 року – 2027 гривень, з І липня – 2118 гривень, з 1 грудня – 2189 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 року – 1779 гривень, з 1 липня – 1859 гривень, з 1 грудня – 1921 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року – 2218 гривень,

з 1 липня – 2318 гривень, з 1 грудня 2395 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2020 року – 2102 грішні, з 1 липня 2197 гривень, з грудня – 2270 гривень,

ociб, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року – 1638 гривень, з 1 липня – 1712 гривень, з 1 грудня – 1769 гривень.

Враховуючи зазначене, у 2020 році розміри деяких видів державної допомоги становитимуть:

 

2020 рік

3 січня

з линня

з [рудня

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

   

549,25

567,50

Допомога при народженні дитини

41 280

одноразова виплата:

10 320

щомісячна виплата:

860

 

 

 

2020 рік

 

з січня

з липня

з грудня

Допомога на дітей одиноким матерям

надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100% ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім ’їв розрахунку на одну особу за попередні шість місяців

на дітей віком:

максимальний

до 6 років

1 779

1859

1 921

 

максимальний

від 6 до 18 років

2218

2318

2 395

 

максимальний

від 18 до 23 років

2 102

2 197

2 270

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

 

надасться у розмірі, що дорівнює різниці між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги

на дітей віком’

максимальний

до 6 років

3 558

3 718

3 842

від 6 до 18 років

4 436

4 636

4 790

Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною

надається у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність

1638

1 712

1 769

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 % ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім ’їв розрахунку па одну особу за попередні шість місяців

на дітей віком:

максимальний

до 6 років

889,50

929,50

960,50

від 6 до 18 років

1109                     1159

1197.50

Державна соціальна допомога на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

на дітей віком-

максимальний

до 6 років

3 538

3 718

3 842

від 6 до 18 років

4 436

4 636

4 790

від 18 до 23 років

4 204

4 394

4 540

Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи II групи

внаслідок лсихічігого розладу

   

прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку нн місяць

2 027

2 118

2 189

 

  1. Статею 9 Закону встановлено, ідо у 2020 роді рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб 25 відсотків; для дітей: з 1 січня 2020 року — 85 відсотків, і 1 липня 2020 року130 відсотків; для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю — 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

З   огляду па зазначене, рівні забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2020 році становитимуть:

 

 

3 січня

з липня

з грудня

для працездатних осіб

23 % ПМ для працездатних осіб)

525,5

549,25

567,5

для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю (100%)

1 638

1 712

1 769

для дітей віком з 1 січня 2020 року 85%, з 1 липня -130 %:

 

до 6 років

1 512,15

2 416,70

2 497,30

від 6 до 18 років

1 885,30

3 013,40

3 113.50

від 18 до 23 років (за умови навчання)

1 786,70

2 856,10

2 951

Доплата на дітей:

 

віком від 0 до 13 років

250

віком під 13 до 18 років

500

 

  1. Законом України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” визначено право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України та соціальний захист осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю шляхом встановлення державної соціальної допомоги у відсотках від прожиткового мінімуму Розмір державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю у 2020 році буде розраховуватися з урахуванням норм вищезазначеного Закону та статтею 7 Закону з урахуванням норм Закону України від 03.10.2017 № 2148~УІІІ „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” та постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265 ,Деякі питання пенсійного забезпечення громадян” (зі змінами).

 

Державна соціальна допомога

3 січня

3 липня

з грудня

особам з інвалідністю з дитинства Т групи підгрупи А з ітдбпптюто тта догляд

3 364,6

3 516,48

3 633,3

Особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд

2 457

2 568

2653,5

особам з інвалідністю з дитинства II групи, одиноким особам з інвалідністю з дитинства II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд

1638

1 712

1 769

особам з інвалідністю з дихинехва Ш і рупи, одиноким особам з інвалідністю з дитинства III групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд

1 638

1 712

1 769

на дітей з інвалідністю віком до 18 років

1 638

1 712

1 769

псі дітей з інвалідністю п^іупи А віком до 6 років з надбавкою на догляд

2 975.6

3 057,4

3159,3

на дітей з інвалідністю віком до 6 років з надбавкою на догляд

2 036,1

2 127,9

2 198,8

 

на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

3 364,6

3 516,4

3 633,3

на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

2 255,6

2 357,4

2 435,8

на дітей з інвалідністю віком до 18 років, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою

1 719,9

1 797,6

1 857,45

на дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком до 6 років з надбавкою на догляд

3 498,9

3 656,6

3 778,45

на дітей ^ інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком до 6 років з надбавкою на догляд

2 609,4

2 727,1

2 817,95

на дітей з інвалідністю підіруии А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком від 6 до 18 [»окіп і надбавкою на догляд

3 937,9

4 115,6

4 252,45

на дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком під 6 до 18 років з надбавкою на догляд

2 828,9

2 956,6

3 054,95

 

 

ДЕРЖАВНІ СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ ТА ГАРАНТІЇ

2019 рік

ЩОДО РОЗМІРІВ ДЕЯКИХ ВИДІВ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ У 2019 РОЦІ

Статтею 7 Закону України “Про Державний бюджет на 2019 рік” встановлено на 2019 рік прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня –  1853 гривень,  з 1 липня – 1936 гривень,                   з 1 грудня – 2027 гривень, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:

  • дітей віком  до  6 років –  з  1  січня – 1626 гривень, з 1 липня –     1699 гривень, з 1 грудня – 1779 гривень;
  • дітей віком від 6 до 18 років –  з 1 січня – 2027 гривень, з 1 липня – 2118 гривень, з 1 грудня – 2218 гривень;
  • працездатних осіб   –   з  1 січня  – 1921 гривень, з 1 липня –         1921 гривень,  з 1 грудня – 2102 гривень;
  • осіб, які втратили працездатність – з 1 січня – 1497 гривень,                  з 1 липня – 1564 гривень, з 1 грудня –   1638 гривень.

Враховуючи зазначене, у 2019 році розміри деяких видів державної допомоги становитимуть:

 

2019

з січня

  з липня

з грудня

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

 

480,25

501,75

525,50

Допомога при народженні дитини

41280,00

одноразова виплата:

10320,00

щомісячна виплата:

860,00

Допомога на дітей одиноким матерям

надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 % ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців

на дітей віком:

максимальний

до 6 років 

1626,00

1699,00

1779,00

       
 

максимальний

 від 6 до 18 років

2027,00

2118,00

2218,00

 

максимальний

від 18 до 23 років  

1921,00

2007,00

2102,00

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

надається у розмірі, що дорівнює різниці між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги

на дітей віком:

максимальний

до 6 років

3252,00

3398,00

3558,00

від 6 до 18 років

4054,00

4236,00

4436,00

Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність

1497,00

1564,00

1638,00

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 % ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців

на дітей віком:

максимальний

до 6 років

813,00

849,50

889,50

від 6 до 18 років

1013,50

1059,00

1109,00

Державна соціальна допомога на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

на дітей віком:

максимальний

до 6 років

3252,00

3398,00

3558,00

від 6 до 18 років

4054,00

4236,00

4436,00

від 18 до 23 років

3842,00

4014,00

4204,00

Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу

прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць

1853,00

1936,00

2027,00

         

 

Статтею 9 вищезазначеного закону установлено, що у 2019 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб – 21 відсоток, для дітей – 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2019 році не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

З огляду на зазначене, рівні забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2019 році становитимуть:

 

з січня

з липня 

з грудня

для працездатних осіб
(21 % ПМ для працездатних осіб)

403,41

421,47

441,42

для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів (100%)

1497,00

1564,00

1638,00

для дітей віком (85%): 

 

до 6 років

1382,10

1444,15

1512,15

від 6 до 18 років

1722,95

1800,30

1885,30

від 18 до 23 років (за умови навчання)

1632,85

1705,95

1786,70

Доплата на дітей віком від:

 

0 до 13 років

    250

13 до 18 років

500

ПРО РОЗМІРИ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОГИ ІНВАЛІДАМ З ДИТИНСТВА ТА ДІТЯМ – ІНВАЛІДАМ  У 2019 РОЦІ

Законом України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» визначено право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України та соціальний захист осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю шляхом встановлення державної соціальної допомоги у відсотках від прожиткового мінімуму. Розмір державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю у 2019 році буде розраховуватися з урахуванням норм вищезазначеного Закону та статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» з урахуванням норм Закону України від 03.10.2017 №2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» та постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.20018 №365 «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян» (із змінами):

Державна соціальна допомога

з січня

з липня

з грудня

особам з інвалідністю з дитинства І групи  підгрупи А з надбавкою на догляд

3074,90

3212,8

3364,6

особам з інвалідністю з дитинства І групи  підгрупи Б з надбавкою на догляд

2245,50

2346,00

2457,00

особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи, одиноким інвалідам з дитинства ІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд

 

1497,00

 

1564,00

 

1638,00

особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи,  одиноким інвалідам з дитинства ІІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд

1497,00

1564,00

1638,00

на дітей з інвалідністю віком до 18 років

1497,00

1564,00

1638,00

на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років з надбавкою на догляд

2673,90

2793,8

2925,6

на дітей з інвалідністю віком до 6 років з надбавкою на догляд

1860,9

1944,3

2036,10

на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

3074,90

3212,8

3364,6

на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

2061,40

2153,8

2255,6

на дітей з інвалідністю віком до 18 років, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою

1571,85

11642,20

1719,9

на дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком до 6 років з надбавкою на догляд 

3197,85

3341,20

3498,9

на дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком до 6 років з надбавкою на догляд 

2384,85

2491,7

2609,4

на дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

3598,85

3760,2

3937,9

на дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

2585,35

2701,2

2828,9

 

ДЕРЖАВНІ СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ ТА ГАРАНТІЇ

2018 рік

Прожитковий мінімум

_______________________________________________________ _____                                                                               (грн)

 

2018 рік

січень

липень

грудень

В розрахунку на одну особу

1700

1777

1853

Для дітей віком до 6 років

1492

1559

1626

Для дітей віком від 6 до 18 років

1860

1944

2027

Для працездатних осіб

1762

1841

1921

Для осіб, які втратили працездатність

1373

1435

1497

 

Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу

_____________________________________________ п___________________________________                              _____________________________________________ (грн)

 

2018 рік

 

січень

липень

грудень

 

максимальний

Розмір допомоги

1700

1777

1853

 

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям

(Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення

допомоги)

 

2018 рік

 

січень

липень

грудень

Для працездатних осіб

370,02

386,61

403,41

Для осіб, які втратили працездатність та інвалідів

1373,00

1435,00

1497,00

Для дітей віком:

     

до 6 років

1268,20

1325,15

1382,10

від 6 до 18 років

1581,00

1652,40

1722,95

від 18 до 23 років (за умови навчання)

1497,70

1564,85

1632,85

 

 

2018 рік

січень

липень

грудень

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами (у місяць)

440,50

460,25

480,25

Допомога при народженні дитини:

41280

41280

41280

одноразова виплата

10320

10320

10320

щомісячна виплата

860

860

860

Допомога на дітей одиноким матерям:

максимальний

до 6 років

1492

1559

1626

від 6 до 18 років

1860

1944

2027

від 18 до 23 років (за умови навчання)

1762

1841

1921

Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням:

максимальний

     

до 6 років

2984

3118

3252

від 6 до 18 років

3720

3888

4054

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від плати аліментів

 

 

 

2018 рік

 

січень

липень

грудень

На дітей віком:

максимальний

до 6 років

746,00

779,50

813,00

від 6 до 18 років

930,00

972,00

1013,50

 

Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

   

2018 рік

   

січень

липень

грудень

На дітей віком:

максимальний

до 6 років

 

2984

3118

3252

від 6 до 18 років

 

3720

3888

4054

від 18 до 23 років (за умови навчання)

 

3524

3682

3842

 

Державна соціальна допомога

2018 рік

з урахуванням постанови КМУ від 23.03.2008 № 265(зі змінами)

січень

липень

грудень

особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд

2876,40

2960,40

3074,90

інвалідам з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд

2178,00

2178,00

2245,50

особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи, одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд

1452,00

1452,00

1497,00

особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи, одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд

1452,00

1452,00

1497,00

на дітей з інвалідністю віком до 18 років

1452,00

1452,00

1497,00

на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років з надбавкою на догляд

2508,40

2575,40

2673,90

на дітей з інвалідністю віком до 6 років з надбавкою на догляд

1762,40

1795,90

1860,90

на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

2876,40

2960,40

3074,90

на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

1946,40

1988,40

2061,40

на дітей з інвалідністю віком до 18 років, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою

1524,60

1524,60

1571,85

на дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком до 6 років з надбавкою на догляд

3016,60

3083,60

3197,85

на дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком до 6 років з надбавкою на догляд

2270,60

2304,10

2384,85

на дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

3384,60

3468,60

3598,85

на дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

2454,60

2496,60

2585,35

 

 


ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА
РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 2-27-98
24636045@mail.gov.ua
info@chortkivmr.gov.ua