Чортків online

Світовий досвід, узагальнений в документах ВООЗ, показує, що одним із головних пріоритетів розвитку національної системи охорони здоров’я в умовах дефіциту фінансових і кадрових ресурсів, повинен бути розвиток первинної медико-санітарної допомоги на основі загальної практики – сімейної медицини.

Метою Програми є поліпшення фінансування первинної медичної допомоги для забезпечення більш ефективного функціонування системи охорони здоров’я, забезпечення рівного та справедливого доступу громадян до медичних послуг належної якості, зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної та високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

Покращення матеріально-технічної бази та умов праці медичних працівників в структурних підрозділах закладу.

Проведення модернізації медичного обладнання для лікувально – профілактичних закладів сімейної медицини.

                          Основними завданнями програми є:

– пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги, удосконалення надання невідкладної медичної допомоги населенню, укріплення та оновлення матеріально-технічної бази амбулаторій загальної практики – сімейної медицини, поліпшення забезпечення кваліфікованими медичними кадрами, перехід до фінансування  закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальної мотивації праці медичних працівників, забезпечення належного фінансування потреб первинної ланки;

– забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення для надання медичної допомоги пацієнтам, які уклали угоди з лікарями;

– оплата поточних ремонтів приміщень КНП;

– придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для потреб КНП;

– оплата капітального ремонту, реконструкції об’єктів КНП;

– придбання обладнання і предметів довгострокового  користування;

– забезпечення повноцінного функціонування амбулаторій;

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв.

Очікуваними результатами виконання Програми є:

– отримання кваліфікованої, професійної первинної медичної допомоги пацієнтам, які уклали угоди з лікарями;

– сучасна система інформаційного забезпечення у сфері охорони здоров’я;

– підвищення ефективності роботи закладів структурним підрозділам для надання первинної медичної допомоги;

– покращення матеріально-технічної бази;

– система персоніфікованого електронного реєстру громадян для         діяльності первинної медико-санітарної допомоги.

ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 2-27-98
24636045@mail.gov.ua
info@chortkivmr.gov.ua
Перейти до вмісту