Чортків online
ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ                                                                                                                ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
_____________________________________________________________________________________

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

19 липня 2017 року м. Чортків № 243 – од/183-од

Про організацію в районі та місті Чорткові призову громадян України чоловічої статі на строкову військову службу у серпні 2017 року

Відповідно до статей 15, 16, 43 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Указу Президента України від 07 липня 2017 року № 178/2017 «Про проведення у серпні 2017 року призову громадян України на строкову військову службу до Національної гвардії України», розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 14 липня 2017 року № 417-од «Про організацію в області призову громадян України на строкову військову службу до Національної гвардії України в серпні 2017 року», з метою своєчасної та якісної підготовки до проведення призову громадян України чоловічої статі на строкову військову службу до Національної гвардії України та для підтримання її у боєздатному стані, нарощування їх здатності давати адекватну відповідь реальним і потенційним загрозам:

1. Затвердити Основний склад міськрайонної призовної комісії, що додається.
2. На випадок хвороби або відсутності з поважних причин будь-кого із призначених членів призовної комісії затвердити Резервний склад міськрайонної призовної комісії (додається).
3. Військовому комісару Чортківського об’єднаного міського військового комісаріату:
1) провести призов громадян Чортківського району та міста Чорткова чоловічої статі 1990-1999 років народження на строкову військову службу до лав Національної гвардії України у серпні 2017 року;
2) на строкову військову службу до лав Національної гвардії України здійснювати відправку придатних за станом здоров’я до військової служби в мирний час громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу;
3) скласти графік роботи призовної комісії та затвердити його у голови Чортківської районної державної адміністрації та Чортківського міського голови, встановити безпосередній контроль за його виконанням;
4) забезпечити висвітлення роботи комісії та хід призову через засоби масової інформації району та міста Чорткова.
4. Голові міськрайонної призовної комісії ВІВАТУ І.О. здійснити заходи по організації медичного огляду призовників та призову громадян України на строкову військову службу з призначенням їх для служби у Національній гвардії України.
5. Виконкомам органів місцевого самоврядування, керівникам підприємств, установ, організацій та господарств району незалежно від форм власності:
1) організувати урочисті проводи призовників «Дні призовника» із залученням представників органів виконавчої влади, молодіжних і ветеранських організацій, військових частин;
2) забезпечити призовників транспортними засобами для доставки з населених пунктів району у військкомат.
6. Керівникам підприємств, установ, організацій, господарств і навчальних закладів району та міста незалежно від форм власності:
1) не направляти призовників без погодження з Чортківським об’єднаним міським військовим комісаріатом у відрядження за межі району та за кордон в період проведення призову і відправок у Національну гвардію України та інші військові формування України;
2) приділити увагу, належну турботу сім`ям юнаків, які призвані на строкову військову службу.
7. Головному лікарю Чортківської центральної комунальної районної лікарні ЧОРТКІВСЬКОМУ Р.В.:
1) для забезпечення якісного медичного обстеження призовників, роботи медичної комісії виділити необхідний медичний інвентар та обладнання, а також медикаменти на призовну дільницю згідно заявки військкомату;
2) у серпні 2017 року на період проведення медичного обстеження та призову юнаків на строкову військову службу звільнити членів медичної комісії від виконання своїх обов’язків за основним місцем роботи та направити їх у розпорядження Чортківського об’єднаного міського військового комісаріату, зберігаючи при цьому середньомісячний заробіток;
3) для проведення стаціонарного лікування та обстеження призовників під час проведення призову виділити в центральній комунальній районній лікарні 10 ліжко-місць;
4) медичний огляд призовників, які підлягають призову на строкову військову службу, розпочати та проводити у серпні 2017 року згідно графіку військкомату;
5) додаткове медичне обстеження призовників для визначення придатності їх для проходження строкової військової служби, флюорографічне і лабораторне обстеження призовників під час проведення призову проводити на базі поліклінічного відділення центральної комунальної районної лікарні позачергово і безкоштовно;
6) визначити порядок проведення безкоштовних лабораторних та спеціальних досліджень призовників на базі центральної комунальної районної лікарні, а саме: загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, серологічний аналіз крові на: антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту «В» (HBsAg), антитіла до вірусу гепатиту «С» (anti-HCV), реакцію мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW), група крові та резус-належність, проводити флюорографічне обстеження органів грудної клітки, профілактичні щеплення у відповідності з календарем профілактичних щеплень; 
7) на час роботи медичної комісії старшому лікарю, члену призовної комісії, стежити за станом медичного інвентаря і своєчасною його заміною;
8) для своєчасної підготовки та прибирання кабінетів лікарів-спеціалістів на призовній дільниці з числа робітників центральної комунальної районної лікарні виділити двох технічних працівників;
9) забезпечити контрольно-медичний огляд призовників лікарем – терапевтом під час відправки призовників на Тернопільський обласний збірний пункт згідно окремого графіку військкомату, який буде переданий головному лікарю центральної комунальної районної лікарні до початку призову;
10) для проведення вакцинації та прививок призовникам при відправці на Тернопільський обласний збірний пункт у серпні 2017 року визначити медичну сестру, яка зобов’язана прибувати у військкомат не пізніше 7.00 год. ранку згідно графіку відправок.
8. Головному лікарю Чортківського обласного комунального шкірно-венерологічного диспансеру КУЗЬ Т.Б.:
1) для якісного проведення медичного огляду у серпні 2017 року виділити медичну сестру шкірно-венерологічного кабінету для роботи в складі медичної комісії;
2) для проведення контрольно-медичного огляду призовників під час відправки їх на Тернопільський обласний збірний пункт у серпні 2017 року виділити лікаря–дерматовенеролога, який зобов’язаний прибувати у військкомат не пізніше 7.00 год. згідно графіку відправок.
9. Рекомендувати Чортківському відділу поліції Головного управління національної поліції у Тернопільській області, в межах своїх повноважень, вжити заходів реагування щодо забезпечення виконання чинного законодавства з питань призову громадян України та забезпечити на період призову охорону громадського порядку на призовній дільниці згідно із заявкою голови призовної комісії.
10. Районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та Центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді Чортківської міської ради під час чергового призову 2017 року проводити соціально-психологічне вивчення призовників. В період проходження ними лабораторно-флюорографічного обстеження провести професійно-психологічний відбір призовників згідно методичних вказівок військкомату.
11. Термін явки призовників для проходження призовної комісії визначити наказом військового комісара та персональними повістками кожному призовнику.
12. Відділу організаційної роботи та внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації, сектору інформаційно-програмного забезпечення апарату міської ради спільно з редакціями районної газети «Голос народу» та міської газети «Чортківський вісник» забезпечити оприлюднення даного розпорядження в місцевих засобах масової інформації та на веб-сайтах райдержадміністрації і міської ради.
13. Чортківському об’єднаному міському військовому комісаріату по завершенню призову інформувати про підсумки проведення призовної кампанії у серпні 2017 року Чортківську районну державну адміністрацію та Чортківську міську раду не пізніше 25 вересня 2017 року.
14. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступнику голови районної державної адміністрації ВІВАТУ І.О. та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади НЕДОКУСУ О.З.

Чортківський міський голова
В.П.ШМАТЬКО

Перший заступник голови Чортківської районної державної адміністрації

І.Я. ЗАБОЛОТНИЙ

 


ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА
РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 2-27-98
24636045@mail.gov.ua
info@chortkivmr.gov.ua
Перейти до вмісту