Чортків online

Енергоменеджмент

Про впровадження систем енергетичного менеджменту

Енергоменеджмент – це базова ланка для впровадження енергоефективності. Аби заощадити на енергії, необхідно розуміти наявні ресурси та характеристики будівель. Зокрема, йдеться про моніторинг енергоспоживання та аналіз показників. Це дозволить оптимізувати енерговитрати у будівлях та спланувати енергоощадних заходів

 

Про енергетичну ефективність

В Законі йдеться зокрема про забезпечення енергетичної ефективності під час виробництва, транспортування, передачі, розподілу, постачання та споживання енергії.

Прийняття Закону здійснено з метою виконання зобов’язань зі сприяння енергоефективності та енергозбереженню на нормативно-правовому та політичному рівнях відповідно до стандартів ЄС за Договором про заснування Енергетичного Співтовариства та Угодою про асоціацію з Європейським Союзом та Європейським співтовариством з атомної енергії. 

Відповідно до Закону, енергетична ефективність – це кількісне співвідношення між роботою, послугами, товарами або енергією на виході та витраченою енергією на вході.

Законом передбачається:

 • Створення національного плану з дій енергоефективності (“План”).

Цим Планом будуть визначені всі енергоефективні заходи у виробництві, транспортуванні, передачі, розподілі та споживанні енергії зі строками їх виконання. Додатково будуть встановлені джерела фінансування таких заходів та розрахунковий обсяг економії енергії.

 • Запровадження систем енергетичного менеджменту у органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

Законом передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування повинні створити структурні підрозділи, відповідальні за планування, реалізацію та моніторинг результатів впровадження енергоефективних заходів, аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів, виконання інших заходів, спрямованих на підвищення енергоефективності споживачів енергії.

Окрім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, систему енергетичного менеджменту також повинні запровадити суб’єкти господарювання, які бажають отримати державну допомогу на здійснення енергоефективних заходів.

 • Встановлено обов’язок суб’єктів великого підприємництва проводити енергетичний аудит кожні чотири роки, починаючи з дня проведення першого енергетичного аудиту.

Відповідно до Закону, енергетичний аудит – це систематизований аналіз використання енергії та споживання енергії у межах, визначених характером та обсягом робіт з енергетичного аудиту, з метою визначення, кількісного вираження та підготовки звіту про можливості підвищення рівня енергоефективності.

 • Для відстеження застосування заходів, передбачених Законом, створюється централізована інформаційна система – Національна система з моніторингу енергоефективності. Вона буде відстежувати стан заходів, передбачених Законом, систематизацію та інформаційний обмін всіх баз даних, що містять інформацію про первинне та кінцеве споживання енергії, має нормативно визначені взаємозв’язки, права та обов’язки, стимули і противаги між усіма учасниками інформаційного обміну, а також технічні характеристики роботи.
 • Встановлення обов’язку для енергопостачальників модернізувати свої мережі та обладнання на основі розробленої ними оцінки потенціалу енергоефективності. 

Зміни також торкнулися Закону України “Про енергетичну ефективність будівель”, тим самим встановивши обмеження для органів державної влади та місцевого самоврядування. Так, у разі придбання чи укладення ними договорів найму (оренди) будівель, предметом таких договорів можуть бути виключно будівлі, енергетична ефективність яких є на рівні, не нижчому, ніж встановлено мінімальними вимогами до енергетичної ефективності будівель.

 

                           Закон України “Про стратегічну екологічну оцінку”

Прийнятим Законом України № 2354-VIII від 20.03.2018 року  “Про стратегічну екологічну оцінку” запроваджується нова процедура, якою органи державної та місцевої влади стають активними учасниками підготовки документів державного планування. Ці органи є органами обов’язкового консультування під час розробки ДДП, які проходять стратегічну екологічну оцінку (надалі СЕО). Під час СЕО визначаються, описуються та оцінюються наслідки виконання документів державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виправданих альтернатив, розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків – будь-які ймовірні наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, надр, клімату, повітря, води, ландшафту, природних територій та об’єктів, безпеки життєдіяльності населення та його здоров’я, матеріальних активів, об’єктів культурної спадщини та взаємодія цих факторів.

Більш детально про процедуру стратегічної екологічної оцінки можна отримати у посібнику

EPL_CEO_posibnuk_Net

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

              Викидаючи сміття на березі річки або озера, в лісі чи в полі, необхідно задумайтися над цими цифрами

  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     

Скільки викидів парникових газів продукують українські міста

Україна є підписантом Паризької угоди, за якою разом із іншими країнами висловила намір прямувати до сталого розвитку та скорочувати викиди парникових газів, аби обмежити глобальне потепління на 1,5-2°С. Національні досягнення по скороченню викидів не можливі без ефективних скорочень викидів на місцях.

Екоклуб спільно із Heinrich-Böll-Stiftung Ukraine проаналізували енергетичні плани 80 міст, аби визначити, скільки викидів парникових газів вони продукують та наскільки місцева влада готова їх скорочувати.

Питомі викиди CO2 на одного жителя у м. Маріуполь – 67,45 тонн.  Друге місце посідає м. Моршин із показником 9,43 тонн на одного жителя, а третє – м. Трускавець з показником 7,88 тонн.Найменші викиди мають м. Первомайськ та Балтська ОТГ із показниками 0,24 та 0,30 тонн на жителя відповідно.

Наше місто у цьому рейтингу входить у десятку найкращих. З даним аналізом від Екоклубу можна ознайомитись за посиланням: http://ecoclubrivne.org/download/9107/

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26 січня — Всесвітній день екологічної освіти

Всесвітній день екологічної освіти бере свій початок в 1972 році, з Декларації Конференції Організації Об’єднаних Націй з проблем навколишнього середовища. Вперше був відзначений в Стокгольмі, Швеція в червні 1972 року.

Для Чортківської міської ради екологічне виховання займає одне з головних напрямків діяльності, оскільки сприяє сталому розвитку та підвищенню потенціалу населення для участі в питаннях, пов’язаних з охороною навколишнього середовища. Дбаючи про майбутнє, міська рада приєдналась до багатьох міжнародних екологічних ініціатив задля скорочення викидів парникових газів та збільшення використання відновлювальних джеред енергії, другий рік поспіль проводить Дні сталої енергії у місті, проводить конкурси та семінари для дітей у школах та садках на екологічну тематику, розважальні та спортивні заходи, вистаки енергозберігаючого обладнання, перегляд фільмів на еко-тематику, кампанії з прибирання території.

Цього року 5 Чортківських загальноосвітніх шкіл приєднались до онлайн платформи Інноваційного проекту «Енергоефективні школи: нова генерація» – Чортківська гімназія ім. М.Шашкевича, ЗОШ №2, ЗОШ №5, ЗОШ №6 та ЗОШ №7. Ці заклади розпочали вивчення курсу для 6-8 класів «Основи енергопостачання та енергозбереження».

Прищеплення екологічної культури сьогодні – запорука збереження здоров’я майбутніх поколінь!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

        Збір макулатури рятує екологію

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                Новини законодавства у сфері енергоефективності

23 липня 2018 року набув чинності Закон України від 22 червня 2017 року № 2118-VIII «Про енергетичну ефективність будівель», за яким передбачається

– Обов»язкова енергетична сертифікація будівель.

-Проводиться сертифікованими енергоаудиторами( база даних атестованих енергоаудиторів із сертифікації енергетичної ефективності будівель розміщено за посиланням – http://saee.gov.ua/sites/default/files/BDF_16_01_19.xlsx    або у файлі  – Копия Xl0000075  )

-Термін дії документу становитиме 10 років.

  Обов’язковій сертифікації  підлягають:

-об’єкти будівництва(реконструкції, капітального ремонту) будівель і частин будівель, що за класом наслідків належать до об”єктів із середнім(СС2) та значними(СС3) наслідками

-будівлі з опалювальною площею понад 250 кв. м, у яких розташовані органи місцевого самоврядування (в разі здійснення ними термомодернізації будівель) 

-будівлі державної власності з опалювальною площею понад 250 кв.м., які часто відвідують громадяни і у всіх приміщеннях яких розташововані органи державної влади

-будівлі, в яких здійснюється термомодернізація, на яку надається державна підтримка і яка спрямована на досягнення класу енергоефективності будівлі не нижче мінімальних вимог

 Витяг із сертифікату розміщується у  доступному для ознайомлення громадян місці(штраф за недотримання даної норми закону передбачає  100-200 неоподатковуваних мінімумів громадян)

 Закон передбачає обов»язкове повідомлення замовником сертифікату постачальнику енергії про обсяги споживання та зміни, які виникнуть після термомодернізації( штраф за недотримання даної норми закону 200-300 неоподатковуваних мінімумів громадян)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                 Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»

18 грудня 2017 року набрав чинності Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» та запрацював Єдиний реєстр із ОВД. Даний механізм запровадив в Україні європейську модель екологічної оцінки відповідно до вимог Директиви 2011/92/ЄС та забезпечив виконання міжнародних зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Договору про Енергетичне Співтовариство, природоохоронних угод ЄЕК ООН тощо.

Відповідно до Закону, підприємства мають отримувати висновок з оцінки впливу на довкілля замість висновку державної екологічної експертизи. Без наявності висновку про оцінку впливу на довкілля суб’єкт господарювання не має права здійснювати заплановану діяльність.

Перелік об’єктів, що потребують отримання Висновку розподілено на дві групи:

До першої групи відносяться наступні категорії виробництв: нафтопереробні та газопереробні заводи; ТЕС, ТЕЦ; установки для виробництва або збагачення ядерного палива, установки для захоронення радіоактивних відходів; чорна та кольорова металургія; споруди із переробки азбесту; деякі категорії хімічного виробництва; будівництво аеропортів, автомагістралей, гідротехнічних споруд портів, тощо. Висновки щодо цих об’єктів буде видавати Мінприроди. Також, для об’єктів цієї категорії необхідно буде проводити оцінку транскордонного впливу.

До другої групи відносяться об’єкти: глибоке буріння; категорії сільського господарства; видобувна промисловість; енергетична промисловість; виробництво та обробка металу; переробка мінеральної сировини; категорії харчової промисловості, тощо, висновки Оцінки впливу на довкілля для яких будуть видавати місцеві територіальні органи.

Постановою КМУ від від 13 грудня 2017 р. № 1010  затверджено

критерії визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, згідно з додатком 1;

критерії визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля, згідно з додатком 2.

Процедура ОВД складається з таких етапів:

 • подання повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД (у письмовому та електронному вигляді);
 • підготовка звіту з ОВД;
 • громадське обговорення;
 • отримання висновку з ОВД;
 • прийняття рішення про здійснення планованої діяльності;
 • післяпроектний моніторинг (якщо про це зазначено у висновку про ОВД).

Підготовка Звіту.

Суб’єкт господарювання забезпечує підготовку звіту з оцінки впливу на довкілля і несе відповідальність за достовірність наведеної у звіті інформації згідно з законодавством.

Стислий зміст Звіту наступний: опис планової діяльності; опис виправданих альтернатив; опис поточного стану довкілля; опис факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу; опис і оцінка можливого впливу на довкілля; опис методів прогнозування; опис заходів, спрямованих запобіганню негативного впливу; опис очікуваного значного негативного впливу; визначення усіх труднощів; усі зауваження та пропозиції, що надійшли; стислий зміст програми моніторингу.

Громадське обговорення.

Громадське обговорення планованої діяльності після подання звіту з оцінки впливу на довкілля проводиться у формі громадських слухань та у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді).
Порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля  затверджено постановою Кабінет Міністрів України від від 13 грудня 2017 р. № 989.

Висновок з оцінки впливу на довкілля.

Після завершення громадського обговорення, відповідний орган готує Висновок з оцінки впливу на довкілля, що є обов’язковим для виконання, враховується при прийнятті рішення про провадження планової діяльності та може бути підставою для відмови у видачі рішення про провадження планової діяльності.

Висновок з оцінки впливу на довкілля надається суб’єкту господарювання безоплатно протягом 25 робочих днів з дня завершення громадського обговорення, а в разі здійснення процедури оцінки транскордонного впливу – з дня завершення цієї процедури та затвердження рішення про врахування результатів оцінки транскордонного впливу на довкілля. До висновку з оцінки впливу на довкілля додається звіт про громадське обговорення.

Висновок ОВД вноситься до Єдиного реєстру з ОВД. Він втрачає силу через п’ять років у разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої діяльності.

Фінансування всіх процедур ОВД забезпечує Замовник.

При Мінприроди працює телефонна гаряча лінія з отримання  додаткових консультацій щодо практичного функціонування ОВД: (044) 206 33 02. 

Ознайомитися із Єдиним реєстром можна за посиланням http://eia.menr.gov.ua

Схема оцінки впливу на довкілля:  http://enefcities.org.ua/novyny/pro-otsinku-vplyvu-na-dovkillya/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Хочете рятувати планету від зміни клімату?

?Тоді замініть вдома всі лампи на LED ?
Вони в 10 разів менше споживають енергії, ніж лампи розжарювання та не містять ртуті. 
В чудовій статті від BBC https://goo.gl/guqfvG журналісти розповідають, що енергоефективність, як попелюшка – майже непомітна зовні, але має найбільший вплив на бюджет та викиди CO2. 
Набір LED-ламп – чудова ідея корисного подарунку.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Битва пакетів: поліетиленові проти паперових. Які краще?

Усі знають, що поліетиленові пакети – це лихо сьогодення. Проте саме вони серед пакетів мають найменший «вуглецевий слід», тобто при їх виробництві виділяється зовсім небагато парникових газів, що впливають на зміну клімату.

Ось наприклад, виробництво 1000 паперових пакетів приблизно дорівнює спалюванню восьми літрів бензину??, пише Greenpeace: https://goo.gl/Crs6TY

? При цьому паперовий пакет важко використати повторно.

Тоді навіщо відмовлятися від поліетиленових? Проблема в тому, що такий пакет не розкладається і цей вплив на екосистему зростає з кожним днем.

Вихід – біорозкладні пакети? Безперечно так, але доки технології не є досконалими, і біорозкладні пакети поки розкладаються не до кінця. Нерозкладні компоненти залишаються в грунті, або потрапляють до водойм. ? Крім того, швидкість розкладання сильно залежить від температури і вологості, тобто взимку і восени розкладання пакетів відбувається повільніше.

Хто ж вирішить проблему? ?? Свідомість громадян. Щоб дійсно допомогти нашій планеті, треба просто завести собі кілька багаторазових сумок. Користь бавовняних торбинок в тому, що навіть після багаторазового використання їх все одно можна переробити.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IQ energy працює з ОСББ по програмі фінансування енергомодернізації житла в багатоквартирних будинках

Шановні представники ОСББ! Для того щоб взяти участь в Програмі IQ energy вам необхідно відправити електронний лист на адресу OSBB@iqenergy.org.ua з наступною обов’язковою інформацією:

1.Назва ОСББ, Код ЄДРПОУ
2. Адреса багатоквартирного будинку
3. Кількість квартир в ОСББ
4. Дата заснування/реєстрації ОСББ
5. Опис енергоефективного проекту
6. Перелік наявних документів по проекту
7. Наявність досвіду кредитування 
8. Контактні дані представника ОСББ

Деталі на сторінці http://www.iqenergy.org.ua/osbb

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

        ПЕРЕВАГИ МЕРЕЖІ GO TO-U                     Phone 1               МЕРЕЖА GO TO-U

Go To-U – це швидкий, легкий, а головне надійний доступ до понад 200 зарядних станцій в Україні, Грузії, Казахстані, Польщі, Австрії, а також Таїланді. Підхід виходить далеко за рамки продажу електроенергії, ось чому всі зарядні станції можна використовувати безкоштовно! Мережа цінує час, тому розробила унікальну систему резервації. З Go To-U можна забронювати не тільки зарядну станцію, яка включиться тільки для Вас у вибраний час, але й забронювати і оплатити послуги бізнесу, який встановив зарядний пристрій. До Ваших послуг найкращий сервіс наших Партнерів: готелі, ресторани, кінотеатри, торговельні центри та інші екологічно відповідальні та прогресивні заклади.

 • Найбільша безкоштовна мережа для електромобілів
 • Швидкий та простий доступ до зарядних станцій
 • Мобільний додаток To-U з навігацією, інформацією про статус використання та можливістю резервації зарядних станцій, а також послуг Партнери мережі зможуть:
  • Забронювати зарядку заздалегідь та заряджатись у зручний для Вас час;
  • Запланувати свій маршрут;
  • Проводити час з користю та задоволенням у закладах наших Партнерів, поки Ваш автомобіль заряджається;
  • Збирати бонуси та обмінювати їх на подарунки.

   ПЕРЕВАГИ МЕРЕЖІ GO TO-U

   ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ:

   Безкоштовна зарядка електромобілів

   Бронювання зарядки у потрібний час

   Зручність використання

   Бонуси за використання додатку та check-in

      ДЛЯ БІЗНЕСУ:

   Лояльні клієнти

   Підвищення якості сервісу та власного іміджу

   Високоякісний продукт

   Тисячі електромобілістів

   Бонусна програма та подарунки від Партнерів

   Наша мета – зробити користування електромобілем легким та комфортним. Мобільний додаток To-U допоможе Вам швидко знайти, де зарядити авто у зручний для Вас час, а також:

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     Результати дослідження батарейок організацією “Батарейки, здавайтесь!”

Тепер офіційно. Лише 1 пальчикова батарейка отруює в середньому 16 м² землі!!

Саме такі результати показало масштабне дослідження шкоди сучасних батарейок, яке ми втілили спільно із лабораторією Львівської політехніки наприкінці 2018 року.

Запрошуємо всіх небайдужих людей — екологів, хіміків, журналістів, любителів природи та науки — подивитись робочий текст дослідження на власні очі ↓↓↓
https://www.dropbox.com/…/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D…

Робота показала, що хоча в більшості типів сучасних батарейок в Україні уже відсутні важкі метали, але батарейки продовжують чинити важку токсичну дію на природу та живі організми.

Дослідження наочно демонструє, що клітини крес-салату, який проростає на землі, забрудненій батарейками, припиняють ділитись! Це добре видно під мікроскопом — життя в такому ґрунті зупиняється.

Ось як коментує ці результати Марія Руда, асистент кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності Львівської політехніки:

«Найбільш типові компоненти сучасних батарейок — це марганець, нікель, цинк, кобальт, титан.

Кожен із цих компонентів окремо може навіть бути безпечним для довкілля, але екологія — це наука, де не існує окремих факторів, їх потрібно вивчати тільки в поєднанні. І часто буває так, що в природі саме ось таке поєднання компонентів перетворює речовину на отруту.

В екосистемі — як в організмі людини. Все влаштовано настільки складно, що ми часто не розуміємо ті віддалені наслідки, які можуть давати наші дії сьогодні.

Наша планета, все те чим ми користуємось і де живемо – це не спадок, який ми отримали від батьків, це позика, яку ми взяли у власних дітей. Ось чому так важливо думати наперед та не допускати бездумного забрудення природи — ми можемо навіть не уявляти, до яких це може привести наслідків!».

Цікава і ще одна знахідка.

Коли ми дізнались, що сучасні батарейки майже не містять важких металів у своєму складі, ми подумали, що можливо їх токсична дія обумовлена агресивним PH.

Кожна батарейка містить в собі сильну кислоту чи луг, та має подразнюючі властивості. Зокрема, саме через їх вміст дуже важливо не збирати батарейки у відкритих контейнерах, це шкідливо для слизових оболонок людей.

Але дослідження спростувало цю гіпотезу! В контакті з зовнішнім середовищем агресивний PH відносно швидко нейтралізується та приходить до балансу, а от токсична дія батарейки після цього все одно залишається.

Це ще раз доводить той факт, що шкідливу дію батарейкам дає поєднання їх основних складових. І це відповідальність кожного із нас, перед собою та наступними поколіннями — припинити цей божевільний потік отрути, який забруднює нашу землю!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     Енергоуадит будівлі

Ми вже багато чого розповідали про заходи з енергоефективності. А сьогодні говоримо про енергоаудит будівлі. Якщо коротко, то він дозволяє ⬇️

 Оцінити поточний стан та потенціал енергоефективності будівлі
 Визначити саме ті заходи з енергоефективності, які необхідні для того чи іншого будинку
 Зробити попередню оцінку вартості проекту

За результатами такого аудиту заповнюється стандартна форма опису проекту, яка подається до Фонду енергоефективності як складова частина заявки на участь у Програмі з часткового відшкодування витрат заходи з термомодернізації.

Навіщо потрібно проводити енергоаудит будівлі

Ми вже багато чого розповідали про заходи з енергоефективності. А сьогодні говоримо про енергоаудит будівлі. Якщо коротко, то він дозволяє ⬇️✅ Оцінити поточний стан та потенціал енергоефективності будівлі✅ Визначити саме ті заходи з енергоефективності, які необхідні для того чи іншого будинку✅ Зробити попередню оцінку вартості проектуЗа результатами такого аудиту заповнюється стандартна форма опису проекту, яка подається до Фонду енергоефективності як складова частина заявки на участь у Програмі з часткового відшкодування витрат заходи з термомодернізації.Ми сподіваємося, інформація для Вас – корисна. Далі буде… А більше інформації про енергоаудит знаходьте у відео Energy Efficiency Projects – Проекти з енергоефективності ⬇️#ТвоєОСББ #tvoeosbb

Опубліковано Твій Будинок – Твоя Власність Вівторок, 20 листопада 2018 р.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Угода мерів-Схід

13-14 листопада 2018 року в м.Вінниці відбувся дводенний комунікаційний тренінг для підписантів Угоди мерів: «Як інформувати суспільство про Угоду мерів». Тренінг проводився Національним експертом проекту Оксаною Кисіль, Менеджером з комунікації Тетяною Деревянкіною та Експертом з комунікації проекту Андрієм Кирчівим.

Наше місто приєдналось до європейської ініціативи «Угода мерів – Схід» у березні 2016 року, розробило План дій сталого енергетичного розвитку і клімату міста Чортків до 2030 року.  Підписавши ініціативу, місто має на меті підняти суспільне усвідомлення проблем ефективності споживання енергії, використання поновлюваних джерел енергії і зв’язків між енергоспоживанням та зміною клімату. І важливим засобом тут виступає комунікація між населенням і владою, від того наскільки тісніша комунікація, тим більша довіра один до одного.

Другий день тренінгу розпочався з візиту у Вінницьку міську раду, де заступник міського голови Сокальський Владислав Володимирович розповів про енергоефективність у м.Вінниця.

Також протягом другого дня учасники тренінгу провели на об’єктах м.Вінниці, а саме: відвідали газову та твердопаливну котельню, а також загальноосвітню школу №20.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Про теплі кредити

Ефективним інструментом у впровадженні реформи енергоефективності в Україні залишається Державна програма «теплі кредити».

З 20 листопада розпочнуться депутатські баталії за державний бюджет на 2019-й рік. У державному бюджеті на 2019 рік, підтриманому у першому читанні, передбачається лише 400 млн. грн. на «теплі кредити», у тому числі – 200 млн. грн. – для ОСББ. В умовах постійного зростання цін на природний газ (ймовірно, українців чекають чергові хвилі підвищення тарифів у травні та жовтні 2019 року), достатнє фінансування програм, які стимулюють впровадження енергоефективних заходів, є критичною необхідністю.

Критично малу суму на «теплі кредити» уряд пояснює тим, що незабаром розпочне роботу Фонд енергоефективності, на який заплановано 1,6 млрд. грн.

Всім, хто зацікавлений в «теплих кредитах», пропонується звернутися до свого народного депутата, написавши йому відповідного листа (за посиланням інструкція та проект листа https://goo.gl/tiQmuN).

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Енергоменеджмент – вибір прогресивних міст, вибір Чорткова

На сьогодні в Україні все більше міст стають енергоефективними. Це як малі, так і великі міста в усіх куточках нашої країни. Дивіться наше відео за посиланням та дізнаєтесь, чому муніципальний енергоменеджмент – вибір прогресивних міст. Відео можна переглянути за посиланням:
https://youtu.be/1KZHwQhYJ4M

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Твій Будинок – Твоя Власність

Чи замислювалися ви над тим, скільки втрачає ваш будинок? Подивіться на верхню частину картинки – це просто жах ? Тепло втрачається через стіни, вікна, дах, підвал. Обсяги цих втрат різні: в одних будинках до 40% тепла втрачається через вікна, в інших основні тепловтрати припадають на неутеплені стіни. Ситуації різні. Але погодьтеся, сплачувати за обігрів вулиці – поганий сценарій, який ще й несе загрози для навколишнього середовища. Зрозуміло, що ми ніколи не можемо звести тепловтрати до нуля. Але ми можемо істотно їх скоротити їх шляхом проведення заходів з термомодернізації будинку. У минулих постах ми вже розповідали про ці заходи.

?‍??‍? Сьогодні дамо поради, як правовими методами прискорити процес підвищення енергоефективності вашого будинку.

Питання ремонту чи модернізації багатоквартирного будинку належать до виключної компетенції загальних зборів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ). ➡️ Загальні збори скликаються та проводяться правлінням ОСББ або ініціативною групою з не менш як 3-х співвласників. ➡️ Важливо подбати про те, аби рішення загальних зборів було прийняте й зафіксоване належним чином (із дотриманням вимог Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”).

‼️ Рекомендуємо ініціаторам зборів з питань термомодернізації завчасно підготуватися:

 Поінформуйте співвласників зборів наперед про перебіг підготовчого етапу
 Надайте їм для ознайомлення окремі документи
 Залучіть їх до пошуку та попередньої оцінки підрядників

У результаті – ще до проведення загальних зборів багато хто зі співвласників буде добре ознайомлений із питаннями, що мають розглядатися, а власне загальні збори буде легше провести та прийняти вигідне для усіх рішення з проведення заходів термомодернізації вашого будинку.

З початку 2019 року має повноцінно розпочати роботу Фонд енергоефективності. ‼️ Ключова мета Фонду – надати технічні рішення та фінансову підтримку співвласникам багатоквартирних будинків, тобто для ОСББ, ‼️для впровадження енергоефективних заходів. А щоб взяти участь у Програмі Фонду, ОСББ повинні провести загальні збори та ухвалити рішення щодо реалізації проекту.

Програма Фонду енергоефективності передбачає часткове відшкодування вартості реалізації проектів термореновації – упровадження комплексу, а не окремих заходів, які мають відповідати одному з двох визначених пакетів:

 Пакет A “Легкий” складається з відносно недорогих заходів енергоефективності з високим рівнем окупності інвестицій. Це перш за все модернізація інженерних систем будинку.

 Пакет Б “Комплексний” включає усі заходи Пакета А (якщо вони не були впроваджені раніше), а також теплоізоляцію будівельних конструкцій: стін, даху, горища, підвалу.

⚠️ Зверніть увагу, що старт подачі заявок на гранти з відшкодування витрат на енергоефективність будинків до Фонду запланований на першу половину 2019 року.

Більше деталей про кожен з пакетів Програми Фонду – у графіці. 

______________________________________________________________________________________________________________

Міжнародний день енергозбереження

Свято було засноване у квітні 2008 року за ініціативи міжнародної екологічної мережі SPARE. 
Участь у проекті побажало взяти близько 20 країн. Саме тому свято отримало статус міжнародного. Основна мета свята – привернути увагу влади та громадськості до раціонального використання ресурсів та розвитку поновлюваних джерел енергії. Економія енергії дозволить знизити забруднення навколишнього середовища. Крім того, енергозбереження вигідно економічно. Заходи з економії енергоресурсів в два з половиною – три рази дешевше, ніж виробництво і доставка споживачам такої ж кількості знову отриманої енергії, отриманої з традиційних джерел. Тим більше, що найпростіші та елементарні заходи енергозбереження доступні кожному і можуть бути застосовані в побуті фактично повсюдно.
У міжнародний День енергозбереження в усіх країнах, де відзначається це свято, проходять заходи, спрямовані на те, щоб проінформувати людей про способи енергозбереження та існуючі поновлювані джерела енергії, розповісти, чому важливо економити енергію. У багатьох містах світу в цей день проводяться тематичні конференції, виставки та акції, у навчальних закладах проходять уроки, присвячені темі енергозбереження.
Україна має значні природні ресурси та унікальне для Європи навколишнє середовище, але водночас є однією з найбільш екологічно забруднених країн регіону та однією з країн світу, де енергія використовується найменш ефективно. Водночас, країна володіє багатими природними ресурсами та важливими міжнародними водними джерелами, а отже її промислова діяльність та споживання енергії мають значний вплив на глобальні кліматичні зміни.
В Дні енергозбереження можуть брати участь навчальні заклади і окремі учні із різних країн. Ніхто не зможе зробити все, але кожен може зробити щось і якщо кожен щось робить, ми багато досягнемо разом!

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Міжнародна акція «Дій за клімат» («Rise for Climate»)»

Володимир Шматько: «В умовах зростання планетарного дефіциту всіх видів ресурсів і, передусім, енергоресурсів, запровадження режиму енергоефективності шляхом переходу на відновлювальні джерела енергії є необхідною передумовою економічної стабільності кожного міста, зокрема, і держави в цілому. Саме тому Чортків підтримує важливу міжнародну акцію «Дій за клімат» («Rise for Climate»)».

У рамках цієї міжнародної акції 08 вересня 2018 року  у Чорткові відбувся загальноміський велоквест та велофлешмоб для школярів «Велосипедом на пошуки чистої енергії».

У виховному заході на тему відновлювальних джерел енергії взяли участь 30 учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти міста. Велоквест проходив у парку культури та відпочинку ім. І. Франка.

Розпочався захід з вітальних промов команд, кожна з яких презентували свою назву і гасло. 
Учасників розподілили на шість команд, які отримали маршрутні листи з локаціями велоквесту. На кожній локації агентами заходу проводились опитування команд на обізнаність щодо відновлювальних джерел енергії. За кожну правильну відповідь у маршрутний лист команди виставлялись бали, якщо ж відповідь не правильна – команда отримувала додаткове коло наприкінці велоквесту.

Завершився велоквест підбиттям підсумків та підрахунком отриманих балів. Переможні місця розподілились наступним чином:
І місце – команда ЗОШ № 2,
ІІ місце – команда ЗОШ № 3 ім. Р. Ільяшенка,
ІІІ місце – команда гімназії ім. М. Шашкевича.

Усі учасники заходу отримали сувенірні подарунки від міської ради.

На центральній площі Героїв Євромайдану велосипедисти провели флешмоб, під гаслом: «Заряджайся енергією сонця та вітру!». Учасники сформували колону у формі кола, що символізувала сонце. До участі у велофлешмобі долучились також працівники міської ради та активні жителі міста.

Спеціалістами відділу муніципального розвитку, інновацій та енергоефективності, які організували цей захід також проводилась інформаційна компанія з жителями міста щодо правил поводження з небезпечним сміттям. 
Працівники поінформували перехожих про те, що задля збереження навколишнього середовища, цьогоріч міською радою закуплено і встановлено два контейнери для збору використаних ламп та батарейок. Саме туди необхідно викидати ці небезпечні відходи.

Відео можна переглянути за посиланням:

http://www.facebook.com/iryna.sharovska/videos/1917395108345297/

А фото тут:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Любимо природу! Бережемо довкілля!

Завдяки проекту “Компола” при підтримці Міністерства екології та природних ресурсів України і Міністерства освіти і науки України 200 шкіл України отримали компостери. Навчальні заклади зможуть самостійно переробляти органічні відходи на екологічне добриво. Серед цих щасливчиків опинилась і наша школа – Чортківська гімназія ім.М.Шашкевича.

Вчителі школи уважно вивчили  інструкцію, переглянули відео про правильне користування компостером та, за допомогою завгоспа та сторожа, встановили подарунок на своєму шкільному подвір’ї. Потім насипали відходів та листя. Компостування буде відбуватись без черв’яків. Діти вирішили, що органічними добривами підживлятимуть дерева на шкільному подвір’ї.

26 жовтня 2018 року учні 2 А класу на уроці образотворчого мистецтва працювали над зображенням найулюбленіших природних об’єктів. Після уроку разом із вчителями Горячою Н.В. та Богданець Н.Л. ознайомилися з дією компостера та провели флеш-моб “Бережімо природу!” біля пам’ятника великому шанувальнику природи – художнику Якову Гніздовському.

Сподіваємось, що учні навчаться правильно поводитись з відходами, навчать свої родини та виростуть екологічно відповідальними людьми!

   

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                    Досвід – поруч

 У газеті “Сільський господар плюс” міський голова Чорткова Володимир ШМАТЬКО закликав всіх  українців переймати світовий досвід енергозбереження.

Завдяки цілеспрямованій політиці економії за два попередні роки у Чорткові зменшили споживання газу на 1 мільйон кубів. Чортківський міський голова Володимир Шматько – представник молодої генерації вітчизняних господарників і політиків, які прагнуть змінити ситуацію в Україні на краще, вірять у незворотність реформ і власними діями переконують суспільство, що зміни треба починати зі свідомості, власного помешкання і маленької батьківщини – населеного пункту, де проживаєш. Зрештою, із чітко виписаною програмою конкретних дій для рідного міста, Володимир Шматько разом із командою однодумців йшов на місцеві вибори у 2015-му році і переміг. Спілкуючись нині з ним, усвідомлюєш, інакше не могло бути: люди повірили молодому кандидату, в якого вже на той час були впевненість, рішучість, амбіційні плани і досвід (перед тим він був Білівським сільським головою Чортківського району). Головне – послідовність дій.

 Під час розмови із Володимиром Петровичем ми торкнулися лише однієї теми – енергозбереження. Бо це питання завше турбувало жителів Чорткова.

У місті найскладніша ситуація в Україні з водопостачанням. Три підйоми подачі води – непроста система. Не один водозабір, а десять. Звичайно, все це вимагає людського ресурсу і чимало електроенергії. Керівництво міста скрупульозно проаналізувало ситуацію ще у січні-лютому 2016 року і зрозуміло: витрачається велика кількість електроенергії, натомість подається малий об’єм води. Словом, проблема, якою роками ніхто не займався. Не кажучи вже про те, що водоканал на той час мав 6 млн. 800 тис. грн. боргу і його почали сплачувати. Кошти за електроенергію у той час виплачували шалені: до 300 тисяч гривень у місяць, а вода жителям Чорткова подавалася погодинно. У чому справа? Звернули увагу на роботу насосів ще радянського виробництва і зрозуміли, що вони вкрай неефективні, а, отже, їх треба міняти на сучасні європейські. Це дало змогу суттєво зменшити використання електрики, а на зекономлені кошти додатково придбали насоси. Все це спонукало Володимира Шматька до думки, що в міськраді є потреба утворити додаткову структуру, яка б займалася впровадженням енергоефективних заходів. Нині такий відділ – муніципального розвитку, інновацій та енергоефективності – успішно працює. З перших днів роботи його працівники зрозуміли, що проблеми не тільки у роботі водоканалу, а й в інших бюджетних установах. На початку створили систему енергомоніторингу, через котру школи, дитячі садочки, інші бюджетні організації щоденно подавали показники електролічильників. І завдяки простій арифметиці у Чорткові зрозуміли: де економлять, а де розтринькують гроші на вітер. Лише ця система у перший рік впровадження дала економію 5% електроенергії.

Відповідальність плюс стимул

Наступним кроком, – каже Володимир Шматько, – була класна ідея відділу і депутати її підтримали – впровадити заохочувальні стимули для людей, які доклалися до економії енергоресурсів. Приміром, якщо протягом місяця в установі зекономлено 5% електроенергії, то відповідальний за цей напрям працівник має отримати 10% від зекономлених коштів премії. Відділу, який це контролює – 20%, на заміну обладнання – 30% коштів. Таким чином, замінили старі світильники у всіх школах на нові (а подекуди були ще ртутні лампи!). І це – звичайна, повсякденна робота, яка не вимагає особливих зусиль: перестати споживати надмірну кількість енергії.

Енергоаудит – кожній бюджетній установі

Свого часу Чортківська міська рада приєдналася до європейської світової ініціативи “Угода мерів — Схід”, вступила до асоціації «Енергоефективні міста України» і взяла зобов’язання до 2030 року на території міста зменшити використання електроенергії та викиди парникових газів на 30 відсотків. Завдання амбітні, але вони відкривають доступ до ресурсів. «Ми розробили план дій сталого енергетичного розвитку міста Чорткова до 2030 року, який зареєстрували у Європейській комісії, – наголошує Володимир Петрович. – Тепер, у рамках виконання цього документу, щорічно проводимо у Чорткові Дні сталої енергії. Суть заходу – переконати передусім бюджетників, економно використовувати будь-який вид енергії.

Беремо участь у проекті “Енергоефективність у громадах II” німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ”.

У міжнародній фінансовій організації «Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО)» взяли кредит на 8 млн. грн., ще 2 628 624 грн. нам подарував Фонд Е5Р, а 1 млн. 180 тис. грн. додали з міського бюджету. Все це на встановлення індивідуального теплового пункту, заміну вікон, дверей, даху, утеплення приміщення школи №5. Тендер на ці роботи виграла будівельна фірма ADAMSON з Івано-Франківська . – Але перед цим, – зазначає Володимир Шматько, – зробили енергоаудит на кожну бюджетну установу, щоб знати, де ще можна зачекати, а де вже негайно потрібно впроваджувати енергоефективні заходи. Проста математика, яка показала гострі проблеми. Однак такі кроки потрібні, інакше коштів не дадуть. Тим більше, з наступного року без енергоаудиту Європейський Союз не фінансуватиме жодне місто. Тому не скористатися такою нагодою просто гріх.

А звідси висновок – треба змінювати психологію українців, думати масштабно, а не писати примітивні листи – прохання. До речі, я двома руками аплодую Уряду, коли він приймає правильні рішення, наприклад, щодо утримання шкіл, медичних закладів місцевими громадами. Адже з Києва не краще видно, скільки кому коштів потрібно? Маленькі кроки до великих здобутків – Хочу, аби у Чорткові не було будинків на обслуговуванні комунальних підприємств, – каже міський голова. Це – пережиток минулого. У нас таких залишилося 86, а 104-ма опікуються ОСББ. Пропонуємо тим, де ще розмірковують, не просто створювати такі об’єднання, а брати участь у програмі 50х50, тобто половину робіт з капітального ремонту відшкодовує міська влада, а якщо мешканці хочуть утеплити будинок, то місто виділятиме 70% коштів. Мене тішить, що у двох ОСББ у нас напрочуд ініціативні жителі: взяли на ремонт кошти в обласній раді, «Теплий кредит» у держави, частину грошей виділила міська влада, а своїх витратили – нуль!».

До 2050 року у Чорткові планують стовідсотково перейти на відновлювальну енергетику. У цю програму входять ще три українських міста: Житомир, Кам’янець- Подільський і Львів. Перші напрацювання уже є. У період 2016-2017 років споживання газу у Чорткові зменшилося на 1 мільйон кубів, теплоенергії – на 9%, водночас ріст використання електроенергії склав лише 1 відсоток.

Серед наступних кроків: спорудження мікроТЕС на річці (проект уже погоджено з екологами), виділення 17 гектарів землі під сонячні панелі.

Як сказав на завершення нашої розмови Володимир Шматько, можна роками нарікати, що в Києві ніхто нічого не робить, а треба починати із себе, змінюватися і спонукати думати людей.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                           Фотоконкурс #EU4Energy

В червні 2018 року відбувся Фотоконкурс в рамках комунікаційного проекту #EU4Energy, що фінансувався Європейською Комісією, і організовувався в рамках Тижня сталого розвитку ЄС.

Тема конкурсу “Зелена енергія навколо вас”, яка передбачала відправити фотографію, де є такі джерела енергії у місцях вашого проживання.

З радістю повідомляємо, що наш дошкільний навчальний заклад №1 «Золота рибка» отримав свою маленьку перемогу у даному конкурсі. Із майже з 600 учасників країн Східного партнерства – Вірменії, Азербайджану, Білорусії, Грузії, Молдови і України жюрі вибрало короткий список із 40 фотографій, у який потрапила і фотографія з нашого садка. Після цього було публічне голосування. Результати голосування визначили переможця. Ним став учасник із Грузії, який виграв головний приз – відео дрон. Відрадним стало для нас те, що наша фотографія із вихованкою садочку на фоні сонячних батарей увійшла у тридцятку переможців серед країн і п’ятірку по Україні.

Цими днями дошкільний заклад отримав свою невелику нагороду.

Вітаємо наш садочок «Золоту рибку» та дякуємо за вклад у енергозбереження нашого міста та промоцію на міжнародних теренах!!!

         

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Проект «Енергоефективні школи: нова генерація»

          Інноваційний Проект «Енергоефективні школи: нова генерація»  є одним із найуспішніших освітніх проектів з енергоефективності в Україні.  Головна мета Проекту – пропагування серед школярів, їхніх батьків та вчителів дбайливого ставлення до енергоресурсів, формування особистої відповідальності за тепло та комфорт у своїх помешканнях, виховання свідомого екологічно-орієнтованого споживача житлово-комунальних послуг. 

         Програму «Енергоефективні школи» розроблено Всеукраїнською благодійною організацією «Інститут місцевого розвитку» (ІМР) у 2009 р. за Проектом USAID «Реформа міського теплозабезпечення в Україні». В рамках проекту вперше в Україні створена і успішно використовується інноваційна онлайн-платформа дистанційного навчання, за допомогою якої загальноосвітній навчальний заклад України отримує можливість опанувати схвалені Міністерством освіти і науки України навчальні курси  «Основи енергопостачання та енергозбереження»( для учнів 6-8 класів) та    «Абетка з основ житлово-комунального управління» (для учнів 9-11 класів). У 2015 році Проект  «Енергоефективні школи» отримав Гран-прі конкурсу кращих соціальних проектів в Україні. 
        Цього року вперше до даної платформи приєднались 5 Чортківських загальноосвітніх  шкіл – Чортківська гімназія ім. М.Шашкевича, ЗОШ №2, ЗОШ №5, ЗОШ №6 та ЗОШ №7. Ці заклади розпочали вивчення курсу для 6-8 класів «Основи енергопостачання та енергозбереження».

      Сподіваємось, що отримані знання школярі зможуть втілити на практиці у свої школах та домівках, зменшуючи  споживання енергоресурсів та води та покращити бюджети своїх родин та громади міста.               

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Батарейки, здавайтесь…продовження.

На початку жовтня працівниками відділу муніципального розвитку, інновацій та енергоефективності Чортківської міської ради здійснено вилучення відпрацьованих батарейок  та акумуляторів з контейнерів, які  були встановлені на площі Героїв Євро майдану(біля центрального входу до міської ради) та по вул.В.Великого(на зупинці магазину “Європа”). 05 жовтня зібрані батарейки було відправлено на підприємство «Аргентум» у м.Львів для подальшої їх утилізації. Загалом за 3 місяці цих вкрай небезпечних відходів було зібрано 154 кг.

Щиро вдячні всім небайдужим до даної екологічної проблеми мешканцям міста, адже щорічно близько 3250 тон токсичних батарейок безконтрольно потрапляють в родючу українську землю та її знищують.

Суспільство зміниться лише тоді, коли кожен його учасник візьме частину відповідальності на себе.

 

 _________________________________________________________________________________________________________

Ртутьвмісні люмінесцентні, енергозберігаючі лампи.

Компактні люмінесцентні лампи містять 3-6 мг ртуті (в лінійних люмінесцентних лампах її значно більше, 20-50 мг), отруйної речовини 1-го класу  небезпеки. Ртуть – одна із самих небезпечних і отруйних речовин, метал, рідкий при температурі вище -38,8 °С. Ртуть, а також більшість її сполук, летуча. Пари ртуті, а також металева ртуть, дуже отруйні, можуть викликати важке отруєння з летальним результатом. Ртуть та її сполуки (сулема, каломель, ціанід ртуті) вражають нервову систему, печінку, нирки, шлунково-кишковий тракт, при вдиханні – дихальні шляхи (а проникнення ртуті в організм частіше відбувається саме при вдиханні її пари, які не мають запаху). Також дуже небезпечні скиди ртуті у воду, оскільки в результаті діяльності мікроорганізмів, що населяють дно, відбувається утворення розчинної у воді і токсичної метилртуті.  При вдиханні повітря, що містить пари ртуті в концентрації не вище 0,25 мг/м3, остання затримується і накопичується в легенях. У випадку більш високих концентрацій ртуть всмоктується неушкодженою шкірою.

 Близько 100 млн. ламп  щорічно виходять з ладу, велика частина яких донедавна, в кращому випадку, викидалися в сміттєвий бак і вивозилися на звалище.

В жовтні 2018 року працівниками відділу муніципального розвитку, інновацій та енергоефективності Чортківської міської ради здійснено збір та пакування відпрацьованих ламп та відправлено для подальшої утилізації. Ці лампи вилучились з контейнерів, які  були встановлені на площі Героїв Євро майдану(біля центрального входу до міської ради) та по вул.В.Великого(на зупинці магазину “Європа”), а також зібрані у дитячих дошкільних закладах та загальноосвітніх школах нашого міста.  Загальна кількість зібраних ламп склала 1472 шт.

Ще раз наголошуємо, що такі лампи потрібно викидати у контейнери лише в упаковці, або ж загорнутими у папір!!!

Дякуєм усім мешканцям міста, які роблять свій внесок в українську екологію.

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Маршрутна карта «Фонд енергоефективності про програму з термореновації багатоквартирних будинків»

Описує очікувані принципи роботи майбутньої Програми з термореновації багатоквартирних будинків від державного Фонду енергоефективності (Фонд ЕЕ) на основі наявної на поточний момент інформації. Відповідно до Закону України “Про Фонд енергоефективності”, затвердження програм, продуктів, послуг та операційних процедур Фонду ЕЕ є виключною відповідальністю Наглядової ради. 
Призначена лише для інформаційних цілей і має використовуватися як загальне керівництво щодо очікуваних процесів та принципів майбутньої діяльності Фонду ЕЕ.

Тут ви зможете знайти відповіді на наступні запитання:

Хто може брати участь у програмі Фонду ЕЕ? 
Які витрати будуть покриватися грантом?
Як Програма відрізняється від «теплих кредитів»? 
Що повинне зробити ОСББ? 
Чому обов’язковий енергетичний аудит? 
Як подати заявку на участь у Програмі? 
Хто обирає підрядників на проект? 
Як розраховується сума гранту? 
Коли і як виплачується грант? 
Як отримати позику в банку-партнері? 
Як забезпечити якість виконання заходів?
Куди звертатися за допомогою щодо участі в Програмі?

Докладніше: https://www.slideshare.net/ZubkoGennadiy/ss-115194509

_________________________________________________________________________________________________________

Батарейки, здавайтесь!

У рамках проведення Днів Сталої Енергії Чортківською міською радою у 2018 році було закуплено 2 контейнери для збору використаних ламп та батарейок, куди потрібно викидати таке сміття задля збереження навколишнього середовища. Контейнери призначені лише для цих предметів, тому всі інші відходи просимо залишати в баках для загального збору сміття. Один контейнер розміщений на площі біля центрального входу до міської ради, а другий – на зупинці біля магазину “Європа”.

Відео про бокси для  збору батарейок:

Чому в Україні батарейки збирають, але не утилізують

? Здаєте батарейки на переробку чи викидаєте? У Києві їх накопичили 50 тонн і не можуть утилізувати – повністю це не робить жодне підприємство.

Опубліковано DW українською Понеділок, 10 вересня 2018 р.

 

_________________________________________________________________________________________________________

Фінсько-український трастовий фонд.

Фінляндія та Україна об’єднали зусилля і заснували спільний фонд для розробки проектів у відновлюваній енергетиці та енергоефективності.

«Фонд допомагатиме як муніципалітетам, так і девелоперам розробляти техніко-економічне обґрунтування для проектів у сфері енергоефективності та «чистої» енергетики», – наголосив Костянтин Гура.
Координатором Фонду в Україні є Держенергоефективності.

Діяльність Трастового фонду буде зосереджена на наступних сегментах:
Відновлювана енергія та виробництво енергії з відходів
Виробництво електроенергії та тепла
Мережі централізованого теплопостачання
ІТ-рішення та розподільчі мережі.
Розвиток партнерських відносин у контексті програм багатосторонніх розробок та проектів міжнародних фінансових установ.

Детальніше про роботу Фонду та процедуру подання заявок дізнавайтеся на сайтах:
Держенергоефективності: http://saee.gov.ua/uk/content/finland-ukraine-trust-fund
НЕФКО: http://www.nefco.org/…/ou…/grants/finland-ukraine-trust-fund

_________________________________________________________________________________________________________

Боротьба з поліетиленовими пакетами

ВІРМЕНІЯ РОЗПОЧИНАЄ БОРОТЬБУ З ПАКЕТАМИ.

У Вірменії стартував процес заборони використання одноразових поліетиленових пакетів. Першим містом, яке прийняло заборону, став Талін.

Громада прийшла до цього рішення за допомогою громадьких слухань за участю жителів, представників бізнесу, міністерств та зацікавлених структур. Подальша заборона планується по всій країні.

Нагадуємо, що використання поліетиленових пакетів у якості побутової упаковки заборонено або обмежено у 40 країнах світу.

В Німеччині утилізацію оплачують споживачі, а за збір і вторинну переробку відповідають продавці. В цій країні навіть з’являються магазини, які працюють взагалі без використання упаковки.

В Танзанії штраф за виробництво, імпорт чи продаж пластикових пакетів – 2000 доларів або рік ув’язнення.

В Італії поліетиленові пакети заборонені ще з 2011 року, замість них використовують біопакети або екосумки.

Поки Україна не підключилася до цього процесу, свідомі споживачі самі намагаються зменшити використання поліетилену, купуючи полотняні сумки (т.зв. еко-сумки), проте про повну відмову говорити ще дуже рано.

_________________________________________________________________________________________________________

Вже 100 ОСББ зацікавлені утеплити багатоповерхівки завдяки ЕСКО!

Цього літа Держенергоефективності спільно з Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні (FES-Ukraine) провели інформаційно-роз’яснювальну кампанію в регіонах країни, яка розкрила переваги співпраці ОСББ та ЕСКО-інвесторів для утеплення будинків.

Понад 350 ОСББ у 8 областях дізналися про ЕСКО-механізм, особливості укладання контрактів з інвесторами, очікувані результати та успішність вже реалізованих компаніями проектів.

Окрім цього, 100 ОСББ вже заявили про зацікавленість співпраці з ЕСКО-інвесторами та надали Агентству дані щодо енергоспоживання своїх будинків.

На основі цих даних Агентство сформувало та опублікувало на сайті базу ОСББ – потенційних об’єктів енергосервісу (http://saee.gov.ua/uk/content/energoservis_1).

«Тепер ЕСКО-інвестори можуть ознайомитися з енергетичними характеристиками різних ОСББ та обрати найбільш економічно привабливі об’єкти для реалізації проектів з утеплення», – прокоментував Голова Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України Sergiy Savchuk.

За ЕСКО-механізмом компанія впроваджує енергоефективні заходи, бере на себе всі ризики та гарантує досягнення економії енергоресурсів.
ОСББ, у свою чергу, здійснює всі платежі на користь ЕСКО-компанії лише за умови досягнення зазначеної економії.

Окрім зменшення комунальних рахунків, мешканці термомодернізованих багатоповерхівок отримають комфорт і затишок в оселях, а вартість квартир зросте у ціні.

Консультації щодо ЕСКО-механізму як для бюджетних установ, так і для ОСББ також можна отримати у Всеукраїнському центрі з питань енергозбереження та енергоефективності (http://energoefektivnaukraina.org.ua, e-mail: support@energoefektivnaukraina.org.ua або за тел.: +38 066 154 55 421; +38 093 993 64 56).

Центр створено спільно з проектом UNDP Ukraine / ПРООН в Україні «Усунення перепон для залучення інвестицій у підвищення енергоефективності громадських будівель у малих і середніх містах України на основі моделі ЕСКО».

_________________________________________________________________________________________________________

Контейнери для збору використаних енергоощадних ламп та батарейок

У рамках проведення Днів Сталої Енергії Чортківською міською радою у 2018 році було закуплено 2 контейнери для збору використаних ламп та батарейок, куди потрібно викидати таке сміття задля збереження навколишнього середовища. Контейнери призначені лише для цих предметів, тому всі інші відходи просимо залишати в баках для загального збору сміття. Один контейнер розміщений на площі біля центрального входу до міської ради, а другий – на зупинці біля магазину “Європа”.

На контейнері чітко вказані позначки відповідних отворів для кожного типу відходів. Енергозберігаючі лампи потрібно викидати лише в упаковці, або ж загорнутими у папір, аби уникнути їх пошкодження.

Експерти відзначають, що батарейки та ртутні лампи віднесені до вкрай небезпечних відходів, оскільки містять свинець, ртуть, кадмій, нікель, марганець та інші хімічні елементи, які можуть дуже довгий час залишатися активними, мати шкідливий вплив на живі організми, в тому числі на людину, здатні накопичуватися в тканинах, викликаючи ряд захворювань (термін їх розкладання 200 років).

У побутовому смітті частка батарейок незначна – менше пів-відсотка, проте 50 % токсичних речовин, які утворюються у твердих побутових відходах, йдуть саме від батарейок.
За даними Всеукраїнської екологічної ліги, одна відпрацьована «пальчикова» батарейка, потрапляючи до загальних відходів, забруднює 400 л води або 20 м² ґрунту.

Одна енергозберігаюча лампа містить від 3 до 5 мг ртуті. Якщо при пошкодженні лампи у повітря потрапить лише 1 мг ртуті, її концентрація становитиме 0,02 мг на кубічний метр повітря, що більш аніж у 60 разів перевищує граничнодопустиму концентрацію.

Тільки усвідомлення людьми реальної небезпеки для їхнього життя й здоров’я через неконтрольоване викидання небезпечних відходів допоможе вирішити цю проблему.

_________________________________________________________________________________________________________

Українець-переможець

Юний екоактивіст став переможцем Американського міжнародного конкурсу Eco-Hero Awards Action For Nature. Переможці – молоді люди віком від 8 до 16 років, які внесли свій вклад в охорону навколишнього природного середовища. У цьому році український школяр в цьому списку перший. В такий спосіб Україна вперше за 13 років існування конкурсу з’явилася на карті переможців: https://actionfornature.org/eco-hero-awards/2018-awards

Проект «Компола» започаткований київськими школярами Микитою Шульгою та Софією-Христиною Борисюк. Він скерований на розвиток нової екологічної поведінки та промоції бережного ставлення до довкілля. Інновація проекту полягає у компостуванні органічних відходів із шкільних їдалень. Ідею підтримали Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак та Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Зараз він вже успішно реалізований в 32 навчальних закладах в різних куточках України.

Організатори конкурсу вірять, що досягнення цих молодих людей будуть надихати багатьох інших берегти та захищати Землю, від якої залежить все життя.

————————————————————————————————————————————————————————

Greencubator

Готуйтесь до найбільш енергетичних і драйвових вихідних цього року, адже 1-2 вересня TeslaCamp повертається!

На TeslaCamp 2018 ми готуємо виступи та дискусії, демонстраційну зону з останніми енергетичними розробками, і куди ж без епічної вечірки на березі Дніпра!

Більше деталей на сторінці події. А поки слідкуйте за оновленнями й поспішайте за квитками “для ранніх пташок”: goo.gl/Ar4FWr

————————————————————————————————————————————————————————

       “Теплі кредити” та Фонд енергоефективності працюють

Чортківська міська рада закликає мешканців користуватись пільговими кредитами, встановлювати енергоефективне обладнання та ощадно використовувати енергоресурси у своїх домівках.

105 млн грн відшкодування виплатило Держенергоефективності позичальникам «теплих кредитів» у липні 2018 року!

Найбільшу суму компенсацій – 70 млн грн – отримали домогосподарства, які купували енергоефективні матеріали для утеплення приватних будинків.

Понад 32 млн грн виплачено ОСББ, які залучали «теплі кредити» на утеплення багатоповерхівок.

Також більше 2 млн грн перераховано тим родинам, які встановили твердопаливні котли.

Всього у 2018 р. учасникам програми «теплих кредитів» відшкодовано більше 210 млн грн, а з початку дії програми у жовтні 2014 р. – більше 2 млрд гривень.

Також  важливою подією стала офіційна реєстрація 24 липня 2018 року Фонду енергоефективності!

Його мета – забезпечити ефективне використання коштів, а також надати технічну допомогу для термомодернізації та енергетичної модернізації житлового фонду.

У проекті держбюджету на 2018 рік передбачено, що загальний обсяг інвестицій у програми з енергоефективності становить 1,6 млрд грн: 400 млн грн будуть спрямовані на програму «теплих» кредитів, а решта (1,2 млрд грн) – на фінансування Фонду енергоефективності. Частина з цих коштів (100 млн євро) буде надана урядом Німеччини і Європейською комісією.

Для розвитку відновлювальної енергетики у м.Чортків  за рахунок коштів міського бюджету здійснюється відшкодування  5% сукупної вартості матеріалів, але не більше 10 тис.грн. для одного домогосподарства  на встановлення приватних сонячних електростанцій потужністю не більше 10 кВт для власного користування. Для цього Чортківською міською радою затверджена 24 травня 2018 року за №1065 “Програма сприяння впровадженню відновлювальних джерел енергії жителями міста Чорткова на 2018-2020 роки”.

_________________________________________________________________________________________________________

Електроавтомобілі-машини майбутнього

Новий всесвітньовідомий стартап, який знайшов стежку до своєї реалізації і який знайшов вихід з глобальної кризи всього людства.

Електромобілі!

Це новий вид транспорту, який здатен повноцінно замінити ‘брудні’ автівки, тим самим рятуючи життя всіх мешканців планети від прогнозованої гибелі.

Україна нині посідає п’яте місце в світі за темпами розвитку електромобілів, тож не дивно, що ринок електрокарів в країні за три роки показав чималий ріст у відсотковому співвідношенні. Зокрема, з 2015 по 2017 рік він зріс практично на 729%.

_________________________________________________________________________________________________________

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І ЕНЕРГОАУДИТОРІВ БУДЕ ВІДКРИТОЮ

Для систематизації даних про енергетичну ефективність будівель і моніторингу за дотриманням законодавства у сфері забезпечення енергоефективності створюється база даних енергетичних сертифікатів.Також створюються бази даних : звітів про результати обстеженняінженерних систем; атестованих енергоаудиторів і фахівців з обстеження інженерних систем.
Порядок формування і ведення цих баз затверджений наказом Мінрегиону від 21 березня 2018 року № 62, який набув чинності 23 липня.
Базу звітів формує Мінрегіон, нагромаджуючи, систематизуючи і зберігаючи інформацію, отриману від фахівців з обстеження інженерних систем. Функціонування інших двох баз забезпечує Держенергоефективності. Індивідуальна персоніфікована веб-сторінка атестованого енергоаудитора у базі даних публікується на офіційному сайті Держенергоефективності. З її допомогою видається енергетичний сертифікат і вихідні дані, які використовувалися при його складанні.
Атестаційні комісії надають Держенергоефективності в електронній формі інформацію про атестованих енергоаудиторів і фахівців з обстеження інженерних систем, у тому числі інформацію про відмову у видачі кваліфікаційного атестата, його анулювання протягом 10 робочих днів з дня ухвалення рішення про видачу, відмову або анулювання атестата.
Енергоаудитор або інженер-проектувальник передає в Держенергоефективності інформацію про енергетичний сертифікат і вихідні дані в електронній формі впродовж 10 робочих днів, завантажуючи її через персональний електронний кабінет.
Усі енергетичні сертифікати проходять автоматизовану первинну перевірку правильності розрахунків при внесенні у базу даних.
Держенергоефективності вносить дані енергетичних сертифікатів у базу протягом 5 робочих днів з дня їх отримання від енергоаудиторів або інженерів-проектувальників.
Фахівці з обстеження інженерних систем направляють на електронну пошту Мінрегіона звіт про результати обстеження інженерних систем протягом 10 робочих днів з дня його складання. Мінрегіон вносить звіти у базу впродовж 5 робочих днів з дня їх надходження від фахівців з обстеження інженерних систем.
Бази даних мають бути загальнодоступні на сайтах Держенергоефективності і Мінрегіона.

_________________________________________________________________________________________________________

Гранти Європейського Союзу для ОСББ на утеплення будинків

Європейський Союз започаткував програму IQ energy для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Відтепер українські ОСББ можуть взяти кредит на утеплення будинку і отримати 40% компенсацію при поверненні кредиту. Заявки приймаються протягом року.

Більше грантів у розділі Гранти 

Будь-яка фізична особа, яка має доступ до житлового приміщення в Україні та бажає поліпшити енергоефективність цього приміщення, може скористатися програмою IQ energy. Програма IQ energy надає інвестиційні заохочення (гранти) за виконання наступних вимог:

 • Проекти термодернізації мають бути прийнятними, тобто потрібно дотриматися вимог будівельних норм та правил і використати виключно дозволені матеріали та обладнання;
 • Джерелом фінансування повинні бути кредити фінансових установ – учасників програми;
 • Проект потрібно повністю завершити впродовж чотирьох місяців з дати кредиту;
 • Позичальник повинен зареєструватися в онлайн Системі Управління Грантами програми IQ energy, подати запит на отримання гранту та надати інформацію про себе та про проект термомодернізації задля проведення належної верифікації (перевірки);
 • На момент подачі позичальником запиту на отримання гранту кредит має бути непогашеним, тобто повинна існувати заборгованість за кредитом;
 • Позичальник не звертався за цим проектом за грантами чи компенсаціями до жодних інших програм.

Будь-яка фізична особа може отримати грант в розмірі до 3 000 євро за одним або кількома проектами. Гранти виплачуються в євро на банківський рахунок позичальника, це не може бути кредитний рахунок. Гранти сплачуються фінансовими установами – учасниками програми за результатами успішної верифікації проектів інженерами програми IQ energy.

Позичальником за програмою IQ energy може бути будь-яка фізична особа, що має доступ до житлового приміщення на території України та бажає здійснити заходи з підвищення його енергоефективності. 

Програма IQ energy призначена для підтримки проектів, метою яких є підвищення енергоефективності житлових помешкань – одноквартирних будинків (садибних та котеджних будинків) та квартир у багатоквартирних будинках.

Програма IQ energy не надає підтримку проектам, що підтримуються за рахунок будь-якого іншого гранту, в тому числі в рамках державної програми з енергоефективності (Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива). 

Позичальники за програмою IQ energy мають право отримати грант IQ energy як винагороду за успішну реалізацію проекту енергоефективності, якщо ними були виконані грантові умови. Позичальники можуть використовувати кошти отриманого гранту на будь-які цілі на свій власний розсуд. Максимальна сума усіх грантів за усіма кредитами, на яку має право претендувати одна особа за програмою IQ energy, складає 3 000 євро.

Заявку на отримання гранту подає позичальник. Позичальники можуть сформувати заявки на отримання гранту самостійно або залучити для допомоги представників банків-учасників програми чи третіх осіб, на свій власний розсуд та ризик. Для отримання гранту за програмою IQ energy позичальник повинен офіційно звернутися з відповідним запитом. Запит подається виключно в електронній формі до Системи управління грантами, яка доступна через мережу інтернет розроблена спеціально для супроводження процесу присудження грантів. 

Подати заявку

Джерело

_________________________________________________________________________________________________________

        Проект “Зарядись енергією” у Чорткові

Чортківська міська рада спільно з громадською організацією «Центр розвитку молодої громади та міжнародного партнерства «Ініціатива» в березні 2018 року подалися на мікро-грант, що фінансується Міжнародним Вишеградським фондом у рамках проекту «Енергоефективне управління в Україні».Після розгляду комісією поданих на конкурс пропозицій конкурсантів, 30 березня було остаточно визначено переможця. Ним стала ГО «Ініціатива» з м. Чортків. Назва проекту «Зарядись інформацією», згідно з яким  активісти «Ініціативи» запропонували встановити у туристичному центрі міста «розумні лавки» із фотовольтаїкою, Wi-Fi та інформаційним табло, де містяни та гості зможуть ознайомитися із корисними порадами щодо покращення стану  енергоефективності у їхніх домівках, а також досягненнями Чорткова у цій царині. Дані «розумні лавки» стануть корисні як для місцевих жителів, так і для туристів, студентів, оскільки центральна площа є публічним простором, де проходить активне соціальне життя. Через впровадження цього проекту міська влада, яка взяла на себе зобов’язання зменшити викиди парникових газів та поширювати використання поновлюваних джерел енергії, зможе популяризувати серед місцевого населення можливості альтернативних видів палива та доступних програм стимулювання ощадного використання паливно-енергетичних ресурсів.

На реалізацію своїх планів в рамках даного проекту, переможець отримає від розпорядника коштів – Асоціації «Енергоефективні міста України» – грант 2000 євро. Всі роботи в рамках даного проекту повинні завершитися до 30 вересня 2018р.

————————————————————————————————————————————————————————-

Уряд затвердив перелік будівель, які не підлягають обов’язковій сертифікації енергоефективності

11.04.2018

На виконання імплементації закону «Про енергетичну ефективність будівель», Уряд затвердив перелік будівель, які не підлягають обов’язковій сертифікації енергоефективності. Це будівлі промислового і сільськогосподарського призначення, об’єкти енергетики, транспорту, зв’язку та оборони, складські приміщення. Варто зауважити, що за бажанням власника зазначених об’єктів, він може отримати відповідний сертифікат і здійснювати заходи по енергоефективності.

Прийняття Постанови спрямоване на виконання Україною Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом в частині імплементації 31 Директиви ЄС щодо енергетичної ефективності будівель.

Нагадаємо, 23 липня 2017 року набрав чинності Закон України від 08 червня 2017 року № 2118-VIII «Про енергетичну ефективність будівель», який визначає правові, соціально-економічні та організаційні засади діяльності у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель і спрямований на зменшення споживання енергії у будівлях.

Відповідно до закону, сертифікація енергоефективності є обов’язковою для:

1) об’єктів будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту), що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, що визначаються відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

2) будівель державної власності з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, які часто відвідують громадяни і у всіх приміщеннях яких розташовані органи державної влади;

3) будівель з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, у всіх приміщеннях яких розташовані органи місцевого самоврядування (у разі здійснення ними термомодернізації таких будівель);

4) будівель, в яких здійснюється термомодернізація, на яку надається державна підтримка та яка має наслідком досягнення класу енергетичної ефективності будівлі не нижче мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівлі.

————————————————————————————————————————————————————————-

Програма фінансування енергомодернізації житла ЄБРР IQ energy: початок роботи з ОСББ 

Фахівці з енергоефективності та представники ЄБРР розповіли про нові можливості для ОСББ, які прагнуть отримати компенсацію за утеплення житла, а також про розмір компенсації від ЄБРР, умови надання кредитів та виплати компенсацій.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/multimedia/video/press/10014950-programma-finansirovaniya-energomodernizacii-zhilya-ebrr-iq-energy-nachalo-raboty-s-osmd.html

 

————————————————————————————————————————————————————————-

                                           Наслідки від спалювання сухої трави

?? Весна наближається і природа готується до оновлення! Але ті, хто спалює рештки сухої трави та іншої рослинності аж…

Опубліковано Міністерство екології та природних ресурсів України Середа, 28 березня 2018 р.

————————————————————————————————————————————————————————-

В Україні стартував пошук найкращих екологічно-відповідальних підприємств та організацій

НАТАЛЯ ЯКОВЛЄВА | 02.04.2018219

В Україні стартував пошук кращих екологічно-відповідальних підприємств та організацій для інформування широкої громадськості з товарами, продуктами та послугами, які відповідають вимогам високих екологічних стандартів.

Визнання «ЕКОtransformation-2018» на конкурсній основі зможуть отримати учасники, які реалізували соціально-корпоративні практики екокультури та екологічного волонтерства; впровадили «зелені» технологіїї у виробництві або реалізували інноваційні програми з енергоефективності та енергоаудиту, передає media-pro.com.ua.

Визнання «ЕКОtransformation-2018» присуджуватиметься за чотирма номінаціями.

Персонально за глобальний внесок у наукові досягнення, що призводять до глибшого розуміння процесів, що протікають в навколишньому середовищі або активну участь у проведенні програм акцій, масштабних соціальних, гуманітарних, просвітницьких проектів всфері природокористування, природозбереження, стану навколишнього середовища.

Друга номінація «Екологічна ініціатива», а третя номінація присуджуватиметься підприємствам за досягнення значних результатів у сфері забезпечення екологічної безпеки, впровадження високоефективних методів екологічного управління, а саме:

• розробку прогресивної стратегії з урахуванням дотримання законодавчих норм охорони навколишнього середовища, раціонального використання ресурсів, екологічної безпеки продукції та збереження здоров’я;

• виробництво екологічно чистої і безпечної продукції у сфері харчування, лікарських і косметичних засобів і т.д.;

• розробку та впровадження ефективних природозберігаючих технологій, застосування інноваційних технологій для створення надійних і екологічно чистих джерел енергії

Спеціальну номінацію визнання «Еклогія свідомості» отримають творці картин, фільмів, музичних і хореографічних робіт, вистав, телепрограм і т.д. художніх творів різних жанрів, спрямованих на зміцнення духовного та екологічного здоров’я нації.

До конкурсної комісії увійдуть представники проекту «ЕКОtransformation», проекту «Екологія підприємства», Мінприроди, Мінрегіонрозвитку, Торгово-промислових палат, авторів та експертів журналу «Екологія підприємства», представників органів виконавчої влади, установ і організацій, провідних учених і фахівців у сфері екологічного управління, представників громадських об’єднань.

Лауреати отримають настільний знак «ЕКОtransformation-2018» і Диплом у відповідній номінації, право використовувати символіку премії у своїх рекламних матеріалах, можливість виступити з презентацією своєї діяльності (технологій, продукції) на всеукраїнських форумах та конференціях проекту «ЕКОtransformation» та опублікувати практичні кейси у журналі «Екологія підприємства», можливість отримати рекламні матеріали.

Інформація про продукцію і послуги Лауреатів Премії розміщується у всіх матеріалах Проекту, на Інтернет-сайті та в ЗМІ.

Як зазначають організатори, визнання «ЕКОtransformation-2018» покликане сприяти формуванню нової системи цінностей, підтримуючи лідерів бізнес-спільноти, які, незважаючи на економічні труднощі, підтримують справжні національні цінності – повагу до своєї землі, піклування про її збереження і процвітання виявлення та заохочення компаній, підприємств, організацій і фізичних осіб, які сприяють охороні навколишнього середовища та екології, впровадження енергозберігаючих технологій та екологічно безпечних товарів і послуг, здорового харчування. 

————————————————————————————————————————————————————————-

Кабмін схвалив угоду про співфінансування програми енергоефективності
 Кабінет міністрів схвалив проект угоди про співфінансування “Програми підтримки енергоефективності в Україні – ЕЕ4U”. Відповідне рішення є в розпорядженні РБК-Україна. Відзначимо, рішення Кабміну створить правові підстави для підписання угоди по “Програмі підтримки енергоефективності в Україні – ЕЕ4U” з метою фінансування заходів з боку Європейської комісії, спрямованих на підвищення енергоефективності в житловому секторі України, зниження викидів СО2 та допомогу індивідуальним домогосподарствам або ОСББ у розмірі 268 млн євро. Згідно з угодою, максимальний внесок з боку ЄС складе 50 млн євро, Німеччина надасть ще 15 млн євро і з боку України – 203 млн євро (по 1,6 млрд гривень щорічно протягом п’яти років). Також повідомляється, що Кабмін схвалив проект угоди і уповноважив віце-прем’єра, міністра регіонального розвитку будівництва і ЖКГ України Геннадія Зубка на її підписання.
Повний текст читайте тут: https://www.rbc.ua/ukr/news/kabmin-odobril-soglashenie-finansirovanii-1522831292.html

————————————————————————————————————————————————————————

          Вперше  “Години Землі” у м.Чортків

24 березня 2018 року мільйони людей у різних країнах світу відзначили щорічну міжнародну акцію «Година Землі». У тисячах міст вимикали необов’язкове освітлення, щоб привернути увагу до екологічних проблем планети.

Акція проводилася о 20:30 за Києвом і тривала рівно годину. За цей час світло вимкнули на Ейфелевій вежі у Парижі, Оперному театрі в Сіднеї, Бранденбурзьких воротах у Берліні, єгипетських пірамідах, Empire State Building в Нью-Йорку, Олімпійському стадіоні в Пекіні та багатьох інших визначних місцях.

Вперше цьогоріч до акції долучилось і наше місто, вимкнувши на одну годину світло по всіх центральних вулицях. Відео можна переглянути за посиланням:

http://www.facebook.com/iryna.sharovska/videos/1641910652560412/

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Екорейтинг областей: Де в Україні легко дихається

В деяких областях України екологічна ситуація не сумісна зі здоровим життям.
 
Про це свідчить екологічний рейтинг, зроблений Фокусом
Еклогічна ситуація кожної області оцінювалася за 6 показниками: викиди в атмосферу забруднюючих речовин; скидання стічних, шахтно-кар’єрних і колекторно-дренажних вод; частка питної води, яка за якістю не відповідає стандарту; створення особливо небезпечних відходів I-III класів (неонові лампи, батарейки, кислоти тощо); концентрацію нітратів у ґрунті; а також середньорічну дозу радонового опромінення, одержуваного людиною, що 80% часу проводить у приміщенні.
 
Була зроблена спроба провести паралель між вищезазначеними даними і двома показниками, які стосуються здоров’я людини: кількістю злоякісних новоутворень та середньою тривалістю життя загалом для чоловіків і жінок.
 
Як результат, найбільш небезпечними для здоров’я виявилися Дніпропетровська, Запорізька та Донецька області, найбільш безпечними – Чернівецька, Закарпатська та Волинська.
 
За словами екологів, українці, які проживають на Українському кристалічному щиті – насамперед у Кіровоградській та Дніпропетровській області – отримують підвищену дозу радонового опромінення. На Рівненській АЕС не передбачений проектом ставок-охолоджувач, з-за чого станція змушена використовувати води річки Стир, в якій час від часу екологи фіксують радіоактивний тритій. Якщо для України вміст тритію у воді не повинен перевищувати 30 тис. Бк/л, то у країнах ЄС допустима концентрація цього радіонукліду складає 100 Бк/л.
 
Примітно, що українські екологи не змогли надати необхідні дані щодо забруднення води і грунту, в тому числі і радіонуклідами. Деякі відкрито визнавали недосконалість існуючої системи моніторингу і зазначали, що за наявними даними ніяких узагальнень робити не можна. За словами експерта Національного екологічного центру України Віктора Мельничука, система моніторингу не працює належним чином останні десять років. 

«То бензину немає, щоб поїхати і взяти проби, то кадрів, – нарікає він. – Крім того, прив’язка до гранично допустимим нормам забруднення, що прийнято в Україні, – хибний шлях оцінки стану навколишнього середовища. Приміром, зараз екологи визначають, грубо кажучи, скільки дафній або личинок риб загине при тій чи іншій концентрації шкідливих речовин у воді, не беручи до уваги ситуацію в екосистемах, якість води, її здатність до самоочищення, відмінності від початкового стану».

Центральна геофізична обсерваторія у 2016 році перевірила на наявність нітратів грунт у тринадцяти областях України, у 2014-му досліджувала лише одну область, а до цього, в 2010-му – ще чотири.
 
З радіацією ще гірше. На територіях, прилеглих до уранових шахт Кіровоградщини, заміри рівня радіації не роблять. В Україні також немає актуальних карт забруднення територій радіоактивними цезієм і стронцієм. Єдину карту радіаційної активності з потужністю експозиційної дози гамма-випромінювання надає Центральна геофізична обсерваторія України. «Оскільки гамма-випромінювання розподіляється більш-менш рівномірно по всій Україні (за винятком Чорнобильської зони та кількох районів на півночі Житомирської області) і до того ж постійно змінюється, ніяких серйозних висновків на підставі цієї картки зробити не можна», – запевняє заступник начальника відділу радіаційного екологічного контролю обсерваторії Жанна Лук’янова.
 
За наявності вичерпних даних щодо радіації, а також забруднення ґрунту і води Кіровоградська та Харківська область у рейтингу опустилися б нижче. Дослідження буде корисно українцям, які хочуть знати, яким повітрям вони дихають, яку воду п’ють і що може бути в тих продуктах, які вони їдять.
 Наша область вийшла на четверте місце, тому порівняємо Тернопільську і Чернівецьку область(яка на першому місці):

1 Чернівецька область

 Викиди в атмосферу забруднюючих речовин (2015 рік) – 3,2 тис. т

 Скидання стічних вод (2015 рік) – 42 млн куб. м

 Частка питної води, що не відповідає стандарту, (2014 рік) – 0,25%

 Створення відходів I-III класів (2015 рік) – 0,1 тис. т

 Концентрація нітратів у ґрунті (2014) – 2 мг/кг

 Середньорічна доза радонового опромінення – 2,2 МЗв

 Кількість злоякісних новоутворень на 100 тис. населення (2015 рік) – 267

Середня тривалість життя (2015 рік) – 73 роки*

Буковина не має екологічних проблем, з якими стикаються великі промислові області. Місцеві екологи нарікають лише на шкоду безконтрольного вирубування карпатських лісів і незаконного видобутку гравію з гірських річок. Підприємства Чернівецької області створюють найменшу кількість небезпечних відходів в Україні і найменше викидають в атмосферу шкідливих речовин. Основні забруднювачі в області не металургійні гіганти, а жиркомбінат в Чернівцях, цегельний завод у Кіцманському районі і бетонний завод у Новодністровську. Воду найбільше забруднює КП “Чернівціводоканал”.

4 Тернопільська область

 Викиди в атмосферу забруднюючих речовин (2015 рік) – 8,5 тис. т

 Скидання стічних вод (2015 рік) – 32 млн куб. м

 Частка питної води, що не відповідає стандарту, (2014 рік) – 0,16%

 Створення відходів I-III класів (2015 рік) – 11,1 тис. т

 Середньорічна доза радонового опромінення – 3,1 МЗв

 Кількість злоякісних новоутворень на 100 тис. населення (2015 рік) – 311

Середня тривалість життя (2015 рік) – 73,4 років

Тернопільська область – національний лідер за тривалістю життя. У регіоні немає великих промислових підприємств, близько 80% шкідливих викидів в атмосферу припадає на метан, який набагато менш шкідливий для здоров’я, ніж тверді частинки та неметанові легкі органічні сполуки, які виробляють машинобудівні та металургійні заводи промислових областей. За даними Мінекології, найбільше шкоди атмосфері області завдає Тернопільське лінійне управління магістральних газопроводів і Гусятинська газокомпресорна станція, а основними забруднювачами води виступають комунальні підприємства, на частку яких припадає близько 80% шкідливих викидів.

 
 
————————————————————————————————————————————————————————-

В Україні відкрився он-лайн магазин з безвідходними товарами

В Україні відкрили онлайн-магазин з виготовленими з природного матеріалу товарами, які біологічно розкладаються.
Ресурс Ozero покликаний допомогти свідомим українцям жити за принципом «ZeroWaste» – нуль відходів), передає bzh.life
У дружньому до навколишнього середовища магазині можна придбати екологічну бамбукову зубну щітку і ватні палички, а найближчим часом – багаторазові пляшки та чашки, сумки й мішечки, люфу(мочалку з кабачка), які після використання не шкодитимуть природі.
Приміром, бамбукова зубна щітка коштує 138 грн, а бамбукові вушні палички – 68 гривень.
Принцип Zero waste передбачає використання поновлюваних матеріалів: паперу, металу, скла, які підлягають переробленню, і, як результат, зменшення викидів в атмосферу.
Міжнародний альянс Zero Waste International закликає людей відмовитися від продуктів, які їм не потрібні й навчитися шукати альтернативу. Наприклад, не використовувати пластикові пакети в магазині, а брати з собою сумки.
Посилання: https://www.facebook.com/OzeroUA/
————————————————————————————————————————————————————————-

В Україні розробили унікальну “розумну” електромобільну зарядку з 4G

Стартап з Києва, який відомий своїм хмарним сервісом для мереж зарядних станцій, представив “розумну” зарядку власної розробки, яка по інноваційності перевершує більшість топових іноземних аналогів.

Зарядна станція ChargeX SC3211 – це перша українська OCPP-сумісна зарядна станція, яка сертифікована по европейським стандартам. Зарядна станція повністю вироблена в Україні, а компоненти, які забезпечують силову частину – з Європи.

Зарядна станція підтримує стандарт 4G. А завдяки вбудованому Wi-Fi модулю, зарядна станція може роздавати високошвидкісний Інтернет.

Для зарядних станцій у публічних місцях є опція вбудованої камери, яка дозволить користувачам ще у дорозі до зарядної станції перевірити, чи вільне паркомісце біля зарядки.

Окрім цього, в якості зарядного порту використовується унікальна для України “розетка” від Mennekes, яка має максимальний рівень захисту та дозволяє користувачам підключати штекер лише однією рукою:

 
На всіх зарядних станціях ChargeX безкоштовно налаштовується хмарний сервіс OnCharge, який дозволяє віддалено керувати станцією. З першого ж дня можливо також підключити опцію білінгу, отримуючи таким чином прибуток від користування станцією.
Якщо використовувати дану станцію для бізнесу (послуга платної підзарядки електромобіля), то термін окупності такої станції становить від 1,8 до 3 років. 

Придбати зарядну станцію можна в офіційного представника в Україні – компаніїFaraday.

————————————————————————————————————————————————————————-

Всім німецьким містам дозволили забороняти дизельні автомобілі

З 27 лютого 2018 року місцева влада всіх населених пунктів у Німеччині отримала право забороняти чи частково обмежувати проїзд транспорту з дизельними двигунами, передає Аuto.ria. Підставою для цього послугувало рішення Федерального адмінсуду Німеччини у Лейпцигу. Причиною ухвали суду стало значне перевищення допустимої кількості двоокису азоту у повітрі понад 60 німецьких міст. Головним забруднювачем вважаються двигуни, що працюють на «важкому паливі».

Відтепер міста можуть приймати рішення про заборону дизельних авто на власний розсуд, без жодних погоджень із вищими державними органами влади. Першим це зробив Гамбург – з квітня там заборонено проїзд дизельним автівкам двома найбільш завантаженими дорогами. У вересні цього року планує ввести аналогічну заборону і Штутгарт, де знаходяться штаб-квартири та частина виробничих потужностей таких компаній, як Porsche, Daimler AG, BOSCH.

 

————————————————————————————————————————————————————————-

Гарний приклад для наслідування

У Рівному об’єднання співвласників багатоповерхового будинку з житлового комплексу “На Щасливому”запровадило сортування сміття без жодних витрат.

Як розповів голова ОСББ “Рівне-Беверлі” Дмитро Гунько, встановлення контейнерів для роздільного збору відходів та вивезення вторинної сировини на переробку організувала громадська організація-надавач послуг, передає Vse.rv.ua

«ГО”Країна зелених змін” зацікавилась нашим новим мікрорайоном і запропонувала безкоштовно організувати сортування сміття, – пояснює він. – Наразі встановлено чотири різнокольорові контейнери: червоний – для пластику, синій – для паперу, зелений – для скла та сірий – для металу – виготовлені за сучасним європейським зразком, невеличкі та охайні на вигляд».

Представники громадської організації роздали мешканцям мікрорайону інформаційні листівки та навчили, як правильно сортувати сміття. Місце під контейнери облаштували за допомогою забудовника житлового комплексу “На Щасливому”, продовжує голова ОСББ “Рівне-Беверлі”.

«Як тільки контейнери заповнюються, працівники організації забирають їх, замінюючи новими і чистими, – каже Дмитро Гунько. – Немає розкиданих навколо відходів, пляшок, папірців та неприємних запахів – усе акуратно, цивілізовано і найголовніше – безкоштовно, на відміну від послуг КАТП-1728, які обходяться для нашого ОСББ у понад три тисячі гривень на місяць».

Нові контейнери для роздільного збору сміття поки працюють у тестовому режимі. Мешканці ОСББ “Рівне-Беверлі” сортують відходи вже майже місяць, а для тих, хто не готовий роздільно викидати сміття, поруч стоять звичайні сміттєві баки від КАТП-1728.

Дмитро Гунько сподівається, що невдовзі жителі мікрорайону переконаються у безумовних перевагах сортування сміття і з часом повністю відмовляться від старої схеми. 

«Незабаром буде встановлено п’ятий контейнер – для біовідходів, які перероблятимуть у добрива, – говорить він. – Також маємо намір облаштувати спеціальну урну для використаних батарейок та акумуляторів, які забиратимуть на утилізацію, та смітники для екскрементів собак і котів». 

Наразі контейнери для роздільного збору сміття планують встановити для мешканців трьох будинків на вул. Чорновола: 91-Е, 91-Ж та 91-З, а потім – і на території усього ЖК “На Щасливому”.

«Мешканці дуже задоволені, що мають контейнери для роздільного збору відходів і можуть більше не платити за їх вивезення, – говорить він. – При цьому не було витрачено жодної копійки з міського бюджету та з гаманців рівненців».  

————————————————————————————————————————————————————————-

З квітня знову запрацює програма “теплих кредитів”

Кабмін спрямував 400 мільйонів гривень на урядову програму з енергоефективності, яку в народі називають “теплі кредити”. Втричі, у порівнянні з минулим роком, збільшено фінансову підтримку для ОСББ/ЖБК.

Вже через тиждень-півтора програма запрацює в державних банках – Ощадбанку, Укргазбанку, Приватбанку та Укрексімбанку. І українці зможуть отримати безповоротну допомогу від Уряду на проведення енергоефективних заходів у своїх домівках – утеплити будинок, замінити старий газовий котел на негазовий, встановити лічильник на воду чи опалення за кошти держави.

Безповоротно Уряд надає до 14 тисяч гривень на сім’ю, в залежності від суми, яку родина бере у банку на енергоефективні заходи. Урядовою допомогою зможуть скористатися понад 180 тисяч українських родин.

Уряд очікує, що загалом обсяг інвестицій у енергоефективність складе близько 1 млрд. грн., що в результаті забезпечить додаткову економію енергоресурсів в масштабах держави (газу, електроенергії, теплової енергії) у обсязі 81,6 млн. куб. м щороку в еквіваленті природного газу.

————————————————————————————————————————————————————————-

Долучайся до Години Землі
Цього року 24 березня весь світ вимикатиме світло на одну годину, щоб долучитися до всесвітнього природоохоронного руху – Години Землі.
Реєструйте свою підтримку Годині Землі! Зловіть зв’язок із Землею!
 

————————————————————————————————————————————————————————-

    Цікаво знати…


Твій добробут залежить від тебе

————————————————————————————————————————————————————————-

У Німеччині 12 000 розподільних щитів перетворяться на точки підзарядки електрокарів

Німецька телекомунікаційна компанія Deutsche Telekom перетворить свої розподільні щити в точки підзарядки електромобілів, що розширить інфраструктуру Німеччини відразу на 12 000 нових зарядних станцій.

Deutsche Telekom, велика європейська телекомунікаційна компанія, що базується в Німеччині,
проведе реконструкцію розподільчих щитів по всій своїй мережі, щоб перетворити їх в нові 
точки для підзарядки електромобілів.
Розподільні щити стануть новими складовими інфраструктури для електрокарів, 500 з яких будуть 
пунктами швидкої зарядки на 100 кВ, пише автомобільне видання Automobilwoche з посиланням на
 представника компанії Telekom.
Інші 11 500 распредщітов будуть зарядними установка 2 рівня, на 22 кВ. Тобто, щоб проїхати 
80 миль (128 км), батарею електрокара доведеться заряджати 3,5 години. Швидкі ж зарядки за
півгодини можуть зарядити батарею, незалежно від її запасу ходу, на 80%.
На сьогодні в Німеччині вже є близько 10 800 громадських зарядних станцій. 12 00 нових пунктів 
підзарядки електрокарів Telekom планують запустити до 2020 року.
Станом на кінець вересня 2017, в Німеччині було продано майже 40 000 підключаються електрокарів. 
Що майже на 106% більше, ніж було продано на той же період попереднього року. Німеччина є 4м за
 розміром ринком електромобілів в світі - після Китаю, США та Норвегії.
 
У північних країнах Європи все більше поширюється використання вже існуючої в містах інфраструктури
 електропостачання та центрального опалення для створення зарядних станцій для електрокарів. 
Так, все частіше зарядки вбудовують в ліхтарні стовпи, особливо це характерно для Лондона. 
В Австрії, наприклад, перетворюють в точки зарядки електромобілів громадські телефонні будки.
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Облік тепла: чого очікувати у новому сезоні?

Щороку українці втрачають близько 75 млрд грн через те, що замість будинків гріють вулицю. Основна причина — величезні тепловтрати через зношені мережі та енергонеефективні будинки. Аби платити тільки за витрачені гігакалорії тепла, насамперед треба підрахувати, хто і скільки споживає. Це допоможе знайти “дірки” — основні точки втрат і, як наслідок, визначити способи економії. Чітке розуміння, які саме обсяги коштів зникають у такій “дірі”, мотивуватиме громадян термомодернізувати будинки, а постачальників — ремонтувати старі мережі.

Більше про те, що допоможе нам ефективніше контролювати, за що саме, кому і чому ми платимо за теплоенергію читайте у статті

http://dt.ua/energy_market/oblik-tepla-chogo-ochikuvati-u-novomu-sezoni-270967_.html

————————————————————————————————————————————————————————-

             Курс України на зменшення споживання газу

За останні три роки Уряд досяг чималих успіхів у зменшенні залежності від традиційних енергоресурсів. Це дає підстави ставити нові цілі та пришвидшити розвиток сфери енергоефективності та відновлюваної енергетики. На цьому наголосив Голова Держенергоефективності Сергій Савчук, виступаючи на засіданні Уряду, яке відбулося під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана 28 лютого.

«У 2017 р. населенням, бюджетною сферою та ТКЕ скорочено річне споживання газу на 6 млрд м3 порівняно з 2014 роком. Це означає, що близько 1,2 млрд євро не витрачено на закупівлю газу у 2017 році. Ці кошти залишилися працювати на вітчизняну економіку», – заявив С. Савчук.

Такого результату досягнуто завдяки низці важливих реформ та заходів. Зокрема, стимулювати населення – найбільшого споживача енергоресурсів – до енергоефективності допомогла популярна програма «теплих кредитів», запроваджена у жовтні 2014 р. за ініціативи Володимира Гройсмана, який на той час був Віце-прем’єр-міністром України.

«За три роки дії програма дозволила активізувати 6 млрд грн. інвестицій у сферу енергоефективності та економіку. «Теплими кредитами» скористалися 400 тис. сімей, яким Уряд відшкодував майже 2 млрд гривень», – підкреслив С.Савчук.

Крім цього, впроваджено стимулюючий тариф на тепло «не з газу». Як наслідок, введено майже 2 ГВт потужностей, що виробляють тепло з відновлюваних джерел енергії (пелет, брикет, тріски тощо).

При цьому, в Україні запроваджується комерційний облік теплової енергії.

Також, вперше завдяки підготовці необхідного законодавства запрацював ЕСКО-механізм для підвищення енергоефективності бюджетних установ. У результаті у 2016 р. укладено 20 ЕСКО-договорів на суму 18 млн. грн, а у 2017 р. – 21 ЕСКО-договір на суму 24 млн. гривень. За кілька місяців 2018 р. через cистему PROZORRO оголошено 330 тендерів на закупівлю енергосервісу для модернізації закладів бюджетної сфери.

Набирає обертів розвиток відновлюваної енергетики. Цьому сприяє удосконалене правове поле. У результаті з початку 2015 р. понад 400 млн євро інвестицій залучено у встановлення 408 МВт потужностей, що генерують «чисту» електроенергію.

«Наші плани – скоротити річне споживання газу населенням, бюджетною сферою та ТКЕ на 5 млрд м3 до 2022 року!», – підкреслив С.Савчук.

Щоб досягти нової цілі, планується продовжити:

· імплементацію європейських норм у сфері енергоефективності до українського законодавства;

· термомодернізацію будівель бюджетних установ, у тому числі за ЕСКО-механізмом;

· стимулювання промисловості до енергоефективності;

· фінансування програм енергоефективності для населення;

· запуск нового механізму – Фонду енергоефективності.

«Все це ті системні заходи і кроки, які дозволять українцям зменшити енергоспоживання та відповідно заощадити на комунальних послугах», – підсумував С.Савчук.

Презентація: «Результати Урядової політики скорочення споживання енергії та плани на найближчий період»

————————————————————————————————————————————————————————-

                                   Як адаптуватись до зміни клімату?

   Пропонуємо ознайомитися із брошурою «Створення можливостей для громад з метою адаптації до зміни клімату», яка підготовлена з метою сприяння національним та місцевим процесам формування стратегій, підвищення обізнаності серед громадськості, а також освіта з питань зміни клімату.
Протягом 2015-2017 років локальними громадським організаціями в рамках програми Climate Forum East II у співпраці з Національним екологічним центром України були реалізовані пілотні проекти з адаптації до зміни клімату.
У брошурі зібрані кейси Дніпропетровської, Одеської, Львівської та Закарпатської областей. Це хороший приклад та мотивація для українців, які хочуть розпочати процес пристосування до нових кліматичних умов.

http://climategroup.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/Case-studiesClimateChangeAdaptationUkraineUKR.pdf

————————————————————————————————————————————————————————-

                  І ще раз про фонд енергоефективності

   На минулому тижні, а саме 23 лютого 2018 р., на засіданні урядового комітету з питань європейської, євроатлантичної інтеграції, міжнародного співробітництва та регіонального розвитку схвалено пакет нормативно-правових актів, які дозволять повноцінно запрацювати Фонду енергоефективності.
Очікується, що Фонд запрацює у травні-червні поточного року. Серед основних функцій Фонду – технічна підтримка споживачів, компенсація затрат на реалізацію енергоефективних проектів тощо.

http://facebook.com/reformaukr/photos/pcb.1319547731484832/1319547324818206/?type=3&theater

  ———————————————————————————————————————————————————————–

Покрокова інструкція  реалізації проектів

відновлювальної енергетики за “зеленим” тарифом в Україні

http://online.fliphtml5.com/nfuc/ilbi/

_________________________________________________________________________________________________________

Покрокова інструкція  реалізації проектів

виробництва та продажу теплової енергії з біомаси

http://online.fliphtml5.com/nfuc/cneu/

————————————————————————————————————————————————————————-

 Інвестиційна абетка багатоквартирного будинку

http://saee.gov.ua/sites/default/files/OSBB-Book.pdf

————————————————————————————————————————————————————————-

  Ключові міжнародні джерела фінансування інвестицій в Україну

http://uamap.org.ua/uploads/Ukraine_RE_%20data_on_financing_sources_UA.pdf

————————————————————————————————————————————————————————-

————————————————————————————————————————————————————————-

Альтернативна енергія для приватного будинку: що необхідно знати

На Житомирщині приватні домогосподарства встановили 53 сонячні електростанції, з яких 22 вже отримали відшкодування з обласного бюджету більше ніж на 1 млн гривень. З 2018 року мешканцям Львівщини компенсуватимуть 10% тіла кредиту на встановлення сонячних станцій. Умілець із Запоріжжя суттєво економить на опаленні будинку завдяки саморобним сонячним повітряним колекторам. Такі і сотні подібних повідомлень, позначених тегом “#перемога”, за останні декілька місяців публікували українські медіа.

В країні триває нехай і дещо повільна, проте невідворотна енергетична революція. Вже тисячі прикладів свідчать: інвестиція в енергоефективні заходи та “альтернативку” у власному домі, попри те, що є довгостроковою, майже одразу дає свободу дій, а часто й стабільний додатковий прибуток.

У III кварталі 2017 року іще 688 українських родин зробили вибір на користь сонячної енергії, що на 42% більше порівняно з II кварталом і втричі більше за аналогічний період 2016 року, адже тоді лише 195 домогосподарств встановили сонячні панелі. За цей же період 2015 року таких родин взагалі було лише 38. Загалом з початку 2017 року сонячні електростанції встановили 1200 домогосподарств, що в півтора рази більше, ніж за увесь минулий рік. Звісно, ці цифри складно порівняти із відповідними європейськими показниками (чого вартий лише той факт, що німецька програма “100 сонячних дахів” стартувала аж у 1990 році для приватних господарств і майже одразу показала високий результат). Однак у державі, де про підтримку енергоефективності не дбали десятиліттями, вже й такий прогрес здається вагомим.

Наразі, станом на ІІІ квартал 2017-го, в Україні налічувалося 2323 домогосподарства, що мали сонячні електростанції. Їхня загальна потужність складала 37 МВт, а для їх спорудження залучили майже 35 млн євро інвестицій.

Сонячні електростанції, як і сонячні колектори, стають популярнішими практично щокварталу. Проте різниця між цими пристроями суттєва: якщо колектори дозволяють суттєво економити на підігріві води, то електростанції приносять значний прибуток для їхніх власників.

Значний попит на сонячні електростанції експерти пояснюють, передовсім, вигідним “зеленим тарифом”, що в Україні прив’язаний до курсу євро і дозволяє порівняно швидко повернути кошти, вкладені у сонячні панелі. Для домогосподарств, які встановили обладнання потужністю до 30 кВт в минулому році, чинний тариф складає 18,09 євроценти/кВт*год до 2030 року. Мінус у тому, що практично щороку “зелений тариф” знижується, що також стимулює щонайшвидше введення приватних СЕС в експлуатацію. Окрім того, “зелені тарифи” на енергію вітру для домогосподарств мало не вдвічі нижчі, аніж на СЕС – тож встановлювати приватні ВЕС менш вигідно, аніж видобувати енергію сонця.

Домогосподарство може не лише задовольнити власні енергопотреби, а й продавати надлишки у загальну електромережу за “зеленим тарифом”, який сьогодні  для сонячних електростанцій складає 0,18 євро за 1 кВт*год. Встановивши на даху будинку СЕС, можна забезпечити додатковий щомісячний дохід у 10 тис. гривень.

У селі Підгірці на Київщині розташований приватний будинок із повним набором джерел альтернативної енергетики. Щоглу вітряка на 23 метри тут видно здалеку, як і два трекери з сонячними панелями.

Стати енергетично незалежним власника цієї садиби змусили критичні обставини: вирішив підключити будинок до електрики, однак обленерго запропонувало такі умови, що змушений був відмовитися. Тож господар вирішив жити автономно і насампочаток, як альтернативу, встановив вітряк. Однак його потужності катастрофічно не вистачало: у київських широтах сила вітру не достатня. Тому вирішив поступово під’єднувати до своєї автономної системи сонячні панелі та встановив трекер, що змінює положення сонячної панелі відповідно до положення сонця для максимального вироблення енергії.

Спочатку такий режим життя вносив у побут чимало обмежень. Наприклад, довелося відмовитись від електрочайника та посудомийки, а пральною машиною та пилососом користуватися тільки в сонячні дні. Однак, прийняття закону про “зелений тариф” стало стимулом до збільшення потужностей сонячної станції та приєднання будинку до електромережі. Цього разу умови обленерго власника будинку влаштовували, а працівники компанії перепон не робили, тож з’явилася ідея встановити ще один трекер з сонячними панелями та приєднатися до “зеленого тарифу”. На той час він становив 19 євроцентів за кВт. Стільки й зараз отримує власник сонячної станції за продаж “зеленої” енергії в мережу.

Спеціальний двонаправлений лічильник фіксує, скільки електроенергії передано у мережу, а скільки отримано ззовні. Наприклад, з початку 2017-го року будинок у Підгірцях не спожив ззовні жодної кВт*год, зате власник продав 11 мегаватт та отримав чистий дохід у 47 тисяч гривень. Це орієнтовно складає понад 1500 євро.

Цікаво, що у цій енергосистемі брак сонця взимку компенсується наявністю постійного, бодай і не надто сильного вітру. За рахунок такого резервного джерела вирівнюється сезонний енергобаланс.

————————————————————————————————————————————————————————-

Як економити на електроенергії та на опаленні.

————————————————————————————————————————————————————————-

                Сім нових енергозберігаючих проектів для України

     Фінансова корпорація НЕФКО на своїй офіційній сторінці опублікувала інформацію про 7 нових проектів у сфері енергозбереження, які будуть реалізовані в Україні  за їхнього сприяння. В число цих міст увійшло і наше місто Чортків по проекту «Впровадження  енергоефективних технологій і заходів з термодернізації будівлі Чортківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5, спрямованих на економію енергії». Більше інформації читайте на офіційному сайті НЕФКО за посиланням:

htthttp://www.nefco.org/news-media/novosti/sem-novyh-energosberegayushchih-proektov-dlya-ukrainy?language=ru

 

________________________________________________________________________________________________________

                                            Вісник Асоціації «Енергоефективні міста України»

   Асоціація енергоефективних міст підготувала Вісник «Енергоефективні міста України» за 2017 рік.

У випуску Ви зможете прочитати про успіхи багатьох міст, зокрема і нашого міста Чортків у сфері енергоефективності: 

 • cкільки в Україні міст- підписантів Угоди Мерів,
 • як проходили Дні сталої енергії в українських містах,
 • Який стан реалізації проектів в рамках програми CoM-Dep,
 • над якими проектами ми працювали, що нам вдалося досягнути, 
 • чому наші діти вже знають краще від нас як економити ресурси, 
 • у яких українських школах значно скоротять споживання енергоресурсів через впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів,
 • який новий напрямок у своїй роботі започатковує команда АЕМУ, 
 • який найважливіший висновок з нашої щорічної конференції, що проходила в Славутичі.

Знаходьте Вісник за посиланням: http://enefcities.org.ua/novyny/do-vasho-uvagy-visnyk-2017/

_________________________________________________________________________________________________________

 

Зелений тариф

Про це часто говорять, крім того, це модний світовий тренд, направлений на збереження природи.

В Україні діє закон “Про електроенергетику“, який для розвитку альтернативної енергетики встановлює дуже високі та привабливі тарифи для інвесторів. Згідно законодавства побутовий споживач має право на встановлення у своєму приватному домогосподарстві генеруючої установки, призначеної для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання, величина встановленої потужності якої не перевищує 30 кВт, але не більше потужності, дозволеної до споживання за договором про користування електричною енергією, та має право продавати енергопостачальнику таку енергію за «зеленим» тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електроенергії приватним домогосподарством.Для цього не потрібна ліцензія, не потрібно виконувати вимоги відносно «місцевої складової». Встановити власну електростанцію і продавати електроенергію за «зеленим» тарифом може будь-який споживач електроенергії. Порядок продажу та обліку такої електроенергії, а також розрахунків за неї затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Вимоги до місця встановлення сонячних батарей:

 • площа даху, фасаду має бути достатня для розміщення сонячних батарей загальною потужністю до 30кВт;

 • орієнтація поля сонячних батарей на південь, як виняток: схід-захід або пд.схід-пд.захід;

 • кут нахилу фотомодулів;

 • характеристики покрівлі достатні для додаткових вагових навантажень.

 • відсутність будівель, споруд, дерев та інших предметів, які б затіняли сонячні батареї.

Етапи впровадження проекту на «Зеленому тарифі»

 • погодження з місцевим РЕМ виділеної потужності на будинок;

 • поставка та встановлення фотомодулів;

 • написання заявки — повідомлення енергопостачальній компанії та підготування схеми підключення генеруючої установки з використанням мережевого інвертора;

 • узгодження з енергопостачальником схеми підключення та укладання договору на улашування вузлу обліку, отримання рахунку на оплату цих послуг по улаштуванню автоматизованого обліку;

 • протягом 5-ти днів з моменту оплати послуг енергопостачальник має привести систему автоматизованного обліку в активний стан для можливості обліку виробленої та спожитої електроенергії;

 • між енергпостачальником та власником домогосподарства укладається додаткова угода купівлі — продажу електроенергії.

Для обліку виробленої електрики приватними станціями використовується двонаправлений лічильник активної електричної енергії, що обліковує обсяги відпущеної в електричну мережу та отриману з електричної мережі електричну енергію, а також (додатково) сальдо між ними.Можливе використання двох однонаправлених лічильників із стопорами зворотного ходу, що обліковують окремо обсяги відпущеної в електричну мережу та отриманої з електричної мережі електричної енергії приватним домогосподарством за календарний місяць.

Якщо немає грошей

Сьогодні в Україні є кілька програм фінансування проектів, спрямованих на підвищення енергоефективності. Зокрема, ЄБРР виділяє гранти в розмірі 35% від витрат: ці кошти можна спрямувати як на утеплення приміщення, так і на перехід на сонячну енергію. Проект називається IQEnergy. Крім того, в рамках програми можна отримати кредит. У нього є кілька обмежень, у тому числі щодо суми (до 3 000 євро на домогосподарство) та асортименту (фінансується тільки обладнання зі списку на сайті проекту; зараз у ньому 4 500 одиниць). Повний список умов доступний тут.

Для фінансового обгрунтування доцільності встановлення розглянемо орієнтовний розрахунок економічної ефективності проекту з впровадження мережевої сонячної електростанції потужністю 10квт

Продуктивність фотоелектричної станції потужністю 10 кВт в рік, кВт-год

10000

Власне енергоспоживання домогосподарством в рік, кВт-год., до 250кВт-год в місяць

3000

Надлишок електроенергії, переданий в мережу, проданий за «зеленим»тарифом, кВт-год. в рік

7000

Показник «зеленого» тарифу з початку 2016 року, 6.74 грн. за кВт-год (01.01.2017-31.12.2019)

6,74

Сумарний дохід за рік, грн.(47180-зелений тариф + 5040-економія від власного споживання)

52220

Вартість обладнання мережевої фотоелектричної станції для приватного домогосподарства, грн

284000

Окупність, років

5,4

Отже, на сьогоднішній день Україна стоїть перед вибором. Або приєднатися до глобальної енергетичної революції, завдяки якій людство отримає вкрай дешеву електричну енергію у невичерпних обсягах. Або зробити сонячну енергетику збитковою і зупинити її розвиток в країні на роки наперед.

_____________________________________________________________________________

                      Пасивні будинки – енергоефективність по-німецьки

 

______________________________________________________________________________________________________________

                      Міжнародне агентство з відновлюваних джерел енергії (IRENA)

Президент України Петро Порошенко підписав розроблений Держенергоефективності Закон України «Про приєднання України до Статуту Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA)» (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62668).

«Реалізація цього Закону дозволяє Україні стати гідним гравцем на світовому ринку відновлюваної енергетики, покращити інвестиційний імідж, використовувати кращі практики та передові технології у цій сфері, і головне – використовувати ефективні механізми фінансування «зелених» проектів», – прокоментував Голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

С.Савчук пояснив, що участь в IRENA (www.irena.org) відкриває для України можливість подавати заявки до Абудабійського фонду розвитку (АDFD, http://www.adfd.ae) щодо отримання пільгових кредитів на проекти з відновлюваної енергетики (під 1-2 % терміном до 20 років, включаючи 5-річний пільговий період, при умові співфінансування 50/50).

Також, приєднавшись до IRENA, Україна тісно співпрацюватиме з розвинутими державами з метою залучення інвестицій у вітчизняну відновлювану енергетику.

Участь України в IRENA – це додаткові гарантії потенційним іноземним інвесторам щодо перспектив фінансування проектів з відновлюваної енергетики України.

_____________________________________________________________________________________________________________

                             Електрокари подешевшають

З 1 січня 2018 р. в Україну з-за кордону можна ввозити електромобілі без сплати податку на додану вартість (ПДВ) та акцизу.

Про це йдеться у Законі України від 07.12.2017 № 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році»

Нові пільги на ввезення електрокарів стимулюватимуть попит українців на цей екологічний вид транспорту. Сьогодні провідні країни світу доводять, що за електромобілями – шлях до заміщення імпортних нафтопродуктів, а також до зменшення шкідливих викидів та збереження навколишнього середовища.

За статистичними даними, кількість електромобілів в Україні стрімко зростає. 
Так, у 2015 р. зафіксовано 470 електрокарів, у 2016 р. –вже у 4 рази більше, а саме – 2072, а станом на 1 жовтня 2017 р. – 3426 електромобілів.

Для виконання цілей Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до   2020 р. кількість зареєстрованих електромобілів повинна складати близько 100 тисяч.

У свою чергу, Міністр інфраструктури України Володимир Омелян на своїй сторінці у Facebook акцентував увагу на перевагах електрокарів: «Вірю, що українці оберуть саме цей вид транспорту. Наприклад, власник електричного Ніссан Ліф тільки на паливі економить мінімум 50 тис. грн щорічно».

_________________________________________________________________________________________________

 Стати справжніми господарями у своїх оселях

та діяти відповідально на шляху до якісного життя та енергоощадності!

Таку стратегію розвитку обрала Україна. Держава впроваджує реформи, які дозволяють населенню відчути себе не просто мешканцями, а власниками, які можуть змінити своє життя на краще.

Стати справжніми господарями у своїх оселях та діяти відповіда…

Стати справжніми господарями у своїх оселях та діяти відповідально на шляху до якісного життя та енергоощадності!Таку стратегію розвитку обрала Україна. Держава впроваджує реформи, які дозволяють населенню відчути себе не просто мешканцями, а власниками, які можуть змінити своє життя на краще.Розроблена Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України та вже популярна програма «теплих кредитів», більше 150 місцевих програм додаткового співфінансування енергоефективних заходів, програма ЄБРР (European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)) IQ energy” – все це та багато іншого покликано допомогти населенню модернізувати свої будинки, зменшити енергоспоживання, покращити якість свого життя.Результат приємно вражає. В містах з’являється все більше активних голів ОСББ, готових на власному прикладі доводити: зменшити комунальні рахунки щонайменше вдвічі та мати теплу оселю реально!Чому саме такі реформи є дійсно ефективними та результативними дізнайтеся із 7-хвилинного відеоролику, створеного Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC – International Finance Corporation, www.ifc.org).#ОСББ #енергоощадність IQ energy Юлія Сабатюк Роман Бондарук (Roman Bondaruk) Ресурсні центри підтримки ОСББ. Україна Незалежна Рада голів ОСББ м.Луцька Студія 1+1, Тсн Факти ICTV 5 канал 112.ua Телеканал "Прямий" #УРЯД #підтримка #утеплення

Опубліковано Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України Неділя, 17 грудня 2017 р.

_________________________________________________________________________________________________________

                                    Енергоаудит

Енергоаудит (енергетичний аудит) – добровільне енергетичне обстеження, що проводиться за ініціативою споживача паливно-енергетичних ресурсів

Енергетичне обстеження – обстеження споживачів паливно-енергетичних ресурсів з метою встановлення ефективності використання ними паливно-енергетичних ресурсів і вироблення економічно обґрунтованих заходів по зниженню витрат на паливо- і енергозабезпеченні.

Метою проведення енергоаудиту є визначення способів підвищення енергоефективності підприємства, будівлі, тепломережі чи водоканалу.

Енергоаудит на етапі прийняття рішення про впровадження енергоефективного проекту дає чіткі відповіді на питання:

 1. Де і з якої причини на підприємстві/будівлі не ефективно витрачається енергія (тепло, вода, світло)?
 2. На скільки ці втрати критичні для підприємства/будівлі сьогодні і в найближчій перспективі?
 3. Які заходи можна впровадити для підвищення енергоефективності?
 4. Яка орієнтовна вартість заходів?
 5. В якій пріоритетності впроваджувати заходи при відсутності належного фінансування?

Додаткова інформація по енергоаудиту:

 1. Вартість енергоаудиту;
 2. Приклади звітів з енергоаудиту;

енергоаудитори

За детальнішою інформацією звертайтесь на info@aea.org.ua

 

_____________________________________________________________________________________________________  

                                                                Енергоефективність

– це зекономлені та спрямовані на покращення добробуту громади кошти (нові садочки, лікарні, дороги);
– створення нових робочих місць;
– податки до місцевого бюджету (за рахунок надання послуг утеплення, наприклад, розвивається місцевий бізнес);
– збереження довкілля та клімату (менше енергоресурсів видобувається і спалюється – менше викидів вуглецю в атмосферу потрапляє – більші шанси адаптуватися до змін клімату та вижити);
– покращення якості життя (тепліше в оселях – щасливіші люди).

Поради на кожен день_outline

______________________________________________________________________________________________________

                           

             Енергетична стратегія України на період до 2035 року

            “Безпека,енергоефективність, конкурентоспроможність”

       Драматичні подіїщо сталися в Україні на початку 2014 року,кардинально  змінили ситуацію в енергетичному секторі. 

Це обумовило потребу актуалізації Енергетичноїстратегії України, яка б стала дієвим документом із забезпечення 

енергетичної безпеки і сталого розвитку енергетичного сектору. Розпорядженням від 18 серпня 2017 р. № 605-р Уряд схвалив Енергетичну стратегію України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність». 

        Текст Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпекаенергоефективністьконкурентоспроможність» з додатками додається.

Енергостратегія_20chortkivmr.gov.ua/…/Energostrategiya_2035-2017-06-01_PDF.pdf35 2017-06-01_PDF

 

—————————————————————————————————————————————————————————

На шляху до енергоефективності

2015 року в Україні розпочалася реформа енергетичного сектору, одним із головних завдань якої є ефективне використання енергоресурсів та альтернативних джерел енергії. На загальнодержавному рівні впровадження реформи триває повільно, але окремі міста змогли провести ефективні заходи та зменшити свої витрати на енергію.Експерти вважають, що одним з найбільш позитивних явищ, що сприяє запровадженню енергоефективності в Україні, є впровадження енергетичного менеджменту. Активно у цьому напрямку працюють в регіонах, де процес децентралізації став додатковим стимулом, оскільки муніципалітети отримали можливість розпоряджатися власним бюджетом.

Наше місто за ініціативи міського голови Володимира Петровича Шматька приєдналось в жовтні 2016 року до «Угоди Мерів-Схід». Дана угода є ініціативою Європейської комісії, яка має на меті об»єднати європейські місцеві органи влади в добровільне утворення задля спільної боротьби з глобальним потеплінням. Місто Чортків взяло на себе зобов»язання  зменшити викиди СО2 щонайменше на 30% до 2030 року шдяхом запровадження енергоощадних заходів та поширення використання поновлювальних джерел енергії. Для впровадження даних заходів містом було розроблено та затверджено «План дій сталого енергетичного розвитку та адаптації до змін клімату». В цьому документів проведено інвентаризацію базового рівня викидів СОна нашій території та описані послідовні та реальні кроки для досягнення поставленої мети.

В процесі вивчення технічного стану  та енергоспоживання будівель бюджетної сфери міста, було перевірено 21 міський заклад (45 будівель), що підпорядковані управлінню освітим, молоді та спорту та  відділу культури, туризму, національностей та релігій міської ради. З серпня 2017 року бюджетні заклади міста були підключені до системи енергомоніторингу ІСЕ від компанії «ФІАТУ», яку місто  отримало безкоштовно завдяки  програмі розвитку ООН «Глобальний екологічний фонд». Дана програма, крім щомісячних звітів по споживанню, має систему Бенчмаркінгу, що дозволяє порівнювати споживання паливно-енергетичних ресурсів по різним містам України.

Протягом 2016-2017 року проведено заміну 1400 ламп розжарення на сучасні  енергозберігаючі лампи. Економія коштів склала близько 40 000 грн. та зменшення викидів СОна 158,05 т/рік. На ці заходи було витрачено 9000 грн. з міського бюджету та 100000 грн. з державного бюджету.

Було проведено заходи по заміні вікон на металопластикові енергозберігаючі, зокрема, було здійснено заміну 40 вікон по ДНЗ№3(100%), 1 віконо ДНЗ №5, 3 вікна ДНЗ №6(100%), 77 вікон по ДНЗ№7(100%), 22 вікна по ДНЗ№8(100%), 87 вікон по ДНЗ №9(100%). По загальноосвітніх школах було замінено 44 вікна в ЗОШ-інтернаті, 15 вікон в ЗОШ №7, 3 вікна в гімназії. За рахунок цих заходів досягнуто санітарних норм по групах та класах бюджетних установ.

Провівши заходи з термосанації ЗОШ №6 корпусу №2 по вул. Замковій,2 – утеплення зовнішніх стін, заміну вікон та дверей на енергозберігаючі, дало близько 15000 грн. економії коштів в рік та зменшення викидів СОна 4,2 т/рік.

            В 2016 році здійснено заходи по переведенню двох газових котелень ДНЗ  на твердопаливні котли. В ДНЗ №1 встановлено твердопаливний котел КзоТ350 за рахунок коштів інвестора ТОВ «Енертрейд», що дозволило замістити близько 18000 куб.м. газу та економія коштів за 2017 рік склала близько 41000 грн. В ДНЗ №8 газову котельню дооснащено твердопаливним котлом BRS 150 LH за кошти міського бюджету, економія коштів за 2017 рік склала близько 15000 грн.

Ось такими невеликими кроками завдяки політичній волі  міського голови наше місто рухається до того, щоб стати енергоефективним та енергоощадним. Вже сьогодні досвід українських міст доводить, що майбутнє енергетичної незалежності України полягає саме у збільшенні рівня енергоефективності. Водночас, цей напрям дозволить зменшити шкідливий вплив на навколишнє середовище.

_____________________________________________________________________________________________________________

Фонд енергоефективності –  новий

інструмент реалізації проектів енергомодернізації України

В Україні з 1 січня 2018 року розпочинає роботу Фонд енергоефективності. У червні 2017 року Верховною Радою Украіни було прийнято Закон Украіни 2095 “Про Фонд енергоефективності”, який має стати інструментом підтримки ініціатив, спрямованих на підвищення рівня енергетичної ефективності будівель та енергозбереження. Цей фонд, по суті, є стартом масштабних змін у сфері, передусім, комунального господарства держави.

Планується, що Фонд надаватиме кошти для реалізації проектів термомодернізації, впровадження ефективних систем моніторингу та управління, встановлення ефективних опалювальних та охолоджувальних систем та обладнання, а також заміну наявних систем та обладнання на більш ефективне. Формою надання коштів стане часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності фізичним та юридичним особам. Фонд енергоефективності надаватиме однаковий для всіх претендентів перелік вимог для отримання гранту. Домовласнику або ОСББ достатньо буде обрати один із пакетів енергоефективності, надати до Фонду через банківські установи сертифікат про енергоаудит, зібрати документи для банку на отримання кредиту. Отримавши кредит, самостійно обрати виконавця робіт з енергомодернізації будинку.

Урядом виділено  в цілому 2 млрд гривень на програми енергоефективності, з яких 400 млн гривень – це “теплі кредити”, а 1,6 млрд гривень – це масштабні проекти енергомодернізації.

Також очікується  окрім бюджетних асигнувань надходження коштів від  європейських партнерів. Є рішення про виділення 100 млн євро, це приблизно 3 млрд грн. Цей транш буде розділений на декілька періодів.

За прогнозами уряду, за 3-5 років роботи Фонду енергоефективності щорічна економія газу за рахунок ефективного використання палива повинна становити не менше 1,5 млрд кубометрів.

Запуск Фонду відкриває новий інноваційний ринок енергоефективних технологій.

Чортківською міською радою за ініціативи міського голови Володимира Петровича Шматька підтримана ініціатива уряду по теплим кредитам. Тому була розроблена програма для ОСББ, яка надає компенсацію частини кредиту за рахунок міського бюджету. Так, при проведенні робіт по заміні вікон, дверей, освітленню, утепленню стін, міською радою відшкодовується 50% тіла кредиту, а при утепленні даху – 70 %. Працівники міської ради  надають консультації по питаннях отримання таких кредитів та закликають ОСББ  використовувати  дану програму у своїх заходах по утепленню будинків.

Як працюватиме фонд?

Урядовці сподіваються саме завдяки цьому фонду здійснити глобальну тепломодернізацію країни. Почати планують з домогосподарств. За підрахунками мінрегіонбуду, в Україні їх – 15 мільйонів. Половина з них розташовується у приватних будинках, інша половина – у багатоповерхівках, збудованих переважно у 1960-1980-тих роках. “Наш житловий сектор споживає 30 відсотків первинної теплової енергії, яка виробляється у країні”, – констатує заступниця голови парламентського комітету з питань будівництва, містобудування і ЖКГ Альона Бабак. За словами Зубка, Україна споживає уп’ятеро більше теплової енергії, ніж Німеччина, утричі – ніж Польща, і удвічі більше за Білорусь.

 

В уряді вважають, що саме домогосподарства у багатоквартирних будинках нині є найбільш енергозатратними. Тому саме їм першочергово хочуть запропонувати фінансову підтримку. Однак модернізувати свої будинки за допомогою фонду зможуть і домогосподарства, розташовані у приватних будинках. Кабмін пропонує, аби у фонді акумулювалися кошти з державного бюджету та від донорів. За словами Геннадія Зубка, вже зараз Євросоюз готовий перерахувати до фонду 100 мільйонів євро. Також у держбюджеті на 2017 рік передбачено 400 мільйонів гривень на фінансування програм з енергоефективності через фонд. Він надаватиме фінансування ОСББ чи приватним домогосподарствам через банки у вигляді кредитів або грантів. Автори законопроекту обіцяють, що власники житла зможуть отримувати від 20 до 50 відсотків компенсації від загальної вартості витрат на енергозбереження.

Гроші лише після енергоаудиту

Головною вимогою фонду для отримання коштів на енергозбережнення буде попереднє проведення професійного енергоаудиту, який визначить клас енергоефективності будівлі та допоможе ідентифікувати місця найбільшої втрати тепла. Енергоаудитори видаватимуть сертифікат із інформацією про споживання енергоресурсів будинком та рекомендації для підвищення його енергоефективності. Це потрібно, аби розробити ефективний комплекс заходів із модернізації житла, пояснюють урядовці. Адже утеплення окремих квартир не приносять бажаної економії.

Із цим погоджують й експерти. “Клаптикове утеплення окремих квартир приносить навіть більше шкоди, аніж користі. Потрібен комплексний професійний підхід, який зробить оселі теплішими і зекономить гроші на сплаті комунальних рахунків”, – каже сертифікований енергоаудитор, викладач курсів для ОСББ з енергозбереження Микола Політикін.

Енергоаудитор: Клаптикове утеплення окремих квартир приносить навіть більше шкоди, аніж користі

Енергоаудитор: “Клаптикове утеплення окремих квартир приносить навіть більше шкоди, аніж користі”

Він зауважує, що незалежна діагностика будівлі та правильно розроблений план її утеплення є запорукою більш ефективного використання коштів. “Фонд видаватиме гроші тільки під розроблені технічні умови з зазначеними строками окупності проекту та з подальшою верифікацією зробленого. І це правильно, оскільки є відповідальність людини, яка робить енергоаудит, а отже, і справжній ефект від витрачених на енергомодернізацію коштів”, – вважає експерт.

Споживач обиратиме енергоаудитора через платформу, де міститимуться дані про якість виконаних ним робіт та описаний ефект від модернізації будинку на основі зробленого аудиту. Але оскільки діяльність енергоаудиторів в Україні не підлягає ліцензуванню, є ризики проведення неякісного енергоаудиту людьми без професійної підготовки, застерігають експерти. Вони радять уряду вже зараз подбати про контроль за діяльністю енергоаудиторів. “Є енергоаудитори, які роблять аудит під конкретні цифри, які виділяють програми чи фонди, а не виходячи з реального стану будівлі. Це  небезпечно, адже реальної термомодернізації не відбувається. Потрібен контроль за діяльністю енергоаудиторів, щорічна переатестація, виставлення рейтингових оцінок тощо”, – вважає координатор програми з енергоефективності польсько-української фундації ПАУСІ В’ячеслав Гусєв.

Використання коштів на енергоефективність”, – ідеться у документі. Окрім цього, автори законопроекту переконують, що передбачено створення наглядової ради Фонду, куди входитимуть три представники уряду, три незалежні представники та один представник донорів.

В’ячеслав Гусєв переконаний, що така структура нівелює, однак не повністю прибирає ймовірні  корупційні ризики. “Якщо від заявника вимагатимуть купу погоджень проекту і збору довідок на місцевому рівні, то ОСББ чи приватні домогосподарства стикатимуться з корупцією, хоча структура фонду й буде кришталево прозорою”, – зазначає експерт.

 Механізми фінансування фонду:

 

 

 

 


ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА
РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 2-27-98
24636045@mail.gov.ua
info@chortkivmr.gov.ua
Перейти до вмісту