Чортків online

Інвестору про місто

 

Географічне розташування та кліматичні умови

 

Чортків – місто обласного значення в Тернопільській області (отримання  магдебурзького права у 1522 році) розташоване на річці Серет у південній частині галицького Поділля, за 76 км. від обласного центра – Тернополя. Це друге за кількістю населення місто області. Чисельність населення – 29,3 тис. мешканців.

Вигідне географічно-логістичне розташування. Через Чортків проходить автомобільний шлях державного значення М19 Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече та залізнична магістраль якою курсує фірмовий нічний пасажирський поїзд сполученням Київ-Тернопіль-Рахів.

Відстань від м. Чорткова до найближчих обласних центрів України автомобільними шляхами складає: до м. Києва – 480 км, м. Чернівців – 88, м. Вінниці – 230, м. Житомира – 360, м. Івано-Франківська – 110, м. Львова – 200, м. Рівне – 215, м. Хмельницький – 111.

Клімат міста помірковано-континентальний з м’якою зимою із частими відлигами та не спекотним тривалим літом. Показники кліматичних умов наводяться за даними метеостанції Чортків.

В теплий період року переважають вітри північно-західного напрямку, в холодний – північно-західного і південно-східного напрямків.

Район міста Чорткова розташований в межах Волино-Подільського артезіанського басейну на території порівняно добре забезпеченій водою. Водопостачання міста в теперішній час здійснюється, в основному, за рахунок підземних вод алювіальних і міоценових відкладів.

Трудовий потенціал

Ринок праці міста Чорткова залежить від змін в економіці, демографічних і соціальних тенденцій, а також від ряду інших специфічних факторів (рівня оплати праці, сезонного характеру виробництва, невідповідності попиту і пропозицій на ринку праці, трудової міграції, «тіньової зайнятості» та ін).

Аналіз зібраної інформації дозволив охарактеризувати реальну ситуацію на ринку праці міста, а саме: чисельність наявного населення в місті станом на 01.01.2018 року склало 29235 осіб; чисельність економічно активного населення – 22 219 осіб.

Реальна ситуація з незайнятим економічно активним населенням міста наступна:

 -37,1 % є трудовими мігрантами (враховуючи короткотермінову міграцію);

-29-47 % зайняті у «тіньовому» секторі економіки (враховуючи тих, хто має частково-«тіньові» доходи).

На 01.07.2018 р. у Чорткові офіційно зареєстровано лише 151 безробітний, оскільки не всі незайняті відповідають умовам набуття статусу «безробітного». Основні характеристики зареєстрованих безробітних:

-за статтю: 50,9% – жінки, 49,1 – чоловіки;

-за віковими групами: до 35 років – 31,5%, 36-44 років – 23,7%, понад 45 років – 44,8%;

-за освітою: загальна середня – 10,6%, професійно-технічна – 36,8%, вища –  52,6%.

В місті за останні роки рівень безробіття (розрахований за методологією МОП) мав тенденцію до зменшення (9,7 ® 9,2), що було спричинено активізацією господарської діяльності ТОВ «Гольські світ компані», ТОВ «СЕ Борднетце-Україна».

 

Аналіз місцевої економічної структури

 

Економічна структура міста Чорткова станом на 01.07.2018р. за класифікацією згідно з Господарським кодексом України (у розрізі кількості співробітників) представлена: мікро-бізнесом (приватний підприємець) – менше 2 працівників, малим бізнесом – менше 50 працівників, середнім бізнесом – 50–250 працівників, великим бізнесом – понад 250 працівників відповідно.

Для зручності, дані подано в  таблиці інформ «Класифікація за видами економічної діяльності» .В загальному налічується 1056 суб’єктів господарювання. Їх діяльність розгорнута у різних економічних сферах, та слід зазначити, що більше 1/3 суб’єктів господарювання є представниками мікробізнесу у сфері оптової та роздрібної торгівлі.

Промисловість міста Чорткова представлена такими галузями: текстильне виробництво (підприємство «Біллербек-Україна») – німецькі інвестиції (з 1991 року), виробництво харчових продуктів (ПП Чортківмолоко, ДП «Чортківський КХП» ДАР України, ТОВ «Гольскі світ компані», ПП «Колобок»), виготовлення виробів із деревини (ДП «Чортківське лісове господарство»),  виробництво електричного устаткування для автодвигунів і легкових транспортних засобів (ТОВ  «СЕ Борднетце-Україна») – німецькі інвестиції (з 2017 року).

Інформацію про суб’єкти господарювання приватного сектору за чисельністю та видами діяльності згруповано та подано у таблиці «Розподіл компаній приватного сектору за чисельністю та видами діяльності».

Опрацювання зведеної інформації показало, що:

 • в межах муніципалітету найбільш розповсюдженні мікро-компанії та приватні підприємці. Малі компанії займаються, в основному, фінансовою та страховою діяльністю, а також оптовою та роздрібною торгівлею. Середні та великі підприємства, переважно, є промисловими;
 • незважаючи на розвиток промислових та переробних компаній, які працевлаштовують значну кількість працездатного населення, найбільш ефективними можна вважати приватних підприємців, занятих оптовою та роздрібною торгівлею, наданням послуг;
 • підприємства харчової та текстильної промисловості є візитівкою міста.

В цілому, слід відзначити, що сфера торгівлі та послуг, представлена в основному малим та середнім бізнесом, відіграє значну роль у формуванні загального економічного потенціалу міста та забезпеченні потреб населення в товарах і послугах. Тому створення відповідних умов та підтримки бізнесу в місті сприятиме подальшому розвитку даної галузі та, відповідно, сталому економічному розвитку.

Забезпечення цього планується досягти будівництвом сучасного Бізнес-комплексу.

Також передбачається реалізація заходів для залучення інвесторів промислового характеру та розвиток бізнесу з використання природних та туристичних локацій.

 

Таблиця «Класифікація за видами економічної діяльності»

 

(дані 1 півріччя 2018 р.)

 

Усього,

одиниць

У тому числі

підприємства

ФОПи

одиниць

до загальної кількості

одиниць

Усього

1056

79

7,5

977

у тому числі

       

Сільське, лісове та рибне господарство

29

1

3,4

28

Промисловість

51

8

15,7

43

Будівництво

19

1

5,3

18

Оптова  та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

396

7

1,8

389

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

95

4

4,2

91

Тимчасове розміщування й організація харчування

57

1

1,8

56

Інформація та телекомунікації

32

1

3,1

31

Фінансова та страхова діяльність

20

18

90,0

2

Операції  з з нерухомим майном

75

3

1,0

72

Професійна, наукова та технічна діяльність

61

61

Діяльність  у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

19

19

Освіта

30

20

66,7

10

Охорона  здоров’я та надання соціальної допомоги

36

 

9

25,0

27

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

33

1

3,0

32

Надання інших видів послуг

103

5

4,9

98

 

 

Таблиця «Розподіл  компаній приватного сектору за чисельністю та видами діяльності»

 

 (дані за 1 півріччя 2018 р.)

Види економічної діяльності

Кількість та % компаній

Усього

Мікро

Малі

Середні

Великі

одиниць

%*

одиниць

%*

одиниць

%*

одиниць

%*

Сільське, лісове та рибне господарство

29

28

2,7

1

0,1

Промисловість

51

43

4,2

4

0,4

2

0,2

2

0,2

Будівництво

20

18

1,8

2

0,2

Оптова  та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

396

389

38,2

7

0,7

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

95

91

9,0

3

0,3

1

0,1

Тимчасове розміщування й організація харчування

57

56

5,5

1

0,1

Інформація та телекомунікації

32

31

3,0

1

0,1

Фінансова та страхова діяльність

11

2

0,2

9

0,9

Операції  з з нерухомим майном

75

72

 

7,0

3

0,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

61

61

6,0

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

19

19

1,9

Освіта

10

10

0,9

Охорона  здоров’я та надання соціальної допомоги

27

27

2,7

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

33

32

3,1

1

0,1

Надання інших видів послуг

103

98

9,6

5

0,5

Разом

1019

977

95,8

36

3,6

3

0,3

3

0,3

* Відсоток до загальної кількості суб’єктів підприємницької діяльності

 

 

 

Таблиця «Галузі (та підгалузі) з перспективою зростання та їхні проблеми»

 

Галузь зростання (підгалузь)

Основні проблеми, вирішити які можна за допомогою послуг з підтримки бізнесу

Промисловість

Складність виходу місцевих виробників на зовнішні ринки

Торгівля

Відсутність достатньої кількості придатних торгівельних площ

Консалтингові та освітні послуги

Відсутність якісних послуг за конкурентною ціною

Логістичні послуги

Незадовільна логістична інфраструктура, брак фахівців

Будівництво

Складність дозвільних процедур

Інформаційні технології

Незадовільна інфраструктура, відтік кваліфікованих кадрів, низька підтримка бізнесу у цій галузі

Професійна та наукова діяльність

Складність та затратність реєстрації права інтелектуальної власності (патентування). Відсутність ефективної комунікації між науковцями та бізнесом

Рекламна діяльність

Відсутність консолідованого бачення влади, громади і бізнесу

Туристичний бізнес

Незадовільний розвиток туристичної інфраструктури, відсутність привабливого туристичного продукту, інституційної структури

 

Підприємства міста:

 • Підприємство Біллербек Україна перо-пухова фабрика”. Станом на 01.12.2018 року на підприємстві  працює 58 працівники;
 • SEBN UA, ТОВ СЕ Борднетце-Україна. Станом на 01.12.2018 рік вже працює 1303 працівники;
 • ТОВ «Гольські світ компані». Станом на 01.12.2018 року на підприємстві  працює 90 працівників.

    –   ДП “Чортківське лісове господарство”. Станом на 01.12.2018 рік вже працює 296 працівників;

   –    ДП “Чортківський КХП” ДАР України. Станом на 01.12.2018 рік працює 273 працівники;

–   ПП “КолоБок». Станом на 01.12.2018 року на підприємстві  працює 28 працівників;

–   ПП Чортківмолоко. Станом на 01.12.2018 року на підприємстві працює 141 працівників.

Середньомісячна заробітна плата в промисловості у 2018 році склала 6674,17 грн., що на 1341,17 грн більше до милого року аналогічного періоду.

Основні завдання на 2019 рік:

 • сприяти ефективній діяльності промислових підприємств основного кола та популяризації їх промислового потенціалу, зокрема шляхом залучення промислових підприємств міста до участі у бізнес – зустрічах, семінарах, форумах, виставково-ярмаркових заходах, як у місті, так і за його межами;
 • здійснювати впровадження новітніх технологій, залучення інвестиційних коштів; поглиблення кооперованих зв’язків промислових підприємств з науковими установами для модернізації виробництв, запровадження енергозберігаючих технологій та підготовки висококваліфікованих кадрів;
 • забезпечення максимального використання потужностей підприємств;
 • виготовлення та розповсюдження презентаційних матеріалів та іншої інформації про підприємства з метою просування місцевої продукції на ринки інших регіонів України та за кордоном;
 • залучати місцевих товаровиробників до участі у щорічних традиційних виставково-ярмаркових заходах, акціях, які проводяться у місті для популяризації місцевої продукції, збільшення обсягів реалізації.
 •  

 

В економіку міста залучено прямих іноземних інвестицій на суму 1,2 млн. дол. США. Обсяг прямих іноземних інвестицій  на одну особу  складає 44,7 дол. США.

З іноземними інвестиціями в місті здійснює виробничу діяльність  підприємство Біллербек Україна  перо-пухова фабрика та ТОВ СЕ «Борднетце-Україна».

З метою покращення інвестиційної привабливості міста та для забезпечення огляду потенційними інвесторами тенденцій розвитку галузей економіки міста та притягнення інвестицій, міською радою вживаються різноманітні заходи:

– діє WEB-сторінка при міській раді, на якій  розміщується  інформація  про стан соціально-економічного розвитку міста та інформація про життя міста;

– участь у інвестиційних форумах;

– заповнюються  анкети  для розвитку  інвестиційного співробітництва із зацікавленими країнами;

– розробляється концепція створення індустріального парку;

-ведеться облік вільних земельних ділянок, перелік об’єктів незавершеного виробництва та наявних підприємств, які не працюють, або припинили діяльність та пропонуються інвесторам для підприємницької діяльності.

Місто Чортків долучилося до ініціативи «Мери за економічне зростання» (M4EG), яка пропонує сучасний підхід до управління місцевим економічним розвитком та створює сприятливі умови для підприємництва та інвестицій. На даний момент:

-розроблено та  подано План місцевого економічного розвитку для оцінювання  Секретаріатом Ініціативи «Мери за економічне зростання» з метою визначення їх відповідності певним аспектам;

     -пройдено відбір в Секретаріаті, перекладено на англійську мову  та направлено на схвалення до Світового Банку;

           -розглянуто експертами Світового Банку та дано позитивну оцінку. Отримано Сертифікат.

З метою створення зручних та доступних умов для отримання громадянами та суб’єктами господарювання якісних адміністративних послуг, забезпечення сприятливого бізнес-клімату, запобігання проявам корупції та усунення різного роду посередництва під час їх надання, а також відповідно до Закону України „Про адміністративні послуги” в місті діє Центр із надання адміністративних послуг.

Центр надання адміністративних послуг міста Чорткова – це виконавчий орган Чортківської міської ради, котрий фактично надає 173 адмінпослуг.

За 8 місяців 2018 року до ЦНАП надійшло 182 звернення, загалом надано та оформлено 4 232 послуг структурних підрозділів Чортківської міської ради.

Зокрема співпраця із відділом з питань державної реєстрації; відділом земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища; відділом містобудування, архітектури та капітального будівництва; відділом державного архітектурно-будівельного контролю. Консультацій надано у кількості  10 032 послуг. Також ЦНАП надав 683 адміністративних послуг центральних органів виконавчої влади. Задля зручності суб’єктів звернень ЦНАПом здійснюється надання електронних послуг.

Цього року також заплановано впровадження миттєвої послуги надання витягу з Державного земельного кадастру (ДЗК). Директор-адміністратор ЦНАП міста Чорткова пройшов успішне стажування, з метою вдосконалення професійних знань, умінь та навичок, необхідних для надання відомостей з Державного земельного кадастру. Із заявами на отримання витягу можуть звернутися власники, користувачі земельних ділянок та спадкоємці за запитами нотаріусів. Всі отримані кошти спрямовуються до міського бюджету. Також надалі, згідно закону про децентралізації влади, чортківці матимуть змогу скористатися послугами відділу державної реєстрації актівцивільного стану і отримати водійське посвідчення саме  ЦНАП.

У березні 2018 року Центр надання адміністративних послуг міста Чорткова став учасником пілотного проекту “Вулик”. До впровадження залучені центри надання адміністративних послуг, що були відібрані з понад 100 учасників із різних областей України.

Інформаційна система «Вулик» створена за підтримки проекту EGOV4UKRAINE, який реалізується в межах напрямку з покращення якості надання адміністративних послуг для населення програми «U-LEAD з Європою» і за сприяння Державного агентства з питань електронного урядування. За підтримки Програми для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» буде створено та модернізовано 600 ЦНАПів до 2020 року. Інформаційна система «Вулик» підвищить доступність та якість адміністративних послуг, надаваних ЦНАПами, та забезпечить надійне зберігання й захист інформації. Вона прискорить роботу адміністраторів ЦНАПів завдяки переходу до електронного документообігу та спрощеному доступу до даних державних реєстрів у режимі реального часу. «Вулик» базуватиметься на «хмарних» технологіях, тому дозволить надавати технічну підтримку дистанційно та швидко без потреби наймати місцевих ІТ-спеціалістів. «Інформаційна система «Вулик» приводить центри надання адміністративних послуг в цифрову еру. Це прискорить отримання адміністративних послуг громадянами та юридичними особами в десятки разів шляхом надання доступу до державних реєстрів.

Сфера торгівлі та послуг є важливою складовою внутрішнього ринку, що відіграє значну роль у формуванні загального економічного потенціалу міста, у забезпеченні потреб населення в товарах і послугах. На споживчому ринку міста в 2018 році функціонувало 364 підприємства з продажу продовольчих і непродовольчих товарів, загальною площею 36,2 тис.м2, Також, в місті – 38 заклади ресторанного господарства  та 106 суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність з побутового обслуговування населення, 39 аптек та аптечних пунктів.

Основні завдання на 2019 рік:

– забезпечення реалізації державної політики в сфері послуг, спрямованої на вдосконалення торгівельного та побутового обслуговування- сприяння підтримці вітчизняного виробника шляхом проведення виставок-продажів, ярмарків;      

– забезпечення надання дозволу  на право оренди окремих конструктивних елементів благоустрою міста для розміщення пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м.Чортків;

– забезпечення дотримання норм законодавства щодо регуляторної  політики, здійснення координації  діяльності з реалізації регуляторної  політики у сфері господарської діяльності;                                                                                                     

– забезпечення якісної роботи системи дозвільно-погоджувальних  процедур для бізнесу, у тому числі для підприємців, діяльність яких має сезонний характер, щодо дотримання строків надання адміністративних послуг;

– забезпечення надання інформаційно – консультаційної підтримки підприємцям, у тому числі початківцям, з питань реєстрації та ведення бізнесу,  розповсюдження інформації про бізнес-семінари, форуми та інші форми навчання і стажування  для суб’єктів підприємницької діяльності;

– здійснення інформаційно – промоційного сприяння бізнесу, залучення суб’єктів малого та середнього підприємництва до участі у виставково – ярмаркових заходах, акціях, тематичних фестивалях, тощо;

 • забезпечити якість та доступність отримання адміністративних послуг для громадян;
 • надавати кваліфіковану інформаційну допомогу;
 • розширити перелік адміністративних послуг, як послуги, які можна замовити по Інтернету і забрати за один візит.
 •  

Впровадження енергоефективних заходів

 

З метою реалізації “Плану дій сталого енергетичного розвитку і клімату в м. Чорткові до 2030 року” в місті проводяться заходи з раціонального використання енергоресурсів.

Так Чортківською міською радою було прийнято Положення про матеріальне стимулювання ощадного енергоспоживання бюджетними установами м.Чортків. Даним Положенням передбачено стимулювання працівників відповідальних за енергетичне господарство у бюджетних установах міста за економію паливно-енергетичних ресурсів за умови дотримання санітарно-гігієнічних норм мікроклімату у приміщеннях будівель та без погіршення умов перебування людей у приміщеннях. Під час Днів сталої енергії для усіх працівників бюджетних закладів, відповідальних за енергетичне господарство, було проведено навчання менеджерами проекту  EEPB UNDP – GEF програми розвитку ООН з питань енергоефективності бюджетних закладів.

В результаті усіх проведених заходів економія електроенергії бюджетних установ склала 15,5 тис. кВт*год та зменшує викиди парникових газів на 14,13 тСО2/рік.

Протягом 2018 року замінено лампи розжарювання на енергозберігаючі.  Чортківським КПП  встановлено 189 світильників та 108  енергозберігаючих ламп.

Проходить подальша реалізація проекту «Впровадження енергоефективних технологій і заходів з термомодернізації будівлі Чортківської ЗОШ І-ІІ ступенів №5, спрямованих на економію енергії», який був відібраний для кредитування  Північно Екологічною Фінансовою  Корпорацією (НЕФКО).

В 2018 році 45 будівель бюджетної сфери, які належать управлінню освіти, молоді та спорту користуються Інформаційною Системою Енергомоніторингу ICE від компанії “ФІАТУ”, яка дає можливість бюджетним закладам не тільки бачити свої дані по споживанню та економії, але і мають систему “БЕНЧМАРКІНГ”, що дає можливість порівнювати дані аналогічних закладів.

 За рахунок проведених заходів Чортківським виробничим управлінням водопровідно-каналізаційним господарством  по  заміні ламп розжарювання 100-75Вт на енергозберігаючі LED 10Bт та заміні живильних насосів, середньомісячна економія електроенергії від впроваджених енергоефективних заходів становить близько 12000 кВт*год електроенергії, що зменшує викиди СО2 на 10,94 т/рік, середньомісячна економія коштів 34290 грн.

У Чортківських загальноосвітніх школах №1, 2, 5, 6 та 7 підключено інноваційну онлайн-платформа дистанційного навчання « Енергоефективні школи: нова генерація». Дана платформа націлена на підвищення обізнаності школярів, їхніх батьків і вчителів, місцевих громад щодо ключових питань енергозбереження та житлово-комунального управління. За допомогою цієї платформи кожен загальноосвітній навчальний  заклад отримує можливість опанувати схвалені Міністерством освіти і науки України навчальні курси “Основи енергопостачання та енергозбереження” (для учнів 6-8 класів. Даний проект спрямована на екологічну освіту школярів, яка базується на сучасних світових трендах та підкріплена демонстрацією інноваційних елементів енергоефективності й дружнього ставлення до довкілля на рівні школи. До курсу дистанційного навчання також включено онлайн-гра «Розумний будинок». У 2015 році Проект «Енергоефективні школи» отримав Гран-прі конкурсу кращих соціальних проектів в Україні. Саме тому дане навчання є основою не лише успішного майбутнього кожного школяра, але й благополуччя та енергетичної безпеки всієї країни.

План дій сталого енергетичного розвитку міста Чортків (далі План Дій) є основним стратегічним документом, який покликаний реалізовувати політику енергоефективності, спрямовану на зменшення споживання енергетичних ресурсів, скорочення викидів  СО2  і таким чином боротьбу з глобальним потеплінням.

Основні завдання та заходи на 2019 рік:

 • впровадження практичних заходів енергозбереження на промислових підприємствах міста та в житлово-комунальному господарстві;
 • забезпечити впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективності в закладах та установах бюджетної сфери;
 • проведення на об’єктах бюджетної сфери  моніторингу використ паливно-енергетичних ресурсів та моніторингу стану і ефективності впровадження енергозберігаючих заходів;
 • продовження реконструкції систем освітлення установ та організацій з використанням енергозберігаючих ламп;
 • проведення енергетичних аудитів у всіх бюджетних будівлях;
 • встановлення у бюджетних закладах індивідуальних теплових пунктів;
 • впровадження першочергових, мало витратних заходів з енергозбереження, зокрема, модернізація або заміна наявного енергоємного обладнання, заміна чи утеплення вхідних дверей, вікон у бюджетній сфері, ремонт чи заміна системи опалення, теплових мереж, ремонт чи влаштування шатрових покрівель, контроль за технічним станом приладів обліку (тепла, води, світла, газу);
 • проведення реконструкції мереж вуличного освітлення та заміна простих ламп на енергозберігаючі.

Транспорт

Чортківський комбінат комунальних підприємств є балансоутримувачем доріг в місті Чорткові. Протяжність доріг в місті становить 60,7 км, з них тверде покриття (асфальтне – 25,9 км, бруківка – 7,4 км) – 33,3 км та удосконалене щебеневе – 27,4 км. Площа дорожнього покриття – 0,45 млн.м2 . У 2018 році проведено капітальний ремонт доріг і вулиць площею – 3,100 тис.м2 на суму 3280,00 тис.грн., поточного ремонту площею 2,230 м2 та на суму 1 332 370 грн.

Чортківське ККП забезпечує благоустрій міста Чортків. Протягом року проведено поточний ремонт доріг та тротуарів 7 вулиць міста Чорткова, капітальний ремонт дорожнього покриття семи вулиць та тротуарів міста, а саме вул. Незалежності, Січинського Пітушевського, Лепкого, Хмельницького, Шептицького а також капітальне будівництво автобусної зупинки по вуд. Князя Володимира Великого. Підприємством проводилася активна робота щодо вуличного освітлення міста, зокрема протягом року було побудовано нові лінії вуличного освітлення вулиць Бердо, Орлика, Корольова, Полуботка, Довбуша, Тичини, Січинського. До початку осінньо-зимового періоду планується закупити 300 т посипочного матеріалу, 60 т технічної солі для посипання вулиць та тротуарів в зимовий період.

Основними видами транспорту для міста є автомобільний, залізничний та внутрішньо-міський транспорт. Основним перевізником міста є ТОВ Чортківське АТП 16142 та приватні перевізники. Рішенням виконавчого комітету затверджено  8 маршрутів  громадського  транспорту по місту Чортків.

На території міста розташований залізничний вокзал та  автобусна станція. На достатньому рівні налагоджено внутрішньо районне автобусне сполучення.

Основні завдання та пріоритетні напрямки розвитку на 2019 рік:

 • упорядкування руху приміських автотранспортних засобів загального користування по  місту;
 •  підвищення якості надання послуг поштового зв’язку;
 • підвищення безпеки руху та комфортності перевезень пасажирів автомобільним транспортом;
 • оновлення рухомого складу автотранспорту загального користування;
 • обладнання транспортних засобів, які залучені до перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування, GPS – системами контролю за рухом транспортних засобів по маршрутах з автоматичним оголошенням назв зупинок під час під’їзду до них;
 • облаштування міських автобусних зупинок лавками з навісами (павільйонами);
 • забезпечення виготовлення, ремонту і монтажу стендів для графіків руху на автобусних маршрутах загального користування;
 • підготовчі роботи по впровадженню автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті.

ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 2-99-00
info@chortkivmr.gov.ua
Перейти до вмісту