Чортків online
1. Почесний громадянин міста

Додаток 6

до рішення міської ради

від 04 лютого 2022 року № 936

 

ПОЛОЖЕННЯ

про присвоєння звання

«Почесний громадянин міста Чорткова»

 

 1. Загальні положення

 Звання «Почесний громадянин міста Чорткова» (надалі Звання) присвоєння мешканцям міста Чорткова, громадянам України та інших країн за значний внесок в соціальний, економічний та культурний розвиток міста; за вагомі досягнення у галузях науки, освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, охорони громадського порядку, будівництва та житлово-комунального господарства, підприємництва; за громадську та благодійну діяльність.

 • Звання присвоюється рішенням Чортківської міської ради.
 • Звання присвоюється особі лише один раз.
 • Церемонія присвоєння Звання відбувається щорічно, як правило, на святкування Дня міста Чорткова.
 • Встановити квоту з присвоєння звання «Почесний громадянин міста Чорткова» – як правило не більше п’яти на рік.
 • Присвоєння Звання може проводиться посмертно.
 • Особам, яким присвоюється Звання вручається нагрудний знак та посвідчення.
 • Почесних громадян міста Чорткова записують до «Книги почесних громадян міста Чорткова» в хронологічному порядку, яка ведеться в одному екземплярі та зберігається в архіві Чортківської міської ради.
 • Звання не може бути присвоєно громадянам, які раніше були скоєні кримінальний злочин, були засудженими і судимість яких не погашена.

11.10 У разі здійснення особою, якій було присвоєно Звання, кримінального злочину, за який було засуджено і вирок щодо якої вступив у законну силу, питання позбавлення її Звання вирішуються на пленарних засіданнях сесії Чортківської міської ради.

 

2.   Порядок представлення до присвоєння до звання «Почесний громадянин міста Чорткова»

 

 • Право висування кандидатур на присвоєння звання належить: Чотківському міському голові;

секретарю Чортківської міської ради;

постійним комісіям Чортківської міської ради;

трудовим  колективам   підприємств,  установ,  організацій  міста   (   не залежно від форм їх власності).

 • У разі подання кандидатури до присвоєння Звання, подаються такі документи:

 • клопотання на ім’я голови комісії по попередньому розгляду пропозицій про присвоєння звання «Почесний громадянин м. Чорткова»;
 • вичерпні біографічні відомості про кандидата:
 • відомості про досягнення кандидата у сферах діяльності, зазначених цього Положення та обґрунтування його вагомого особистого внеску у розвиток міста;
 • копії паспорта, ідентифікаційного коду:
 • фото 3×4см ( 2 шт.);
 • копії документів про державні нагороди (за наявності)

До пакету документів можуть додаватися відгуки – клопотання юридичних фізичних осіб, трудових колективів та зібрань громадян, які підтримують висування цієї кандидатури (кількість відгуків не обмежується).

 • Не розглядаються:
 • подання у порядку самовисунення;
 • документи, що не відповідають вимогам, визначеним у н.2.2. цього розділу.

2.4. Попередній розгляд матеріалів та висновки щодо кандидатури на присвоєння звання «Почесний громадянин м. Чорткова» проводить постійна депутатська комісія ради з питань депутатської етики та законності.

 • Пропозиції комісії по попередньому розгляду про присвоєння звання

«Почесний громадянин м. Чорткова» з подальшим розглядом на сесії міської ради опубліковуються в засобах масової інформації.

 • Протокол засідання комісії по попередньому розгляду разом з іншими документами виноситься на розгляд пленарного засідання міської ради.
 • Рішення про присвоєння звання приймає сесія міської ради рейтинговим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини депутатів від загального складу.

 

3.   Порядок вручення посвідчення та нагрудного знаку «Почесний громадянин міста Чорткова»

 

3.1 Громадянам, які удостоєні звання «Почесний громадянин міста Чорткова» вручається посвідчення та нагрудний знак.

3.2. Відзнаку вручає Чортківський міський голова або за його дорученням один із заступників міського голови.

3.3 Короткі біографічні дані про почесного  громадянина, його фото,  зміст рішення міської ради заносяться до Книги почесних громадян міста Чорткова».

3.4. Повідомлення про присвоєння звання розміщується на веб-сайті міської ради.

 

4.   Пільги громадянам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Чорткова»

 • Почесному громадянину   міста   виявляються   всі   знаки   уваги,   що відповідають  його  високому  званню, соціальному статусу.   Він персонально

запрошується  як   почесна   особа   на  заходи,  присвячені  державним святам   і іншим важливим подіям у житті міста.

 • Почесний громадянин мас права і пільги на:
 • позачерговий прийом з особистих і службових питань посадовими особами міської ради, виконавчого комітету, керівниками установ, підприємств і організацій, що перебувають у комунальній власності:
 • безкоштовний проїзд усіма видами міського транспорту (за винятком таксі) при пред’явленні посвідчення.

 

5.  Позбавлення звання «Почесний громадянин міста Чорткова»

 

 • Почесним громадянин міста Чорткова може бути позбавлений свого звання рішенням міської ради у випадку вступу в силу обвинувального вироку суду.
 • У разі позбавлення особи звання:
 • посвідчення про  присвоєння  Звання  та   інші   нагородні  атрибути підлягають поверненню до міської ради:
 • громадянин позбавляється   встановлених   прав   і    пільг   дійсного Положення.

 

6.   Заключні положення

 

6.1. Робота щодо узагальнення поданих документів, подання їх на розгляд постійної комісії міської ради, підготовки проектів рішень міської ради з питань присвоєння звання покладається на секретаря комісії по попередньому розгляду про присвоєння звання «Почесний громадянин м. Чорткова».

6.2 Запис інформації у «Книзі почесних громадян», покладається на секретаря Чортківської міської ради.

 • Збереження та виготовлення посвідчень, дипломів, нагрудних знаків забезпечує відділ персоналу та нагород міської ради.
 • У випадку втрати (псування) нагрудного знаку дублікат не видається, у випадку втрати посвідчення необхідно звернутися до комісії по попередньому розгляду про присвоєння звання «Почесний громадянин м. Чорткова» щодо видачі дублікату.

6.5 В разі смерті особи, відзначеної званням, посвідчення,  нагрудний знак залишаються у спадкоємців без права носіння, отримання пільг, а в разі їх відсутності, або за бажанням передаються на збереження до архіву Чотрківської місьої ради.

6.6. Дане Положення вступає в силу з моменту прийняття рішення міської ради і поширюється на всіх Почесних громадян міста Чорткова, в тому числі на тих, кому звання «Почесний громадянин міста Чорткова» присвоєно до прийняття даного рішення.

 

7.Опис атрибутів «Почесного громадянина міста Чорткова»

 

 1. Опис посвідчення «Почесний громадянин міста Чорткова».

Бланк посвідчення представляє собою двосторінкову книжку, наклеєну на щільну основу, що складається пополам. На обкладинці розташоване зображення герба міста Чорткова і нижче написи: «Посвідчення» і «Почесний громадянин міста Чорткова».

Внутрішня частина посвідчення складається з лівої та правої сторінок. Лівий бік

 • Чортківська міська рада
 • Посвідчення №
 • Герб міста Чорткова
 • Почесний громадянин міста Чорткова

 

Правий бік:

 • місце для фото 30*40 мм
 • Прізвище, ім’я, но-багькові
 • Звання присвоєно рішенням Чортківської міської ради № від    
 • Міський голова (підпис) (ПІН)
 • Розмір складеного бланку посвідчення – 105×70мм

Секретар міської ради                                                      Ярослав ДЗИНДРА

2. За заслуги перед громадою

                                                                                  Додаток 7

                                                                             до рішення міської ради

                                                                                  від 04 лютого 2022 року № 936

П О Л О Ж Е Н Н Я
про орден Чортківської міської ради “За заслуги перед громадою”

1.Загальні положення

 

1.1. Орден Чортківської міської ради „За заслуги перед громадою” засновано для ушанування громадян за особисті визначні заслуги перед міською громадою в сфері промисловості, підприємництва, науки, освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури, мистецтва та спорту, місцевого самоврядування, державного управління, громадської та благодійницької діяльності, захисту держави.

1.2. Орденом Чортківської міської ради “За заслуги перед громадою” можуть бути ушановані громадяни України або громадяни інших держав, які зробили вагомий внесок у розвиток громади.

1.3. Орден Чортківської міської ради “За заслуги перед громадою” є пам’ятною відзнакою у вигляді нагрудного знаку для носіння його з лівого боку грудей.

1.4. Дане Положення не передбачає підстав для позбавлення права
ушанованого на Орден Чортківської міської ради “За заслуги перед громадою”.

1.5. Нагородження орденом Чортківської міської ради “За заслуги перед громадою” проводиться одноразово. Повторних нагороджень не здійснюється.

1.6. Нагородження орденом Чортківської міської ради “За заслуги перед громадою” може бути здійснено посмертно.

1.7. Кошти на виготовлення ордена та посвідчення передбачаються міською радою в міському бюджеті.

 

ІІ. Порядок представлення до нагородження орденом Чортківської міської ради “За заслуги перед громадою”

 

2.1. Рішення про ушанування орденом Чортківської міської ради “За заслуги перед громадою” приймається міською радою, проект рішення готується відділом персоналу та нагород міської ради.

2.2. Подання на ушанування орденом Чортківської міської ради «За заслуги перед громадою» можуть вносити на розгляд міської ради міський голова,  секретар міської ради, постійні комісії міської ради, депутатські групи та фракції, заступники міського голови, виконавчий комітет, керівники
підприємств, установ, організацій, громадських організацій та міських
осередків політичних партій, релігійних конфесій, командири військових частин з конкретним обґрунтуванням заслуг та нагородний лист встановленого зразка.

 

ІІІ. Порядок вручення ордену Чортківської міської ради “За заслуги перед громадою”

 

3.1. Вручення ордену Чортківської міської ради “За заслуги перед громадою” проводиться в обстановці урочистості і широкої гласності.

3.2. Орден Чортківської міської ради “За заслуги перед громадою” вручає міський голова, а в його відсутності секретар міської ради.

3.3. Нагородженому орденом Чортківської міської ради «За заслуги перед громадою» вручається комплект атрибутів відзнаки: орден  «За заслуги перед громадою», рішення міської ради та свідоцтво про нагородження.

3.4. Інформація про нагородження висвітлюється в засобах масової
інформації.

 

ІV. Порядок носіння ордена Чортківської міської ради “За заслуги перед громадою”

 

4.1. Орден Чортківської міської ради „За заслуги перед громадою» носять з лівого боку грудей на верхньому одязі нижче знаків державних та інших нагород у послідовності відповідно до їх положень.

 

 1. Видача дублікатів атрибутів ордена Чортківської міської ради “За заслуги перед громадою”

 

5.1. У разі втрати (псування) атрибутів ордена Чортківської міської ради „За заслуги перед громадою” дублікати, як правило, не видаються.
Як виняток, за умови, що нагороджений не міг запобігти втраті (псування)
ордена та документів до нього, дублікати ордена та посвідчення
видаються за розпорядженням міського голови.

 

VІ. Порядок зберігання атрибутів ордена Чортківської міської ради “За заслуги перед громадою”

 

6.1. Атрибути ордена Чортківської міської ради «За заслуги перед громадою» зберігаються у відділі персоналу та нагород міської ради, відповідно до вимог зберігання та обліку матеріальних цінностей.

6.2. Після смерті нагородженого атрибути нагороди залишаються спадкоємцям померлого або можуть бути передані до місцевого музею.

 

VІІ. Опис нагрудного знака ордену Чортківської міської ради “За заслуги перед громадою”

 

Опис та вигляд нагрудного знака визначається за ескізом, який затверджується окремим розпорядженням міського голови.

Секретар міської ради                                                             Ярослав ДЗИНДРА

3.Відзнака міського голови”За честь і відвагу”

                                                                                   Додаток 5

                                                                              до рішення міської ради

                      від 04 лютого 2022 року № 936

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відзнаку міського голови «За честь і відвагу»

 

 1. Відзнака міського голови «За честь і відвагу» (далі Відзнака) є нагородою місцевого значення. Відзнака вручається мешканцям та уродженцям міста Чорткова, а у окремих випадках – за окремим розпорядженням міського голови – іншим громадянам України, які проявили мужність, відвагу та героїзм, захищаючи територіальну цілісність і незалежність України, або мають інші вагомі заслуги чи досягнення під час особистої участі в АТО, ООС на Сході України (в тому числі і за волонтерську діяльність), та інші вагомі заслуги перед громадою міста.
 2. Відзнакою нагороджуються учасники АТО, ООС на Сході України, військовослужбовці, добровольці, правоохоронці, медичні працівники, рятувальники, волонтери, інші категорії мешканців та уродженців міста Чорткова.
 3. Подання про нагородження відзнакою на ім’я міського голови вносяться органами державної влади, органами місцевого самоврядування, обласним та міським військовими комісаріатами, Чортківським відділом поліції ГУНП в Тернопільській області, Чортківським районним відділом управлінням Служби безпеки України в Тернопільській області, управлінням ДСНС України в Тернопільській області, громадськими та волонтерськими організаціями і об’єднаннями, які зареєстровані та діють у встановленому законом порядку, представники яких брали/беруть участь в АТО, ООС на Сході України та у волонтерському русі.
 4. Клопотання та подання про нагородження відзнакою вноситься до відділу відділу персоналу та нагород Чортківської міської ради не пізніше, ніж за 10 днів до очікуваної дати нагородження, а в окремих випадках – невідкладно.
 5. До відзнаки додається посвідчення встановленого зразка, яке ідентифікує власника даної відзнаки, посвідчення підписує міський голова м. Чорткова.
 6. Вручення відзнаки здійснюється на урочистостях з нагоди Дня Незалежності України, Дня Героїв, Дня Збройних Сил України, Дня Міста, Дня захисника України, інших важливих суспільних подій.
 7. Рішення про нагородження відзнакою приймається міським головою і оформляється розпорядженням міського голови.
 8. Підготовка розпорядження про нагородження відзнакою, а також облік відзнак здійснюється персоналу та нагород Чортківської міської ради.
 9. Відзнака вручається Чортківським міським головою або за його дорученням секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету Чортківської міської ради.
 10. Нагородження відзнакою проводиться одноразово. Нагородження відзнакою може бути здійснено посмертно, в цьому випадку відзнака вручається рідним загиблого.
 11. Втрачені відзнаки та посвідчення до них повторно не видаються.
 12. Контроль за врученням відзнак здійснює відділ персоналу та нагород Чортківської міської ради.
 13. Відзнака міського голови м. Чорткова виготовляється з латуні у вигляді хреста, що кріпиться на колодці та стрічці жовто-синього кольору. По колу розміщено напис «Відзнака міського голови» та «Відзнака міського голови. За честь і відвагу». Покриття – гальванічне золото.

 

 

Секретар міської ради                                                         Ярослав ДЗИНДРА  

 

 


ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА
РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 2-27-98
24636045@mail.gov.ua
info@chortkivmr.gov.ua
Перейти до вмісту