Чортків online

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту – рішення Чортківської міської ради «Про затвердження  Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території міста Чорткова».

Проект рішення сесії Чортківської міської  ради «Про затвердження  Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території міста Чорткова» розроблено відділом економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності міської ради.   Проектом регуляторного акта передбачається запровадити механізм розміщення та функціонування тимчасових споруд з використанням окремих елементів благоустрою комунальної власності, який надасть можливість ефективніше управляти майном міської комунальної власності

Проект регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу до нього розміщений  на офіційному веб-сайті Чортківської міської ради  www.chortkivmr.gov.ua  

Пропозиції та зауваження до проекту рішення приймаються у письмовому вигляді до          17.00 год. 01.12.2019 року від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань до відділу економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності Чортківської міської ради (каб.№16) та постійної комісії з питань дотримання законності, охорони громадського порядку та депутатської етики Чортківської міської ради за адресою: 48501,  м. Чортків, вул.Тараса Шевченка, 21, або в електронному вигляді на e-mail: chortkiv.mrada@ukr.net.

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 проекту рішення Чортківської міської ради

 «Про затвердження Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території міста Чорткова»

 

Аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 №1160-IV відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 із змінами внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 №1107 та від 16.12.2015  №1151.

 

 1. Визначення проблеми

Положенням про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території міста Чорткова планується запровадити механізм розміщення та функціонування тимчасових споруд з використанням окремих елементів благоустрою комунальної власності, який надасть можливість ефективніше управляти майном міської комунальної власності.

Основною метою запропонованого проекту є затвердження Положення, яке сприятиме вирішенню  наступних питань:

– сприяння розвитку підприємницької діяльності у місті та інфраструктури;

– належна організація благоустрою;

– утримання та ремонт комунального майна міської громади;

– поповнення бюджету міста;

– здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення міста Чорткова;       

На даний час ці питання регулюються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», Порядком розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 року № 244. Діючими нормативними актами визначено механізм розміщення та функціонування тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльсності, але не врегульовано порядок використання елементів благоустрою комунальної власності. Вказана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлення правил з питань благоустрою території населенного пункту, належить до виключної компетенції міської ради

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

 

Органи місцевого самоврядування

Так

 

Суб’єкти господарювання,

Так

 

у т.ч. суб’єкти малого підприємництва

Так

 

 

Очікуваними вигодами внаслідок прийняття зазначеного рішення є:

для населення міста: отримання повноцінних якісних та своєчасних послуг, забезпечення порядку;

для фізичних та юридичних осіб підприємців: стабільна робота, можливість подальшого розвитку підприємницької діяльності за рахунок надходжень від реалізації товарів і послуг;

для органів місцевого самоврядування: забезпечення життєдіяльності населення, стабільні надходження до міського бюджету, гарантія покращення благоустрою міста.

 

 1. Цілі державного регулювання

 Цілями прийняття даного регуляторного акта є: 

– організація порядку тимчасового користування окремими елементамив благоустрою комунальної власності для розміщення та функціонування тимчасових споруд для провадження  підприємницької діяльності, з метою отримання додаткових надходжень до місцевого бюджету;

– сприяння розвитку підприємницької діяльності у місті та інфраструктури;

– створення нових робочих місць;

– належна організація благоустрою;

– утримання та ремонт комунального майна міської громади; ефективне використання комунального майна;

– поповнення бюджету міста.

Дане положення врегулює відносини між міською радою та підприємцями у сфері надання населенню міста торговельних, побутових та інших послуг.

Після прийняття даного Положення планується досягнення наступних  результатів:

 

Показники досягнення цілі регулювання

2018

2019

2020

Кількість суб’єктів господарювання, які планують тимчасово користуватися елементами благоустрою

26

28

42

Кількість створених додаткових робочих місць, од.

20

26

40

Рівень інформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта (кількість суб’єктів, які звернуться за тимчасовим користуванням елементів благоустрою), орієнтовно у %

100

100

100

Розмір надходжень до місцевого бюджету, пов’язаний з дією цього акта, тис. грн.

270,0

315,0

694,01

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Перший альтернативний спосіб досягнути цілі і вирішення проблеми-чекати прийняття рішення на центральному рівні. Перший альтернативний спосіб досягнути цілі і вирішення проблеми не дозволяє вирішити питання ефективного використання окремих елементів благоустрою міської комунальної власності та збільшити надходження до бюджету міста.

 

Альтернатива 2.

Використання ринкових механізмів або нормативних актів іншого органу

Не є можливим. Дана проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, тому що тільки органи місцевого самоврядування мають повноваження щодо визначення порядку використання майна міської комунальної власності, а саме елементів благоустрою. Інших регуляторних актів у місті Чорткові по цьому питанню не приймалось.

 

 

Альтернатива 3.

Прийняти запропонований проект регуляторного акту

Рішення міської ради відповідає чинному законодавству України та створює сприятливі умови для життєдіяльності  громадян  і суб’єктів господарювання, сприятиме покращенню санітарного стану та мікроклімату міста. Даний альтернативний спосіб є більш прийнятним, оскільки надасть можливість ефективно управляти майном міської комунальної власності.

Альтернатива 4.

Заборона користування елементами благоустрою при розміщенні тимчасових споруд

Також не може вважатися прийнятною альтернативою через те, що за рахунок нових тимчасових споруд для підприємницької діяльності будуть створені нові робочі місця. Це дасть додатковий дохід до міського бюджету на соціальні програми та допоможе знизити рівень безробіття.

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

 

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відсутні

Наразі суб’єкти господарювання  тимчасово користуються елементами благоустрою при розміщенні тимчасових споруд, а утримання /ремонт  елементів благоустрою відбувається за рахунок бюджету міста. Така альтернатива  не забезпечує відповідальне ставлення суб’єктів господарювання до елементів комунального майна міста Чорткова. Кошти на ремонт елементів благоустрою  продовжуватимуться витрачатися з міського бюджету.

Альтернатива 2.

Використання ринкових механізмів або нормативних актів іншого органу

Відсутні

Бюджет міста не може в повному обсязі забезпечити постійне утримання та періодичне відновлення елементів  благоустрою.

Регуляторний акт має місцевий характер, тільки органи місцевого самоврядування мають повноваження щодо визначення порядку використання майна міської комунальної власності, а саме елементів благоустрою

Альтернатива 3.

Прийняти запропонований проект регуляторного акту

Збільшення  надходжень до міського бюджету (при укладанні договорів  з всіма суб’єктами, що підпадають під дію акта загальні щорічні надходження  складатимуть 694,01 тис.грн.). Додаткові надходження направлятимуться на   відновлення /ремонт елементів благоустрою, що забезпечить належну організацію благоустрою міста,сприятиме інвестиційній привабливості міста.

Витрати  по контролю за сплатою платежів за тимчасове користування елементами благоустрою

Альтернатива 4.

Заборона користування елементами благоустрою при розміщенні тимчасових споруд

Відсутні

Не будуть створені нові робочі місця (як результат не буде додаткових надходжень з  оплати податків з заробітної плати). Міський бюджет продовжить нести витрати на утримання/ремонт елементів благоустрою.

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відсутні

Бюджетні кошти, що направляються на ремонт, відновлення елементів благоустрою могли б направитись на  розвиток соціальної сфери міста.

Альтернатива 2.

Використання ринкових механізмів або нормативних актів іншого органу

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 3.

Прийняти запропонований проект регуляторного акту

1. Належна організація благоустрою

2. Створення нових робочих місць.

3. Поповнення бюджету на виконання соціальних програм.

4. Отримання повноцінних якісних та своєчасних послуг.

Відсутні

 

Альтернатива 4.

Заборона тимчасового користування елементами благоустрою при розміщенні ТС

Відсутні

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі*

Мікро*

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

42

42

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

4,2

4,2

*згідно інформації Чортківської об’єднаної  державної податкової інспекції ГУ ДФС у Тернопільської області станом на 01.01.2019 загальна кількість малого та мікропідприємництва – 1013.

 

За даними відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва даний регуляторний акт буде стосуватися 42 суб’єктів господарювання, які  раніше будуть отримувати погодження та паспорт прив’язки на розміщення та функціонування тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території міста Чорткова.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Підприємці не несуть витрат, хоча користуються елементами благоустрою, розмістивши на них  ТС

Відсутні витрати для суб’єктів господарювання. Всі витрати на ремонт/поновлення елементів благоустрою продовжуватимуться за рахунок міського бюджету.

Альтернатива 2.

Використання ринкових механізмів або нормативних актів іншого органу

Не передбачаються

Не передбачаються

Альтернатива 3.

Прийняти запропонований проект регуляторного акту

1.Буде забезпечена прозора та відкрита процедура сплати за тимчасове користування елементами  благоустрою території  при   розміщенні тимчасових споруд, що сприятиме розвитку підприємництва

2.Збільшення  надходжень до міського бюджету (при укладанні договорів  з усіма суб’єктами, що підпадають під дію акта загальні щорічні надходження  складатимуть 472,5 тис.грн.)

3.Належна організація благоустрою сприятиме інвестиційній привабливості міста.

4.Створення нових робочих місць.

5.Додаткові надходження до бюджету будуть направлені  на виконання соціальних програм.

Додаткові витрати згідно договору про тимчасове користування елементами благоустрою при розміщення ТС.

 

Альтернатива 4.

Заборона тимчасового користування елементами благоустрою при розміщенні ТС

Відсутні

Втрати від неможливості розвитку та розширення підприємницької діяльності

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання великого підприємництва

(даний проект не впливає на цей сегмент бізнесу).

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

 

0,00

Альтернатива 2. Досягнення визначених цілей за допомогою ринкових механізмів або нормативним актом іншого органу

0,00

Альтернатива 3.  Прийняти запропонований проект регуляторного акту

0,00

Альтернатива 4. Заборона тимчасового користування елементами благоустрою при розміщенні ТС

0,00

 

 1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

1

Проблема продовжує існувати

Альтернатива 2.

Використання ринкових механізмів або нормативних актів іншого органу

1

Альтернатива є не прийнятною, оскільки питання регулювання тимчасового користування елементами благоустрою комунального майна є прерогативою органу місцевого самоврядування

Альтернатива 3.

Прийняти запропонований проект регуляторного акту

4

Цілі прийняття регуляторного акту будуть досягнуті повною мірою

Альтернатива 4.

Заборона тимчасового користування елементами благоустрою при розміщенні ТС

1

Не сприяє розвитку бізнес-середовища, ризик існування соціальної напруги

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 3.

Прийняти запропонований проект регуляторного акту

– сприяння розвитку підприємництва у місті та інфраструктури;

– створення нових робочих місць;

– належна організація благоустрою;

– щорічне поповнення міського бюджету на 694,01 тис.грн.

Сума витрат залежить від кількості укладених договорів.

Цей альтернативний спосіб є більш придатним для вирішення проблеми, тому що   при його прийняті  буде вирішено питання ефективного використання комунального майна (окремих елементів благоустрою) та додаткового наповнення міського бюджету, а також  встановлена чітка і прозора процедура визначення оплати за тимчасове користування ТС, що розташовані на елементах об’єктів благоустрою міста.

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Вигоди для підприємців, бо  залишається можливість уникнути  від сплати за тимчасове користування елементами в благоустрою

Витрати бюджету

Цілі прийняття регуляторного акту не будуть досягнуті

Альтернатива 4.

Заборона тимчасового користування елементами благоустрою при розміщенні ТС

Відсутні

Втрати бізнесу від неможливості розвитку та розширення підприємницької діяльності

Обмежує розвиток підприємництва, не сприяє створенню нових робочих місць, не наповнюється міський бюджет.

Альтернатива 2.

Використання ринкових механізмів або нормативних актів іншого органу

Відсутні

Відсутні

Не відповідає нормам діючого законодавства.

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту

Альтернатива 3.

Прийняти запропонований проект регуляторного акту

Буде забезпечена чітка процедура сплати за тимчасове користування елементами благоустрою; запобігання порушень прав і законних  інтересів інших суб’єктів благоустрою міста;

-для фізичних та юридичних осіб підприємців: стабільна робота, можливість подальшого розвитку підприємницької діяльності.

-будуть створені нові робочі місця.

До бюджету надійдуть додаткові кошти. Буде забезпечене ефективне використання комунального майна. Додаткові надходження направлятимуться на виконання соціальних програм або на поліпшення благоустрою, що сприятиме інвестиційній привабливості міста.

Зміна діючого законодавства у сфері благоустрою, містобудівної діяльності, землекористування

Альтернатива 1. Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Не сприяє розв’язанню визначеної проблеми

Х

Альтернатива 4.

Заборона тимчасового користування елементами благоустрою при розміщенні ТС

Обмежує розвиток підприємництва, не сприяє створенню нових робочих місць, не наповнюється бюджет

Х

Альтернатива 2. Використання ринкових механізмів або нормативних актів іншого органу

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки питання стосується повноважень органу місцевого самоврядування

Х

 

Оцінюючи зазначені альтернативи, перевага була віддана альтернативі 3.

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта рівень можливостей досягнення передбачених цілей є високим, оскільки суб’єкти господарювання зацікавлені у прозорості та відкритості процедури тимчасового користування елементами благоустрою при розміщенні ТС при провадженні своєї діяльності. Цей регуляторний акт мотивує юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців надавати якісні своєчасні послуги мешканцям міста, тим самим конкурувати між собою та розширювати свій бізнес, створюючи нові робочі міста. Бюджет міста, отримуючи плату за тимчасове користування елементами благоустрою, зможе направляти вивільнені кошти на розвиток соціальних програм.

Вплив зовнішніх факторів виключений, за винятком випадку змін законодавства України у сфері регулювання цього питання.

 

 1. Механізми та заходи, які забезпечать

розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання визначеної проблеми  пропонується:

– чіткий порядок та умови  надання в тимчасове користування окремих елементів благоустрою комунальної власності на території міста Чорткова суб’єктам підприємницької діяльності.

Для провадження цього регуляторного акту необхідно здійснити такі організаційні заходи:

– забезпечити інформування громадськості про рішення Чортківської міської ради «Про затвердження Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадженя підприємницької діяльності на території міста Чорткова» шляхом оприлюднення його на офіційному веб-сайті Чортківської міської ради;

– відділ економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності на офіційному сайті міської ради висвітлить роз’яснювальний матеріал для підприємців-власників тимчасових споруд;

– відділ економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності опрацює дане рішення  з працівниками «Муніципальної варти», до функціональних обов’язків яких входить контроль за станом благоустрою в  м.Чорткові, для надання ними подальших роз’яснень суб’єктам господарювання, які здійснюють свою діяльність, використовуючи елементи благоустрою;

– на підставі рішення виконавчого комітету відділ економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності буде готувати договори та контролювати своєчасне внесення оплати за тимчасове користування елементами благоустрою;

– відділ економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності запровадить систему електронного обліку укладених договорів.

Даним регуляторним актом врегульовано порядок та умови надання в тимчасове користування окремих елементів благоустрою комунальної власності на території міста Чорткова суб’єктам підприємницької діяльності. Забезпечується ефективне використання майна комунальної власності, що дає можливість збільшити надходження до міського бюджету.

Заходи, які необхідно здійснити суб’єктам господарювання:

– провести навчання відповідального персоналу щодо виконання вимог регулювання (підготовка, надання пакету документів, своєчасна оплата по договору);

– передбачити в планах необхідні матеріальні та фінансові ресурси, в залежності від потреб суб’єкта господарювання на виконання вимог регулювання.

 

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Прийняття цього регуляторного акта забезпечить достатні умови для реалізації прав та виконання обов’язків суб’єктами у сфері  благоустрою міста. На дію регуляторного акта можуть вплинути зміни вимог чинного законодавства у сфері благоустрою, містобудівної діяльності, землекористування.

Можливість досягнення визначених цілей регуляторного акта забезпечується у разі виконання суб’єктами господарювання, посадовими особами місцевого самоврядування та місцевих дозвільних органів вимог Положень запропонованого проекту регуляторного акта.

У разі затвердження цього Положення для суб’єктів господарювання буде визначена процедура оплати за тимчасове користування елементами благоустрою для розміщення ТС та функціонування таких тимчасових об’єктів.

Розрахунок витрат суб’єктів великого та середнього підприємництва (додаток 1) до Методики проведення аналізу регуляторного акта не проводився, оскільки даний проект не впливає на цей сегмент бізнесу.

Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання (додаток 2  Тест малого підприємництва М-тест) до Методики проведення аналізу регуляторного акта (додається).

Здійснено розрахунок витрат на виконання вимог акту з боку виконавчих органів Чортківської міської ради згідно  Методики проведення аналізу регуляторного акта.

Оцінка вигод та витрат здійснена в рамках Розділу III (Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей).

Впровадження вимог регуляторного акта не потребує створення нового структурного підрозділу виконавчого комітету. Облік договорів, сплата за ними покладається на відділ економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності.

Територіальна громада міста отримає додаткові нові робочі міста, покращення екологічного стану, розміщення тимчасових об’єктів у зручних для використання місцях, покращення соціального забезпечення населення.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

Даний регуляторний акт діятиме до прийняття нового акта. Термін набрання чинності регуляторним актом (відповідно до законодавства) після його офіційного оприлюднення.

Зазначений регуляторний акт може бути змінений за підсумками аналізу відстеження його результативності, ефективності його дії або у зв’язку зі змінами законодавства.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

Прогнозними значеннями показників результативності  регуляторного акта є:

 

Назва показника

2018р.

2019р.

Прогноз 2020р.

Кількість суб’єктів господарювання, з якими планується укласти договори на тимчасове користування елементами благоустрою при розміщенні ТС

26

28

42

Кількість створених робочих місць, нових

20

26

40

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень регуляторного акта, в %

100

100

100

Розмір надходжень до міського бюджету, тис.грн.

270,0

315,0

694,01

 

 

 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься

 відстеження результативності дії регуляторного акту

Базове відстеження результативності даного регуляторного акта буде здійснено протягом шести місяців після набрання чинності регуляторного акта.

Повторне відстеження буде через рік після набрання чинності регуляторного акту.

Періодичне відстеження  здійснюватиметься раз на три роки після завершення заходів із повторного відстеження.

Результативність даного регуляторного акту буде відстежуватись за рахунок здійснення контролю за своєчасним надходженням коштів до бюджету міста.

Для відстеження результативності будуть використовуватись аналітичні дані, отриманні від фінансового управління, відділу економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності, відділу  містобудування, архітектури та капітального будівництва. Використовуватимуться також дані опитування суб’єктів господарювання, які уклали договори на тимчасове користування окремих елементів благоустрою комунальної власності на території міста Чорткова.

Запропонований регуляторний акт запроваджується до прийняття нових нормативних актів, що регламентують розміщення тимчасових споруд для впровадження підприємницької діяльності. У разі потреби вноситимуться зміни до них, у т.ч. за підсумками аналізу відстеження його результативності.

 

 

Начальник відділу економічного розвитку,

інвестицій та комунальної власності                                                                      С. ЧЕРНИШ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток1

до Аналізу регуляторного впливу проекту рішення   

Чортківської міської ради «Про затвердження

Положення про  тимчасове користування окремими

елементами благоустрою комунальної власності для

розміщення тимчасових споруд з метою провадженя

підприємницької діяльності на території міста

Чорткова»

 

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту

(цей РА не поширюється на суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва, тому витрати по  Альтернативі1, альтернативі 2, альтернативі 3, альтернативі 4- дорівнюють  0,00 грн )

Поряд-ковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

8

Інше (уточнити), гривень

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

0,00

0,00

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

0,00

0,00

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

 

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

 

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

 

ид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

               

 

 

вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік – стартовий)

Разом за рік

(стартовий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

 

 

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні
(за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари, тощо)

0,00

 

0,00

0,00

 

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток2

до Аналізу регуляторного впливу проекту рішення  

Чортківської міської ради «Про затвердження Положення

про  тимчасове користування окремими елементами

благоустрою комунальної власності для розміщення

тимчасових споруд з метою провадженя підприємницької

діяльності на території міста Чорткова»

 

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

1.Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єкти малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, необхідне для здійснення регулювання, проведено розробником у період з  01 серпня 2019 року по 01 жовтня 2019 року.

 

№ п/п

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість

учасників

консультацій,

осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Зустрічі з окремими суб’єктами малого підприємництва

21

Під час зустрічі було узгоджено оплату та порядок умов оплати тимчасового користування елементами благоустрою

2

Телефонні консультації з підприємцями

18

Уточнення інформації щодо витрат суб’єкта господарювання на виконання вимог регулювання

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

– кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання:                                               42 (одиниці), у т.ч. малого підприємництва – 0 (одиниць) та мікропідприємництва –  42 (одиниці);

– питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив – 4,2 (відсотка) (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання»).

 

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання:

грн.

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х  вартість одиниці

0,0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

  Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

(вартість роб часу 4173/167 роб год=24,99 грн вартість 1 год

(всього  1 год. на підготовку пакету документів +2 год. на подачу документів до виконкому+3 год на укладання угоди) *24,99 грн вартість 1 роб год = 149,94 грн

Суб’єкт повинен виконувати вимоги кожні 2 роки

149,94*2,5рази=

=374,85 грн

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

вартість паперу 20 арк *0,15грн=3,00грн

виготовлення копій документів 10 арк*1,50грн=15,00грн

18,00

Суб’єкт повинен виконувати вимоги 1 раз на  2 роки

18*2,5=45,00

4

Процедури обслуговування обладнання

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х  кількість процедур  технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х  кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0

0

0

5

Інші процедури:

Плата за користування елементами благоустр, грн

Площа ТС 20кв.м*68,85грн/кв.м.*12 міс=16524,0грн

16 524,00

16 524,00

82 620,00

6

Разом, гривень

Формула: (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

16 691,94

16 524,00

83 039,85

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

42

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

701 061,48

694 008,00

3 487 673,70

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва

щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

мін.зарплата 4173грн/167 роб год=24,99 грн вартість 1 роб години бухгалтера

2 год / на вивчення Положення

*24,99 грн. (вартість 1 год. роб.часу) =

=49,98 грн

Суб’єкт повинен виконувати вимоги кожні 2 роки

49,98грн*2,5рази за 5 років =124,95грн

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

витрати часу на підписання договору1 год(Договір укладається строком на 2 роки). Витрати бухгалтера на оформлення платіжного доручення  про щомісячну оплату 0,5 год щомісячно*12 процедур  рік с=6 години в рік .

0,5 год на підготовку платіжного доручення та його  оплату

*24,99 грн вартість 1 год роб часу=12,50 грн*4 міс процедур=

=50,00 грн.

50,00

250,0

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

0,0

0,0

0,0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

0,0

0,0

0,0

13

Інші процедури (уточнити)

 

14

Разом, гривень

 

Формула:(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

11,5 год

 

99,98 грн

 

 

50,00

 

 

374,95

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

42

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок14 Х рядок 15)

4 199,16

2 100,00

15 747,90

 

* мінімальна заробітна плата з 01.01.2019 р відповідно до ЗУ «Про Державний бюджет» становить 4 173,00 грн.

Інформація про розмір часу, який витрачається суб’єктами на отримання зазначеної інформації є оціночною, та отримана за результатами проведених консультацій.

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів

малого підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання: Відділ економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва – за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості

суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністру-вання регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання (ср міс.зарплата  фахівця управління ком майна 5500грн,кількість роб годин в міс.167р.год, вартість 1год=32,94 грн.

1 год.

 

32,94 грн

1

(процедури:

Розрахунок плати, оформлення договору)

42

1 383,48

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання,

що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

  0,2 год

 

32,94 грн вартість 1 роб часу

 

Перевірка надходження коштів по договору * 4 процедур

42

1 106,79

–          камеральні

0,2 год

32,94грн

4

42

1 106,79

–          виїзні

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акту про порушення вимог регулювання

0,3 год

32,94грн

2

42

830,09

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

1 год

32,94

1

42

1 383,48

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

 

 

 

 

 

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

1 год

32,94

12

Узагальнений звітний реєстр

395,28

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

5 099,12

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

25 495,60

 

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання:

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

701 061,48

3 487 673,70

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

4 199,16

15 474,90

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

705 260,64

3 503 421,60

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

5 099,12

25 495,60

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

710 359,76

3 528 917,20

 

 

 

 

 

Начальник відділу економічного розвитку,

інвестицій та комунальної власності                                                                      С. ЧЕРНИШ

 

ЧОРТКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я  (проект)

 

«____»_________2019 року                                 № ______

 

Про затвердження Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території міста Чорткова

З метою запровадження механізму надання у тимчасове користування окремих елементів благоустрою  комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою здійснення підприємницької діяльності на території міста Чорткова, відповідно до Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності» «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  № 244 від 21.10.2011року “Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності”, керуючись статтею 52 «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.Затвердити Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території міста Чорткова згідно додатку.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань  діяльності  виконавчих органів міської ради Тимофія Р.М.

 

 

 Міський голова                                                               Володимир ШМАТЬКО

 

 

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від «___» ___________ 20___року №______

 

ПОЛОЖЕННЯ
про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території міста Чорткова

 1. Загальні положення

1.1. Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території міста Чорткова (надалі – Положення) розроблене на пiдставi Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“ та “Про благоустрій населених пунктів“, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 21.10.2011 №244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності».
1.2. Положення розроблене з метою врегулювання правовідносин, пов’язаних із виникненням та реалізацією права тимчасового користуванням окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд для провадженння  підприємницької діяльності на території міста Чорткова.

1.3. У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:

Виконавець – Чортківська міська рада, яка надає право тимчасового користування окремими  елементами благоустрою комунальної власності, що знаходяться в її господарському віданні, для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, укладає договір тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності.

Замовник – суб’єкт господарювання, який має намір укласти договір тимчасового користування окремим елементом благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасової

Договір тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності (далі – договір) – це двосторонній договір, укладений між Замовником та Виконавцем, за яким Замовнику надається право використання окремого елементу благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності споруди для провадження підприємницької діяльності

Окремий елемент благоустрою – частина покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до чинних норм і стандартів та інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами, який може бути переданий у тимчасове користування для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та/або малих архітектурних форм.

Тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності (далі – тимчасова споруда) – одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту, висотою не вище ніж 4 метри, що має по зовнішньому контуру площу не більше 30 кв. м, із закритим приміщенням для тимчасового перебування людей або без нього.

Схема розташування окремого елементу благоустрою – викопіювання з топографо-геодезичного плану місцевості у масштабі М 1:500, що відображає місце розташування окремого елементу благоустрою з прив’язкою до місцевості із зазначенням розмірів та контурів такого елементу.

Інші поняття та терміни визначаються діючими нормативно-правовими актами, що регулюють питання архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства.

 

 1. Порядок розміщення тимчасових споруд

 

2.1. Порядок розміщення тимчасових споруд установлюється Правилами благоустрою м.Чорткова (далі – правила) та комплексною схемою розміщення тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності в місті Чорткові затвердженою рішенням виконавчого комітету Чортківської міської ради.

 

 1. Порядок тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності

 

 3.1. Встановлення тимчасових споруд проводиться відповідно до Положення про порядок розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності затверджене рішенням сесії міської ради від 19.02.2016 року №129

3.2.Підставою для укладання договору i набуття права користування окремими елементами благоустрою комунальної власності є:

3.2.1. Рішення виконавчого комітету про надання дозволу на встановлення тимчасової споруди

3.2.2. Паспорт прив’язки, виданий відділом містобудування, архітектури та капітального будівництва міської ради.

3.2.3. Витяг з протоколу конкурсної комісії  з проведення конкурсу на оформлення права користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд, склад якої затверджено рішенням виконавчого комітету від 14.08.2019 № 225 «Про затвердження Положення про проведення конкурсу на оформлення права на користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території міста Чорткова» 

3.3.Договір укладається на протязі трьох робочих дні після отримання паспорта прив’язки за формою, наведеною у додатку 1 до цього положення.

3.4. Договір не можу бути укладено у випадках подання неповного пакету документів, наведення недостовірних відомостей у поданих документах та в інших випадках, передбачених чинним законодавством

3.5. Термін на який укладається договір – до 5 років

3.6.Строк дії договору може бути продовжений на підставі заяви, поданої Замовником до Виконавця не пізніше ніж за один календарний місяць до закінчення строку дії договору. У разі відсутності заяви Замовника про припинення цього договору або зміну його умов після закінчення строку його чинності протягом одного місяця договір уважається продовженим на той самий строк на тих самих умовах, які були передбачені цим договором. Зазначені дії оформляються додатковою угодою, яка є невід’ємною частиною.

3.7. В договорі передбачити, що суборенда елемента благоустрою дозволяється лише за погодженням виконавчого комітету.

3.8. Дія договору припиняється з підстав, встановлених чинним законодавством України та/або договором. 

3.9. У разі припинення або розірвання договору протягом 10 днів Замовник повертає Виконавцю елемент благоустрою згідно акта приймання-передачі.

3.10. Елемент благоустрою вважається поверненим Виконавцю з моменту підписання Сторонами акта приймання-передачі

 

 1. Методика розрахунку

 

4.1.Порядок розрахунку плати здійснюється відповідно до Методики розрахунку плати за тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності (далі – Методика), згідно додатку 2 до цього положення.

4.2. Підставою для нарахування та внесення Замовником відповідної плати є договір, що укладається у порядку, встановленому розділом 3 цього положення.

4.3. Плата за користування окремим елементом благоустрою сплачується Замовником у безготівковій формі авансовим платежем до 25 числа поточного місяця, що передує місяцю, за який здійснюється оплата.

4.4. Плата за Договором визначається способом коригування розміру плати за користування попереднього місяця на рівень інфляції за попередній місяць.

4.5. Плату за користування окремими елементами благоустрою Замовник сплачує незалежно від факту здійснення підприємницької, господарської чи іншої діяльності

4.6. У разі неможливості розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності через зміну містобудівної ситуації, здійснення реконструкції, ремонту доріг, будівництва на місці розташування такого об’єкта плата за договором не нараховується на підставі відповідного документу.

 4.7. У разі протермінування платежів за користування окремими елементами благоустрою, Замовник сплачує на користь Виконавця пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми протермінованого платежу за кожен день протермінування включаючи день сплати заборгованості.
4.8. При погашенні суми заборгованості (її частини) кошти, які сплачує Замовник, у першу чергу зараховується в рахунок погашення пені, у наступну чергу – на погашення заборгованості плати за користування окремими елементами благоустрою.
4.9. У разі невідповідності встановленої тимчасової споруди  погодженому проекту, розмір плати збільшується у десять разів на період до усунення відхилень від проекту, до часу його демонтажу або отримання дозвільного документу на його розміщення.

 1. Прикінцеві положення

5.1. Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території міста Чорткова, а також зміни і доповнення до нього затверджуються виконавчим комітетом міської ради.

5.2. Положення діє в частині, що не суперечить чинному законодавству. Питання, не врегульовані цим положенням, регулюються згідно з нормами чинного законодавства.

 

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів міської ради                                  Р. Тимофій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території міста Чорткова

 

ДОГОВІР № ______

тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території міста Чорткова
м.Чортків                                                                                                       «____»________20___р

____________________________________, в особі ________________________________ (далі–Виконавець) ________________________, що діє на підставі __________________, з однієї сторони, та________________________________________________,в особі __________

________________________________________________________________________________

(далі – Замовник) що діє на підставі________________________________________________

з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

 1. Предмет Договору.

 1.1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем Замовнику права на тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності, для розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності на території міста Чорткова (далі – об’єкт).

1.2. Характеристика тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності:

1.2.1.Вид________________________________________________________________________

(назва, вид господарської діяльності)

1.2.2. Площа по зовнішньому контуру ________________________________кв.м

1.2.3. Наявність вітрин, холодильного та іншого технологічного обладнання та їх опис і площа (по зовнішньому контуру):

а)____________________________________площею________кв.м;

б)____________________________________площею________кв.м.

1.3.Характеристика об’єкта:

1.3.1.Вид_______________________________________________________________________

(тротуар, бульвар, алея, інше)

1.3.2.Адреса (місцезнаходження)___________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 1. Плата та порядок розрахунків за Договором.

2.1. Розмір плати становить __________ грн. за 1 кв. м на місяць.

2.2. Загальний розмір плати за об’єкт становить ______ грн. на місяць.

2.3. Плату Замовник, незалежно від наслідків її господарської діяльності, сплачує в безготівковій формі авансовим платежем до 25 числа поточного місяця, що передує місяцю, за який здійснюється оплата на поточний рахунок Виконавця

2.4. Розрахункові розміри плати щомісячно визначаються шляхом коригування розміру  розрахункової ставки  попереднього місяця на рівень інфляції за попередній місяць.

2.5. Замовник має право вносити плату наперед за будь-який термін у розмірі, який визначається на момент оплати, але в межах дії терміну Договору.

2.6. У випадку порушень умов Договору Замовником, сплачена плата не повертається.

 1. Права та обов’язки сторін.

3.1. Виконавець зобов’язаний:

3.1.1. Надати у тимчасове користування окремий елемент благоустрою комунальної власності________________________________________________________________________

(тротуар, пішохідна доріжка, алея, бульвар, інше)

площею______кв.м на _____.___________________________________________ на наступний день з дати підписання Сторонами даного Договору, шляхом підписання із Замовником акту приймання-передачі окремих елементів благоустрою комунальної власності (далі –Акт) згідно додатку 2 до Договору..

3.1.2. Здійснювати контроль за санітарним станом і зовнішнім виглядом об’єкта з дати підписання даного Договору і до його припинення.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1 Здійснювати перевірку використання Замовником об’єкта відповідно до умов Договору.

3.2.2. Вимагати розірвання Договору, якщо Замовник без дозволу Виконавця передав об’єкт у користування іншій особі.

3.3. Замовник зобов’язаний:

3.3.1. Використовувати об’єкт відповідно до умов Договору.

3.3.2. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати нарахування.

3.3.3. Постійно утримувати в належному санітарному стані прилеглу територію (на відстані 6 м по периметру або до проїжджої частини дороги чи до меж земельної ділянки іншого суб’єкта).

3.3.4. Встановити поруч тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності урну(и) для сміття.

3.3.5. Укласти угоду на послуги з поводження з побутовими відходами.

3.3.6. Підтримувати належний експлуатаційний стан тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності та відповідного технологічного обладнання.

3.3.7. Дотримуватися під час експлуатації тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності вимог щодо забезпечення її технологічної безпеки функціонування.

3.3.8. Виконувати приписи контролюючих органів, що вказують на необхідність усунення порушень, недоліків зовнішнього вигляду чи санітарно-технічного стану тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності або прилеглої території.

3.3.9. Не встановлювати поруч тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності гральні автомати, призначені для проведення азартних ігор.

3.3.10. Не вносити доповнення або зміни до зовнішнього вигляду тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності без попереднього погодження документації з Виконавцем.

3.3.11. Не передавати право розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності третім особам, за винятком зміни власника.

3.3.12. Демонтувати тимчасову споруду для провадження підприємницької діяльності та повернути об’єкт Виконавцю протягом десяти календарних днів після припинення дії Договору.

3.3.13. У тижневий термін рекомендованим листом з повідомленням про вручення повідомити Виконавця про зміну адреси для листування, зміну банківського рахунку, зміну назви, припинення діяльності суб’єкта господарювання, тощо.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Самостійно визначати способи використання тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності та об’єкта за умови дотримання пункту 1.1. даного Договору.

3.4.2. При виконанні умов Договору має право на укладення Договору на новий строк.

 1. Порядок повернення об’єкта Виконавцю.

4.1. Після припинення терміну дії Договору Замовник повертає Виконавцю окремі елементи благоустрою у санітарно-технічному стані, зафіксованому в Акті.

4.2. Виконавець, у випадку погіршення властивостей окремих елементів благоустрою, пов’язаних із зміною їх стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами.

4.3. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв’язується у судовому порядку.

4.4. При передачі об’єкта складається Акт, який підписується сторонами. У ньому відображається стан об’єкта.

4.5. Об’єкт вважається фактично переданим з дати підписання Акта.

 1. Відповідальність сторін.

5.1. При порушенні своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, визначену Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов’язань є:- невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених Договором; – порушення термінів внесення плати, встановленої пунктами 3.3. Договору.

5.2. У випадку протермінування Замовником терміну сплати за об’єкт, сплачується Виконавцю пеня у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла у період прострочення терміну сплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу від суми заборгованості, що склалася з моменту виникнення заборгованості, включаючи день сплати заборгованості..

5.3. У випадку нецільового використання об’єкта Замовник сплачує Виконавцю штраф у розмірі 3 % від розміру плати, визначеної у пункті 3.2 Договору.

5.4. При погіршенні стану або знищенні об’єкта з вини Замовника , відшкодовує Виконавцю реальні збитки в розмірі вартості об’єкта, при умові, що не зможе довести, що погіршення сталося не з його вини. Сума реальних збитків визначається в порядку, встановленому чинним законодавством.

5.5. У випадку не виконання Замовником обов’язку щодо повернення Виконавцю об’єкта згідно вимог п. 5.1. Договору, він сплачує Виконавцю неустойку в розмірі подвійної оплати і нарахованої згідно із умовами Договору. Нарахування неустойки проводиться за весь період безпідставного користування Замовником об’єктом.

5.6. Сторони не несуть відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

5.7. Усі спори, пов’язані з виконанням Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

 1. Строк дії Договору.

6.1. Строк дії Договору становить _____ з  «__»_______20__ р. до «__»_______20 р. включно.                        

                                                   (днів/місяців/років)                     (дата)

6.2. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

6.3. Зміни до Договору можуть бути внесені тільки за взаємною домовленістю Сторін, які оформлюються додатковою угодою до Договору за тими ж правилами, що й сам Договір.

6.4. Дія Договору припиняється у випадку:

6.4.1. Закінчення строку, на який його було укладено. Про припинення Договору в цьому випадку Сторони письмово повідомляють одна одну в будь -який час, але не пізніше як в місячний термін із дня закінчення терміну дії Договору.

6.4.2. Дострокового розірвання Договору за взаємною згодою Сторін. За взаємною згодою Сторін Договір розривається не пізніше, як в місячний термін із дня досягнення домовленості Сторін про його розірвання.

6.4.3. Вступу в законну силу відповідного рішення суду чи господарського суду про дострокове розірвання Договору на вимогу однієї із сторін.

6.4.4.Ліквідації юридичної особи, припинення діяльності фізичної особи підприємця або смерті фізичної особи.

6.4.5.Відмови Замовника у підписанні Акта протягом трьох днів з дня реєстрації Договору.

6.4.6.При невиконанні або порушенні однією зі Сторін умов Договору та з інших підстав, передбачених чинним законодавством України, Договір може бути розірваний достроково на вимогу однієї зі Сторін за рішенням суду.

6.4.7. Несплати Замовником (протягом трьох місяців поспіль) за користування Об’єктом.

6.4.8. Відмови Виконавця від Договору у порядку, визначеному ст.782 Цивільного кодексу України. В цьому випадку Виконавець має право відмовитись від цього Договору і вимагати повернення Замовником об’єкту, якщо останній не вносить плату, визначену згідно з п.3.2 цього Договору, протягом трьох місяців підряд. У разі такої відмови Договір вважається розірваним з дня одержання Замовником письмового повідомлення Виконавця про припинення Договору. Письмове повідомлення Виконавця про припинення Договору чи відмову від Договору вважається одержаним Замовником, якщо це повідомлення вручено повноважному представнику Замовника, який одночасно з одержанням повідомлення розписується на другому примірнику повідомлення, що залишається у Виконавця, або це повідомлення надіслано Виконавцем Замовнику поштою рекомендованим листом із рекомендованим повідомленням про вручення поштового повідомлення адресату. Таке повідомлення надсилається за адресою місцезнаходження Замовника, або за адресою, за якою здійснено реєстрацію Замовника – юридичної чи фізичної особи – суб’єктів підприємницької діяльності.

 1. Прикінцеві положення.

7.1. Цей Договір набирає чинності після підписання його Сторонами.

7.2 По всіх питаннях, що не врегульовані Договором, Сторони керуються діючим законодавством України.

7.3. Додаткові угоди та додатки до Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу, якщо вони укладені у тій самій формі, що й Договір.

7.4. Замовник несе повну відповідальність за правильність вказаних нею в Договорі реквізитів та зобов’язується повідомляти в письмовій формі іншу Сторону про зміну поштових, розрахунково-платіжних та інших реквізитів у десятиденний термін, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

7.5. Договір складений українською мовою, при повному розумінні Сторонами його умов та термінології , у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

7.6. Після закінчення терміну дії цього Договору подальші взаємовідносини Сторін регулюються укладанням нового Договору.

 1. До договору додається

8.1. Розрахунок плати за тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності, для розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності на території міста Чорткова, згідно додатку 1.

8.2. Акт приймання-передачі окремого елемента благоустрою, згідно додатку 2.

8.3. Схема розташування окремого елементу благоустрою комунальної власності.

 

 1. 9. Юридична адреса та банківські реквізити сторін.

 ВИКОНАВЕЦЬ

Назва___________________________

Адреса__________________________

Р/р_____________________________

МФО___________________________

ЄДРПОУ________________________

Телефон_________________________

ПІП_____________________________

 

МП                  __________________

 

ЗАМОВНИК

Назва_________________________

Адреса________________________ Р/р___________________________

МФО_________________________

ЄДРПОУ______________________

Телефон______________________

ПІП__________________________

 

МП           ___________________

 

 

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів міської ради                                  Р. Тимофій 

 

 

 

 

Додаток 1

до Договору тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території міста Чорткова

Р О З Р А Х У Н О К

до договору тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території міста Чорткова
від   «      »                              року_________

 

м. Чортків                                                                                        від «____» _____________ 20___ р.

 

1.Адреса місця розташування окремого елемента благоустрою, що надається  в тимчасове користування_________________________________________________________________________

Площа: _____ кв.м.____________________________________________________________________

 1. Оцінка вартості окремого елемента благоустрою комунальної власності визначається за формою:

Пм= Бт x Sзд x Км, де

Пм – місячний розмір плати;

Бт – базовий тариф 1 неоподаткований мінімум доходів громадян;

Sзд – площа зайнятої земельної ділянки на якій розташований окремий  елемент благоустрою;

Км – коефіцієнт місця розташування.

Коефіцієнт, який характеризує місце розташування земельної ділянки (Км), обумовлюється трьома групами рентоутворювальних факторів регіонального, зонального та локального характеру і обчислюється за формулою:

Км = Км1 х Км2 х Км3

де Км1 – регіональний коефіцієнт, який характеризує залежність рентного доходу від місцеположення населеного пункту у загальнодержавній, регіональній і місцевій системах виробництва і розселення (місто обласного підпорядкування і значення коефіцієнтів становить – 1,5);Км2 – зональний коефіцієнт, який характеризує містобудівну цінність території в межах населеного пункту (економіко-планувальної зони) (Групи населених пунктів з чисельністю населення до 20 тис. чол. і значення коефіцієнтів становить – 1,8);Км3 – локальний коефіцієнт, який враховує місце розташування земельної ділянки в межах економіко-планувальної зони (Місцезнаходження земельної ділянки в зоні пішохідної доступності до громадських центрів і значення коефіцієнтів становить 1,5).

Км = 1,5 х 1,8 х 1,5 = 4,05

Розрахунок: Пм = ____________________________________________ = _________________грн.

 

Примітки________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Усього до сплати ________________________________________________________ грн.

 

Міський голова                                                                       Замовник

______________/____________/                          _______________/______________/ 

 

 МП                                                                        МП

 

                                                         Додаток 2

до Договору тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території міста Чорткова

 

АКТ

приймання – передачі окремого елемента благоустрою

до договору тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території міста Чорткова
від   «        »                       20        року  № ________

м.Чортків                                                                                                     «       »                           р.

 

Цей Акт складено на виконання  Договору від «___» _____________ 20____ р. №_________,  укладеного між __________________________________________________(Виконавцем) та ___________________________________________________________________ (Замовником).

 

1.ПЕРЕДАЧА окремого елемента благоустрою ВИКОНАВЦЕМ

Ми, що нижче підписалися, представник Виконавця, _____________________________, з одного боку, і Замовник _______________________________________________________, з іншого боку, склали ч. 1 цього Акта про те, що відповідно до зазначеного вище Договору Замвоник прийняв, а Виконавець передав окремий елемент благоустрою відповідно до наведеного нижче:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Окремий елемент благоустрою переданий повністю відповідно до умов Договору, зауважень  не має (при наявності зауважень це вказується в додатку до Акта).

 

Від Виконавця:                                                                      від Замвоника

 

___/____________/                                                                      ___/__________/

     М.П.                                                                                                        М.П.

 

2.ОДЕРЖАННЯ ОКРЕМОГО ЕЛЕМЕНТА БЛАГОУСТРОЮ  ЗАМОВНИКОМ

 

Ми, що нижче підписалися, представник Виконавця, _____________________________, з одного боку, і Замовник _______________________________________________________, з іншого боку, склали ч. 2 цього Акта про те, що відповідно до згаданого вище Договору Виконавець передав, а Замовник прийняв окремий елемент благоустрою, переданий ним раніше Замовнику, відповідно до ч. 1 цього Акта.

Окремий елемент благоустрою переданий повністю відповідно до умов Договору, зауважень до  не має (при наявності зауважень це вказується в додатку до Акта).

 

від Виконавця                                                                      від Замовника

 

___/____________/                                                                 ___/__________/

    М.П.                                                                                              М.П.

Додаток 3

до Договору тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території міста Чорткова

 

Додаткова угода

до Договору тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території міста Чорткова

від «____» __________20___ року

 

  м. Чортків                                             «___» _______________ 20___ року

Виконавець (уповноважена ним особа) Чортківська міська рада в особі міського голови ________________________________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, та Замовник  ___________________________________________________, з другого боку уклали  цю Додаткову угоду до Договору тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території міста Чорткова від «___»_____20__ року №_________про нижче наведене:

 1. Рішенням виконавчого комітету Чортківської міської ради від _____________ року №______ внесено зміни до п. 2.2 рішення виконавчого комітету Чортківської міської ради від «____»___________ року № ______, а саме:
 • Пункт 1.4 викласти в наступній редакції:

 2.2. Загальний розмір плати за об’єкт становить ______ грн. на місяць.

На підставі даного рішення в п. 2.2. договору тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території міста Чорткова від «___»___________ _____ року №______ внести наступні зміни:

2.2. Загальний розмір плати за об’єкт становить ______ грн. на місяць.

 1. Сторони домовилися неухильно виконувати вимоги основного договору тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території міста Чорткова від «___»___________ _____ року №______, вимоги цієї додаткової угоди та вимоги  чинного законодавства України.
 2. Цю додаткову угоду укладено у двох  примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться у Виконавця, другий – у Замовника,

                                                                                          

Виконавець

Замовник

Чортківська міська рада

48500, м. Чортків,

вул.Тараса Шевченка,21,

тел..(03552) 20385

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 

 

 

__________/_________________/                         __________/_________________/

       М.П.                                                              М.П.

 

 

 

 

Додаток 2

до Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території міста Чорткова

МЕТОДИКА

Розрахунку вартості тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території міста Чорткова

 

 1. Методика розрахунку вартості тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності і розміру плати за розміщення на них тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території міста Чорткова (надалі – Методика) розроблена з метою визначення розміру плати за тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної  власності  для  розміщення тимчасових  споруд  з  метою провадження

підприємницької діяльності на території міста Чорткова

 1. Оцінка вартості тимчасового користування окремого елемента благоустрою комунальної власності визначається за формою:

Пм= Бт x Sзд x Км, де

П – місячний розмір плати;

Бт – базовий тариф 1 неоподаткований мінімум доходів громадян;

Sзд – площа зайнятої земельної ділянки на якій розташований окремий елемент благоустрою;

Км – коефіцієнт місця розташування.

Коефіцієнт, який характеризує місце розташування земельної ділянки (Км), обумовлюється трьома групами рентоутворювальних факторів регіонального, зонального та локального характеру і обчислюється за формулою:

Км = Км1 х Км2 х Км3

де Км1 – регіональний коефіцієнт, який характеризує залежність рентного доходу від місцеположення населеного пункту у загальнодержавній, регіональній і місцевій системах виробництва і розселення (місто обласного підпорядкування) і значення коефіцієнтів становить – 1,5;Км2 – зональний коефіцієнт, який характеризує містобудівну цінність території в межах населеного пункту (економіко-планувальної зони) і значення коефіцієнтів становить – 1,11,8;Км3 – локальний коефіцієнт, який враховує місце розташування земельної ділянки в межах економіко-планувальної зони (Місцезнаходження земельної ділянки в зоні пішохідної доступності до громадських центрів) і значення коефіцієнтів становить 1,041,5).

Км = 1,5 х 1,8 х 1,5 = 4,05

 

 

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів міської ради                                         Р. Тимофій 

 

 


ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА
РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 2-27-98
24636045@mail.gov.ua
info@chortkivmr.gov.ua