Чортків online
Дата публікації: 03.09.2018

Про затвердження тарифу на послугу  з користування громадською вбиральнею

Проект рішення «Про затвердження тарифу на послугу з користування громадською вбиральнею»

 Повідомлення про оприлюднення 

Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури міської ради повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акту – рішення виконавчого комітету Чортківської міської ради  «Про затвердження тарифу на послугу з користування громадською вбиральнею».

Проект рішення Чортківської міської ради розміщений в мережі Інтернет за адресою: www.chortkivmr.gov.ua

Проект рішення Чортківської міської ради «Про затвердження тарифу на послугу з користування громадською вбиральнею» підготовлений з метою врегулювання тарифу на користування жителями міста громадської вбиральні. 

Зауваження та пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня офіційного опублікування цього проекту у письмовому або електронному вигляді за адресами:

У письмовому вигляді: 48500, м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21, відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури міської ради тел.  (03552) 3-91-19

У електронному вигляді: – jkhchortkiv@ukr.net

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ЧОРТКІВСЬКА    МІСЬКА    РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я (проект)

 

від  __ вересня 2018 року                                         №

 

 

Про затвердження тарифу на послугу з користування громадськими вбиральнями

 

         З метою підвищення якості надання послуг з користування громадськими вбиральнями в місті Чорткові, на підставі наданих КП «Чортківський ККП» розрахунків планового тарифу на послугу з користуванням громадськими вбиральнями, відповідно до частини 5 статті 15 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 107 “Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з користування громадськими вбиральнями в населених пунктах”, підпункту 2 пункту “а” частини 1 статті 28 та підпункту 4 пункту “а” частини першої статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 9 Закону України “Про засади державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності”,  виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ :

 1. Затвердити тариф на послугу з користування громадськими вбиральнями, яку надає КП «Чортківський комбінат комунальних підприємств», згідно з додатком.
 2. Оприлюднити дане рішення в міській газеті Чортківський Вісник та на офіційному веб-сайті Чортківської міської ради.
 3. Копію рішення надати у відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури міської ради.
 4. Рішення набуває чинності з дня офіційного оприлюднення.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Тимофія Р. М.

 

 

Міський голова                                                                Володимир ШМАТЬКО

 

 

Додаток до рішення виконавчого комітету

Чортківської міської ради від ____________ 2016 року №

 

 

ТАРИФ

НА ПОСЛУГУ З  КОРИСТУВАННЯ ГРОМАДСЬКИМИ ВБИРАЛЬНЯМИ.

 

№п/п

Група споживачів

Одиниця виміру    (відвідування)

Тариф на одиницю виміру  /грн./

1

                населення

1

2,00

 

 

 

Аналіз

регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Чортківської міської ради „Про затвердження тарифу на послугу з користування громадськими вбиральнями

 

 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Проблема, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин полягає в тому, що, в даний час тариф  за  користування громадською вбиральнею  в місті відсутній.  Комунальному підприємству «Чортківський комбінат комунальних підприємств» відповідно до рішення Виконавчого комітету Чортківської міської ради від 13 червня 2018 року №185 надано дозвіл на встановлення громадської вбиральні. Виходячи з викладеного та враховуючи вимоги Закону України „Про житлово-комунальні послуги”, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Постанови кабінету міністрів України від 24 лютого 2016р. № 107, «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з користування громадськими вбиральнями в населених пунктах»,  для забезпечення відшкодування повної вартості послуг, забезпечення беззбиткового функціонування підприємства та надання якісних послуг споживачам, комунальним підприємством  були розраховані планові витрати на послугу з користуванням громадськими вбиральнями.

 1. Цілі державного регулювання.

Основна ціль, на досягнення якої спрямоване дане рішення – якісне та безперебійне надання послуг з користуванням громадськими вбиральнями, забезпечення умов стабільного функціонування комунального підприємства «Чортківський комбінат комунальних підприємств»,.

 1. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення цілі.

Перша альтернатива – відмова від регулювання тарифів на послугу з користуванням громадськими вбиральнями і тим самим обумовити збитковість роботи комунального підприємства – є недопустимим.

Друга альтернатива – встановити тарифи на послугу з користування громадськими вбиральнями, тим самим, забезпечити стабільне функціонування підприємства, зазначена альтернатива є найбільш прийнятною.

 1. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми.

Після проходження процедури, передбаченої Законом України „Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності”, проект регуляторного акта виноситься на розгляд виконавчого комітету Чортківської міської ради Тернопільської  області для прийняття рішення.

 1. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

В разі прийняття  тарифу, будуть забезпечені умови стабільної роботи комунального підприємства та покращення надання послуг. Зовнішніми чинниками, які негативно впливатимуть на дію регуляторного акта є інфляційні процеси, підвищення мінімальної заробітної плати, зростання цін на енергоносії.

 1. Очікувані результати прийняття регуляторного акта за методом аналізу вигод та витрат є:

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси громадян

Якість надання послуги

Збільшення витрат на користування послугою громадських вбиралень

Інтереси КП «Чортківський ККП»

Забезпечення беззбитковості роботи підприємства, виплата заробітної плати згідно із законодавчо встановленим рівнем. Поліпшення якості надання послуги.

Збільшення витрат на функціонування вбиральні

Інтереси  місцевої влади

 Надання громадянам міста належних комунальних послуг.

Витрати на закупівлю та встановлення модульної громадської вбиральні

 

 1. Обґрунтування строку дії регуляторного акту.

Регуляторний акт буде чинний до змін у законодавстві України, збільшення цін і тарифів на основні складові собівартості послуг –  витрати на оплату праці, витрати на енергоносії. Орієнтовний строк дії регуляторного акту – до перегляду його відповідно до чинного законодавства.

 1. Показниками результативності акта є:

– розмір отриманих доходів від надання послуг з користування громадською вбиральнею ;
– кількість користувачів послуг КП «Чортківський ККП» Чортківської міської ради;                  

 1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Відстеження результативності покладається на комунальне підприємство «Чортківський комбінат комунальних підприємств» Чортківської міської ради. Відстеження результативності акта проводитиметься  щоквартально, починаючи з дня набрання ним чинності. 

 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради                                                                                                               ТИМОФІЙ Р.М.

 


ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА
РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 2-27-98
24636045@mail.gov.ua
info@chortkivmr.gov.ua