Чортків online
Дата публікації: 19.04.2019

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту – рішення Чортківської міської ради «Про затвердження ставки збору за місця для паркування транспортних засобів на 2020 рік».

Проект рішення сесії Чортківської міської  ради «Про затвердження ставки збору за місця для паркування транспортних засобів на 2020 рік» розроблено відділом економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності міської ради.   Проектом регуляторного акта передбачається затвердити ставки збору за місця для паркування транспортних засобів на 2020 рік які забезпечили б надходження до місцевого бюджету для реалізації міських цільових програм.

Проект регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу до нього розміщений  на офіційному веб-сайті Чортківської міської ради  www.chortkivmr.gov.ua  

Пропозиції та зауваження до проекту рішення приймаються у письмовому вигляді до          17.00 год. 19.05.2019 року від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань до відділу економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності Чортківської міської ради (каб.№16) та постійної комісії з питань дотримання законності, охорони громадського порядку та депутатської етики Чортківської міської ради за адресою: 48500,  м. Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21, або в електронному вигляді на e-mail: chortkiv.mrada@ukr.net.

 

 

 

 

Чортківської міської ради «Про встановлення збору

за місця для паркування транспортних засобів на 2020 рік»

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання:

згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). У іншому разі норми відповідного рішення міської ради застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків та зборів, що є обов’язковими з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до міського бюджету та є його бюджетоформуючим джерелом, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади міста виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини міського бюджету, міська рада приймає рішення «Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів на 2020 рік»

Причини виникнення проблеми:

У  разі  неприйняття рішення,  збір за місця для паркування транспортних засобів буде справлятись по мінімальних ставках, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок будуть не профінансовані міські цільові програми: соціальні, економічні, екологічні, розвитку підприємництва.

Аналіз втрат до міського бюджету

Назва показника

У разі прийняття рішення

У разі не прийняття рішення

Відхилення (втрати до бюджету)

%

тис.грн.

%

тис.грн.

тис.грн.

збір за місця для паркування транспортних засобів

0,05

177,0

0

0

177,0

 

Підтвердження важливості проблеми:

            Важливість проблеми при затверджені місцевих податків та зборів полягає в необхідності наповнення міського бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати  податків на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури міста.

Враховуючи вищевикладене, Чортківською міською радою розробляється проект рішення «Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів на 2020 рік» та публікується в засобах масової інформації.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава.

Органи місцевого самоврядування

так

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

так

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

 Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією міської ради.

  Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України:

Якщо у разі міська рада у термін до 15 липня не прийняла та не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків та зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового кодексу України, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів.

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Проект рішення міської ради спрямований на розв’язання завдання, визначеного в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу.

Основними цілями регулювання є:

– встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок місцевих податків та зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання;

– встановити пільги щодо сплати місцевих податків та зборів;

– здійснити планування та прогнозування надходжень від збору за місця для паркування транспортних засобів при формуванні бюджету;

– забезпечити додаткові надходження до міського бюджету, з метою забезпечення фінансування міських цільових програм;

– забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

– привести рішення міської ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

1

2

Альтернатива 1

Не виносити на розгляд сесії міської ради та не приймати рішення міської ради «Про затвердження ставки збору за місця для паркування транспортних засобів на 2020 рік».

Така альтернатива є неприйнятною, в зв’язку з тим що в даному випадку відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України  збір буде справлятися виходячи з норм Кодексу із застосуванням мінімальних ставок, що суттєво погіршить надходження до місцевого бюджету.

Альтернатива 2

Винести на розгляд сесії міської ради та прийняти рішення міської ради «Про затвердження ставки збору за місця для паркування транспортних засобів на 2020 рік» у запропонованому вигляді

Альтернатива є прийнятною, оскільки ставки збору за місця для паркування транспортних засобів, установлюються з повним дотриманням  вимог Податкового кодексу України.

Альтернатива 3

Винести на розгляд сесії міської ради та прийняти рішення міської ради «Про затвердження ставки збору за місця для паркування транспортних засобів на 2020 рік» із установленням максимальних ставок

Альтернатива не може бути прийнятною, оскільки збільшується податкове навантаження на платників податку.

 

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні  

Альтернатива 2

– забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування;

– створить сприятливі фінансові можливості міської влади для задоволення потреб громади міста

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту, проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його публікування

Альтернатива 3

-максимальні надходження коштів до місцевого бюджету;

-спрямування надлишків на соціально-економічний розвиток

 

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту, проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його публікування

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Альтернатива 1

Через відсутність регулювання, оскільки на законодавчому рівні не визначено розмір мінімальної ставки, громадяни не сплачують збір за місця для паркування

Витрати відсутні для громадян у частині сплати збору.

 

Альтернатива 2

– сплата збору за місця для паркування транспортних засобів  за обґрунтованими ставками;

– відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування

Витрати на сплату збору громадян, які підпадають під дію регулювання.

 

Альтернатива 3

Відсутні

Витрати на сплату збору громадян, які підпадають під дію регулювання.

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Розрахункова кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, складає 1 особа:

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Розрахункова кількість суб’єктів господа-рювання, що підпадають під дію регулю-вання,  одиниць*

 

0

 

0

 

0

 

1

 

1

 

Питома вага групи в загальній кількості, відсотків

0%

0%

0%

100%

100%

Оскільки відповідно до податкового законодавства платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору у контролюючому органі за місцезнаходженням земельної ділянки.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Альтернатива 1

Унеможливлюється обрахування та сплата збору. Оскільки на законодавчому рівні не визначено розміру мінімальної ставки. Через відсутність регулювання, яким визначаються розміри ставок збору на 2020 рік, вигоди для  платників податку

Відсутні витрати в частині сплати збору. Тому відсутня можливість збільшення видатків для соціально-економічний розвиток міста.

 

Альтернатива 2

Забезпечується прозорість механізму справляння збору. Збільшує привабливість та ефективне використання

Витрати на сплату збору суб’єктами господарювання, які підпадають під дію регулювання.

Альтернатива 3

Відсутні

Витрати на сплату збору суб’єктами господарювання, які підпадають під дію регулювання.

 

            У зв’язку з відсутністю суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акту, витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта згідно Додатка 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не розраховувалися.

 

 1. IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Оцінка ступеня досягнення цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 – цілі прийняття проекту регуляторного акта, які  можуть бути досягнуті повною мірою (проблеми більше не буде).

3 – цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 – цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться,  деякі важливі та критичні її аспекти залишаться невирішеними);

1 – цілі прийняття проекту регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

(за 4-х бальною системою оцінки)

 

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

1

2

3

Альтернатива 1

1

Така альтернатива є неприйнятною оскільки на законодавчому рівні не визначено мінімального розміру ставки, відповідно не нараховується та не сплачується збір. Наслідком є недоотримання надходжень до бюджету міста коштів на прогнозованому рівні, що обмежить фінансування першочергових видатків, які мають тенденцію до збільшення. Негативний вплив буде завдано громаді міста, оскільки відсутність надходжень до бюджету ставить під загрозу фінансування соціально важливих міських цільових програм. 

Альтернатива 2

4

Цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою. Прийняття даного рішення забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків та зборів на території міста Чорткова та відповідне наповнення місцевого бюджету. Таким чином, прийняття вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податку

Альтернатива 3

2

Збільшення розміру ставки збору, призведе до  надмірного податкового навантаження на платників та  може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території міста.

 

Рейтинг результатив-ності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу

1

2

3

4

Альтернатива 2

Органи місцевого самоврядування:

-надходження додаткових коштів до міського бюджету;

-спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток міста.

Громадяни:

-сплата збору за обґрунтованими ставками;

Суб’єкти господарювання:

-сплата збору за обґрунтованими ставками.

Органи місцевого самоврядування:

-витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням.

Громадяни:

-сплата податку за встановленими ставками;

Суб’єкти господарювання:

-сплата податку за встановленими ставками.

При прийнятті альтернативи цілі будуть  досягнуті повною мірою.

 

 

Альтернатива 3

Органи місцевого самоврядування:

-максимальні надходження коштів до міського бюджету;

-спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток міста.

Громадяни:

-вирішення більшої кількості соціальних проблем міста за рахунок значного зростання дохідної бюджету

Суб’єкти господарювання:

-відсутні

Органи місцевого самоврядування:

-витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням.

Громадяни:

-надмірне податкове навантаження;

Суб’єкти господарювання:

– надмірне податкове навантаження.

Альтернатива може бути прийнятною – досягаються цілі ухвалення акта.

Але, при цьому збільшується податкове навантаження, та втрачається інвестиційна привабливість, що позначається на зменшенні рівня підприємницької активності, що в сумі не компенсує зростання від даного податку.

Альтернатива 1

Органи місцевого самоврядування:

-відсутні.

Громадяни:

-сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Суб’єкти господарювання:

-сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Органи місцевого самоврядування:

-відсутні.

Громадяни:

-відсутні;

Суб’єкти господарювання:

– відсутні.

Альтернатива не прийнятна – не досягаються цілі ухвалення акта.

Негативний вплив буде завдано територіальній громаді міста, оскільки відсутність надходжень до бюджету міста ста-вить під загрозу фінансування соціально важливих міських цільових програм,

 

 

 

Рейтинг результативності

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

1

2

3

Альтернатива 2

Для досягнення встановлених цілей перевага  була  надана  цій  альтернативі. До місцевого бюджету надійдуть кошти від сплати даного збору, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів міської ради і платників податку.

Зміни та доповнення до чинного законодавства України або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правових відносин

Альтернатива 3

 Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково, але причиною відмови є максимальне податкове навантаження на суб’єктів  господарювання, які виникають внаслідок дії регуляторного акта.

Зміни та доповнення до чинного законодавства України або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правових відносин. Виникнення податкового боргу по причині несплати місцевих податків і зборів.

Альтернатива 1

Цілі регулювання не можуть бути досягнуті Причиною відмови є необхідність фінансування інфраструктури міста, наповнення бюджету міста. Недоотримання надходжень у бюджет міста для фінансування соціально важливих міських цільових програм.

Зміни та доповнення до чинного законодавства України або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правових відносин

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно-обгрунтованих місцевих податків та зборів, що є посильними для платників податків, забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Чортківської міської ради.

 

 1. V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Чортківської міської ради, виконавчого комітету Чортківської міської ради, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованого рішення «Про затвердження ставки збору за місця для паркування транспортних засобів на 2020 рік».

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:

Розробка проекту рішення Чортківської міської ради «Про затвердження ставки збору за місця для паркування транспортних засобів на 2020 рік».

Проведення обговорення консультацій з суб’єктами господарювання.

Оприлюднення проекту та отримання пропозицій і зауважень.

Отримання пропозицій по удосконаленню проекту від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії міської ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

Таким чином, за  результатами проведених розрахунків очікуваних витрат та вигод СПД, прогнозується, що прийняття проекту рішення дозволить  забезпечити баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування. А його застосування буде ефективним для вирішення проблеми, зазначеної в розділах  цього АРВ.

 

 1. VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи їх порядок обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Тест малого підприємництва додається

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

            Рішення набирає чинності з початку бюджетного періоду, тобто з 01.01.2020, та діє протягом року, з можливістю внесення змін до нього та його відміни в разі змін у чинному законодавстві.

Передбачається, що відповідно з обраною альтернативою, платники збору за місця для паркування транспортних засобів, будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого проекту рішення, тобто в повному обсязі та своєчасно здійснювати податкові платежі.

Упровадження  та  виконання  вимог  проекту  рішення міської ради не потребує забезпечення ресурсами, оскільки податок не є новим.

На дію регуляторного акта можуть негативно вплинути економічна криза та значні темпи інфляції.

 

                 VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Досягнення визначених цілей шляхом виконання вимог нового регуляторного акта забезпечить надходження до бюджету міста коштів для виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами.

До кількісних показників належать: чисельність платників податку, на яких поширюється дія регуляторного акта, та суми коштів від його сплати, .

Крім кількісних показників до вигод належить забезпечення фінансування міських програм за рахунок збільшення надходжень коштів до бюджету міста від сплати збору.    

Для відстеження результативності дії регуляторного акта визначено такі показники:

№ з/п

Показник

У разі прийняття  рішення «Про затвердження ставки збору за місця для паркування транспортних засобів на 2020 рік»

Ставка,%

 

Очікуваний обсяг надходжень

1

Надходження до бюджету міста коштів від сплати збору за місця для паркування транспортних засобів (тис. грн.):

0,5%

177,0

2

 

Кількість платників на яких поширюватиметься регуляторний акт, юридичні/фізичні, осіб:

 

0/1

3

 

 

Розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання – юридичними особами, пов’язані з виконанням вимог акта (грн.)*

 

2,75

4

 

 

час, що витрачається суб’єктами господарювання – юридичними особами, пов’язані з виконанням вимог акта (год.)*

 

0,10

5

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання, пов’язаний з державним регулюванням

Високий

           

           * Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання – юридичними особами, пов’язаний з виконанням вимог акта, може бути змінений, якщо зміниться розмір мінімальної заробітної плати.

2,75 грн. – розмір коштів, 

0,10 годин – розмір часу

 

 1. IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

            Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися в терміни, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами:

– базове відстеження буде проводитися до дня набуття чинності регуляторним актом з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта;

– повторне відстеження буде проводитися за три місяці до дня закінчення визначеного строку, але не пізніше дня закінчення визначеного строку з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей, тобто встановлення ставки збору за місця для паркування транспортних засобів, відповідно до вимог Податкового кодексу України.

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися відповідальними за підготовку – відділом економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності міської ради шляхом аналізу статистичних даних щодо чисельності платників податку та надходження коштів до бюджету міста.

 

Начальник відділу економічного розвитку,

інвестицій та комунально власності міської ради                                             Черниш С.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

додаток 

до аналізу регуляторного впливу до проекту регуляторного акта –рішення міської ради «Про затвердження ставки збору за місця для паркування транспортних засобів на 2020 рік»

 

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

 

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено відповідальними за підготовку проекту регуляторного акта (з 01 -08 квітня 2019 року).

 

 з/п

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), Інтернет – консультації прямі (Інтернет – форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

Робочі наради  та зустрічі.

 

 

 

 

 

15

 

 Доведення до відома обґрунтувань що доцільності ухвалення рішення про встановлення ставок податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки з урахуванням запропонованої диференціації. Підтвердження розміру непрямих витрат суб’єктів господарювання на виконання вимог регулювання. Обговорено оцінку впливу регуляторного акта на конкуренцію в рамках проведення аналізу регуляторного впливу.

2.

Вид консультації:

В телефонному  та усному режимі, Інтернет консультації

38

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 1 одиниця (мікропідприємництва);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100% (відсотків) (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання» додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

 

 

№ з/п

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за 
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1.

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

1. Придбання паркоматів (з розрахунку, що середня сума витрат на 1 паркомат  складатиме 80 000,0 грн.)

Орієнтована сума витрат визначається з урахуванням норми п14 постановиКМУ від 03.12.2009 №1342, а саме: відведені майданчики для платного паркування обов’язково повинні бути обладнані паркувальними автоматами з розрахунку не менш як один автомат на 20 місць для паркування з обох боків уздовж проїзної частини вулиці, дороги або тротуару.

Орієнтована сума витрат:

1*80 000,00 грн. = 8000,0 грн.

2. Витрати на нанесення дорожньої розмітки – 170,0 грн.

Загальна сума витрат:

219,42 м2 *170,0 грн. = 37301,4 грн.

3. витрати на встановлення дорожніх знаків:

Необхідна кількість дорожніх знаків: 2 паркувальних майданчики*2 = 4 од.

Орієнтована вартість встановлення дорожнього знака: 600,0 грн.

Загальна сума витрат: 4*600,00=2400,00 грн.

ВСЬОГО:  119701,4 грн.

119701,4

0,0

0,0

2.

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0,0

0,0

0,0

3.

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

0,0

0,0

0,0

4.

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0,0

0,0

0,0

5.

Податки та збори:

176995,8

0,0

0,0

6.

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

296697,2

Х

0,0

7.

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1

 

8.

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

296697,2

Х

0,0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахункова чисельність суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 1 особа (дані наведені в таблиці до аналізу регуляторного впливу проекту рішення міської ради «Про затвердження ставки збору за місця для паркування транспортних засобів на 2020 рік») Розрахунок вартості 1 людино-години:

Для розрахунку витрат використовується  орієнтований мінімальний розмір заробітної плати (Лист Міністерства фінансів України від 03.08.2018 № 05110-14-21/20720,орієнтована мінімальна  заробітна плата 4407,0) у погодинному розмірі 4407,0/160 =27,54 грн /год.

9.

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання отримання необхідних форм та заявок  Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)Х оціночну кількість форм (0,1 годин Х 27,54 грн. (мінімальна заробітна плата Х 1форм.= 2,75)

2,75 грн.

0,0

0,0

10.

Процедури організації виконання вимог регулювання Формула:  витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

0,5 год*27,54 грн. (мінімальна зарплата 4407,00 грн.: 160 год. в місяць )= 13,77

13,77

0,0

0,0

11.

Процедури офіційного звітування (витрати часу з підготовки та подання декларації)

Формула:

 витрати часу з підготовки та подання декларації = 0,2 год.Х 27,54 грн. = 5,50 грн.

5,50 грн.

0,0

0,0

12.

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночну кількість перевірок

0,0

0,0

0,0

13.

Інші процедури (уточнити)

0,0

14.

Разом, гривень.

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

22,02

Х

0,0

15.

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1

0,0

0,0

16.

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14Х рядок 15)

22,02

Х

0,0

             

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ
на адміністрування регулювання для суб’єктів малого підприємництва

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Таблиця 4

з/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), грн.

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання, грн.

296697,2

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування, грн.

22,02

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання (рядок 1+ рядок 2), грн.

296719,22

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва, грн.

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання (рядок 3 + рядок 4), грн.

296719,22

 

 1. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

 

            Податковим кодексом України визначаються об’єкт, база оподаткування, податковий період, порядки обчислення суми збору, обчислення сум в разі зміни власника об’єкта оподаткування, строк, порядок сплати збору та інші його обов’язкові елементи й повноваження органів місцевого самоврядування .

                Запропоновані розміри ставок збору забезпечать виконання соціально важливих міських цільових програм, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, соціального захисту, житлово-комунального господарства, транспорту тощо. 

Установлення запропонованих, а не максимальних ставок є компенсаторним заходом.

Однак, відповідні норми встановлені Кодексом і не можуть бути врегульовані на рівні місцевих рад.

 

 

Начальник відділу економічного розвитку,

інвестицій та комунально власності міської ради                                             Черниш С.С.

 

                                                         УКРАЇНА                                                   

      ЧОРТКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

    __________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

                                                     РІШЕННЯ

 

від  ___________  2019 року                                                      №

м. Чортків

Про затвердження ставки збору за місця

для паркування транспортних засобів на 2020 рік  

 

      З метою забезпечення збалансованості бюджетних надходжень,  відповідно до статей 140, 143, 144 Конституції України, ст. 8 п. 8.3.,ст. 10 п. 10.2.2.,ст. 12 п. 12.3,ст. 2681 Податкового кодексу України та керуючись пп. 24 п. 1 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити ставку збору за кожен день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр   площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності (Додаток №1) в розмірі 0,05% мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня податкового року.

2.Затвердити  Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів ( Додаток № 2 )

          3.Дане рішення набуває чинності з 01 січня  2020 року.

          4.Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради  від 21 червня 2018 «Про затвердження ставки збору за місця для паркування транспортних засобів на 2019 рік» з  01.01.2020 року.

          5.Оприлюднити дане рішення  на офіційному сайті міської ради.

          6.Копію рішення направити в Чортківську  ОДПІ, відділ економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності та фінансове управління міської ради.

          7.Контроль за виконанням  рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Тимофія Р.М. та постійну комісію міської ради з бюджетно – фінансових, економічних питань, комунального майна та інвестицій.

 

Міський  голова                                                        Володимир  ШМАТЬКО

                                                                                      Додаток 1

до рішення   міської ради

від ________ 2019 року №

 

 

Перелік

земельних ділянок, відведених (визначених) для організації та провадження діяльності із забезпечення діяльності із забезпечення

                     паркування транспортних засобів в м. Чортків                        

 

№ з/п

Місце для паркування (частина вулиці, район, участок, зупиночні кишені і т.д.)

Заг. площа, кВ.м.

Кількість місць

Ставка збору % від мін.з/п за 1 кв.м.площі

Технічне облаштування

1.

вул. Олеся Гончара

 (біля маг. Світ техніки)

219,42

18

0,05

Встановлення знаку, розмітка

 

 

Секретар міської ради                                                                    Я.П.Дзиндра                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Додаток 2

до рішення   міської ради

від ________ 2019 року №

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про збір за місця для  паркування транспортних засобів

 

І.Загальні положення .

            Збір за місця для паркування транспортних засобів встановлено на основі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Податкового Кодексу України ( із змінами та доповненнями) та рішення міської ради «Про затвердження ставки збору за місця для паркування транспортних засобів на 2020 рік».

         Збір за місця паркування транспортних засобів – це плата за право паркування автотранспорту в спеціально обладнаних або відведених для цього місцях.

ІІ.Платники збору.

         Платниками збору є юридичні особи, їх філії, фізичні особи-підприємці, які згідно з рішенням міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, затверджується рішенням міської ради про встановлення збору.

              Платники збору визначені в ст. 268.1 Податкового кодексу України.

          

ІІІ.Об”єкт та база  оподаткування  і ставка збору.

         Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”.

         Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

         Ставки збору встановлюються міською радою за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження  такої діяльності, у розмірі до 0,05 відсотка мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

         Об’єкт, база оподаткування та граничні розміри ставок збору визначено в ст.268.1 Податкового кодексу України.

       

ІV.Порядок обчислення та строки сплати збору.

Сума збору  за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно  до податкової декларації, сплачується у строки, визначені  ст.268.1 Податкового кодексу України.

          

V. Відповідальність та контроль за сплатою збору.

Відповідальність за правильність обчислення, своєчасність сплати збору за місця за паркування транспортних засобів покладається на платників збору відповідно до чинного законодавства. Контроль за своєчасною і повною сплатою збору покладено на податкові органи.

 

 

Секретар міської ради                                                           Я.П.Дзиндра

                                                

                                                                         


ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА
РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 2-27-98
24636045@mail.gov.ua
info@chortkivmr.gov.ua