Чортків online
Дата публікації: 27.10.2017

27.10.2017

Про встановлення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, яке розташоване в місті Чорткові

 

Проект рішення «Про встановлення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, яке розташоване в місті Чорткові»

 

Повідомлення про оприлюднення

 

Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, відділ економічного розвитку та комунальної власності міської ради повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акту – рішення Чортківської міської ради  «Про встановлення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, яке розташоване в місті Чорткові».

Проект рішення Чортківської міської ради розміщений в мережі Інтернет за адресою: www.chortkiv.org.ua

Проект рішення Чортківської міської ради «Про встановлення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, яке розташоване в місті Чорткові» підготовлений з метою врегулювання відносин щодо оренди нерухомого майна фізичних осіб, яке розташоване в місті Чорткові.

 

Зауваження та пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня офіційного опублікування цього проекту у письмовому або електронному вигляді за адресами:

У письмовому вигляді: 48500, м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21, відділ економічного розвитку та комунальної власності міської ради, тел.  (03552)       2-35-08

У електронному вигляді: – chortkiv.mrada@ukr.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

УКРАЇНА

ЧОРТКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

 __________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

                               

  РІШЕННЯ                  ПРОЕКТ

від          грудня  2017 року                                                             №

м. Чортків

 

Про встановлення мінімальної суми

орендного платежу за нерухоме майно

фізичних осіб, яке розташоване в місті Чорткові

 

З метою врегулювання  відносин щодо оренди нерухомого майна  фізичних осіб,  визначення мінімальної суми орендного платежу за 1 м2 нерухомого майна, яке розташоване в місті Чорткові та недопущення приховування доходів фізичними особами, які підлягають оподаткуванню, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. № 1253  «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №14 від 01.02.2017 «Про показники опосередкованої вартості  спорудженого житла за регіонами України», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Розрахунок мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, яке розташоване в місті Чорткові (додається).

 1. Копію рішення направити у відділ економічного розвитку та комунальної власності, Чортківську ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області для використання в роботі.
 2. Контроль за організацією виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Тимофія Р.М. та постійну комісію з бюджетно–фінансових, економічних питань, комунального майна та інвестицій.

 

Міський  голова                                                           Володимир  ШМАТЬКО

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення сесії

Чортківської  міської ради

№____ від «  » ________ 2017р.

 

РОЗРАХУНОК

мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб,
яке розташоване в місті Чорткові

 

 1. Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. № 1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб» мінімальний розмір плати за користування житловим приміщенням за договором піднайму визначається відповідно до цієї Методики з урахуванням статті 95 Житлового кодексу Української РСР.

 

 1. Мінімальна сума орендного платежу за нерухоме майно визначається виходячи з мінімальної вартості місячної оренди 1 м2 загальної площі нерухомого майна за такою формулою:

П = З * Р,

де П – мінімальна сума орендного платежу за нерухоме майно у гривнях;

З – загальна площа орендованого нерухомого майна у м2;

Р– мінімальна вартість місячної оренди 1м2 загальної площі нерухомого майна, розташованого на території міста Чорткова, з урахуванням його місцезнаходження, інших функціональних та якісних показників, у гривнях.

 

 1. Мінімальну вартість місячної оренди 1 м2 загальної площі нерухомого майна розраховується за такою формулою:

                                                                 РН

                                                        Р = ———,К х 12

де Р – мінімальна вартість місячної оренди 1 м2 загальної площі нерухомого майна у гривнях; 

Рн – показник опосередкованої вартості спорудження житла у Тернопільській області визначений відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 14 від 01.02.2017 «Про показники опосередкованої вартості  спорудженого житла за регіонами України» (для Тернопільської області станом на 01.01.2017р. Рн = 9027,00 грн. з урахуванням ПДВ).

К – коефіцієнт окупності об’єкта у разі надання його в оренду, що відповідає проектному строку експлуатації такого об’єкта (5-100років).

М– коефіцієнт місцезнаходження об’єкта нерухомого майна

Ф – вид функціонального використання об’єкта нерухомого майна. У разі використання такого об’єкта для провадження виробничої діяльності зазначений коефіцієнт дорівнює 2, іншої комерційної діяльності – 3, некомерційної діяльності, у тому числі для проживання фізичних осіб – 1;

Відповідно до Наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України за № 215 від 30.09.1998 «Про затвердження Єдиного класифікатора житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання», з урахуванням особливостей забудови міста Чорткова, середній строк експлуатації приблизно дорівнює 50 років).

 

Таким чином,  мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості фізичних осіб, без врахування коефіцієнту місцезнаходження, з урахуванням додаткового коефіцієнта функціонального призначення Ф, мінімальна вартість місячної оренди 1 м2 загальної площі нерухомого майна фізичних осіб становить:

15,05 грн. – для некомерційної діяльності, в тому числі для проживання                  фізичних осіб;

30,09 грн. – для провадження виробничої діяльності;

45,14 грн. – для іншої комерційної діяльності.

 

На наступні роки мінімальна вартість місячної оренди 1 м.кв. загальної площі нерухомого майна фізичних осіб обчислюється податковими агентами та платниками податку на доходи фізичних осіб самостійно, застосовуючи прогнозний розмір середньорічних показників опосередкованої вартості житла для Тернопільської області відповідно до Прогнозних середньорічних показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на відповідний рік.

 

Секретар міської  ради                                                                     Дзиндра Я.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу до проекту

рішення Чортківської міської ради

«Про встановлення мінімальної суми

орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб,

яке розташоване в місті Чорткові»

 

         Аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 № 1160-ІV та Методики  проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308 та визначає правові і організаційні засади реалізації проекту рішення  міської ради «Про встановлення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно в місті Чорткові».

 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом прийняття регуляторного акта.

Чортківською міською радою не прийнято рішення «Про встановлення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, яке розташоване у місті Чорткові».

1.1. Причини та умови виникнення проблеми:
 
       

Для здійснення контролю за правильністю нарахування і сплати податку з доходів фізичних осіб громадян, для організації роботи по залученню до оподаткування громадян, які одержують доходи від здачі нерухомості в оренду, постановою КМУ від 29.12.2010р. №1253 рекомендовано органам місцевого самоврядування визначити мінімальну вартість місячної оренди 1кв.м.  загальної площі нерухомого майна. 

Чортківською міською радою не визначено розмір мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна, а тому об’єкт обкладення податком на доходи фізичних осіб визначається орендарем (крім орендарів – фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання) виходячи з розміру орендної плати, передбаченого в договорі оренди та не враховуються дані  Наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України №14 від 01.02.2017р. «Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України», в якому вказано, що вартість 1 кв.м. загальної площі нерухомого майна по Тернопільській області складає 9027,00грн..

У зв’язку із збільшенням опосередкованої вартості одного квадратного метра, виникла потреба у прийнятті міською радою нового рішення щодо встановлення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, яке розташоване в м.Чорткові.

Економічним підґрунтям проблеми є необхідність впорядкування механізму оподаткування податкових агентів платників податку – орендодавців у місті Чорткові.

 1. Суб’єкти, на яких проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Територіальна громада міста

+

 

Органи місцевого самоврядування

+

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

 1. Цілі державного регулювання:

Основною метою даного регулювання є виконання Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконання ст.170.1 Податкового Кодексу України щодо нормативного врегулювання організаційних відносин, пов’язаних з оподаткуванням доходу фізичних осіб територіальної громади міста від надання в оренду об’єктів нерухомості.

Цілями регулювання є:

– створення умов для легалізації діяльності пов’язаної із здачею нерухомого майна в оренду;

– збільшення надходження коштів до місцевого бюджету від податку з доходів фізичних осіб

 1. 3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей, аргументація переваг обраного способу:

В якості альтернативи для досягнення встановлених цілей пропонується два способи:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

залишення існуючої ситуації

Альтернатива 2

прийняття регуляторного акта

 

У разі залишення ситуації без змін не можливе досягнення визначених цілей. Ця альтернатива є неприйнятною для органу місцевого самоврядування, оскільки поширюється практика передачі в оренду нерухомого майна  по мінімальній вартості або безоплатно, що призводить до ухилення від оподаткування, також це призведе до зменшення надходження

коштів до місцевого бюджету.
           На підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що проблема не розв’язується, тому від цієї альтернативи слід відмовитись.

Застосування другої альтернативи розв’язує проблему в цілому, повністю відповідає поставленим цілям, вимогам чинного законодавства завдяки цьому встановлюється чіткий порядок розрахунку мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб.

 1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Відсутність рішення «Про встановлення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, яке розташоване в місті Чорткові» та не врахування змін внесених Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України №14 від 01.02.2017р. «Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України»

Альтернатива 2

4

Встановлення чіткої та прозорої процедури розрахунку  мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб враховуючі опосередковану вартість спорудження житла в Тернопільській області  на 01.01.2017р.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

1

0

Проблема продовжує існувати

Альтернатива 2

4

0

Проблема вирішена

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Існування проблеми

Х

Альтернатива 2

Вирішення проблеми

0

 

 1. 5. Механізми і заходи, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Основними механізмами, що забезпечать розв`язання проблеми є:

– здійснення чітких та прозорих розрахунків при визначенні мінімальної  суми орендного платежу;
– здійснення контролю за правильністю нарахування і сплати податку з доходів фізичних осіб;
Для забезпечення розв`язання проблеми необхідно затвердити дане рішення на сесії міської ради та здійснювати контроль за дотриманням вимог даного Рішення .

 

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

        Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування  відсутні.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, не перевищує 10 відсотків.

 1. Обґрунтування строку дії регуляторного акта
  Строк дії регуляторного акта необмежений, проте можливий вплив зовнішніх чинників, а саме внесення змін до законодавчих і нормативно-правових актів. У такому разі регуляторний акт буде переглянуто із внесенням до нього відповідних змін.
      
  8. Показники результативності дії регуляторного акта.

1.Чисельність платників податку з доходів фізичних осіб які здають в оренду нерухоме майно в 2016 році складає 8 осіб, в 2017 році очікується 15 осіб;

2.Час, що витрачатимуть суб’єкти господарювання, фізичні особи  на виконання вимог цього Рішення, не зміниться ;

3. Розмір коштів, що витрачатимуть  платники податку на виконання вимог даного Рішення збільшиться

4.Надходження до місцевого бюджету податку з доходів фізичних осіб від осіб які надають майно в оренду за 2016 рік склала 12875грн., в 2017 році планується отримати 41230грн.

 

 1. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.
  Строки проведення відстеження:
  Базове відстеження здійснюється до набрання чинності цього регуляторного акта.
  Повторне відстеження здійснюється через рік після набрання чинності актом або більшістю його положень, але не пізніше ніж через 2 роки.

Періодичні відстеження здійснюватиметься один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності регуляторного акта.
Метод відстеження результативності регуляторного акта:

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись на підставі статистичних даних наданих Чортківської ОДПІ Тернопільської області, виходячи із зазначених показників результативності.

Рівень  поінформованості суб’єктів господарювання, фізичних осіб здійснюватиметься шляхом опитування.

 

 

Начальник відділу економічного

 розвитку та комунальної власності                                                                 Н.М.Олійник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА
РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 2-27-98
24636045@mail.gov.ua
info@chortkivmr.gov.ua