Чортків online

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення Чортківської міської ради «Про затвердження Порядку про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію»

 1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект рішення Чортківської міської ради «Про затрердження Порядку  відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Чортківська міська рада» (далі – проект рішення) підготовлено з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) щодо реалізації громадянами гарантованого державою права на доступ до публічної інформації .

 

 1. Визначення цілей державного регулювання

Проект рішення розроблено з метою забезпечення прозорості і відкритості в діяльності Чортківської міської ради та унормування механізму відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, яка знаходиться у розпорядженні Чортківської міської ради.

 

 1. Альтернативні способи досягнення цілей

Перший спосіб – залишити чинне регулювання без змін, що призведе до прогалин в нормативно-правових актах у частині врегулювання зазначених відносин.

Другий спосіб – прийняття рішення, що є оптимальним способом досягнення цілей державного регулювання, оскільки  відповідно до вимог ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником на копіювання або друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. Водночас відповідно Закону України «Про доступ до публічної інформації» у разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

 

 1. Механізм і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Проектом рішення затверджується Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі – Порядок).

Враховуючи вищевикладене, ступінь ефективності основних принципів і способів досягнення цілей оцінюється як високий.

 

 1. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Впровадження регуляторного акта дасть змогу Чортківській міській раді та фізичним і юридичним особам виконувати вимоги Закону щодо встановлення розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, яка знаходиться у володінні Чортківської міської ради.

Негативний вплив зовнішніх факторів на дію цього регуляторного акта відсутній.

Реалізація положень регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із місцевого бюджету.

 

 1. Очікувані результати прийняття акта:

Очікувані результати від прийняття запропонованого акта:

Об’єкт впливу

Витрати

Вигоди

Орган місцевого самоврядування

Додаткових витрат не потребує

Буде вжито заходів щодо виконання Чортківською міською радою вимог Закону забезпечення прозорості і відкритості в діяльності Чортківської міської ради та створення механізмів реалізації права осіб на доступ до публічної інформації

Громадяни та суб’єкти підприємницької діяльності

Потребує незначних додаткових фінансових витрат та часових витрат на оплату та отримання інформації за запитом

Можливість отримати публічну інформацію, яка знаходиться у розпорядженні Чортківської міської ради в повному обсязі.

 

 1. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акту

Оскільки регуляторний акт розроблено на виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», його дія поширюється на необмежений термін і обмежується дією Закону.

 

 1. Показники результативності акту

Показником результативності регуляторного акту є підвищення відкритості та прозорості в діяльності Чортківської міської ради та створення механізму реалізації права осіб на доступ до публічної інформації, яка знаходиться у володінні Чортківської міської ради.

Впровадження регуляторного акту не вплине на розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акту.

Рівень поінформованості суб’єктів з основних положень акту високий, оскільки проект рішення розміщено на офіційному веб-сайті Чортківської міської ради.

 

 1. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту в разі його прийняття

 

Відстеження результативності регуляторного акту в разі його прийняття буде здійснюватися  виконавчим комітетом Чортківської міської ради.

Наступні відстеження будуть здійснюватися відповідно до передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» заходів, тобто шляхом складання та оприлюднення звітів про повторне та періодичне відстеження його результативності, а також можливого наступного перегляду нормативно-правового акту.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту здійснюватиметься через рік після прийняття.

Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.

Таким чином, структура і складові «Аналізу регуляторного впливу» вказують на ефективність запропонованого регулювання і відповідають основним принципам Закону України «Про основи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

ЧОРТКІВСЬКА    МІСЬКА    РАДА

 

 

 

РІШЕННЯ (проект)

 

від ___ вересня 2019 року                                                                   №

 

 

Про затвердження  Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Чортківська міська рада

 

 

        З метою упорядкування роботи   міської ради з питань забезпечення доступу до публічної інформації, відповідно до статті 21 Закону України від 13 січня 2011 pоку № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації», поста­нови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» та керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Чортківська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Чортківська міська рада (далі Порядок) згідно з додатком.
 2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності апарату Чортківської міської ради забезпечити організацію прийому платежів від запитувачів інформації згідно з Порядком.
 3. Копію рішення направити в загальний відділ апарату міської ради та відділ бухгалтерського обліку та звітності апарату міської ради.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Р.Тимофія.

 

      

 

Міський  голова                                                            Володимир  ШМАТЬКО

        

 

                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО    

                                                                                       Рішення сесії  Чортківської міської ради                                                                       ___________№______

 

ПОРЯДОК

відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Чортківська міська рада

 1.  Загальні положення

 1.1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Чортківською міською радою  за запитами на інформацію.

          1.2. Порядок розроблено з метою реалізації положень статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року №740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію».

 1.3. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Чортківська міська рада є належним розпорядником інформації відповідно до Закону.

 1. 4. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

– особі у разі надання інформації про неї.

– якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок.

 1.5. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Чортківська міська рада згідно з додатком 1 до цього Положення.

 1. 2. Порядок і механізм відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

      2.1. Структурні підрозділи  міської ради в разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок подають заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі – Заявка) до відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

    2.2. На підставі отриманої Заявки відділ бухгалтерського обліку та звітності міської ради протягом одного робочого дня виписує рахунок на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Чортківська міська рада (далі – Рахунок), за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку і передає його структурному підрозділу міської ради, відповідальному за надання відповіді на запит для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.

    2.3. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача.

    2.4. Відділ бухгалтерського обліку та звітності міської ради  передає не пізніше ніж наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок міської ради структурному підрозділу міської ради, який надає запитувану інформацію, копію виписки з реєстраційного рахунку, на який зараховано кошти, завізовану начальником відділу бухгалтерського обліку та звітності (з проставленням  прізвища, імені  та поточної дати).

     2.5. Запитувані документи надаються протягом  п’яти робочих днів після підтвердження факту повної оплати Рахунка.

     2.6. Відповідь на запит не надається у разі ненадходження коштів згідно Рахунка  протягом 20 робочих днів.

    Неоплачений рахунок анулюється відповідальною особою відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради та передається структурному підрозділу, який відповідальний за підготовку інформації на запит.

2.7. На підставі анульованого Рахунка протягом трьох робочих днів запитувачу інформації надається відмова в задоволенні запиту на інформацію.

2.8. Кошти, одержані як відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, залишаються у розпорядженні юридичної особи – Чортківської міської  ради, як відшкодування фактичних витрат шляхом відновлення касових видатків.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

(пункт 1.5 розділу І)

 

 

Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є

Чортківська міська  рада

 

Послуга, що надається

Вартість виготовлення 1 сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)

0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (у тому числі  двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо у документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація
з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)

0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

________

Примітка

Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або друку копій документів

   

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

(пункт 2.1 розділу 2)    

 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності Чортківської міської  ради

 

 

ЗАЯВКА № ____

від «___» _______________ 20___ року

на виписку рахунка для відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

_________________________________________________________________________

(назва документа)

_________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________

 (найменування структурного підрозділу, в якому знаходиться запитувана інформація)

_________________________________________________________________________

 

 

Прізвище та ініціали запитувача – фізичної особи, найменування запитувача – юридичної особи або об’єднання громадян, що не має статусу юридичної особи, та номер вхідного документа

 

 

Послуга, що надається

Розмір оплати

(1 сторінки)

Кількість сторінок

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)

0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

 

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (у тому числі  двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

 

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо у документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація
з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)

0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

 

 

 

Керівник структурного підрозділу міської ради,

відповідального за надання відповіді

на запит на інформацію  _________   _____________________

                                                                                                 (підпис)                    (ініціал,  прізвище)

 

 

Додаток 3

до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію,

(пункт 2.2 розділу 2)             

 

Одержувач:

Чортківська міська рада

Реєстраційний рахунок:

 

МФО банку:

 

Код за ЄДРПОУ:

­­­­­­_________________________

 

Платник:

 
   

 

РАХУНОК № ____

від «___» _______________ 20___ року

на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

 

Найменування

Вартість виготовлення
сторінки, грн.

Кількість сторінок, шт.

Ціна, грн

       
       
       
       
       
       
       
 

Разом без ПДВ

 
 

ПДВ

немає

 

Всього з ПДВ

 

 

Всього до сплати:  _____________________________________________________________________________

                                       (сума прописом)

___________________________________________________ грн __________________ коп.

ПДВ: 0,00 грн.

 

Відповідальна особа

відділу бухгалтерського

обліку та звітності                                   _________   _____________________

(підпис)                         (ініціали, прізвище)

________

Примітка

Призначення платежу: Відшкодування фактичних витрат за запитом на інформацію КЕКВ-2210

 

 

Рахунок підлягає оплаті протягом 3-х банківських днів

Призначення платежу в квитанції про оплату вказувати обов’язково

 


ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА
РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 2-27-98
24636045@mail.gov.ua
info@chortkivmr.gov.ua