Чортків online
Дата публікації: 29.01.2018

29.01.2018

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Чортківської

міської ради «Порядку ведення реєстрів адрес, вулиць та інших поіменованих об’єктів у місті Чорткові»

 

Даний аналіз регуляторного впливу розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 «Про містобудівний кадастр», ДБН Б.1.1-16:2013. «Склад та зміст містобудівного кадастру», та з метою запровадження реєстрації адрес за стандартизованою структурою, для забезпечення правильності оформлення майнових та інших актів, що пов’язані з об’єктами нерухомого майна, а також з метою формування єдиної інформаційної системи, Чортківська міська рада вирішила:

 

 1. Визначення проблеми

 

На даний час в місті Чорткові відсутній порядок ведення реєстру адрес, вулиць  та інших поіменованих об’єктів, що в свою чергу створює багато перешкод для реалізацій законних прав юридичних та фізичних осіб.

Прийняття запропонованого проекту регуляторного акту зумовлено з метою запровадження реєстрації адрес за стандартизованою структурою, для забезпечення правильності оформлення майнових та інших актів, що пов’язані з об’єктами нерухомого майна, а також з метою формування єдиної інформаційної системи.

 

 1. Цілі державного регулювання

 

Основною метою Порядку є втановлення на території міста Чорткова єдиного порядку реєстрації адрес, вулиць та інших поіменованих об’єктів та всіх змін в них, включаючи анулювання, та порядок ведення Адресного реєстру, а також визначення структури, складу відомостей та встановлення єдиного порядку і правил ведення реєстрів адрес, вулиць, та інших поіменованих об’єктів на території міста Чорткова.

Запровадження зазначеного нормативного акту забезпечить  високу вірогідність досягнення поставлених цілей. 

 

 1. Альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання

 

Чинне законодавство в даній сфері немає відповідних змін до актів органів місцевого самоврядування.

Тому альтернативи запропонованому регуляторному акту відсутні.

 

 1. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

 

Пропонується затвердити Порядок ведення реєстру адрес в місті Чорткові та Порядок ведення реєстру вулиць та інших поіменованих об’єктів на території міста Чорткова.

 

 1. Обґрунтування можливості досягнення цілей

 

Прийняття проекту рішення дозволить встановити на території міста Чорткова єдиний порядок реєстрації адрес об’єктів нерухомості (будівель і споруд та їх частин) та всіх змін в них, включаючи анулювання, та встановити порядок ведення єдиного загальноміського реєстру адрес об’єктів нерухомості, а також впорядкує й удосконалить роботу із присвоєнням, змін та обліку поіменованих об’єктів на території міста Чорткова.

 

 1. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту

 

Прийняття даного рішення дозволить запровадити реєстрацію адрес за стандартизованою структурою, для забезпечення правильності оформлення майнових та інших актів, що пов’язані з об’єктами нерухомого майна, а також з забезпечить формування єдиної інформаційної системи містобудівного кадастру міста Чорткова, та сприятиме дотриманню законності у сфері містобудування та архітектури у місті Чорткові.

 

 1. Строк дії

 

Безстроковий. При внесенні змін до чинного законодавства, які можуть, впливати на дію регуляторного акту, до нього будуть вноситись відповідні корективи.

 1. Показники результативності

 

Рішення дозволить встановити на території міста Чорткова єдиний порядок реєстрації адрес об’єктів нерухомості (будівель і споруд та їх частин) та всіх змін в них, включаючи анулювання, та встановити порядок ведення єдиного загальноміського реєстру адрес об’єктів нерухомості, а також впорядкує й удосконалить роботу із присвоєнням, змін та обліку поіменованих об’єктів на території міста Чорткова.

 

 1. Заходи відстеження результатів рішення

 

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися через рік після набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акту будуть здійснюватися раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акту.

Повторне та періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися згідно з планами заходів та графіками по відстеженню, які затверджуються розробником цього регуляторного акту.

 Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта «Про затвердження Порядку ведення реєстрів адрес, вулиць та інших поіменованих об’єктів у місті Чорткові» від громадян, суб’єктів підприємницької діяльності будуть прийматися протягом місяця з дати його оприлюднення за адресою: 48501, м. Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21 каб. 29, тел. 2-27-98.З повним текстом проекту регуляторного акта можна ознайомитися на сайті Чортківської міської ради: www.chortkivmr.go.ua, та у відділі містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради.

 

Порядок ведення реєстрів адрес, вулиць

та інших поіменованих об’єктів у

місті Чорткові

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 «Про містобудівний кадастр», ДБН Б.1.1-16:2013. «Склад та зміст містобудівного кадастру», рішення Чортківської міської ради від 20 січня 2015 року № 6- VІ «Про затвердження Програми створення та ведення містобудівного кадастру на території м. Чорткова на 2015 – 2018 роки», з метою запровадження реєстрації адрес за стандартизованою структурою, для забезпечення правильності оформлення майнових та інших актів, що пов’язані з об’єктами нерухомого майна, а також з метою формування єдиної інформаційної системи, Чортківська міська рада вирішила:

 1. Затвердити порядок ведення реєстрів адрес, вулиць та інших поіменованих об’єктів у місті Чорткові (додаток 1).
 2. Відділу ведення Державного реєстру виборців Чортківської міської ради, відділу з питань державної реєстрації Чортківської міської ради, Чортківському обласному комунальному міжрайонному бюро технічної інвентаризації забезпечити своєчасне подання до служби містобудівного кадастру відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради відомостей для ведення реєстру адрес, вулиць та інших поіменованих об’єктів у місті Чорткові.
 3. Це рішення набирає чинності з дати його офіційного оприлюднення.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Недокуса О.З, постійну комісію міської ради з питань містобудування, земельних відносин, екології та сталого розвитку.

 

Міський голова                                                 Володимир  ШМАТЬКО

                                                                                                                        Додаток №1

до  рішення ____сесії VIІ скликання

№_________від _____________2017 року

 

Порядок ведення реєстрів адрес, вулиць

та інших поіменованих об’єктів у місті Чорткові

 

 1. Загальна частина

 

1.1. Порядок ведення реєстрів адрес, вулиць та інших поіменованих об’єктів у місті Чорткові (далі – Положення) встановлює єдині правила реєстрації адрес, вулиць та інших поіменованих об’єктів, склад та структуру реєстрів адрес, вулиць  та інших поіменованих об’єктів у місті Чорткові (далі – Адресний реєстр) як одного із основних інформаційних ресурсів системи містобудівного кадастру міста Чорткова.

1.2. Положення поширюється на всі види адресної інформації (адреси) щодо об’єктів нерухомого майна всіх форм власності у місті Чорткові.

1.3. Кожному об’єкту нерухомого майна присвоюється адреса, відповідно до Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Чортків, яка після реєстрації в Адресному реєстрі має статус юридично закріпленої і використовується в офіційних документах, міських інформаційних системах реєстрації громадян, суб’єктів господарської діяльності, прав на об’єкти нерухомості та інших системах .

1.4. Дія цього Положення поширюється на юридичних і фізичних осіб, до компетенції яких належать питання оформлення технічної та правовстановлюючої документації для юридичних і фізичних осіб на об’єкти нерухомості, в тому числі на осіб, які проводять нотаріальну діяльність, а також на організації, що використовують адресну інформацію щодо об’єктів нерухомості на території міста в офіційних документах та інформаційних системах.

1.5. Адресний реєстр є комунальною власністю територіальної громади міста Чорткова, складовою частиною Єдиної інформаційної системи органів місцевого самоврядування міста Чорткова, базовим муніципальним інформаційним ресурсом і офіційним джерелом даних про адреси об’єктів нерухомого майна у місті Чорткові.

1.6. Адресний реєстр міста Чорткова призначений для використання в інформаційних системах в якості єдиного загального ресурсу формування адрес, що використовується з метою однозначного, безпомилкового введення актуальної адресної інформації, а також для позиціонування в геоінформаційних системах за допомогою звертання до адреси.

1.7. Основною метою створення та ведення Адресного реєстру є:

1.7.1. Забезпечення централізованого обліку адрес об’єктів нерухомого майна на різних етапах використання.

1.7.2. Забезпечення відповідності місця розташування об’єктів нерухомого майна адресі, яка зареєстрована в Адресному реєстрі.

1.7.3. Створення основи для інформаційного забезпечення відомостями про адреси об’єктів нерухомого майна органів місцевого самоврядування, територіальних органів виконавчої влади, та інших зацікавлених осіб.

1.7.4. Інформаційне забезпечення містобудівної діяльності, генерального планування, використання в земельних відносинах і при забудові території міста Чорткова.

1.7.5. Надання інформаційних послуг територіальній громаді міста Чорткова.

1.8. Ведення Адресного реєстру, надання адресної інформації, а також адміністрування Адресного реєстру забезпечує служба містобудівного кадастру відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради. Технічне та програмне забезпечення Адресного реєстру забезпечує сектор інформаційно-програмного забезпечення Чортківської міської ради.

1.9. Інформація з Адресного реєстру надається як офіційна.

 

 1. Визначення основних термінів

 

Адреса – структурований опис сукупності реквізитів, що однозначно визначають положення об’єкта адресації на території міста відносно пойменованих елементів вулично-дорожньої мережі міста;

 

Анулювання адреси – виключення запису про адресу об’єкта нерухомості з переліку актуальних записів в Адресному реєстрі;

 

Адресний план міста – зведений інформаційний документ, що включає графічну частину: план міста з об’єктами нерухомості та їх адресами і поіменованими елементами транспортно-пішохідної мережі, прив’язаними до цього плану;

 

Адресний реєстр – інформаційна система, що містить формалізовані записи про об’єкти адресації та їх розташування. Порядок внесення змін та використання інформації Адресного реєстру регулюється даним Положенням;

 

База даних Адресного реєстру – інформаційний ресурс системи містобудівного кадастру міста Чорткова, що містить систематизований звід відомостей про офіційні та альтернативні власні назви об’єктів на території міста, історичні довідки про назви об’єктів та дані про їх просторову локалізацію на плані міста;

 

Геопросторові дані – дані про об’єкти та явища реального світу, що мають безпосередню або опосередковану прив’язку до місцезнаходження на Землі, яке визначено у певній системі просторово-часових координат; набори даних про такі об’єкти та зв’язки між ними;

 

Геоінформаційна система (ГІС) – інформаційна система, що забезпечує збирання, оброблення, аналіз, моделювання та розповсюдження геопросторових даних;

 

Елемент адреси – реквізит, що описує місце розташування об’єкта нерухомості на території міста;

 

Елемент вулично-дорожньої мережі (елементи ВДМ) – вулиці, провулки, проїзди та інші планувальні об’єкти, які забезпечують транспортні й пішохідні зв’язки між житловими районами, а також між житловими районами й промисловими зонами, громадськими центрами, кварталами тощо;

Назви елементів ВДМ належать до основних реквізитів адреси за ознаками, що мають лінійні межі початку й закінчення;

 

Майнові комплекси – земельні ділянки різного функціонального використання з фіксованими замкнутими межами, підприємств, закладів тощо, що мають більше однієї будівлі, споруди та єдину адресу як одну з основних ознак ідентифікації об’єкта;

 

Об’єкти адресації – усі об’єкти нерухомості (будівлі, споруди, майнові комплекси), земельні ділянки, а також гаражні кооперативи, садівничі (дачні) товариства (кооперативи), комплекси індивідуальної малоповерхової житлової забудови (котеджні містечка);

 

Об’єкт нерухомого майна (об’єкт нерухомості) – земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці (будівлі, споруди, майнові комплекси), переміщення яких є неможливим без знецінення та зміни їх цільового призначення;

 

Обліковий номер – номер, який автоматично призначається запису при введенні його в систему, є реєстраційним номером запису в електронному адресному реєстрі та разом з датою однозначно ідентифікує запис;

 

Первинний об’єкт адресації – будівля, споруда, майновий комплекс, а також земельна ділянка;

 

Поіменовані елементи вулично-дорожньої мережі – елементи вулично-дорожньої мережі, яким присвоєно найменування;

 

Похідний об’єкт адресації – просторова частина первинного об’єкта адресації, що є самостійним об’єктом цивільного обігу майна;

 

Похідний об’єкт адресації першого рівня – об’єкт, що має просторово-координатне визначення на плані міста (окрема цілісна частина майнового комплексу: будівля, споруда тощо);

 

Похідний об’єкт адресації другого рівня – об’єкт, елемент внутрішньої структури будівлі, споруди, що не має самостійного просторового відображення на плані міста (квартира, офіс, кімната тощо);

 

Присвоєння адреси – процедура встановлення адреси об’єкту нерухомості;

 

Переадресація – зміна адреси об’єкта нерухомості;

 

Підстава анулювання – обґрунтована, документально підтверджена необхідність анулювання адреси;

 

Підстава реєстрації – обґрунтована, документально підтверджена необхідність реєстрації адреси;

Реєстрація адреси – сукупність дій, що включає запис до Адресного реєстру адреси об’єкта нерухомого майна з посиланням на документ, що встановлює адресу і нанесення об’єкта нерухомого майна на адресний план міста;

 

Реєстр вулиць та інших поіменованих об’єктів – система реєстрації та обліку вулиць та інших поіменованих об’єктів території міста Чортків;

 

Номер об’єкта нерухомості – реквізит адреси, що складається з послідовності цифр з можливим додаванням літери (а, б, г тощо, виключаючи літери в, е, з, ч, о, й, х, ь, и );

 

 1. Зміст та структура інформаційних ресурсів Адресного реєстру

 

3.1. Електронний адресний реєстр міста Чорткова – це електронна база даних в системі електронного документообігу, яка містить відомості про адреси об’єктів нерухомості (далі – адреси), розташованих на території міста Чорткова та дані про документи, згідно з якими присвоєні чи анульовані адреси.

3.2. Кожен об’єкт адресації має унікальний обліковий номер у системі записів, що не міняється в часі та містить  у собі дані про місцезнаходження об’єкта адресації на території міста Чорткова,  а також графічні додатки (координати), що вказують місцезнаходження об’єкта на цифровому плані міста Чорткова.

3.3. Адресний реєстр включає:

– систематизоване зведення найменувань елементів вулично-дорожньої мережі міста та адрес (актуальних і архівних), що містить однозначні посилання на об’єкти цифрового плану, кадастрові номери об’єктів нерухомого майна, довідник адміністративного розподілу (елементи адміністративної структури міста – районування), довідник історично сформованих найменувань елементів вулично-дорожньої мережі та районів, довідник зон поштових індексів;

– цифровий Адресний план міста Чорткова з нанесеними на ньому об’єктами  нерухомого майна та їхніми адресами;

 – сучасний програмно-апаратний комплекс.

3.4. Інформаційні ресурси Адресного реєстру становлять бази даних таких окремих реєстрів:

– реєстр адміністративних районів міста та інших територіальних включень (селищ);

– реєстр мікрорайонів, кварталів;

– реєстр садівничих, дачних і гаражних кооперативів (товариств), комплексів (кварталів) малоповерхової житлової забудови;

– реєстр вулиць та інших поіменованих об’єктів місцевості;

– місця розташування (адреси) земельних ділянок;

– реєстр первинних об’єктів адресації (будівель, споруди, майнові комплекси);

– реєстр похідних об’єктів адресації першого рівня (складові майнових комплексів);

– реєстр похідних об’єктів адресації другого рівня (приміщення, квартири, офіси, кімнати);

– реєстр поіменованих структурно-планувальних та рекреаційних елементів території;

– реєстр об’єктів поштового зв’язку;

– реєстр документів щодо присвоєння (зміни, анулювання) поштової адреси об’єктам нерухомого майна;

– адресний план, як відображення об’єктів реєстрів за геопросторовими даними реєстрів, та адресних даних отриманих на основі даних ортофотопланів, даних цифрової топографічної основи, плану земельно-господарського устрою та іншої містобудівної, проектної, планувальної документації та індексного кадастрового плану.

3.5. Склад, структура та порядок ведення реєстрів визначається Положенням про Адресний реєстр міста Чорткова.

3.6. Розділи бази даних Адресного реєстру зв’язуються з цими реєстрами  через унікальні ідентифікатори поіменованих об’єктів у відповідних реєстрах.

3.7. Ведення Адресного реєстру являє собою єдину систему процедур:

3.7.1. Ведення реєстру адміністративних районів міста та інших територіальних включень (селищ):

– додавання адміністративних районів міста;

– редагування (перейменування) адміністративних районів міста;

– вилучення(анулювання) адміністративних районів міста;

– надання довідок з реєстру.

3.7.2. Ведення реєстру мікрорайонів, кварталів:

– додавання мікрорайонів, кварталів міста;

– редагування (перейменування) мікрорайонів, кварталів міста;

– вилучення(анулювання) мікрорайонів, кварталів міста;

– надання довідок з реєстру.

3.7.3. Ведення реєстру вулиць та інших поіменованих об’єктів місцевості:

– додавання нових поіменованих елементів вулично-дорожньої

мережі міста або їх сегментів;

– редагування (зміна найменування) поіменованих елементів вулично-дорожньої-мережі міста та їх сегментів;

– вилучення поіменованих елементів вулично-дорожньої мережі міста та їх сегментів;

– надання довідок з реєстру.

3.7.4. Реєстр об’єктів адресації:

– реєстрація адреси чи елементів адреси об’єктів адресації;

– реєстрація змін перейменування елементів адреси, переадресація об’єктів адресації;

– реєстрація анулювання адреси чи елементів адреси об’єктів адресації;

– надання довідок з реєстру.

3.7.5. Ведення реєстру об’єктів поштового зв’язку:

– додавання поштових зон міста;

– редагування (зміна поштових індексів) поштових зон міста;

– вилучення (анулювання) поштових зон міста;

– надання довідок з реєстру.

3.8. До переліку обов’язкових реквізитів Адресного реєстру входять:

3.8.1 Обліковий номер, дата реєстрації і статус адреси об’єкта нерухомості;

3.8.2. Адреса встановленої структури;

3.8.3. Вид об’єкта нерухомості і його функціонального призначення;

3.8.4. Документи – підстава для реєстрації адреси (вид документа, його номер, дата).

3.8.5. Схема (план) місцезнаходження об’єкта нерухомості на адресному плані міста Чорткова.

3.9. Документом, що підтверджує присвоєння адреси об’єкту нерухомості та його реєстрацію в Адресному реєстрі, є довідка про присвоєння адреси встановленого зразка із додатком графічного ситуаційного плану, що визначає місцезнаходження об’єкта нерухомості на цифровому плані міста Чорткова.

3.10. Копії довідок про присвоєння адрес об’єктам нерухомості, а також копії відповідних документів про переадресацію об’єктів нерухомості постійно зберігаються в архіві Адресного реєстру.

3.11. Записи Адресного реєстру ведуться в електронному вигляді з виводом при необхідності інформації на паперові носії. Архів Адресного реєстру ведеться у вигляді резервних копій електронної бази даних і в справах, заведених при присвоєнні чи уточненні адреси.

 

 1. Порядок формування, ведення й внесення змін до Адресного реєстру

 

4.1. Формування, ведення й внесення змін до Адресного реєстру покладається на службу містобудівного кадастру відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради.

4.2. Ведення Адресного реєстру здійснюється в електронному вигляді в складі інформаційних ресурсів системи містобудівного кадастру міста Чорткова, з використанням цифрової топографічної основи, як єдиної цифрової топографічної основи території міста Чорткова та документів про присвоєння або зміну адрес об’єктів нерухомості, назв вулиць та інших поіменованих об’єктів його території.

4.3. На території міста і у Адресному реєстрі не повинно бути об’єктів нерухомості, реквізити  яких повністю збігаються.

4.4. До формування відомостей, що підлягають внесенню до Адресного реєстру службою містобудівного кадастру відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради, можуть залучатися члени постійних профільної комісії з питань містобудування, земельних відносин, екології та сталого розвитку Чортківської міської ради, фахівці структурних підрозділів виконавчого органу Чортківської міської ради та інших органів влади та управління, підприємства й організації різних форм власності.

4.5. Основу первинного наповнення Адресного реєстру становлять переліки та відомості відповідно до пункту 3.3 та 3.4. Положення.

4.6. Після первинного наповнення Адресний реєстр вводиться до промислової експлуатації та постійно чергується й оновлюється.

4.7. Всі зміни існуючої адресної прив’язки будівель і споруд в обов’язковому порядку підлягають реєстрації службою містобудівного кадастру  відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради у Адресному реєстрі.

4.8. У разі анулювання адреси відповідно до законодавства України, та Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Чорткові, дані зміни підлягають обов’язковій реєстрації в Адресному реєстрі.

4.9. Адреси об’єктів нерухомого майна, та їхні зміни реєструються в Адресному реєстрі на підставі:

4.9.1. Розпорядження міського голови.

4.9.2. Заяв заявників при представленні відповідних документів.

4.10. Присвоєння адрес здійснюється відповідно до Порядку присвоєння 
та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Чортків.

4.11. Внесення змін до Адресного реєстру забезпечується службою містобудівного кадастру відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради протягом десяти робочих днів з дати видання відповідного розпорядчого документа, зазначеного у підпункті 4.9. пункту 4 цього Положення, інших документів, або виявленні необхідності виправлення технічних помилок.

4.12. Зауваження користувачів про різночитання або невідповідності, що виникають при використанні інформації із Адресного реєстру, систематизуються й подаються службою містобудівного кадастру відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради на розгляд комісії з питань містобудування, земельних відносин екології та сталого розвитку. За результатами їхнього розгляду комісія, у разі необхідності, в межах компетенції ініціює внесення змін та доповнень щодо найменувань об’єктів в установленому порядку.

4.13. Юридично правильними адресами є адреси, зареєстровані у Адресному реєстрі міста Чорткова. Факт реєстрації адреси у Адресному  реєстрі посвідчується (підтверджується) витягом з Адресного реєстру  містобудівного кадастру міста.

4.14. Чортківська міська рада, виконавчий орган Чортківської міської ради та його структурні підрозділи, юридичні та фізичні особи використовують інформацію з Адресного реєстру як офіційну інформацію про юридично правильні адреси будівель і споруд, майнових комплексів та інших.

4.15. Усі офіційні зміни щодо інформації про адреси об’єктів нерухомості, які підлягають обов’язковій реєстрації, зберігаються у Адресному реєстрі.

4.16. Внесення або будь-які зміни раніше зареєстрованої інформації у Адресному реєстрі має бути підтверджено документально з обов’язковим посиланням на документи, з якими це внесення або зміна пов’язана.

 

 1. Порядок надання інформаційних послуг

 

5.1. Для забезпечення інформаційних потреб громади міста Чорткова та інших зацікавлених суб’єктів відомості з Адресного реєстру розміщуються сектором інформаційно-програмного забезпечення Чортківської міської ради на офіційному веб-сайті Чортківської міської ради в режимі інформаційно-довідкового відкритого доступу в мережі Інтернет.

5.2. Забезпечення офіційного видання (публікації) відомостей з Адресного реєстру покладається на службу містобудівного кадастру відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради.

5.3. Служба містобудівного кадастру відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради, використовуючи інформацію з бази даних Адресного реєстру, надає такі види інформаційних послуг:

5.3.1. Надання довідки про резервування поштової адреси.

5.3.1. Надання довідки про присвоєння поштової адреси.

5.3.1. Надання довідки про зміну поштової адреси.

5.3.1. Надання довідки про анулювання поштової адреси.

5.3.2. Надання довідки про відповідність поштової адреси.

5.3.3. Надання консультацій по використанню Адресного реєстру.

5.3.4. На замовлення користувачів як підоснова  для відображення просторової локації поіменованих об’єктів службою містобудівного кадастру відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради може надаватись цифровий контурний план міста з позначенням меж міста, його адміністративних районів, контурів кварталів та інших структурно-планувальних, ландшафтно-рекреаційних та гідрографічних об’єктів й інших топографічних орієнтирів.

5.4. Служба містобудівного кадастру відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради використовує інформацію з бази даних Адресного реєстру для оформлення довідок, повідомлень та витягів із Адресного реєстру.

5.5. Служба містобудівного кадастру відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради виготовляє довідки з Адресного реєстру з використанням спеціальних бланків документів, виготовлених типографським способом. Довідка завіряється підписом та печаткою відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради. Довідка виготовляється у двох примірниках, один з яких видається заявникові, а другий залишається у справі відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради.

5.6. Виготовлення довідок з Адресного реєстру здійснюється службою містобудівного кадастру у термін десять робочих днів після надходження запиту.

5.7. Сектор інформаційно-програмного забезпечення  Чортківської міської ради забезпечує безоплатний доступ до бази даних Адресного реєстру відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва, відділ з питань державної реєстрації та Чортківському обласному комунальному міжрайонному  бюро технічної інвентаризації.

5.8. Сектор інформаційно-програмного забезпечення  Чортківської міської ради здійснює комплекс програмних, технологічних та організаційних заходів стосовно захисту відомостей, що містяться у Адресному реєстрі, від несанкціонованого доступу.

5.9. Відповідальність за правдивість відомостей, що вносяться до Адресного реєстру, несуть органи та особи, які надали цю інформацію згідно чинного законодавства України.

5.10. Служба містобудівного кадастру відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради несе відповідальність за помилки, допущені ним при внесенні записів до Адресного реєстру, а також за неправомірну відмову у внесенні записів до Адресного реєстру згідно чинного законодавства України.

5.11. Використання в офіційних документах міської ради та її виконавчих органах адрес об’єктів нерухомого майна, відсутніх у Адресному реєстрі, не допускається.

5.12. Найменування геонімів на вуличних покажчиках повинні відповідати внесеним до Адресного реєстру.

 

 1. Права і обов’язки

реєстратора та адміністратора електронного адресного реєстру

 

6.1. Служба містобудівного кадастру відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради проводить реєстрацію присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктів нерухомості в електронному Адресному реєстрі.

6.2. Сектор інформаційно-програмного забезпечення Чортківської міської ради здійснює технічну підтримку із забезпечення дієздатності бази даних електронного адресного реєстру, а саме:

6.2.1. підтримку функціонування бази даних електронного адресного реєстру;

6.2.2. збереження архіву бази даних електронного адресного реєстру в електронному вигляді.

6.3. Служба містобудівного кадастру відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради має право:

6.3.1. запитувати та одержувати від Чортківського обласного комунального міжрайонного бюро технічної інвентаризації офіційну інформацію, необхідну для присвоєння адрес об’єктам нерухомості та ведення електронного Адресного реєстру, знайомитися з документами, що є підставою для уточнення адрес об’єктів нерухомості;

6.3.2. запитувати та одержувати в відділі Держгеокадастру у Чортківському районі Тернопільської області інформацію про адресну прив’язку земельних ділянок.

6.3.3. використовувати дані з Адресного реєстру в системі електронного документообігу (далі – СЄДО) та ГІС.

 

Міський голова

Володимир  ШМАТЬКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Додаток №2

до  рішення ХХІІІ сесії VIІ скликання

№_________від _____________2017 року

Категорії вулиць та інших поіменованих об’єктів території міста

 

Код

Найменування типу

Скорочена назва типу

1.     Категорії об’єктів Реєстру вулиць  та інших поіменованих об’єктів

101

вулиця

вул.

102

площа

пл.

103

майдан

м-н.

104

набережна

наб.

105

шосе

шосе

106

тупик

туп.

107

бульвар

бульвар/ б-р (при назві)

108

проспект

пр.

109

просіка

110

алея

ал.

111

провулок

пров./провулок

112

проїзд

пр.-д.

113

узвіз

узв.

114

лінія

115

дорога

дор.

116

проїзд

пр-д.

117

роз’їзд

118

вїзд

2.     Категорії об’єктів Реєстру поіменованих планувальних та рекреаційних елементів території

201

мікрорайон

мрн.

202

квартал

кв.

203

масив

мас.

204

сквер

205

парк

206

гідропарк

207

ботанічний сад

ботсад

208

сад

209

садове товариство

сад.тов.

210

пляж

211

дачі

дач.

212

ринок

213

селище

с-ще (при назві)

214

містечко

м-ко

215

хутір

х.

 

3.     Категорії об’єктів Реєстру поіменованих природних об’єктів місцевості

301

річка

р.

302

озеро

оз.

303

ставок

став.

304

протока

пр.

305

затока

зат.

306

острів

о-в (при назві)

307

струмок

стр.

308

джерело

дж.

309

урочище

ур.

310

гора

г.

311

яр

яр

4.     Категорії об’єктів Реєстру поіменованих дорожньо-транспортних об’єктів і споруд

401

залізнична станція

зст.

402

міст

403

шляхопровід

404

естакада

405

підземний перехід

п. перехід

406

платформа залізнична

платф.

407

зупинка громадського транспорту

зуп.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №3

до  рішення ХХІІІ сесії VIІ скликання

№_________від _____________2017 року

 

 

 

Довідка
про резервування поштової адреси

 

«____»____201__ року   

                                              № _______

 

об’єкту нерухомого майна

 

на підставі __________________________________________________________

(дані про підставу внесення відомостей до Адресного реєстру)

 

зарезервовано наступну адресу об’єкта нерухомого майна ________________________________________________________________________________________________________________________________________

(дані про тип та призначення об’єкта)

 

____________________________________________________________________

(дані про адресу об’єкта)

 

Довідка видана на підставі замовлення від «____»____201__ року № _________

____________________________________________________________________

(ПІБ, найменування замовника)

 

 

 

 

Начальник відділу

містобудування, архітектури та

капітального будівництва

Чортківської міської ради     ___________________         (___________________)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №4

до  рішення ХХІІІ сесії VIІ скликання

№_________від _____________2017 року

 

 

 

Довідка
про присвоєння поштової адреси

 

«____»____201__ року

                                              № _______

 

об’єкту нерухомого майна

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(дані про тип та призначення об’єкта)

 

____________________________________________________________________

(дані про адресу об’єкта)

 

передбачена _________________________________________________________

(дані про документ, яким передбачена адреса)

 

Присвоєно поштову адресу , та зареєстровано в Адресному реєстрі міста Чорткова____________________________________________________________

(дані про адресу об’єкта)

 

на підставі ___________________________________________________________

(дані про підставу внесення відомостей до Адресного реєстру)

 

Довідка надана на підставі замовлення від «____»____201__ року № _________

____________________________________________________________________

(ПІБ, найменування замовника)

 

 

 

 

 

Начальник відділу

містобудування, архітектури та

капітального будівництва

Чортківської міської ради     ___________________         (___________________)

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №5

до  рішення ХХІІІ сесії VIІ скликання

№_________від _____________2017 року

 

 

 

Довідка
про зміну поштової адреси

 

«____»____201__ року              

                                              № _______

 

об’єкту нерухомого майна

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(дані про тип та призначення об’єкта)

 

____________________________________________________________________

(дані про адресу об’єкта)

 

передбачена _________________________________________________________

(дані про документ, яким передбачена адреса)

 

змінено на наступну адресу, та зареєстровано в Адресному реєстрі міста Чорткова____________________________________________________________

(дані про адресу об’єкта)

 

на підставі ___________________________________________________________

(дані про підставу внесення відомостей до Адресного реєстру)

 

Довідка надана на підставі замовлення від «____»____201__ року № _________

____________________________________________________________________

(ПІБ, найменування замовника)

 

 

 

 

 

Начальник відділу

містобудування, архітектури та

капітального будівництва

Чортківської міської ради     ___________________         (___________________)

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №6

до  рішення ХХІІІ сесії VIІ скликання

№_________від _____________2017 року

 

 

 

Довідка
про анулювання поштової адреси

 

«____»____201__ року              

                                              № _______

 

об’єкту нерухомого майна

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(дані про тип та призначення об’єкта)

 

____________________________________________________________________

(дані про адресу об’єкта)

 

передбачена _________________________________________________________

(дані про документ, яким передбачена адреса)

 

анульовано, та зареєстровано в Адресному реєстрі міста Чорткова____________________________________________________________

(дані про адресу об’єкта)

 

на підставі ___________________________________________________________

(дані про підставу внесення відомостей до Адресного реєстру)

 

Довідка надана на підставі замовлення від «____»____201__ року № _______

__________________________________________________________________

(ПІБ, найменування замовника)

 

 

 

 

 

Начальник відділу

містобудування, архітектури та

капітального будівництва

Чортківської міської ради     ___________________         (___________________)

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №7

до  рішення ХХІІІ сесії VIІ скликання

№_________від _____________2017 року

 

 

 

Довідка
про відповідність поштової адреси

 

«____»____201__ року              

                                              № _______

 

об’єкту нерухомого майна

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(дані про тип та призначення об’єкта)

 

____________________________________________________________________

(дані про адресу об’єкта)

 

передбачена _________________________________________________________

(дані про документ, яким передбачена адреса)

 

відповідає наступній адресі, зареєстрованій в Адресному реєстрі міста Чорткова

____________________________________________________________________

(дані про адресу об’єкта)

 

на підставі ___________________________________________________________

(дані про підставу внесення відомостей до Адресного реєстру)

 

Довідка надана на підставі замовлення від «____»____201__ року № _______

__________________________________________________________________

(ПІБ, найменування замовника)

 

 

 

 

 

Начальник відділу

містобудування, архітектури та

капітального будівництва

Чортківської міської ради     ___________________         (___________________)

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №8

до  рішення ХХІІІ сесії VIІ скликання

№_________від _____________2017 року

 

Повідомлення
про унесення відомостей до Адресного реєстру міста Чорткова

 

«____»____201__ року              

                                              № _______

 

На підставі __________________________________________________________

(дані про підставу унесення відомостей до Адресного реєстру)

 

прошу внести до Адресного реєстру міста Чорткова відомості для реєстрації та/або тимчасового внесення адресу(-и) об’єкта(-ів) нерухомого майна

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(дані про тип та призначення об’єкта)

 

____________________________________________________________________

(дані про адресу об’єкта)

 

 

 

 

 

Начальник відділу

містобудування, архітектури та

капітального будівництва

Чортківської міської ради     ___________________         (___________________)

 

 

 

 

 

 

 

 


ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА
РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 2-27-98
24636045@mail.gov.ua
info@chortkivmr.gov.ua