Чортків online
Дата публікації: 30.01.2019

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення міської ради «Про затвердження Положення про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чорткова»

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення міської ради «Про затвердження Положення про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чорткова» розроблено на виконання та з дотриманням вимог статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту, затвердженої пос                                                                                 тановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами).

 

І. Визначення проблеми

          На сьогоднішній день право органів місцевого самоврядування залучати кошти замовників будівництва для пайової участі у створенні і розвитку інфраструктури населеного пункту встановлено Законами України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України. Даний проект регуляторного акту підготовлено на виконання статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».  

         На даний час перед міською владою постала нагальна проблема удосконалення питання залучення коштів замовників будівництва для пайової участі у створенні і розвитку інфраструктури міста на основі запровадження диференційованого підходу до встановлення розміру пайової участі в залежності від виду об’єкту будівництва та функціонального призначення з метою більш широкого залучення  інвестицій у розвиток інфраструктури міста.

Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» встановлено граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту та не може перевищувати:

– 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для житлових будинків;

– 7 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для нежитлових будівель та споруд.

– 2,0 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для індивідуальних житлових будинків площею більше 300 м.кв.;

 

Oсновні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни                                                

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

 

 

ІІ. Цілі державного регулювання

 

Метою прийняття Чортківською міською радою даного рішення є:  

– впорядкування нормативно-правової бази відповідно до вимог чинного законодавства;

– збільшення обсягу надходжень до бюджету розвитку міського бюджету від замовників на розвиток інфраструктури міста;

– здійснення контролю за своєчасністю та повнотою надходжень внесків на розвиток інфраструктури;

– сприяння розвитку інфраструктури міста Чорткова та її благоустрою.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

3.1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1. Затвердження «Положення про пайову участь замовників

будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чорткова»

Запропоноване регулювання забезпечить диференційований порядок залучення коштів замовників будівництва для участі у розвитку інфраструктури міста із дотриманням вимог чинного законодавства. Виходячи із викладеного таке регулювання вбачається оптимальним.

Пропоноване регулювання дозволить максимально наблизитися до досягнення цілей, зазначених у пункті 2 цього Аналізу.

Перевагами обраного регулювання є:

 • забезпечення виконання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 • удосконалення механізму залучення замовників до пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;
 • урегулювання спірних питань, що виникають у зв’язку з сплатою пайової участі у розвитку інфраструктури міста;

·        забезпечення надходження коштів до бюджету розвитку міського бюджету.

 

Альтернатива 2. Залишення в дії чинного рішення міської ради від 13.10.2016 №364 «Про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії шостого скликання Чортківської міської ради № 515 від 25.04.2012року  «Про  внесення змін в рішення п’ятої сесії шостого скликання Чортківської міської ради №80 від 25.02.2011 року « Порядок пайової участі замовника у створенні та розвитку інженерно-транспортної інфраструктури міста Чорткова»»

 

В якості альтернативи до запропонованого регулювання є можливість залишення в дії чинного Положення «Про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії шостого скликання Чортківської міської ради № 515 від 25.04.2012року  «Про  внесення змін в рішення п’ятої сесії шостого скликання Чортківської міської ради №80 від 25.02.2011 року « Порядок пайової участі замовника у створенні та розвитку інженерно-транспортної інфраструктури міста Чорткова»»

 Однак, такий підхід лише заглиблює проблему і жодним шляхом не сприяє її рішенню, а саме призведе до:

·         зменшення надходжень від пайової участі у розвиток інфраструктури міста Коломиї;

·        виникненню правової нерівності серед суб’єктів господарювання.

 

 

3.2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

 • Оцінка впливу на сферу інтересів держави (орган місцевого самоврядування)

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1. Затвердження «Положення про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чорткова»

1. Створення нових та реконструкція діючих об’єктів міської інфраструктури.

2.  Сприяння рівномірному розвитку інфраструктури по всій території міста.

3. Збільшення  надходжень  до міського бюджету.

4. Вирішення  проблем, пов’язаних з  фінансуванням розвитку інфраструктури міста.

1.Витрати пов’язані з розробкою та прийняттям  регуляторного акту.

 

2. Витрати щодо забезпечення   укладання договорів та контролю за їх виконанням.

 

Альтернатива 2.

Залишення в дії чинного рішення міської ради від 13.10.2016 №364 «Про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії шостого скликання Чортківської міської ради № 515 від 25.04.2012року  «Про  внесення змін в рішення п’ятої сесії шостого скликання Чортківської міської ради №80 від 25.02.2011 року « Порядок пайової участі замовника у створенні та розвитку інженерно-транспортної інфраструктури міста Чорткова»»

1. Створення нових та реконструкція діючих об’єктів міської інфраструктури.

2. Часткове вирішення  проблем, пов’язаних з  фінансуванням розвитку інфраструктури міста.

 

1.Витрати щодо забезпечення   укладання договорів та контролю за їх виконанням.

2.Зменшення надходжень до міського бюджету.

 

 

 • Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1. Затвердження «Положення про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чорткова»

Покращення інфраструктури   міста за рахунок внесених коштів на розвиток.

Немає

Альтернатива 2.

Залишення в дії чинного рішення міської ради від 13.10.2016 №364 «Про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії шостого скликання Чортківської міської ради № 515 від 25.04.2012року  «Про  внесення змін в рішення п’ятої сесії шостого скликання Чортківської міської ради №80 від 25.02.2011 року « Порядок пайової участі замовника у створенні та розвитку інженерно-транспортної інфраструктури міста Чорткова»»

Покращення інфраструктури міста за рахунок внесених коштів на розвиток.

 

Немає

 

 

 

– Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

(замовників будівництва)

 

 

Показник

Кількість суб’єктів малого підприємництва на яких поширюється регулювання

(одиниць)

У тому числі малого підприємництва

(одиниць)

У тому числі мікро- підприємництва

(одиниць)

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання:

 

 

22

 

5

 

17

 

Примітка. Джерело отриманих показників – статистичні дані, отримані внаслідок аналізу кількості укладених договорів про залучення пайової участі у розвитку інфраструктури м.Чортків за 2017 рік

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1. Затвердження «Положення про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чорткова»

1.  Право реалізувати свій проект будівництва на території міста.

2. Підвищення інформованості  щодо розмірів коштів на розвиток, які необхідно вносити.

1. Сплата пайової участі.

2. Витрати робочого часу пов’язані з виконанням вимог акта.

 

Альтернатива 2.

Залишення в дії чинного рішення міської ради від 13.10.2016 №364 «Про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії шостого скликання Чортківської міської ради № 515 від 25.04.2012року  «Про  внесення змін в рішення п’ятої сесії шостого скликання Чортківської міської ради №80 від 25.02.2011 року « Порядок пайової участі замовника у створенні та розвитку інженерно-транспортної інфраструктури міста Чорткова»»

1. Право реалізувати свій проект будівництва на території міста.

 

1.Сплата пайової участі.

2.Виникнення правової нерівності серед суб’єктів господарювання.

3. Витрати робочого часу пов’язані з виконанням вимог акта.

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИТРАТИ

На одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту.

 

Сумарні витрати за альтернативою

Сума витрат

Альтернатива 1. Затвердження «Положення про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чорткова»

Розрахунок розміру пайової участі від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта:

– 7,0 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта  – для нежитлових будівель та/або споруд;

– 4,0 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для житлових будинків;

– 2,0 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта  – для будівництва індивідуальних житлових будинків площа яких перевищує 300 м.кв.

Альтернатива 2.

Залишення в дії чинного рішення міської ради від 13.10.2016 №364 «Про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії шостого скликання Чортківської міської ради № 515 від 25.04.2012року  «Про  внесення змін в рішення п’ятої сесії шостого скликання Чортківської міської ради №80 від 25.02.2011 року « Порядок пайової участі замовника у створенні та розвитку інженерно-транспортної інфраструктури міста Чорткова»»

Примітка. Величина сумарних витрат на одного суб’єкта господарювання визначається розміром сплати пайової участі у розвиток інфраструктури міста як відсоткове відрахування залежно від виду будівництва чи реконструкції.

Розрахунок розміру пайової участі від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта:

 – 5,0 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування – для нежитлових будівель та/або споруд;

– 4,0 відсоток загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування – для житлових будинків;

 

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1. Затвердження «Положення про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чорткова»

4

Ціль прийняття регуляторного акта може бути досягнута повною мірою, адже сплата розміру пайової участі фізичних та юридичних осіб у розвиток інфраструктури міста здійснюється на підставі чинного законодавства згідно з  ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та на підставі договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Коломиї.

– Редакція Положення про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Коломиї приведена у відповідність до норм чинного законодавства.

– Згідно з Новою редакцією сума надходжень до міського бюджету на розвиток інфраструктури міста від сплати пайової участі значно збільшиться.

Альтернатива 2.

Залишення в дії чинного рішення міської ради від 13.10.2016 №364 «Про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії шостого скликання Чортківської міської ради № 515 від 25.04.2012року  «Про  внесення змін в рішення п’ятої сесії шостого скликання Чортківської міської ради №80 від 25.02.2011 року « Порядок пайової участі замовника у створенні та розвитку інженерно-транспортної інфраструктури міста Чорткова»»

3

 

 

 

Ціль регуляторного акта може бути досягнута, адже сплата розміру пайової участі фізичних та юридичних осіб у розвиток інфраструктури міста здійснюється на підставі чинного законодавства згідно з ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та на підставі договору про пайову участь у розвиток інфраструктури м. Коломиї.

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обгрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1. Затвердження «Положення про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чорткова»

1.Створення нових та реконструкція діючих об’єктів міської інфраструктури.

2.  Сприяння рівномірному розвитку інфраструктури по всій території міста.

3.Збільшення  надходжень  до міського бюджету.

4. Покращення інфраструктури   міста за рахунок внесених коштів на розвиток.

 

1.Витрати пов’язані з розробкою та прийняттям  регуляторного акту.

2. Витрати щодо забезпечення   укладання договорів.

 

Державне врегулювання залучення та встановлення розміру пайової участі фізичних та юридичних осіб у розвиток інфраструктури міста впроваджується на підставі ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Іншої альтернативи законодавством для участі інвесторів (забудовників) у розвитку інфраструктури міста не передбачено.

Перевагами обраного регулювання є:

–                     забезпечення виконання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

–                     упорядкування нормативно-правової бази;

–                     удосконалення механізму залучення замовників до пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

–                     урегулювання спірних питань, що виникають у зв’язку з сплатою пайової участі у розвитку інфраструктури міста;

–                     забезпечення збільшення надходження коштів до бюджету розвитку міста Коломиї.

 

Альтернатива 2.

Залишення в дії чинного рішення міської ради від 13.10.2016 №364 «Про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії шостого скликання Чортківської міської ради № 515 від 25.04.2012року  «Про  внесення змін в рішення п’ятої сесії шостого скликання Чортківської міської ради №80 від 25.02.2011 року « Порядок пайової участі замовника у створенні та розвитку інженерно-транспортної інфраструктури міста Чорткова»»

1. Створення нових та реконструкція діючих об’єктів міської інфраструктури.

2. Зменшення надходжень до міського бюджету.

3.Часткове вирішення  проблем, пов’язаних з  фінансуванням розвитку інфраструктури міста.

4. Покращення інфраструктури   міста за рахунок внесених коштів на розвиток.

5. Право реалізувати свій проект будівництва на території міста.

1.Витрати пов’язані з розробкою та прийняттям  регуляторного акту.

2. Витрати щодо забезпечення   укладання договорів.

3. Сплата пайової участі.

4.Виникнення правової нерівності серед суб’єктів господарювання.

 

Державне врегулювання залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у розвиток інфраструктури міста впроваджується на підставі ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

 

 

 

 

 1. V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Запропонований проект рішення міської ради спрямований на вирішення питання урегулювання відносин між Замовниками та органом місцевого самоврядування.

 Ознака даного регулювання полягає в отримані грошових коштів, що надходять від Замовників як пайова участь у створенні і розвитку інфраструктури  м. Чорткова  та можуть використовуватися виключно на створення  і розвиток інфраструктури міста. 

 

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні продовжувати або виконувати ці вимоги

 

            Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (Додаток 1).

 

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

 

Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений у зв’язку з можливістю внесення до нього змін, доповнень та його відміни у разі зміни чинного законодавства, інших необхідних випадках.

 

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

 

Відстеження результативності регуляторного акту здійснюється у встановленому законодавством порядку за  кількісними і якісними показниками з використанням статистичного метода  одержання результатів відстеження.

Кількісні показники результативності акту:

 • кількість укладених договорів про пайову участь замовника у розвитку інфраструктури міста Чорткова (близько 50 укладених договорів в перший рік впровадження регулювання);
 • кількість суб’єктів господарювання, які уклали договори про пайову участь замовника у розвитку інфраструктури міста Чорткова (близько 50 суб’єктів господарювання, які укладатимуть договори про сплату пайових коштів у перший рік регулювання);

Якісні показники результативності акту – кошти, що надійдуть до міського бюджету, будуть використовуватися на розвиток інфраструктури міста (понад 4 млн. грн., які надійдуть до міського бюджету на розвиток інфраструктури міста Чорткова).

 

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом використання статистичних даних. Згідно ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»:

 • базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено до дня набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень;
 • повторне – через рік з дня набрання їм чинності або більшістю його положень;
 • періодичне відстеження здійснюється раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акту.

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                Я.П. ДЗИНДРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до аналізу регуляторного впливу

 

Тест малого підприємництва (М-Тест)

Щодо оцінки проекту рішення Чортківської міської ради

«Про затвердження Положення про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чорткова»

 

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 12 грудня 2018р. по 16 січня 2019р.

 

Таблиця 1

№ п/п

Вид консультації

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Особисті зустрічі,

телефонні розмови.

 

 

13 осіб

СПД

У цілому запропоноване регулювання сприймається.

Було уточнено зміст бізнес-процесів та основних витрат бізнесу на підтримання запропонованого регулювання.

 

 

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

2.1. Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання – близько 22 (одиниць), у тому числі малого підприємництва – близько 5 (одиниць) та мікропідприємництва – близько 17 (одиниць).

2.2. Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив – 99%.

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Таблиця 3.1. Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні

 (за наступний рік)

Витрати за 5 років

 

3.1.1.

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

 

 

3.1.2.

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

 

3.1.3.

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

 

3.1.4.

Процедури обслуговування обладнання (ТО)

 

3.1.5.

Інші процедури (уточнити):

1)      Витрати пов’язані з виконанням «Положення про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чорткова»

Примітка. Розрахунок витрат(за перший рік регулювання, за наступний рік та за п’ять років сумарно)  – середня величина сплати пайових коштів на одного суб’єкта господарської діяльності.

145 455,00 грн.

(надходжень до бюджету розвитку міського бюджету)

4 200 000,00 грн.

 

1 181 820,00 грн.

3.1.6.

Разом, грн.

 

145 455,00 грн

190 910,00 грн.

 

1 181 820,00 грн.

 

3.1.7.

Кількість суб’єктів господарювання, що мають виконати вимоги регулювання, одиниць

 

 

                                          22

 

3.1.8.

 

Сумарно, грн.

3 200 000,00  грн.

 

4 200 000,00 грн

26 000 000,00 грн.

 
                 

 

Таблиця 3.2. Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні

(за наступний рік)

Витрати за 5 років

3.2.1.

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

–          витрати часу на отримання інформації про регуляторний акт.

Примітка. Витрати часу на отримання інформації про регуляторний акт на одного суб’єкта – 30 хвилин (19,00 грн/година (середня заробітна плата відповідальної особи – суб’єкта малого підприємництва).

Використовуємо для розрахунків середньомісячну заробітну плату штатного працівника по місту Чортків у ІV кварталі 2018 року, яка становила 6039,00 грн. Тобто, середня заробітна плата у місті Чорткові в ІV кварталі складала 38,00 грн. у погодинному розмірі.

(Статистичний бюлетень «Економічне і соціальне становище м.Чорткова» виданий головним управлінням статистики у Тернопільській області).

 

19 грн.

0. 00 грн.

95 грн.

3.2.2.

Процедури організації виконання вимог регулювання

–          витрати часу на розробку та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого бізнесу процедур на впровадження вимог регуляторного акта.

Примітка. Витрати часу на одного суб’єкта – 1  година (38 грн/година (середня заробітна плата відповідальної особи).

 

38 грн.

0. 00 грн.

190 грн.

3.2.3.

Процедури офіційного звітування

–          Витрати часу на отримання інформації про звіт щодо регуляторного акта, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти, та місця звітності.

Примітка. Витрати часу на одного суб’єкта – 2  години (38 грн/година (середня заробітна плата відповідальної особи).

76 грн.

0. 00 грн.

380 грн.

3.2.4.

Процедури забезпечення процесу перевірок

3.2.5.

Інші процедури :

38 грн.

0.00 грн.

190 грн.

Укладання договору про пайову участь замовника у розвиток інфраструктури м. Чорткова.

витрати на канцтовари (ручки, папір (за необхідності).

     

3.2.6.

Разом, грн

171 грн.

0 грн.

855 грн.

3.2.7.

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

 

                                       22

 

3.2.8.

Сумарно, грн

3762 грн.

0. 00 грн.

18 810 грн.

             

 


Таблиця 3.3.1. Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади / місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, який організовує процедуру залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників будівництва у розвиток інфраструктури міста

Відділ економіки та муніципального розвитку Чортківської міської ради

(назва державного органу)

Процедури регулювання суб’єктів малого підприємництва

(розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва – за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро- підприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають до сфери відповідної процедури

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), грн.

1. Процедури обліку суб’єкту господарювання, що знаходиться у сфері регулювання

     

 

 

·         надання консультаційних послуг суб’єкту;

·         прийняття та опрацювання  звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів;

·         укладання договору про пайову участь.

 

80

годин

38 грн/година (середня заробітна плата відповідальної особи)

1

22

66 880 грн.

2. Витрати часу на інші адміністративні процедури (уточнити):

Разом по органу державного регулювання за рік

Х

Х

Х

Х

66 880 грн.

Сумарно по органу державного регулювання за 5 років

Х

Х

Х

Х

334 400 грн.

 

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

 

Таблиця 4.1.

 

Перший рік регулювання (стартовий)

За 5 років

4.1.1.

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

3 200 000 грн.

 

26 000 000 грн.

4.1.2.

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

171 грн.

855 грн.

4.1.3.

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

3 762 грн.

18 810 грн.

4.1.4.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

66 880 грн.

334 400 грн.

4.1.5.

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

66 880 грн.

334 400 грн.

 

 1. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Затвердження Положення про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чорткова передбачає внесення несуттєвих змін до попереднього Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників будівництва у розвиток інфраструктури м. Чорткова, тому пом’якшувальні  заходи для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання відсутні.

 

 

Секретар міської ради                                                                Я.П. ДЗИНДРА

 

 

УКРАЇНА

      ЧОРТКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

___________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ    (проект)

від         2019 року                                                                                       №

м. Чортків

 

«Про затвердження Положення про пайову участь замовників

будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної

та соціальної інфраструктури міста Чорткова»

         Відповідно до ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста» затвердженого рішенням У сесії  Чортківської міської ради УІ скликання №80 від 25.02.2011, з внесеними змінами рішенням ХІІ сесії  Чортківської міської ради УІ скликання №515 від 25.04.2012, рішенням ХІІ сесії Чортківської міської ради № 364 від 13.10.2016, з метою впорядкування відносин виконавчого комітету Чортківської міської ради, фінансового управління та замовників будівництва пов’язаних з укладанням договорів про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Чортківська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити «Положення про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чорткова» в новій редакції (додається).
 2. Затвердити взірець Договору про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чорткова
 3. Рішення У сесії Чортківської міської ради УІ скликання №80 від 25.02.2011, з внесеними змінами рішенням ХІІ сесії Чортківської міської ради УІ скликання №515 від 25.04.2012, рішенням ХІІ сесії Чортківської міської ради № 364 від 13.10.2016 «Про Порядок пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста» вважати таким, що втратило чинність.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Недокуса О.З..

 

Міський голова                                               Володимир ШМАТЬКО

 

 

 

Додаток 1

до рішення___ сесії

від_____________

ПОРЯДОК

 пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Чорткова (надалі – Положення) розроблене відповідно до законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2.  Це Положення регламентує організаційні та економічні відносини, пов’язані з порядком залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури міста Чорткова у зв’язку з будівництвом будь-яких об’єктів на території міста.

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

будівництво – нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення діючих підприємств;

об’єкти будівництва – будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси та/або частини, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури;

інженерно-транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;

соціальна інфраструктура – комплекс закладів та інших об’єктів загального користування, призначених для задоволення соціальних, культурних, освітніх, медичних та інших потреб громадян;

розвиток інфраструктури – нове будівництво, реконструкція, реставрація, розширення, технічне переоснащення об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

замовник – фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) у місті Чорткові і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;

пайова участь замовника у розвитку інфраструктури міста Чорткова – внесок замовника у розвиток інфраструктури міста Чорткова, який полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію до міського бюджету коштів пайової участі замовника для забезпечення створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чорткова (далі – пайова участь);

вартість будівництва – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта містобудування, визначена згідно з державними будівельними нормами, без урахування витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і  позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій та повинна мати висновок відповідного органу з питань проведення державної експертизи (ДП “Укрдержбудекспертизи”, або його філій);

Вартість будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування – величина, яка визначається множенням показника нормативу, відповідно до п.8.3., за 1 м. кв. загальної площі житла/нежитлових будівель та споруд (без урахування ПДВ). Вартість будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування не може бути нижчою за загальну кошторисну вартість будівництва об’єкту.

         кошти пайової участі замовника у розвитку інфраструктури міста Чорткова – кошти замовника, які залучаються на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чорткова на пайовій участі (далі – кошти пайової участі). Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста Чорткова сплачуються в повному обсязі до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором;

договір про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Чорткова – договір, укладений між міською радою і  замовником (далі – Договір) про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чорткова;

забудова земельної ділянки (будівництво об’єкта) – розміщення та здійснення нових об’єктів, реконструкція, впорядкування існуючих об’єктів містобудування, розширення та технічне переоснащення підприємств;

добудова (розширення) – комплекс будівельних робіт, пов’язаних зі спорудженням додаткових до існуючих приміщень, будівель, споруд, що будуються за окремими проектами;

будинки житлового фонду соціального призначення – житло всіх форм власності (крім соціальних гуртожитків) житлового фонду соціального призначення, що безоплатно надається громадянам України, які потребують соціального захисту, на підставі договору найму на певний строк;

доступне житло – це житло, яке побудоване або будується за державної підтримки громадянам, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов;

кумльтова спорумда — споруда або комплекс споруд для культових, релігійних потреб (відправ служб, читання молитов і звернень до Бога), служіння Богу;

виконавець – працівник відділу з економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності Чортківської міської ради, який здійснює роботу, пов’язану з укладенням договору та проведенням розрахунків пайових внесків.

    1.4. Дане положення поширюється на всіх замовників, що одержують дозвільні документи на проектування та будівництво, здійснюють замовлення проектно-кошторисної документації, які закінчили будівництво, будують чи мають намір щодо забудови земельних ділянок (нове будівництво, реконструкція об’єктів будівництва, технічне переоснащення діючих підприємств).

     1.5. Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у м. Чортків, зобов’язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, крім випадків, передбачених частиною четвертою ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

1.6. До пайової участі у розвитку інфраструктури м. Чортків не залучаються замовники у разі будівництва:

– об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

– будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

– будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

– індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

– об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

– об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

– об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

– об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу);

– об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків.

1.7. Найменування об’єкта будівництва та приналежність об’єкта будівництва до видів будівель визначається на підставі повідомлення про початок виконання будівельних робіт  – щодо об’єктів будівництва, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), та щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта та які не потребують отримання дозволу на виконання будівельних робіт, або дозволу на виконання будівельних робіт – щодо об’єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до ст.ст. 34-37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та класифікатора будівель та споруд.

1.8. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та природного газу) поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об’єкти передаються у комунальну власність.

 

 

 1. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ ПАЙОВОЇ УЧАСТ

 

2.1. Пайова участь у розвитку інфраструктури м. Чортків полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію до спеціального фонду міського бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури.

2.2. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури міста Чортків визначається протягом 10 робочих днів з дня реєстрації міською радою звернення замовника про укладання договору про пайову участь та доданих до нього документів.

2.3. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Чортків укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до введення об’єкта в експлуатацію. До звернення замовник додає документи, що підтверджують кошторисну вартість будівництва об’єкта.

2.4. Після отримання проекту Договору (2 примірники) замовник забезпечує їх підписання протягом 2-ох робочих днів, після чого примірники повертаються виконавцю.

2.5. Замовник для укладення договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м.Чортків звертається до фінансового управління міської ради  і до заяви додає наступні документи:

–   копія паспорта фізичної особи та ідентифікаційного номера фізичної особи;

–    копія статуту зі змінами (у разі їх наявності) або іншого установчого документу для юридичної особи;

–   інформація про банківські реквізити (розрахунковий рахунок, банк, МФО);

–  довідка про реєстрацію повідомлення  про початок виконання будівельних робіт  або дозволу на початок виконання будівельних робіт;

–     копія містобудівних умов та обмежень;

– проектно-кошторисна документація (робочий проект, зведений кошторисний розрахунок), експертний висновок комплексної державної експертизи (в разі необхідності);

–    копія технічного паспорта об’єкта нерухомого майна. У разі здійснення реконструкції  – завірені копії технічних паспортів до та після проведення робіт;

–     копія правоустановчих документів на земельну ділянку;

–     копія правоустановчих документів на нерухоме майно.

 

2.6. Підготовку Договору здійснює відділ з економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності міської ради на підставі звернення замовника про укладення Договору.

2.7. Договір, укладений між Чортківською міською радою в особі міського голови та замовником, який скріплюється печатками трьох сторін.

 

 

 

 

 1. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ

 

 3.1. Розмір пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста встановлюється для будівництва та реконструкції:

7,0 відсотків від встановленого нормативу, відповідно до п. 8.3., будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування – для нежитлових будівель та споруда чи загальної кошторисної вартості, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами залученої площі;

4,0 відсотки від встановленого нормативу, відповідно до п. 8.3.,  будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування –  для житлових будинків чи загальної кошторисної вартості, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами залученої площі.

–  2,0 відсотки від встановленого нормативу, відповідно до п. 8.3.,  загальної кошторисної вартості будівництва для садибного (індивідуального) житлового будинку, що перевищує 300 м. кв. загальної площі будинку.

Загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта, при її наявності повинна мати висновок відповідного органу з питань проведення державної експертизи (ДП “Укрдержбудекспертизи”, або його філій);.

3.2. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури м.Чорткова визначається у договорі, укладеному з Чортківською міською радою (відповідно до встановленого міською радою  розміру пайової участі у розвитку інфраструктури) з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами та нормативу створеної потужності будівництва на території міста, затвердженої цим рішенням. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

Розрахунок пайової участі здійснюється за формулою:

ПВ = ((S х ЗКВБ(Р) або ОВж) х ВВБ), де:

S – площа об’єкта, в кв. м.;

ЗКВБ(Р) – загальна кошторисна вартість будівництва;

ОВж – норматив створеної потужності будівництва, затвердженої рішенням Чортківської міської ради і діє на дату складання проекту договору, в грн.;

ВВБ – відсоток вартості будівництва, що підлягає сплаті, визначений п. 3.1. даного Положення.

         3.3. В випадку будівництва індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових дачних будинків , господарських споруд розташованих на відповідній земельній ділянці загальною площею більше 300 квадратних метрів, пайова участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста здійснюється за площу, що перевищує 300 квадратних метрів.

 

 

 

 

 1. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ

 

4.1. Кошти, отримані як пайова участь замовника будівництва, можуть використовуватись виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чортків, відповідно до рішення міської ради.

4.2. Чортківською міською радою забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь – яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, а також крім випадків передбачених чинним законодавством.

 

 1. ПОРЯДОК ТА УМОВИ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ  ПРО ПАЙОВУ УЧАСТЬ У РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА ЧОРТКІВ

 

5.1. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури міста укладається протягом 15 робочих днів з дня реєстрації звернення Заявника про укладання договору про пайову участь, за умови надання ним повної та належним чином оформленої, необхідної для розрахунку, документації, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

Додатком до договору є розрахунок розміру пайової участі замовника у розвитку інфраструктури міста.

5.2. Договір встановленої форми укладається між Чортківською міською радою та замовником будівництва.

5.3. Повноваження на підписання договорів про пайову участь від імені Чортківської міської ради має міський голова.

5.4. Договір про пайову участь складається у 2-х примірниках, кожен з яких має рівну юридичну силу.

5.5. Один примірник договору разом з усіма первинними матеріалами зберігається у відділі з економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності міської ради, уповноваженому проводити розрахунок розміру сплати пайових внесків.

5.6. Якщо замовників будівництва об’єкта більше одного, то за письмовою домовленістю між замовниками один з них виступає стороною в договорі, на яку покладається відповідальність за своєчасне та в повному обсязі виконання умов договору.

5.7. Істотними умовами договору є:

– розмір пайової участі;

– строк сплати пайової участі;

– відповідальність сторін.

5.8. Договір набирає чинності з дня підписання його сторонами. Невід’ємною частиною договору є розрахунок пайового внеску у розвитку інфраструктури міста.

5.9. Замовнику надається 2 робочі дні на підписання та ознайомлення з умовами договору.

5.10. Спори пов’язані з пайовою участю у розвитку інфраструктури міста Чортків, вирішуються судом.

5.11. У разі зміни замовника розмір пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населено пункту зменшується на суму коштів сплачених попереднім замовником відповідно до укладеного ним договору про пайову участь.

 

 

 1. ПОРЯДОК ТА УМОВИ СПЛАТИ ПАЙОВОГО ВНЕСКУ

 

6.1. Пайова участь сплачується у безготівковій формі на розрахунковий рахунок, зазначений у Договорі.

6.2. Кошти пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста сплачується в повному обсязі до прийняття об’єкта в експлуатацію.

6.3. Замовник будівництва сплачує пайовий внесок:

 

– не менше 20% попереднього розміру пайового внеску, зазначеного у додатку до договору, сплачується протягом 30 робочих днів з моменту реєстрації Договору;

– залишкова сума попереднього пайового внеску, із врахуванням остаточного пайового внеску сплачується до введення об’єкта містобудування в експлуатацію;

– єдиний розмір пайового внеску сплачується в повній сумі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором. Сплата пайового внеску здійснюється до введення об’єкта в експлуатацію.

6.4. У разі порушення умов договору замовник будівництва сплачує суму боргу з врахуванням пені у розмірі 1,0% від суми заборгованості за кожен день прострочення платежу,  але не більше  подвійної облікової ставки НБУ, що діє у період, за який нараховується пеня,

6.5. Перерахування замовником будівництва коштів здійснюється у відповідності до укладених договорів та рішень суду, згідно чинного законодавства України.

6.6. При невиконанні умов договору Чортківська міська рада має право звертатися в судові органи про стягнення коштів з боржників.

 

 

 1. ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ЗА ФОРМУВАННЯМ ТА  ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ

 

7.1. Відділ з економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності міської ради, уповноважений здійснювати розрахунок пайової участі у розвитку міста Чорткова.

7.2. Облік оперативних даних, тобто, фактичних надходжень від пайової участі до бюджету розвитку здійснює фінансове управління.

7.3. Головний розпорядник в межах встановлених йому повноважень здійснює контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів.

7.4. Річний звіт про використання коштів складається по закінченні бюджетного року і затверджується міською радою одночасно з розглядом звіту про виконання бюджету міста за рік.

7.5. Перевірки правильності використання коштів проводяться контролюючими органами – за дорученням або з відома міської ради.

7.6. Контроль за використанням коштів здійснюють міський голова та постійна депутатська комісія міської ради з бюджетно – фінансових, економічних питань, комунального майна та інвестицій Звіт про використання коштів, Фонду та бюджету розвитку, поданий фінансовим управлінням постійній депутатській комісії один раз на квартал та бюджетний рік, затверджується міською радою.

 

 

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 

8.1. Відповідальність за достовірність, повноту та своєчасність надання інформації щодо кошторисної вартості об’єкта будівництва та іншої інформації, необхідної для укладення Договору про пайову участь несе замовник будівництва.

8.2. У випадку внесення змін до чинного законодавства (в т.ч. щодо граничного розміру пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів) відповідні зміни вносяться і до цього Положення.

8.3. Встановити норматив для одиниці створеної потужності будівництва об’єкта  м. Чортків  у розмірі 8 000,00 грн. за 1 кв.м. загальної площі об’єкта будівництва.

8.4. Дане Положення діє в частині, що не суперечить чинному законодавству. Питання, не врегульовані даним Положенням, регулюються згідно з нормами чинного законодавства.

8.5. Зміни у законодавстві, що спричиняють зміну або відміну документів дозвільного характеру, не є підставою для несплати замовником пайової участі, визначеного відповідно до Положення.

8.6. Всі рішення, дії або бездіяльність органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, фізичних та юридичних осіб, пов’язані із залученням пайової участі, можуть бути оскаржені в порядку визначеному відповідно до чинного законодавства.

8.7. У разі невиконання замовником будівництва умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Чорткова міська рада здійснює заходи щодо стягнення коштів пайової участі у судовому порядку.

8.8. Спори щодо пайової участі замовника будівництва у розвитку інфраструктури міста Чорткова вирішуються у судовому порядку.

       8.9 Для розгляду заяв замовників будівництва про зменшення розміру пайової участі по укладених договорах на вартість виконаних робіт та/або переданих об’єктів по створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, як правило необхідним є виконання наступних умов:

– сплата замовником будівництва 30% нарахованого розміру пайової участі грошовими коштами до дня розгляду питання на засіданні комісії з питань визначення пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури;

– клопотання головного розпорядника, комунальної установи, організації, підприємства чи відділу з економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності Чортківської  міської ради із зазначенням доцільності виконання даних робіт та/або передачі об’єктів ;

– рекомедації профільних депутатських комісій щодо доцільності виконання цих робіт та/або передачі об’єктів.»

Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури міста може бути зменшений на вартість виконаних робіт та/або переданих об’єктів згідно кошторисної вартості та актів виконаних робіт, визначених згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, а такі роботи та/або об’єкти передаються у комунальну власність, після погодження комісією з питань визначення пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, відповідного рішення виконавчого комітету та рішення міської ради.

Вартість таких робіт повинна бути погоджена експлуатуючими організаціями та мати висновок відповідного органу з питань проведення державної експертизи (ДП “Укрдержбудекспертизи”, або його філій).

8.10. Дане Положення діє в частині, що не суперечить чинному законодавству. Питання, не врегульовані даним Положенням, регулюються згідно з нормами чинного законодавства.

8.11. Замовники об’єктів будівництва можуть розстрочити сплату пайової участі (враховуючи заборгованість, термін сплати якої настав, крім штрафних санкцій) в межах бюджетного року.

Якщо термін розстрочення виходить за межі одного бюджетного року, то таке рішення приймається сесією міської ради.

В разі невиконання Замовником будівництва графіку сплати розтермінованих платежів, угода про розтермінування може бути розірвана в односторонньому порядку.

 

 

 

Секретар міської ради                                                                Я.П. ДЗИНДРА

 

Додаток 2

до рішення___ сесії

від_____________

 

ДОГОВІР № ______

про пайову участь замовників будівництва у створенні і

розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури      міста Чорткова

Вид договору: (попередній, остаточний, єдиний)

м. Чортків                                                                        “___” __________ 20__

 

         Чортківська міська рада (далі – Рада) в особі міського голови __________________, що діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та до розділу ___ пункту ___ рішення міської ради від ______ року №________ “_____________________”, з однієї сторони та     ____________________________________________________________________ (прізвище, Ім’я та по-батькові фізичної особи, а якою укладається договір, або П.І.Б. уповноваженої особи із зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору – для юридичних осіб) (далі Замовник), що діє на підставі власного волевиявлення, з іншої сторони, (далі за текстом Договору – Сторони), уклали цей Договір про наступне:

 

І. Предмет договору

 

1.1. Предметом даного Договору є участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чорткова при здійсненні будівництва об’єкта містобудування на умовах, зазначених цим Договором.

1.2. Назва та місце розташування  об’єкта містобудування – ____________ .

1.3. Цільове призначення  об’єкта містобудування – __________________ .

 

ІІ. Сума договору та умови оплати

 

         2.1. Замовник перераховує кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста у розмірі _______________ грн. єдиним платежем або частинами за графіком на рахунок №_______________ відповідно до Розрахунку (згідно Додатку до Договору)  у строк до “___” __________ 20__ року, але у будь-якому випадку до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

         2.2. Величина пайової участі визначена на підставі:

       – затвердженої проектної документації (загальна кошторисна вартість) у сумі _________ грн. або

            – нормативу для одиниці створеної потужності, затвердженої рішенням міської ради від____________№____________ «_____________________»  у сумі ________ грн.

 

 

2.3. Сплата коштів Замовником на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чорткова здійснюється у безготівковій формі на рахунок №____________, код __________, МФО _________, код платежу _________, банк одержувача: _____________________________________________________

                              (банківські реквізити уточнюються на момент перерахування коштів).

 

ІІІ. Права і обов’язки сторін.

 

         3.1.   Замовник зобов’язується перерахувати кошти в сумі, зазначеній у п.2.1. розділу 2 цього Договору, до “___”        _________ 20__ р. єдиним платежем або частинами за графіком, але у будь-якому випадку до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

         3.2.  У разі внесення змін до проектної документації, які спричиняють зміни техніко-економічних показників будівництва, Замовник зобов’язується звернутися із клопотанням до Ради про внесення відповідних змін до Договору.

3.3. Відділ міської ради проводить розрахунок пайового внеску та контролює виконання умов Договору.

 • Міська рада зобов’язується прийняти у комунальну власність інженерні мережі та/або об’єкти інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, збудовані Замовником відповідно до проектної документації.

 

 1. IV. Відповідальність сторін та вирішення спорів

 

         4.1. Сторони несуть відповідальність за виконання цього Договору в межах чинного законодавства.

       4.2. Всі спірні питання вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку.

         4.3. У випадку несвоєчасного внесення коштів як пайової участі, Замовник сплачує пеню у розмірі, визначеному Податковим кодексом України.

4.4. Замовник несе повну відповідальність за правдивість наданої документації для здійснення розрахунку пайової участі у розвитку інфраструктури міста. У разі виявлення порушень, Замовник зобов’язується вжити заходів щодо їх усунення.

 

 

 

 

 1. V. Інші умови

 

           5.1. Зміни і доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін шляхом укладання відповідних додаткових угод, які є невід’ємною частиною цього Договору, або в судовому порядку.

5.2. Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору не допускається.

5.3. Цей Договір укладений Сторонами добровільно. При укладенні Договору Сторони одна до другої майнових прав і претензій не мають.    

                   5.4. Договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий – у міській раді.

           5.5. Договір набуває чинності з моменту підписання сторонами і діє до повного його виконання.

           5.6. Додатки до Договору:

№ 1.1 – розрахунок величини пайової участі Замовника у розвитку інфраструктури міста на підставі затвердженої в установленому порядку проектної документації;

№ 1.2 – розрахунок величини пайової участі Замовника у розвитку інфраструктури міста на підставі нормативів для одиниці створеної потужності.

 

 1. Юридичні адреси сторін, банківські реквізити

 

Чортківська  міська рада

Адреса м. Чортків вул. Шевченка,21                              

Р/р 31515921019555                                                           

в УДКСУ у Чортківському районі                                     

МФО 899998________________________                                                 

код ЕДРПОУ 21470000_______________                        

тел./факс ___________________________

Чортківський міський голова

 

Шматько В.П.   _______________________

(підпис)

“____” _________________ 2018р

 

М.П.

 

Назва / ПІБ

вул.

м. Чортків,

78203

ід.код.

р/р

МФО

 

______________  /ПІБ/

          (підпис)

 

 

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1.1 до  

договору

від_________№_______

  Розрахунок

величини пайової участі Замовника у розвитку інфраструктури міста на підставі затвердженої в установленому порядку проектної документації

 

Чортківська міська рада (далі – Рада) в особі міського голови ___________________, що діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та відповідно до рішення міської ради від ____________ року  №__________ “Про затвердження Положення про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  міста Чорткова”, з однієї сторони та  

____________________________________________________________________ (прізвище, Ім’я та по-батькові фізичної особи, а якою укладається договір, або П.Ї.Б. уповноваженої особи із зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору – для юридичних осіб)

(далі – Замовник), що діє на підставі власного волевиявлення, з іншої сторони, (далі за текстом Договору – Сторони), відповідно до умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста від «___» _______20__р. №___ склали розрахунок величини пайової участі по об’єкту містобудування ______________________.

         (найменування та адреса об’єкта)

 1. Земельна ділянка, на якій планується здійснити будівництво об’єкта, розташована у ___ зоні, згідно з умовним поділом зон забудови міста Коломиї.
 2. Розрахунок здійснено на підставі затвердженої в установленому законом порядку проектної документації, розробленої згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами.
 3. Згідно із затвердженою проектною документацією загальна кошторисна вартість об’єкта будівництва становить: _________ ___________ гривень.

                                                                                                         (сума цифрами та прописом)

 1. Розмір пайового внеску Замовника будівництва об’єкта, здійснюється за формулами згідно п.3.4 Положення залежно від функціонального призначення об’єкта будівництва.
 2. Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста від “___” ________ 20__р. № ___

Місцезнаходження та реквізити сторін

Коломийська  міська рада

Адреса м. Чортків вул. Шевченка,21                              

Р/р 31515921019555                                                           

в УДКСУ у Чортківському районі                                     

МФО 899998________________________                                                 

код ЕДРПОУ 21470000_______________                        

тел./факс ___________________________

Чортківський міський голова

 

Шматько В.П.   _______________________

(підпис)

“____” _________________ 2018р

 

М.П.

Назва / ПІБ  Замовника

вул.

м. Чортків,

78203

ід.код.

р/р

МФО

 

 

 ______________  /ПІБ/

          (підпис)

М.П.

 

 

Додаток 1.2 до  

договору

від_________№_______

Розрахунок

величини пайової участі Замовника у розвитку інфраструктури міста на підставі нормативу для одиниці створеної потужності

Чортківська міська рада (далі – Рада) в особі першого заступника міського голови ___________________, що діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та відповідно до рішення міської ради від ____________ року  №__________ “Про затвердження Положення про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Коломиї”, з однієї сторони та  

____________________________________________________________________ (прізвище, Ім’я та по-батькові фізичної особи, а якою укладається договір, або П.Ї.Б. уповноваженої особи із зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору – для юридичних осіб)

(далі – Замовник), що діє на підставі власного волевиявлення, з іншої сторони, (далі за текстом Договору – Сторони), відповідно до умов Договору про пайову участь Замовника у розвитку інфраструктури міста від «___» ____20__р. №___ склали розрахунок величини пайової участі по об’єкту містобудування ___.

         (найменування та адреса об’єкта)

 1. Розрахунок здійснено на підставі наданих Замовником вихідних даних згідно Положення та нормативу для одиниці створеної потужності, затвердженої рішенням міської ради від _______ № _______ «______________».
 2. Земельна ділянка, на якій планується здійснити будівництво об’єкта, розташована у ___ зоні згідно з умовним поділом зон забудови міста Коломиї.
 3. Згідно з наданими Замовником вихідними даними та виходячи з показників створеної потужності вартість об’єкта будівництва становить: ___________ гривень.

(сума цифрами та прописом)

 1. Розмір пайового внеску Замовника будівництва об’єкта, здійснюється за формулами згідно п.3.4 Положення залежно від функціонального призначення об’єкта будівництва.
 2. Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури міста від “___” ________ 20__р. № __

Місцезнаходження та реквізити сторін

Коломийська  міська рада

Адреса м. Чортків вул. Шевченка,21                              

Р/р 31515921019555                                                           

в УДКСУ у Чортківському районі                                     

МФО 899998________________________                                                 

код ЕДРПОУ 21470000_______________                        

тел./факс ___________________________

Чортківський міський голова

 

Шматько В.П.   _______________________

(підпис)

“____” _________________ 2018р

 

М.П.

Назва / ПІБ  Замовника

вул.

м. Чортків,

78203

ід.код.

р/р

МФО

 

 

 ______________  /ПІБ/

          (підпис)

М.П.

 

 

Секретар міської ради                                                              Я.П.ДЗИНДРА


ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА
РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 2-27-98
24636045@mail.gov.ua
info@chortkivmr.gov.ua
Перейти до вмісту