Чортків online
Дата публікації: 30.01.2019

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

ПРОЕКТУ РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ

 

«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ  ПЛАТИ ЗА ТОРГОВЕ МІСЦЕ

НА ЧОРТКІВСЬКОМУ МІСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ РИНКУ»

 

 

 1. Опис проблеми

В умовах ринкової економіки тариф за торгове місце формується під впливом наступних чинників:  витрат на утримання ринку, витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи, державних, місцевих податків.

Діючі ставки ринкових послуг, які надає міський комунальний ринок були введені з січня 2017 року не можуть розв’язати визначену проблему у зв’язку із  зростанням розміру мінімальної заробітної плати на 30,4% (з 3200 грн. до 4173 грн.) та нарахувань на неї і збільшення розміру плати за землю, плати за послуги по вивезенню твердих побутових відходів  та інші.

Слід брати до уваги що підприємство повинне прагнути встановлювати оптимальний рівень плати за послуги. Витрати ринку, що закладаються в тарифи, повинні бути раціональні, а рентабельність оптимальна.

Керуючись п.п.2 п «а» ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» виконавчому комітету міської ради надано повноваження встановлювати  розміри плати за послуги, що надаються ринками з продажу продовольчих та непродовольчих товарів.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міський комунальний ринок підготував та надав виконавчому комітету міської ради нові розрахункові матеріали розмірів тарифів на послуги за користування торговими місцями.

На підставі звернення  розроблений проект рішення виконавчого комітету  міської ради «Про встановлення плати за торгове місце на міському комунальному ринку», яким передбачається встановлення тарифу на новому рівні.

Даний регуляторний акт розроблений на виконання та з дотриманням вимог статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308.

Плата за торгове місце за своїм економічним змістом є одним із видів тарифів за надання у тимчасове користування місця для здійснення купівлі-продажу промислових товарів. Розмір тарифу за торгове місце повинен відшкодувати витрати на створення й утримання ринку (торгових місць) та сплату податків.

 

 

 

 1. Мета та завдання регулювання

Метою розробки та впровадження даного проекту рішення є:

– встановлення тарифів на послуги користування торговими місцями на рівні фактичних економічно обґрунтованих витрат виходячи з 1 кв. м.;

– своєчасна та в повному обсязі виплата заробітної плати працівникам даного підприємства;

– своєчасність розрахунків комунального ринку по обов’язкових платежах та  за надані послуги;

– упорядкування правовідносин між фізичними особами та суб’єктами господарювання, що здійснюють підприємницьку діяльність у сфері торгівлі та підприємством, яке надає послуги.

 

 1. Опис механізмів і заходів для розв’язання проблем

Визначена проблема може бути розв’язана шляхом встановлення розміру тарифу на послуги за користування торговими місцями, що надає міський комунальний ринок, які реально відповідають фактичній собівартості. У разі прийняття запропонованого регуляторного акту буде забезпечено беззбиткову діяльність комунального підприємства.

 

 1. Опис альтернатив запропонованому регуляторному акту

Альтернативою цьому регуляторному акту може бути:

–  збереження діючих тарифів – призведе до погіршення фінансового становища підприємства через невідповідність існуючого тарифу фактичним витратам.

– прийняття нового розміру тарифів на послуги за користування торговими місцями, розрахованих підприємством, що є єдиною альтернативою є прийняття відповідного рішення виконавчого комітету, яким будуть погоджені нові тарифи.

Перевагою вибраного способу регулювання є те, що в даному випадку формуються економічно обґрунтований тариф  на послуги, що надає міський комунальний  ринок міста, виходячи із необхідних витрат на їх надання.

В результаті цього буде забезпечено: беззбиткова робота підприємства та своєчасне надання послуг продавцям, що здійснюють торговельну діяльність на ринку міста.

Запропонований регуляторний акт відповідає вимогам діючого законодавства. Не потребує додаткових бюджетних витрат.

 

 1. Аналіз вигод та витрат

Застосування тарифу, який пропонується встановити, дозволить Чортківському міському комунальному ринку міста своєчасно виплачувати законодавчо встановлену з 01.01.2019 року заробітну плату працівникам та

підтримувати територію ринку в належному стані.

 

 

 

 1. Очікувані результати.

Розмір нових тарифів дозволить відшкодувати фактичні витрати комунального підприємства для здійснення господарської діяльності та забезпечити його беззбиткову роботу.

 

 1. Строк дії акту

Строк дії регуляторного акту пропонується встановити на невизначений термін до чергового перегляду рівня тарифів на послуги цього підприємства.

У разі потреби вноситимуться зміни до нього за підсумками аналізу відстеження його результативності. При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні коригування.     

 

 1. Показники результативності регуляторного акту
 2. Упорядкування торговельних місць на ринку, можливість здійснення щоденного моніторингу діяльності ринку .
 3. Фінансова стабілізація роботи комунального підприємства.
 4. Наявність коштів для проведення своєчасних розрахунків за спожиті послуги.

 

 1. Визначення заходів по відстеженню результативності регуляторного акту в разі його прийняття

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде проведено, шляхом аналізу звітності про фінансові результати роботи підприємства. Основним способом відстеження результативності регуляторного акту, стане визначення суми збільшення доходів міського комунального  ринку від надання торгових місць.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ЧОРТКІВСЬКА    МІСЬКА    РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

48500 вул. Тараса Шевченка, буд.21, м.Чортків, Тернопільська обл.,  тел.(03552) 2-27-98, 2-06-35, факс 2-03-85

www.chortkiv.org.ua   E-mail: MOED@chortkiv.org.ua   Код ЄДРПОУ 24636045

 

 РІШЕННЯ (проект)

 

 

від ___ ________ 2019 року             м. Чортків                             №

 

Про затвердження плати

за торгове місце на  Чортківському

міському комунальному ринку

 

Розглянувши  клопотання директора Чортківского міського комунального ринку Бойко Р.І. та представлені матеріали, з метою  забезпечення стабільної  роботи ринку, відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та керуючись п.п.2 п. «а» ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

 1. Встановити місячну плату за торгове місце (1 м2) на міському комунальному ринку в розмірі 2 грн. 80 коп. та одноденну плату в розмірі 5грн. 60 коп.

 

 1. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 30.01.2017 року № 30 «Про затвердження плати за торгове місце на Чортківському міському комунальному ринку» .

 

 1. Копію рішення направити в адміністрацію Чортківського міського комунального ринку, відділ економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності міської ради.

 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Тимофія Р.М.

 

 

Міський голова                                                                Володимир ШМАТЬКО

 


ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА
РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 2-27-98
24636045@mail.gov.ua
info@chortkivmr.gov.ua