Чортків online

Патронатна служба

ПОЛОЖЕННЯ

про патронатну службу

Чортківської міської ради

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

         1.1. Патронатна служба є структурним підрозділом апарату Чортківської міської ради  (далі - патронатна служба), що утворюється  Чортківською міською радою  в межах граничної чисельності працівників апарату та  виконавчих органів Чортківської міської ради  та штатного розпису.
         1.2. Патронатна служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні», іншими Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Чортківської міської ради  її виконавчого комітету, розпорядженнями  міського голови, а також цим Положенням.

 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

 

          Основним завданням патронатної служби є здійснення аналітичного, організаційного, інформаційного та іншого забезпечення діяльності  міського голови, підготовка відповідних проектів доручень, пропозицій тощо.

 1.                                   ФУНКЦІЇ
            Патронатна служба відповідно до покладених на неї завдань виконує такі функції:
           3.1. Надає окремі фахові консультації, а також роз’яснення з питань діяльності  міського голови;
           3.2. Організовує надання методичної допомоги структурним підрозділам апарату та  виконавчих органів Чортківської міської ради   та проведення консультацій з основних питань функціонування та розвитку відповідної сфери управління;
           3.3. Забезпечує інформаційні зв’язки, в тому числі організацію зустрічей міського голови   з громадськістю, представниками засобів масової інформації, посадовими особами інших органів, прийом відвідувачів та іноземних делегацій;
           3.4. Організовує проведення нарад, семінарів та інших заходів із залученням представників структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, інших фахівців (за їх згодою) до обговорення питань діяльності міського голови;
           3.5. Координує роботу структурних підрозділів виконавчих органів   Чортківської міської ради, пов’язаних з підготовкою та проведенням заходів за

 

участю  міського голови;
         3.6. Виконує інші доручення міського голови .

 1.                                             ПРАВА

 Патронатна служба  має наступні права:
         4.1. Ввзаємодіяти  зі структурними підрозділами  апарату та виконавчих органів   Чортківської міської ради, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Адміністрацією Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України у розв’язанні питань, що виникають під час опрацювання доручень  міського голови;
         4.2. Одержувати  інформацію необхідну для виконання покладених на патронатну службу завдань;
         4.3. Залучати, за відповідним погодженням міського голови, спеціалістів апарату та виконавчих органів Чортківської міської ради та його структурних підрозділів,  інших фахівців до вивчення і розгляду питань, що належать до компетенції служби, підготовки проектів рішень Чортківської міської ради   її виконавчого комітету,  розпоряджень  міського голови  та інших документів, а також до розробки і здійснення заходів, що проводяться патронатною службою згідно з покладеними на неї завданнями та наданими дорученнями;
         4.4.За дорученням міського голови   здійснювати його супроводження під час робочих поїздок та готувати відповідні документи.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

 

         5.1. Працівники патронатної служби підпорядковуються безпосередньо   міськомуголові.
         5.2. Штатна чисельність патронатної служби та положення про неї затверджуються Чортківською міською радою .
         5.3. Патронатна служба відповідно до покладених на неї завдань забезпечує ефективну організацію діяльності міського  голови  .
         5.4. Оплата праці, організаційне, технічне та інші види забезпечення діяльності працівників патронатної служби здійснюються в межах  кошторисних призначень, визначених на утримання  апарату та виконавчих органів  Чортківської міської ради.
         5.5. Персональний добір кандидатур на посади працівників патронатної служби здійснює  міський голова.
         5.6. Працівники патронатної служби призначаються на посаду за строковим трудовим договором максимальний строк  якого не перевищує  строку повноважень міського голови. Строк дії строкового трудового договору визначається безпосередньо міським головою.

         5.7. Трудові відносини з працівниками патронатної служби можуть бути припинені достроково за ініціативою  міського голови.

 

 

         5.8. Призначення на посади та звільнення з посад працівників патронатної служби здійснюється  в установленому законодавством порядку безпосередньо міським головою.
         5.9.  До складу патронатної служби входять радники міського голови.
         5.10.Обов’язки працівників  патронатної служби визначаються в посадових  інструкціях, які розроблює відділ персоналу та нагород Чортківської міської ради та затверджує міський голова.

 

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

6.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому Регламентом Чортківської міської ради.

6.2.Реорганізація чи ліквідація патронатної служби здійснюється на підставі рішення Чортківської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

 

 

Секретар міської ради                                                        Ярослав ДЗИНДРА

 

Посада Прізвище Ім’я По батькові
 Радник міського голови  
 Радник міського голови  
   

ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 2-99-00
info@chortkivmr.gov.ua
Перейти до вмісту