Чортків online

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Чорткова

 

ПЛІЩУК Руслан Петрович

директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Чорткова

 тел. (03552) 2-17-03

 

Графік роботи:
Понеділок-четвер: 8:00-17:15;
п’ятниця: 8:00-16:00;
обідня перерва з 13.00 до 14.00

 

Кадровий склад відділу: 

Посада

Прізвище, ім’я, по-батькові

Завідувач відділення соціальної допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Чорткова ГНАТУСЬКО Марія Володимирівна
Головний бухгалтер територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Чорткова  

ДІДИЧ Наталія Анатоліївна

Завідувач відділу організації надання адресної, натуральної та грошової допомоги територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Чорткова ОЛІЙНИК Наталія Михайлівна
Водій територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Чорткова САВРУК Петро Ярославович

Функції та напрямки роботи:
Територіальний центр провадить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання стандартів якості, відповідальності за дотримання етичних і правових норм.
Виявлення громадян, формування електронної бази даних таких громадян, визначення їх індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг
Забезпечення якісного соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
Установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами,родичами громадян,яких обслуговує територіальний центр,з метою сприяння в здійсненні соціального обслуговування (наданні соціальних послуг)громадянам положення.

Перелік, умови та порядок здійснення соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
відділенням соціальної допомоги вдома територіального центру

Відділення соціальної допомоги вдома територіального центру утворюється для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) не менш як 80 таких одиноких громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової активності (мають III, IV і V групу рухової активності) і потребують сторонньої допомоги, соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в домашніх умовах згідно з медичним висновком:
– похилого віку;
– інвалідів (які досягли 18-річного віку), крім інвалідів унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”;
– хворих (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці).
Відділення не здійснює соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян, які потребують цілодобового стороннього догляду.

14. Право на позачергове соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) відділенням соціальної допомоги вдома мають одинокі ветерани війни, особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, жертви нацистських переслідувань, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1, 2 і 3 категорії.

Відділення соціальної допомоги вдома надає такі
соціально-побутові послуги:

1) приготування (допомога в приготуванні) їжі вдома, годування, доставка гарячих обідів, у тому числі з їдалень, кафе, інших закладів (підприємств) ресторанного господарства;
2) придбання та доставка товарів з магазину або базару, доставка книг, газет, журналів, медикаментів за кошти громадян, які обслуговуються;
3) виклик лікаря, надання допомоги в проведенні періодичних медичних оглядів та госпіталізації, відвідування хворих у закладах охорони здоров’я, організація консультацій лікарів та інших спеціалістів;
4) допомога у прибиранні приміщення, пранні білизни, дотриманні особистої гігієни, виконанні різних видів дрібних ремонтних робіт у приміщенні, ремонті одягу та взуття, забезпеченні паливом;
5) оформлення документів на отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та інших видів соціальної допомоги, внесення платежів;
6) читання преси;
7) допомога в обробітку присадибних ділянок (площа обробітку присадибних ділянок визначається разом з місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, але не більш як 0,02 гектара);
8) оформлення документів на санаторно-курортне лікування, влаштування до будинку-інтернату чи стаціонарного відділення територіального центру, геріатричного будинку-інтернату, пансіонату для ветеранів війни і праці, психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів, інших соціальних закладів;
9) сприяння у забезпеченні необхідними технічними та іншими засобами реабілітації;
10) оформлення замовлень та організація контролю за своєчасним і якісним наданням послуг підприємствами торгівлі, ресторанного господарства, побуту, зв’язку, службами житлово-комунального господарства, закладами культури, сільськогосподарськими підприємствами тощо;
11) створення умов для посильної праці, організації трудової терапії вдома;
12) вирішення за дорученням громадян, які обслуговуються, питань у державних органах, на підприємствах, в установах і організаціях;
13) інші соціальні послуги.

– Відділення соціальної допомоги вдома може здійснювати обслуговування громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу.
Обслуговування таких громадян здійснюється за плату відповідно до тарифів на платні соціальні послуги.

Порядок прийняття на обслуговування відділенням соціальної
допомоги вдома територіального центру

Для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадяни подають письмову заяву управлінню праці та соціального захисту населення за місцем проживання, яке в триденний строк після її надходження надсилає запит до закладу охорони здоров’я за місцем проживання громадянина для одержання медичного висновку про його здатність до самообслуговування та потребу в постійній сторонній
допомозі (далі – медичний висновок), до відповідного підприємства, установи, організації, що надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, або виконавчого органу сільської (селищної) ради за місцем реєстрації громадянина для
отримання довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб і до нотаріуса (у разі потреби) з метою отримання витягу з Державного реєстру правочинів про відсутність (наявність) укладеного громадянином договору довічного
утримання (догляду).

У десятиденний строк після надходження запиту заклад охорони здоров’я надає медичний висновок управлінню праці та соціального захисту населення, яке у триденний строк приймає рішення про необхідність або відмову в соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг). У разі отримання висновку про те, що
громадянин не здатний до самообслуговування та потребує постійної сторонньої допомоги, управління праці та соціального захисту населення надсилає територіальному центру заяву громадянина разом з медичним висновком.

Після надходження зазначених документів територіальний центр складає карту індивідуальних потреб громадянина у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг), визначає їх зміст, уточнює обсяг, складає план його здійснення (їх надання), укладає договір про соціальне обслуговування (надання соціальних послуг)
відділенням соціальної допомоги вдома одинокого (проживаючого самотньо) непрацездатного громадянина та приймає рішення про необхідність соціального обслуговування (надання соціальних послуг), про що видається наказ.

На кожного громадянина, якого обслуговує відділення соціальної допомоги вдома, ведеться особова справа, в якій міститься:

1) письмова заява громадянина;
2) медичний висновок про не здатність до самообслуговування, потребу в постійній сторонній допомозі та догляді в домашніх умовах;
3) карта індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);
4) один примірник договору, укладеного громадянином і територіальним центром про соціальне обслуговування (надання соціальних послуг);
5) довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;
6) витяг з Реєстру правочинів про відсутність укладеного договору довічного утримання (догляду), виданий нотаріусом (за наявності);
7) копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності);
8) копія рішення (розпорядження) про звільнення від плати громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу (за наявності);
9) копія наказу про здійснення (припинення) соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
10) довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення за встановленням диференційованої плати за надання соціальних послуг.

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Чорткова

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги територіального центру утворюється для обслуговування не менш як 500 малозабезпечених громадян, які відповідно до акта обстеження матеріально-побутових умов потребують натуральної чи грошової допомоги:
– похилого віку;
– інвалідів;
– хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці) у разі коли вони на своєму утриманні мають неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів;
– які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою, у разі коли вони мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів.

Право на безоплатне обслуговування відділенням адресної допомоги мають:

– громадяни, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;
– інші громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів, за умови, що середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж 1,5 прожиткового мінімуму для сім’ї;
– громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.”;

На кожного громадянина, якого обслуговує відділення адресної допомоги, ведеться особова справа, в якій міститься:

1) письмова заява громадянина;
2) довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;
3) довідки про доходи членів сім’ї;
4) копія наказу про здійснення (припинення) обслуговування.

Відділення адресної натуральної та грошової допомоги виходячи з можливостей, наявної фінансової та матеріально-технічної бази безоплатно забезпечує громадян:

1) одягом, взуттям, іншими предметами першої потреби;
2) ліками, предметами медичного призначення;
3) предметами побутової гігієни;
4) продовольчими та промисловими товарами;
5) гарячими обідами тощо.

Порядок прийняття на обслуговування відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги територіального центру

Відділення адресної допомоги здійснює обслуговування громадян за умови подання письмової заяви, довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, довідки про доходи всіх членів сім’ї.

За згодою громадянина складається акт обстеження його матеріально-побутових умов.

Перелік платних послуг

1. Ведення домашнього господарства (підготовка продуктів для приготування їжі, миття овочів, фруктів і посуду, винесення сміття тощо) (18 хвилин) – 9,07 грн.

2. Ведення домашнього господарства (прибирання житла):

– Косметичне прибирання (18 хвилин) – 9,07 грн.

  • Вологе прибирання (42 хвилин) –21,16 грн.

  • Генеральне прибирання (126 хвилин) – 63,48 грн.

3. Ведення домашнього господарства (розпалювання печей, піднесення вугілля, дров, розчистка снігу, доставка води з колонки) (42 хвилин) – 21,06 грн.

4. Ведення домашнього господарства :

– Миття вікон (не більше 3 шт.) – одне миття одного вікна – ( 30 хвилин) – 15,11 грн.

  • Обклеювання вікон (30 хвилин) – 15,11 грн.

  • Допомога при консервації овочів та фруктів (90 хвилин) – 45,34 грн.

  • Прасування ( до 1,5 кг сухої білизни) (30 хвилин) – 15,11 грн.

5. Придбання і доставка продовольчих, промислових та господарських товарів, медикаментів (84 хвилини) – 42,32 грн.

6. Організація харчування (приготування їжі) (60 хвилин ) – 30,23 грн.

Годування (для ліжково-хворих) (24 хвилин ) – 12,09 грн.

7. Прання білизни та одягу (до 1,5 кг. сухої білизни) (30 хвилин) – 15,11 грн.

8. Ремонт одягу (дрібний) (6 хвилин ) – 3,02 грн.

9. Здійснення санітарно-гігієнічних заходів за місцем проживання (заміна настільної і постільної білизни) (10 хвилин) – 5,04 грн.

10. Здійснення санітарно-гігієнічних заходів за місцем проживання (надання допомоги при купанні, миття голови, розчісування волосся, підрізання нігтів) (60 хвилин) – 30,23 грн.

11. Забезпечення супроводження (супровід споживача соціальних послуг у поліклініку) (78 хвилин) – 39,30 грн.

12. Надання допомоги в оплаті комунальних послуг (звірення платежів, заміна книжок) (45 хвилин ) – 22,67 грн.

13. Надання допомоги при оформлені документів (оформлення субсидій на квартирну плату і комунальні послуги) (270 хвилин) – 136,03 грн.

14. Надання допомоги при оформлені документів (оформлення документів на доставку вугілля, дров) (60 хвилин ) – 30,23 грн.

15. Написання листів (30 хвилин) – 15,11 грн.

16. Представництво інтересів в органах державної влади, установах, підприємствах та організаціях ( виконання доручень, пов’язаних з необхідністю відвудування різних організації) (75 хвилин ) – 37,79 грн.

17. Надання допомоги у проведенні сільськогосподарських робіт (в обробці присадибної ділянки) (138 хвилин) – 69,53 грн.

18. Надання послуг з виконання ремонтних робіт (допомога в ремонті житлових

приміщень) (240 хвилин) – 120,92 грн.

ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 2-99-00
info@chortkivmr.gov.ua
Перейти до вмісту