Чортків online

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності апарату Чортківської міської ради

ГУМЕНЮК Наталія Любомирівна

 тел. (03552) 2-99-00

e-mail: info @ chortkivmr.gov.ua

адреса: 48500, Тернопільська  область, м.Чортків, вул. Тараса Шевченка 21.

Графік роботи:
Понеділок-четвер: 8:00-17:15;
п’ятниця: 8:00-16:00;
обідня перерва з 13.00 до 14.00

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Функції відділу

 

 • Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку з відображенням господарських операцій на підставі прийнятих до обліку первинних документів шляхом подвійного запису їх на взаємопов’язаних рахунках бухгалтерського обліку відповідно до вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ.
 • Забезпечує тотожність даних аналітичного обліку оборотам і залишкам за рахунками синтетичного обліку на перше число кожного місяця.
 • Своєчасно складає та подає звіти до органів державної статистики, фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Пенсійного фонду України, Державної податкової інспекції, управління Державного казначейства.
 • Приймає від установ, для яких виконавчий комітет міської ради є головним розпорядником бюджетних коштів, фінансову та бюджетну звітність, аналізує ефективність використання ними бюджетних коштів.
 • Проводить аналіз обсягів видатків за попередні роки, опрацьовує та подає до фінансового управління виконавчого комітету міської ради попередню розрахункову потребу на наступний бюджетний рік, складає бюджетний запит з відповідними обґрунтуваннями, складає та доводить розпорядникам нижчого рівня та одержувачам лімітні довідки про бюджетні асигнування, складає проекти кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету та планів спеціального фонду місцевого бюджету, складає та подає на затвердження кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету та плани спеціального фонду місцевого бюджету, в разі необхідності внесення змін протягом бюджетного року складає довідки про зміни до кошторису та плану асигнувань.
 • Складає штатний розпис і розрахунки до нього в розрізі апарату та виконавчих органів міської ради.
 • Приймає участь у розробці міських бюджетних програм та опрацьовує отримані документи та інформацію, що стосується питань порушених в конкретній бюджетній програмі, протягом року здійснює аналіз їх виконання, контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів відповідно до напрямів діяльності бюджетних програм.
 • Готує проекти рішень міської ради та виконавчого комітету міської ради, розпорядження міського голови з питань, що входять до компетенції Відділу.
 • Координує і надає методичну допомогу по веденню бухгалтерського обліку та здійснює поточний контроль за фінансовою діяльністю установ, для яких виконавчий комітет міської ради є головним розпорядником коштів.
 • Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів та цільових фондів.
 • Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.
 • Забезпечує зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності.
 • Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.
 • Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни установ, для яких міська рада є головним розпорядником бюджетних коштів, у тому числі у напрямку енергозбереження.
 • Здійснює, в межах повноважень, за сприяння інших секторів, відділів, управлінь виконавчого комітету договірну роботу щодо договорів, угод, контрактів, стороною яких виступає міська рада або її виконавчий комітет.
 • За дорученням керівництва аналізує матеріали, які надходять від правоохоронних, судових органів та органів прокуратури, інших державних органів та установ, сприяє своєчасному вжиттю заходів за результатами їх розгляду.
 • Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатські звернення та запити у порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.
 • За дорученням міського голови разом з іншими відділами, управліннями  представляє інтереси  міської ради, виконавчого комітету міської ради та міського голови в місцевих, апеляційних, вищих спеціалізованих судах та у Верховному Суді України, у тому числі у взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності.
 • Розробляє (в межах компетенції відділу) показники прогнозу економічного та соціального розвитку міста.
 • Забезпечує своєчасне фінансування бюджетних програм та утримання підпорядкованих установ за рахунок коштів міського бюджету.
  Готує пропозиції щодо розподілу бюджетних асигнувань.
  Проводить організаційну та методичну роботу з питань оплати праці, фінансування, складання кошторису та штатних розписів.
 • В межах компетенції відділу розглядає пропозиції підвідомчих установ та готує для затвердження кошториси видатків та штатні розписи.
  Готує пропозиції для щорічного затвердження положення щодо оплати праці та преміювання посадових осіб місцевого самоврядування, службовців та працівників.
  Розглядає та аналізує підсумки виконання  поточних планів за власними доходами та видатками.
 • Проводить роботу по систематизуванню, накопиченню та вивченню інструктивних та законодавчих документів з питань оплати праці, чисельності працівників, фінансування, статистичної звітності, штатним нормативам.
  Розробляє мережу розпорядників коштів нижчого рівня та одержувачів коштів Державного та міського бюджету на відповідний рік.
  Бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію підпорядкованих установ, об’єктів благоустрою тощо.
 • Подає пропозиції по формування проекту міського бюджету щодо передбачення у складі видатків на фінансування відповідних цільових програм.
 • Здійснює вивчення, узагальнення та впровадження  передового досвіду та науково-технічного прогресу в галузі планування, фінансування та статистичної звітності.
   Забезпечує своєчасну відповідь на звернення організацій, підприємств та громадян, вживає заходів для усунення причин виникнення скарг.
 •  Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку, використання та передачу в архів документів.

Начальник відділу - ГУМЕНЮК Наталія Любомирівна


Головний спеціаліст відділу - БАБІЙ Наталія Василівна


Головний спеціаліст відділу - ГАВОРЧАК Оксана Ярославівна


Діловод - ШЕСТЕРИНА Ірина Євгеніївна


Головний спеціаліст публічних закупівель - ТКАЧ Ольга Романівна

ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 2-99-00
info@chortkivmr.gov.ua
Перейти до вмісту