Чортків online

Начальник відділу:

Грещук Василь Степанович

Контакти

Адреса відділу:
48501, м. Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21 каб. 29
Телефон:
(03552) 2-99-00
 
E-mail:
 

Розпорядок роботи:
Понеділок–Четвер
08:00 до 17:15
П’ятниця
08:00 до 16:00
Обідня перерва
13:00 до 14:00

Інформація про роботу відділу архітектури та містобудівного кадастру: https://www.chortkivmr.gov.ua/investoru/mistobuduvannya-2/     

Відділу архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради (далі – відділ) є виконавчим органом міської ради. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, державними будівельними нормами, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної ради та облдержадміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Регламентом виконавчого комітету та Положенням.

Завдання та повноваження відділу

Завдання відділу:
1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території міста Чорткова, та Чортківської об’єднаної територіальної громади.
2. Організація розроблення та подання для затвердження відповідно до законодавства місцевих програм, генеральних планів населених пунктів Чортківської об’єднаної територіальної громади, планів зонування територій, а за відсутності затверджених в установленому законом порядку планів зонування території – детальних планів території.
3. Координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку і забудови міста Чорткова, та Чортківської об’єднаної територіальної громади поліпшення їх архітектурного вигляду.
4. Забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил,затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією.

Повноваження відділу

Відділу архітектури та містобудівного кадаструвідповідно до покладених на нього завдань:
1. Бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає до виконавчого комітету пропозиції з цих питань.
2. Готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку міста Чорткова та об’єднаної територіальної громади та проектів міського бюджету.
3. Розробляє пропозиції щодо визначення території, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно містобудівною документацією.
4. Надає у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України замовникам для проектування об’єктів будівництва вихідні дані:
- містобудівні умови та обмеження, або приймає рішення про відмову у їх
наданні шляхом видачі наказу;
- завдання на розроблення містобудівної документації.
Погоджує:
- будівельний паспорт забудови земельної ділянки;
- паспорт прив’язки тимчасової споруди для ведення підприємницької
діяльності;
- паспорт розміщення вивіски;
- паспорт опорядження фасаду;
- ордер на проведення земляних робіт.
Готує проекти рішення на розгляд засідання виконавчого комітету та сесії Чортківської міської ради:
- надання дозволу/відмову у наданні дозволу на розроблення, затвердження містобудівної документації;
- надання дозволу/відмову у наданні дозволу на розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
- надання дозволу/відмову у наданні дозволу/продовження терміну дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами;
- про виділення в окремий об’єкт нерухомого майна частин житлового будинку (з господарськими будівлями та спорудами), присвоєння, уточнення, зміна поштової адреси.
- готує інші проекти рішення відповідно до компетенції та в межах чинного законодавства.
5. Видає накази відповідно до компетенції та вимог чинного законодавства.
6. Бере участь у підготовці пропозицій щодо віднесення територій та об’єктів до природно-заповідного фонду загальнодержавного і місцевого значення, визначення інших територій, що підлягають особливій охороні.
7. Організовує створення та оновлення топографічних планів призначених для розроблення містобудівної документації, підземних мереж та споруд.
8. Організовує ведення містобудівного кадастру міста Чорткова та Чортківської об’єднаної територіальної громади.                       

9. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.
10. Створює і веде архів містобудівної документації, матеріалів містобудівного кадастру.
11. Організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів.
12. Організовує проведення засідань міської архітектурно-містобудівної ради.
13. Інформує населення через засоби масової інформації про розроблення та затвердження проектів містобудівної документації, об’єктів містобудування та архітектури, містобудівних програм розвитку міста, організовує їх громадське обговорення щодо врахування громадських інтересів.
14.. Забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до компетенції відділу, та вживає відповідних заходів.
15. Виконує інші функції відповідно до законодавства.

Права відділу містобудування та архітектури

1. Скликати в установленому порядку наради, що належать до його компетенції.
2. Залучати та взаємодіяти у процесі виконання покладених на нього завдань спеціалістів інших структурних підрозділів Чортківської міської ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції.
3. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Чортківської міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

Структура відділу

Посадові особи відділу призначаються та звільняються з посади міським головою у відповідності із Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування». На посаду начальника та головних спеціалістів відділу призначаються особи з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців.
Структура та чисельність працівників відділу затверджується рішенням сесії міської ради.
До складу відділу входять:
- начальник відділу містобудування та архітектури;
- головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури;
- головний спеціаліст служби містобудівного кадастру відділу містобудування
та архітектури.

Організація роботи відділу

Організація роботи відділу визначається чинним законодавством, Положенням, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими для працівників Чортківської міської ради. У відділі періодично проводяться наради. Контроль та перевірка діяльності відділу здійснюється відповідно до діючого законодавства України. Відділ має круглу печатку та штамп із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. Фінансування відділу здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

Начальник відділу – Грещук Василь Степанович

тел.(03552) 2-27-98

email: arhitect.chortkiv@gmail.com


 

Головний спеціаліст  - Лисевич Ірина Валеріївна

тел.(03552) 2-27-98

email: arhitect.chortkiv@gmail.com

ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 2-99-00
info@chortkivmr.gov.ua
Перейти до вмісту