Чортків online

Відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва

 

 

начальник відділу

 тел. 

 

Кадровий склад відділу:

Посада

Прізвище, ім’я, по-батькові

   
Головний спеціаліст  містобудівного кадастру  ГРЕЩУК Василь Степанович

 

Відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради є структурним підрозділом виконавчого комітету Чортківської міської ради, утворюється міською радою, є підзвітним і підконтрольним раді, у своїй діяльності підпорядковується виконавчому комітету, міському голові та діє у відповідності до Положення про відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради. У межах делегованих державних повноважень архітектурно-будівельного контролю Відділ підконтрольний центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

При відділі створена та діє Служба містобудівного кадастру відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради, яка входять в структуру відділу на принципі прямого підпорядкування і утворюється за рішенням сесії міської ради. Крім того на відділ покладені повноваження архітектурно–будівельного контролю.

Відділ не є юридичною особою.

У своїй діяльності відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіону та Держархбудінспекції, рішеннями обласної ради та облдержадміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Регламентом міської ради та цим Положенням.

Відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва сумісно з іншими секторами, відділами, управліннями виконавчого комітету забезпечує реалізацію державної політики у сфері містобудування, капітального будівництва, архітектурно-будівельного контролю та містобудівного кадастру та здійснює функції у сфері управління, підготовки проектів рішень щодо зазначених питань, з подальшим винесенням на розгляд міської ради та виконавчого комітету.

Відділ фінансується за рахунок коштів міського бюджету.
Основними завданнями Відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва є:

1) Здійснення відповідно до закону державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності.

2) Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури та капітального будівництва на території міста.

3) Аналіз стану містобудування на території міста, організація розроблення, проведення експертизи, забезпечення затвердження в установленому порядку містобудівної документації для території міста.

4) Координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку території міста, поліпшення його архітектурного вигляду.

5) Забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією.

6) Забезпечення в межах своїх повноважень охорони пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів.

7) Забезпечення виконання завдань з будівництва об’єктів комунальної власності, зокрема: житлових будинків, об’єктів освіти, охорони здоров’я, зв’язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету.

8) Сприяння впровадженню у будівництво прогресивних проектних рішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів.

9) Здійснення керівництва Службою містобудівного кадастру.

10) Здійснення керівництва Службою з питань архітектурно-будівельного контролю.

Відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва, відповідно до покладених на нього завдань:

Забезпечує здійснення діяльності у сфері містобудування та архітектури відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та інших законодавчих актів України.

Бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури та капітального будівництва, подає до виконавчого комітету пропозиції з цих питань.

Готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку міста та проектів міського бюджету.

Вирішує питання розробки та затвердження детальних планів території міста за наявності затверджених в установленому законом порядку планів зонування території.

Визначає території для містобудівних потреб.

Вносить пропозиції щодо встановлення і зміни меж міста відповідно до законодавства України, визначення території для містобудівних потреб згідно з рішенням міської ради.

Вносить пропозиції міській раді щодо встановлення на території міста режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність.

Здійснює підготовку відповідно до закону містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок та будівельних паспортів.

Забезпечує в установленому законодавством порядку розробку і подання на затвердження міської ради місцевих містобудівних програм, генеральних планів, детальних планів, планів червоних ліній.

Забезпечує організацію охорони культурної спадщини.

Встановлює порядок розміщення зовнішньої реклами на території міста відповідно Закону України «Про рекламу» з урахуванням архітектурних, функціонально – планувальних , історико – культурних чинників типології елементів місцевого середовища.

Регулює правові відносини у сфері розміщення вивісок у місті Чорткові, відповідно до встановлених правил та чіткої процедури розміщення вивісок із збереженням автентичності історичного середовища та привабливості міста.

Розглядає заяви про присвоєння або зміну поштової адреси об’єктам нерухомого майна та готує відповідний проект рішення на розгляд виконавчого комітету Чортківської міської ради.

Організовує роботу, пов’язану із створенням і веденням містобудівного кадастру.

Відділ здійснює керівництво Службою містобудівного кадастру з питань щодо:

-організації створення та ведення містобудівного кадастру, визначення завдань моніторингу об’єктів, залучення науково-дослідних та проектно-вишукувальних організацій для впровадження інноваційних технологій ведення містобудівного кадастру;

-визначення пріоритетів формування містобудівного кадастру і черговості виконання робіт

-введення в роботу Служби містобудівного кадастру єдиних організаційно-правових та нормативно-методичних документів, а також програмно-технічних комплексів ведення містобудівного кадастру;

-участі та підготовки звітів виконавчого комітету Чортківської міської ради про стан ведення містобудівного кадастру;

-введення в межах компетенції в дію керівних документів щодо діяльності з ведення містобудівного кадастру.

Здійснює контроль за забезпеченням надійності та безпечності експлуатації будинків і споруд незалежно від форми власності в районах, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів.

Надає, отримує, реєструє, повертає документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, відмовляє у видачі таких документів, анулює їх, скасовує їх реєстрацію.

Приймає в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти (видає сертифікати, реєструє декларації про готовність об’єкта до експлуатації та повертає такі декларації на доопрацювання для усунення виявлених недоліків).

Подає Держархбудінспекції інформацію, необхідну для внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів.

Здійснює державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, проектної документації щодо об’єктів, розташованих у межах м. Чорткова.

Здійснює контроль за виконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю.

Розглядає відповідно до закону справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства під час планування та забудови територій та невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю.

Розглядає відповідно до закону справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності із прийняттям відповідних рішень.

Вирішує інші питання  містобудівної  діяльності,  визначені
чинним законодавством України.

Виконує інші функції, пов’язані з реалізацією покладених на орган місцевого самоврядування завдань у сфері будівництва.

Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції.

Розглядає в установленому законом порядку звернення громадян.

Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів Тернопільської обласної та Чортківської міської рад.

Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку, використання та передачу в архів документів.

Забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції та вживає відповідних заходів реагування.

Забезпечує розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та реклами на території міста

Забезпечує дотримання законодавства в галузі будівництва.

Здійснює інші повноваження, визначені законом.


ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА
РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 2-27-98
24636045@mail.gov.ua
info@chortkivmr.gov.ua
Перейти до вмісту