Чортків online

 

 

 Начальник відділу муніципальної інспекції та контролю за паркуванням  Чортківської міської ради 

тел. (03552)2-27-98

Графік роботи:

Понеділок-четвер: 8:00-17:15;
п’ятниця: 8:00-16:00;
обідня перерва з 13.00 до 14.00

Відділ муніципальної інспекції та контролю за паркуванням

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ муніципальної інспекції та контролю за паркуванням
Чортківської міської ради

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 • Відділ муніципальної інспекції та контролю за паркуванням Чортківської міської ради (далі-Відділ) утворений Чортківської міською радою як структурний підрозділ виконавчого органу міської ради.
 • Положення про відділ муніципальної інспекції та контролю за паркуванням Чортківської міської ради розроблено відповідно до статті 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України «Про затвердження Примірного положення про інспекцію з благоустрою населеного пункту» від 09.11.2007 №177, рішення Чортківської міської ради від 24.12.2020 р. №174 «Про затвердження структури апарату та виконавчих органів Чортківської міської ради, граничної чисельності апарату та виконавчих органів» та затверджується рішенням міської ради.
 • Відділ утворюється міською радою для здійснення контролю за станом благоустрою Чортківської міської територіальної громади, виконанням Правил благоустрою міста Чорткова, затверджених рішенням міської ради від 24 січня 2011 року № 13 (далі - Правила благоустрою), в тому числі організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян, утримання в належному стані власних, прилеглих та закріплених за підприємствами, установами організаціями територій, законності і правопорядку, охорону прав, свобод і законних інтересів Чортківської міської територіальної громади.
 • Відділ підконтрольний та підзвітний в своїй діяльності міській раді та підпорядкований міському голові, заступнику міського голови, до компетенції якого відносяться питання житлово-комунального господарства.
 • У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, правовими та нормативно-технічними актами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Чортківської міської ради та виконавчого комітету Чортківської міської ради, розпорядженнями міського голови, Правилами благоустрою та цим Положенням.

 

 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

 

Основними завданнями відділу є:

 • Контроль за станом благоустрою населених пунктів Чортківської міської територіальної громади;
 • Контроль за дотриманням Правил благоустрою;
 • Сприяння розвитку та поліпшенню стану благоустрою Чортківської міської територіальної громади;
 • Контроль за виконанням громадянами, підприємствами усіх форм власності, установами, організаціями Чортківської міської територіальної громади рішень міської ради та виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови з питань підтримання належного санітарного стану та благоустрою Чортківської міської територіальної громади;
 • Контроль та видача дозволів на порушення об’єктів благоустрою;
 • Складання протоколів, передбачених частиною 2 статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, передача їх у відповідні органи, які згідно з чинним законодавством України наділені правом розглядати дані справи;
 • Профілактика запобігання правопорушень в сфері благоустрою Чортківської міської територіальної громади.
 • Забезпечення реалізації державної та місцевої політики для паркування транспортних засобів.
 • Контроль за дотриманням Правил дорожнього руху, Правил паркування транспортних засобів та інших нормативно-правових актів, що регулюють сферу паркування транспортних засобів.
 • Притягнення винних осіб до відповідальності за порушення законодавства у сфері паркування Чортківської міської територіальної громади
 • Упровадження в місті Чорткові автоматизованої системи контролю, оплати вартості послуг з паркування (у разі необхідності), замовлення та розроблення технічних вимог та завдань до цієї системи з подальшим поданням їх на затвердження в установленому законом порядку.
 • Сприяння розвитку та поліпшенню стану паркувального простору Чортківської міської територіальної громади.
 • Профілактика вчинення правопорушень у сфері Правил паркування транспортних засобів та Правил дорожнього руху.
 • Здійснення тимчасового затримання транспортних засобів, що перешкоджають дорожньому руху або створюють загрозу безпеці руху (при наявності необхідних засобів).
 • Здійснення заходів щодо збільшення пропускної спроможності на дорогах місцевого значення.
 • Відділ відповідно до покладених на нього завдань та в межах повноважень:
  • Здійснює нагляд та контроль за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства про організацію паркування транспортних засобів та безпеки дорожнього руху.
  • Взаємодіє з іншими органами державної влади.
  • Самостійно або з представниками інших органів виконавчої влади здійснює перевірку припаркованих транспортних засобів щодо відповідності Правилам паркування транспортних засобів або Правилам дорожнього руху.
  • Вживає заходів щодо притягнення до адміністративної відповідальності винних осіб відповідно до чинного законодавства України.
  • Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, фізичних осіб - підприємців, депутатські, адвокатські звернення та запити у порядку, передбаченому чинним законодавством України, в межах наданих цим Положенням повноважень, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.
  • За дорученням керівництва та самостійно аналізує матеріали, які надходять від правоохоронних, судових органів та органів прокуратури, інших державних органів та установ, сприяє своєчасному реагуванню за результатами їх розгляду.
  • Проводить перевірки додержання водіями Правил паркування транспортних засобів, у тому числі щодо своєчасної оплати за послуги паркування транспортних засобів.
  • Надає в межах своєї компетенції органам виконавчої влади відповідну інформацію у випадках виникнення надзвичайних ситуацій (стихійного лиха, аварій, катастроф).
  • Складає протоколи про адміністративні правопорушення щодо порушень, розгляд яких належить до компетенції Відділу.
  • Виконує інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.

 

 1. ФУНКЦІЇ

 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 • Проводить рейди та перевірки територій і об’єктів Чортківської міської територіальної громади щодо стану їх благоустрою;
 • Проводить рейди та перевірки додержання підприємствами, установами, організаціями і громадянами законодавства у сфері благоустрою Чортківської міської територіальної громади, правил торгівлі на ринку;
 • Проводить перевірки виконання благоустрою прилеглої території об’єктів після закінчення будівництва (реконструкції, ремонту);
 • Здійснює складання протоколів про порушення законодавства у сфері благоустрою та Правил благоустрою на території Чортківської міської територіальної громади для притягнення винних до відповідальності;
 • Здійснює дії по забезпеченню подання позовів до суду виконавчими органами міської ради про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою Чортківської міської територіальної громади;
 • Вживає згідно з чинним законодавством заходів щодо зупинення робіт, які проводяться самовільно і порушують стан благоустрою Чортківської міської територіальної громади;
 • Контролює забезпечення чистоти і порядку в Чортківської міської територіальної громади, очищення територій та об’єктів від побутових відходів, безхазяйного майна та відходів, самовільно розміщених об’єктів та елементів благоустрою, в т.ч. тимчасових споруд та пересувних елементів вуличної торгівлі;
 • Здійснює контроль за виконанням заходів та приписів з приведення до належного стану територій та об’єктів благоустрою Чортківської міської територіальної громади;
 • Приймає участь в обговоренні проектів благоустрою територій та об’єктів благоустрою Чортківської міської територіальної громади, іншої технічної документації з питань благоустрою і вносить відповідні пропозиції на розгляд до органу місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;
 • Вносить пропозиції щодо розвитку та поліпшення стану благоустрою території Чортківської міської територіальної громади, удосконалення Правил благоустрою території Чортківської міської територіальної громади;
 • Приймає участь та безпосередньо розглядає звернення та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань, що відносяться до компетенції муніципальної інспекції міської ради;
 • 3дійснює профілактичну роботу із запобігання порушень законодавства в сфері благоустрою Чортківської міської територіальної громади;
 • Інформує міську раду, міського голову, заступника міського голови, до компетенції якого відносяться питання житлово-комунального господарства та інші виконавчі органи про результати рейдів та перевірок;
 • Готує матеріали та пропозиції, що відносяться до компетенції інспекції на сесійні засідання та засідання постійних комісій міської ради, засідання виконавчого комітету міської ради;
 • Веде облік пропозицій, скарг, заяв, листів, доручень, які надходять до інспекції та вживає передбачених діючим законодавством України заходів для своєчасного їх розгляду та прийняття відповідного рішення;
 • Бере участь у визначенні на конкурсних засадах балансоутримувачів - підприємств, установ, організацій, відповідальних за утримання об’єктів та елементів благоустрою;
 • Здійснює заходи щодо залучення на договірних засадах коштів і матеріально-технічних ресурсів, у тому числі благодійних, від юридичних та фізичних осіб на соціально-економічний розвиток Чортківської міської територіальної громади для здійснення заходів з поліпшення благоустрою
 • Виявляє факти самочинного будівництва, що порушують Правила благоустрою та направляє такі матеріали компетентним органам для відповідного реагування згідно норм чинного законодавства;
 • Ініціює утворення комісії з питань поводження з безхазяйними відходами на території Чортківської міської територіальної громад
 • Здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

 

Порядок проведення перевірок

 

 • Інспектор відділу має право брати участь у спільних рейдах та перевірках з державними службами України. У разі термінової потреби у спільних рейдах і перевірках (в разі явного загальновідомого порушення законодавства у сфері благоустрою) інспектор залучається до рейду чи перевірки шляхом негайного повідомлення телефонограмою про об’єкт та строки перевірки.
 • Інспектор відділу має право самостійно проводити планові та позапланові перевірки по дотриманню підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами-підприємцями, фізичними особами законодавства у сфері благоустрою.
 • Планові перевірки проводяться згідно графіку, що затверджується заступником міського голови, до компетенції якого відносяться питання житлово-комунального господарства.
 • Позапланові перевірки проводяться у разі надходження заяв, скарг, службових, доповідних записок або у разі явного загальновідомого порушення законодавства у сфері благоустрою.
 • При проведенні перевірок інспектор повинен мати при собі службове посвідчення.
 • Інспектор під час перевірки об’єкту благоустрою, виявивши порушення вимог Правил благоустрою, зобов’язаний щодо винної особи скласти протокол про вчинення нею адміністративного правопорушення.

При вчиненні однією посадовою чи фізичною особою двох або більше адміністративних правопорушень, протокол про вчинення адміністративного правопорушення складається за кожне правопорушення окремо.

Протокол повинен відповідати вимогам ст. 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу порушника, місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення порушника, інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

Протокол підписується особою, яка його склала і особою, яка вчинила адміністративне правопорушення; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.

У разі відмови особи, яка вчинила правопорушення, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка вчинила правопорушення, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання.

При складанні протоколу порушникові роз’яснюються його права і обов’язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, про що робиться відмітка у протоколі.

У випадку відсутності правопорушника на місці порушення, що унеможливлює складання протоколу з зазначенням відомостей про особу правопорушника, інспектор складає акт, в якому зазначають місце, час, зміст правопорушення та власника об’єкту, де відбулось правопорушення (або установу, підприємство, організацію, за якими закріплена територія) і передає до адміністративної комісії. В такому випадку, при наявності вини протокол про адміністративне правопорушення складається на правопорушника при його явці на засідання адміністративної комісії.

 • Після складення протоколу, він у п’ятиденний строк надсилається на розгляд до адміністративної комісії виконавчого комітету Чортківської міської ради.
 • Відшкодування майнової шкоди, заподіяної об’єкту благоустрою під час вчинення адміністративного правопорушення, здійснюється у порядку встановленому цивільним законодавством, Кодексом про адміністративні правопорушення та іншими законодавчими актами.

В разі не усунення порушень, особою, винною у порушенні правил благоустрою, у разі якщо це не усунення може привести до погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації на території Чортківської міської територіальної громади, або спричинити інші негативні наслідки, роботи по усуненню наслідків цих правопорушень можуть виконуватися комунальними підприємствами Чортківської міської територіальної громади (за погодженням з міським головою), яке надає порушнику рахунок за виконані роботи. Витрати, понесені комунальним підприємством, внаслідок виконання згаданих вище робіт, підлягають сплаті порушником в повному обсязі добровільно в п’ятиденний термін з дати отримання порушником рахунку і акту виконаних робіт чи стягуються в судовому порядку виконавцем робіт.

 • Форма протоколу про адміністративне правопорушення законодавства у сфері благоустрою та попередження наведені в додатках 2, 3.

 

 1. ПРАВА І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Відділ має право:

 • Проводити рейди та перевірки територій та об’єктів Чортківської міської територіальної громади щодо стану їх благоустрою і додержання підприємствами, установами, організаціями, громадянами законодавства у сфері благоустрою Чортківської міської територіальної громади;
 • Виносити попередження керівникам підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, комерційних структур, власникам приватних будинків, окремим громадянам за наявності порушень Правил благоустрою, строків виконання робіт та інших випадків в межах функцій відділу;
 • Встановлювати правопорушникам строки усунення виявлених недоліків або припинення дій;
 • Зупиняти ведення робіт, які проводяться самовільно і порушують стан благоустрою Чортківської міської територіальної громади;
 • Складати протоколи про адміністративні правопорушення та передавати їх на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Чортківської міської ради для притягнення винних осіб до відповідальності;
 • Запрошувати в інспекцію керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, що розташовані на території Чортківської міської територіальної громади, окремих громадян, власників житлових будинків для дачі пояснень про порушення Правил благоустрою міста, вимагати від них письмової або усної інформації щодо намірів про усунення виявлених недоліків;
 • Звертатися із клопотанням до міської ради, її виконавчого комітету, міського голови та інших посадових осіб про прийняття відповідних рішень, якщо порушення набувають систематичного характеру або несуть загрозу навколишньому середовищу;
 • Звертатись за дорученням міського голови до органів внутрішніх справ, органів прокуратури, судових інстанцій для вирішення питань, віднесених до повноважень відділу;
 • Вносити пропозиції щодо вилучення дозволів на розміщення об'єктів реклами, виносної торгівлі та інші суб'єктами, що систематично порушують Правила благоустрою;
 • Одержувати у встановленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи і матеріали для виконання покладених на неї завдань;
 • Відвідувати безперешкодно території підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, території режимних об’єктів з додержанням відповідних правил, для огляду територій та контролю за благоустроєм, утриманням зелених насаджень, дотриманням санітарних норм, перевіряти наявність договорів на прибирання прилеглих територій, вивіз, утилізацію сміття та відходів;
 • Запрошувати в відділ керівників підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності, комерційних структур і окремих громадян для ознайомлення з актами і протоколами про скоєння правопорушення;
 • Складати відповідні документи, необхідні для притягнення до адміністративної відповідальності громадян по відшкодуванню збитків, завданих ними інтересам населення, господарству міської громади внаслідок невиконання рішень міської ради та виконавчого комітету міської ради у межах своєї компетенції;
 • Залучати в установленому порядку муніципальних інспекторів Чортківської міської територіальної громади, фахівців підприємств, установ і організацій (за погодженням з. їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;
 • Надавати допомогу підприємствам, установам, організаціям та громадянам у поліпшенні стану територій та об’єктів благоустрою Чортківської міської територіальної громади;
 • Подавати у встановленому порядку пропозиції з розвитку та поліпшення стану благоустрою територій та об’єктів Чортківської міської територіальної громади, удосконалення Правил благоустрою території Чортківської міської територіальної громади;
 • Здійснювати в межах своєї компетенції контроль за дотриманням законодавства в сфері благоустрою Чортківської міської територіальної громади;
 • Здійснювати відповідно до чинного законодавства фото, відеозйомки, звукозапис, як допоміжний засіб для запобігання порушень вимог законодавства у сфері благоустрою;
 • Забезпечувати формування, публікацію матеріалів, які відносяться до компетенції інспекції на офіційному сайті Чортківської міської ради та в засобах масової інформації;
 • Брати участь в межах своєї компетенції у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міським головою, міською радою та її виконавчими органами;
 • Надавати інформацію іншим органам державного контролю відповідно до законодавства.
 • Здійснювати контроль за належною експлуатацією об’єктів комунального господарства згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про благоустрій населених пунктів».
 • Брати участь у забезпеченні громадського порядку, безпеки дорожнього руху разом із працівниками органів внутрішніх справ.
 • Здійснювати, у випадках, визначених законом, розгляд справ про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення правил дорожнього руху.
 • Проводити тимчасове затримання транспортних засобів (за наявності відповідних засобів).
 • Одержувати від виконавчих органів ради, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, органів державної влади та місцевого самоврядування інформаційні, довідкові матеріали, необхідні для здійснення повноважень, визначених цим положенням.
 • Укладати у встановленому порядку договори, що належать до компетенції відділу.
 • Подавати в установленому порядку пропозиції з розвитку та поліпшення паркувального простору Чортківської міської територіальної громади, удосконалення правил паркування транспортних засобів на території Чортківської територіальної громади.
 • Залучати спеціалістів інших виконавчих органів ради, місцевих органів виконавчої влади, територіальних структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до її компетенції.
 • Проводити наради з питань, що належать до повноважень відділу.
 • Інформувати міського голову та інші уповноважені органи про покладення на відділ повноважень, не передбачених цим положенням, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу відділу документів, матеріалів, іншої інформації, необхідних для виконання відділом своїх повноважень.
 • Брати участь у засіданнях дорадчих і колегіальних органів ради, нарадах у разі розгляду на них питань, які належать до повноважень відділу.
 • Набувати інших прав відповідно до законодавства.
 • У разі переслідування працівника відділу у зв’язку з виконанням обов’язків, передбачених цим положенням, інформувати про це відповідні органи.
 • Посадові особи відділу муніципальної інспекції та контролю за паркуванням Чортківської міської ради несуть відповідальність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами.
 • Підстави, види і порядок відповідальності посадових осіб відділу визначаються Конституцією та іншими законами України.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

 

 • Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою у відповідності з чинним законодавство.

Начальник відділу:

 

 • керує діяльністю відділу, забезпечує виконання обов’язків і повноважень, що на нього покладено, діє від імені відділу без доручення;
 • визначає та розподіляє функціональні обов’язки працівників відділу, сприяє підвищенню їх кваліфікації;
 • організовує і контролює роботу працівників Відділу;
 • організовує виконання актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування;
 • здійснює керівництво відділом;
 • забезпечує виконання завдань, покладених на відділ.
  • До складу відділу входять три штатних одиниці, з них 2 головних

інспектори та 1 інспектор, які представляють відділ у взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами на території Чортківської міської територіальної громади.

 • Інспектори муніципальної інспекції та контролю за паркуванням Чортківської міської ради призначаються міським головою після проходження співбесіди.
 • Працівники відділу забезпечуються відповідними службовими посвідченнями, зразок яких затверджується міською радою.
 • Повноваження працівників відділу муніципальної інспекції та контролю за паркуванням Чортківської міської ради визначаються даним Положенням та їх посадовими інструкціями.
 • Відділ, в процесі вирішення покладених на нього завдань взаємодіє з структурними підрозділами апарату та виконавчими органами міської ради, управліннями міської ради, комунальними службами, підприємствами, організаціями, установами, комерційними структурами міста незалежно від форм власності.
 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 • Реорганізація, внесення змін, доповнень до Положення та ліквідація відділу здійснюється за рішенням міської ради.
 • Припинення діяльності відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства, на підставі рішення міської ради за поданням міського голови, за ініціативою міської ради, за пропозицією виконавчих органів міської ради.

 

 

Начальник відділу - КІНДЯК Анатолій Михайлович


Головний спеціаліст відділу - ЛАЙБІДА Олег Михайлович 


Головний спеціаліст відділу - ТИМОФТЕЙ Петро Михайлович


Головний спеціаліст відділу - Римар Олександр Йосипович


Інспектор відділу - СТЕЛІГА Андрій Романович

ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 2-27-98
24636045@mail.gov.ua
info@chortkivmr.gov.ua
Перейти до вмісту