Чортків online

ВАНДЯК Наталія Петрівна 

в.о. начальника юридичного відділу Чортківської міської ради

 

 тел. (03552) 2-99-00

e-mail: info @ chortkivmr.gov.ua

адреса: 

48500, Тернопільська  область, м.Чортків, вул.Тараса Шевченка 21.

Графік роботи:

Понеділок-четвер: 8:00-17:15;
п’ятниця: 8:00-16:00;
обідня перерва з 13.00 до 14.00

Юридичний відділ

Основними завданнями юридичного відділу є :

Юридичний відділ міської ради відповідно до покладених на нього завдань:

– Забезпечує організацію та координацію правової роботи в міській раді, її виконавчому комітеті та інших виконавчих органах.

– За дорученням міського голови готує проекти рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпорядження міського голови з питань правового характеру.

– Проводить правову експертизу на відповідність положенням законодавства рішень міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, підготовлених виконавчими органами міської ради.

Готує правові висновки, зауваження до проектів рішень міської ради, проектів рішень виконавчого комітету, розпоряджень у разі невідповідності чинному законодавству.

Погоджує (візує) проекти рішень міської ради, проекти рішень виконавчого комітету, розпорядження за наявності віз керівників заінтересованих виконавчих органів міської ради.

– Переглядає разом із виконавчими органами міської ради (розробниками) нормативно-правові акти міської ради, її виконавчого комітету, розпорядження міського голови та інші документи з питань, що належать до їх компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством.

За результатами перегляду готує пропозиції для керівництва міської ради та її виконавчого комітету про необхідність внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів міської ради та її виконавчого комітету з метою приведення їх у відповідність до чинного законодавства або їх скасування.

– Готує звіти, інформаційні, довідкові та інші матеріали з питань, що належать до компетенції юридичного відділу у строки, передбачені планами роботи юридичного відділу, та за дорученням міського голови.

– Інформує міського голову, заступників міського голови про зміни у законодавстві України.

– Разом із заінтересованими виконавчими органами міської ради узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері (галузі), готує пропозиції щодо її вдосконалення, подає їх на розгляд керівництва міської ради та її виконавчого комітету для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів.

– Розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції міської ради та її виконавчого комітету, міського голови, та готує пропозиції та зауваження до них.

– За дорученнями міського голови, готує звернення до Комітетів Верховної Ради України, Міністерств України, центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо офіційного роз’яснення окремих положень нормативно-правових актів.

– Надає правову допомогу виконавчим органам міської ради, що не мають у своєму складі служб правового супроводу або осіб, які  здійснюють відповідні повноваження, депутатам міської ради.

– Надає необхідну методичну допомогу службам правового супроводу або особам, які  здійснюють відповідні повноваження, виконавчих органів міської ради.

– Здійснює правове забезпечення діяльності комісій, робочих груп, інших консультативно-дорадчих органів, створених міською радою, її виконавчим комітетом, міським головою, до складу яких входять спеціалісти юридичного відділу.

– Контролює та аналізує хід виконання місцевих програм, відповідальність за виконання яких покладена на юридичний відділ.

– Аналізує за дорученням міського голови матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій, дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності в міській раді та її виконавчому комітеті, інших виконавчих органах, готує правові висновки, пропозиції, рекомендації за фактами виявлених правопорушень та, за необхідності, бере участь в організації роботи з відшкодування збитків.

– Здійснює аналіз позовної роботи в апараті міської ради, виконавчому комітеті, інших виконавчих органах та за його результатами складає аналітичні записки для врахування в роботі керівниками та спеціалістами виконавчих органів.

– Погоджує в установленому порядку (візує) проекти договорів, стороною в якому є міська рада, виконавчий комітет, інший виконавчий орган за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих виконавчих органів (розробників проектів  договорів) міської ради.

Перевіряє відповідність договірних документів вимогам законодавства та судовій практиці.

–  Бере участь у підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів міської ради, її виконавчого комітету, інших виконавчих органів.

– Організовує в установленому порядку претензійну та позовну роботу в міській раді, здійснює контроль за її проведенням виконавчими органами ради.

– Забезпечує само представництво міської ради,  її виконавчих органів зі статусом юридичної особи, а також суб’єктів владних повноважень без статусу юридичної особи, у справах, в яких спеціалісти юридичного відділу беруть участь з усіма правами, що надані законодавством про адміністративне, господарське, цивільне судочинство, кримінальним процесуальним законодавством України, Законом України «Про виконавче провадження» позивачу, відповідачу, третій особі, учаснику судового провадження, учаснику виконавчого провадження.

– Вносить пропозиції про залучення до представництва від імені міської ради, міського голови та виконавчого комітету міської ради в судах виконавчих органів міської ради у справах з питань, віднесених до їхньої комтенції.

– Забезпечує належну реалізацію процесуальних прав та обов’язків міської ради, міського голови, виконавчих органів міської ради в судах в інтересах територіальної громади. За наявності належного юридичного обґрунтування, здійснює обов’язкове та своєчасне апеляційне та касаційне оскарження судових рішень, які винесені не на користь територіальної громади.

– Сприяє належному виконанню постанов, ухвал та рішень судів.

– Веде облік судових справ, в яких бере участь.

– Забезпечує представлення інтересів міської ради, її виконавчого комітету, інших виконавчих органів ( за дорученням міського голови) в інших органах, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності.

– Розглядає за дорученням міського голови звернення громадян з питань, які носять правовий характер; забезпечує правове супроводження особистого прийому громадян міським головою та інших заходів, пов’язаних із комунікацією з громадянами, об’єднаннями громадян, які проводяться за участі міського голови.

– Забезпечує в установленому порядку надання безоплатної первинної правової допомоги суб’єктам права на безоплатну первинну правову допомогу.

– Здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників міської ради, її виконавчих органів.

– Сприяє в організації проходження стажування спеціалістів-юрисконсультів виконавчих органів міської ради в юридичному відділу міської ради.

– Вносить на розгляд міського голови пропозиції щодо вдосконалення правової роботи; вживає заходи до впровадження кращих форм, практик та методів діяльності юридичного відділу; разом із виконавчими органами міської ради визначає потребу в юридичних кадрах для забезпечення правової діяльності міської ради та її виконавчих органів.

– Вносить міському голові пропозиції щодо проведення службових розслідувань та притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування, які внаслідок невиконання або неналежного виконання своїх службових обов’язків завдають шкоди інтересам територіальної громади.

Подає пропозиції міському голові про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого виконавчого органу міської ради) інтересам територіальної громади.

– Забезпечує доступ до публічної інформації (у тому числі й у формі відкритих даних), розпорядником якої він є, а також своєчасне надання такої інформації, її достовірність і повноту.

– Юридичний відділ здійснює свою діяльність з урахуванням вимог законодавства України у сфері запобігання корупції, очищення влади, доступу до публічної інформації, захисту персональних даних.

– Виконує інші функції за дорученням міського голови.

Начальник відділу - ФАРІОН Мар’яна Сергіївна (декретна відпустка)


Провідний спеціаліст відділу - ПОЛЬНИЙ Андрій Володимирович


Головний спеціаліст відділу - ВАНДЯК Наталія Петрівна 


Провідний спеціаліст відділу - ДЕРКАЧ Вікторія Юріївна (декретна відпустка)

Засідання адміністративної комісії при виконавчому комітеті Чортківської міської ради для розгляду справ про адміністративні правопорушення проводяться, не менше двох разів на місяць, в четвер о 9:00 за адресою м. Чортків, вул. Шевченка, 21  (приміщення міської ради, кабінет №6).

 

Алеся ВАСИЛЬЧЕНКО - Керуюча справами виконавчого комітету Чортківської міської ради, голова комісії

Роксолана ГУБ’ЯК - начальниця відділу земельних ресурсів міської ради

Наталія ВАНДЯК – головний спеціаліст юридичного відділу Чортківської міської ради,  секретар адміністративної комісії

Віктор ГУРИН

– заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради;

Андрій НАТУРКАЧ

– начальник відділу економічного розвитку та комунального майна міської ради;

Василь ГРЕЩУК

– начальник відділу архітектури та містобудівного кадастру міської ради;

Ірина МАЦЕВКО

– начальниця управління комунального господарства міської ради;

Любомир МАХОМЕТ

– депутат Чортківської міської ради;

ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 2-99-00
info@chortkivmr.gov.ua
Перейти до вмісту