Чортків online

 

ПРАВИЛА

благоустрою території Чортківської міської територіальної громади

 1. Загальні положення

1.1. Правила благоустрою території Чортківської міської територіальної громади (далі — Правила) – нормативно-правовий акт, яким установлюються вимоги щодо благоустрою території Чортківської міської  територіальної громади (далі – Чортківської МТГ).

1.2. Правила є обов’язковими для виконання на території Чортківської МТГ всіма органами державної влади та місцевого самоврядування, їх посадовими особами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, їх посадовими та службовими особами, органами самоорганізації населення, а також громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають на території Чортківської МТГ.

1.3. Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій території Чортківської МТГ. Рішення міської ради та її виконавчого комітету щодо благоустрою території Чортківської МТГ є обов’язковими для виконання розміщеними на цій території підприємствами, установами, організаціями та громадянами, які на ній проживають, або перебувають.

 

1.4. Учасниками правовідносин у сфері благоустрою є:

– посадові особи та органи державної влади;

– посадові особи та органи місцевого самоврядування;

– органи самоорганізації населення та їх представники;

– підприємства, установи, організації, їх посадові та службові особи;

– суб’єкти господарювання (фізичні особи-підприємці, підприємства, установи, організації всіх форм власності), їх посадові та службові особи;

– громадяни України, іноземці, особи без громадянства.

 

1.5. Благоустрій території Чортківської МТГ передбачає:

– розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території Чортківської МТГ у належному стані, її санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об’єктів;

– організацію належного утримання та раціонального використання території, будівель, інженерних споруд та об’єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення;

– створення умов для реалізації прав та виконання обов’язків суб’єктами у сфері благоустрою території Чортківської МТГ.

 

1.6. Елементами (частинами) об’єктів благоустрою є:

1.6.1. покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок згідно діючих норм;

1.6.2. зелені насадження (у тому числі снігозахисні та протиерозійні) уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях;

1.6.3. будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;

1.6.4. засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;

1.6.5. технічні засоби регулювання дорожнього руху;

1.6.6. будівлі та споруди системи інженерного захисту території;

1.6.7. комплекси та об’єкти монументального мистецтва, декоративні фонтани і басейни, штучні паркові водоспади;

1.6.8. обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків;

1.6.9. малі архітектурні форми;

1.6.10. інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.

 

1.7. Правила розроблені на підставі типових правил благоустрою території населеного пункту і затверджуються Чортківською міською радою.

1.8. Правила є відкритими та доступними. Вільний доступ до Правил забезпечуються шляхом їх публікації у друкованих засобах масової інформації та розміщенням на офіційному сайті Чортківської міської ради.

1.9. Зміни та доповнення до Правил вносяться рішенням Чортківської міської ради.

1.10. Фінансування заходів з благоустрою населених пунктів, утримання та ремонт об’єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів, якщо це передбачено умовами відповідних договорів, а також за рахунок пайових внесків власників тимчасових споруд, розміщених на території об’єкта благоустрою, інших передбачених законом джерел фінансування.

1.11. Фінансування заходів з благоустрою населених пунктів може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших джерел, передбачених законом.

1.12. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

прилегла територія – територія, яка межує із об’єктом благоустрою (його частиною) або спорудою (тимчасовою спорудою), розташованою на об’єкті благоустрою по його периметру;

інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України, Законах України «Про благоустрій населених пунктів»«Про регулювання містобудівної діяльності»«Про охорону культурної спадщини»«Про місцеве самоврядування в Україні»«Про органи самоорганізації населення».

1.13. Фінансування заходів із благоустрою населеного пункту здійснюється відповідно до статті 36 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

1.14. Участь громадян у фінансуванні заходів із благоустрою населеного пункту здійснюється відповідно до статті 37 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

1.15. Громадяни та юридичні особи є відповідальними за порушення цих Правил згідно з вимогами законодавства України.

1.16. Благоустрій прибудинкових територій об’єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель та споруд здійснюється за рахунок коштів забудовників (інвесторів).

1.17. Благоустрій прибудинкової території багатоквартирного будинку здійснюється за рахунок коштів власників житлових і нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку, отриманих як плата за надання послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкової території.

1.18. Власник тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об’єкта благоустрою державної або комунальної власності, на умовах договору, укладеного із підприємством або балансоутримувачем об’єкта благоустрою, може фінансувати утримання прилеглої до тимчасової споруди території шляхом оплати пайової участі з утримання в належному стані об’єкта благоустрою.

 • Підприємства, установи, організації можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту.
 • Благоустрій присадибних ділянок фінансується за рахунок коштів їх власників або користувачів.
 • Громадяни можуть на добровільних засадах здійснювати фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту, мікрорайону, кварталу, вулиці або прибудинкової території за місцем проживання.

 

1.22. Громадяни у сфері благоустрою населених пунктів мають право:

1.22.1. користуватись об’єктами благоустрою Чортківської МТГ;

1.22.2. брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою Чортківської МТГ;

1.22.3. вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою Чортківської МТГ;

1.22.4. отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою Чортківської МТГ та внесення до них змін, а також роз’яснення їх змісту;

1.22.5. брати участь у здійсненні заходів з благоустрою Чортківської МТГ, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою;

1.22.6. вимагати негайного виконання робіт з благоустрою Чортківської МТГ у разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров’ю або майну громадян;

1.22.7. звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров’ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об’єктів благоустрою.

 

1.23. Громадяни у сфері благоустрою населених пунктів зобов’язані:

1.23.1. утримувати в належному стані об’єкти благоустрою (їх частини), що перебувають у їх власності або користуванні, а також визначену правилами благоустрою території Чортківської МТГ прилеглу до цих об’єктів територію;

1.23.2. дотримуватися правил благоустрою території Чортківської МТГ;

1.23.3. не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів благоустрою Чортківської МТГ;

1.23.4. відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою Чортківської МТГ;

1.23.5. допускати на об’єкти благоустрою, що перебувають у їх власності або користуванні, аварійно-рятувальні та інші служби для здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

 

1.24. Підприємства, установи та організації у сфері благоустрою населених пунктів мають право:

1.24.1. брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку населених пунктів та заходів з благоустрою їх територій;

1.24.2. брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з благоустрою населених пунктів;

1.24.3. вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території населених пунктів або призводять до її нецільового використання;

1.24.4. вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;

1.24.5. вносити на розгляд місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення благоустрою населених пунктів.

 

1.25. Підприємства, установи та організації у сфері благоустрою населених пунктів зобов’язані:

1.25.1. утримувати в належному стані об’єкти благоустрою (їх частини), що перебувають у їх власності або користуванні, а також визначену правилами благоустрою території населеного пункту прилеглу до цих об’єктів територію;

1.25.2. утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об’єкти благоустрою (їх частини);

1.25.3. усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

1.25.4. усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

1.25.5. проводити згідно з планами, затвердженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об’єктів благоустрою (їх частин), що здійснюються у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;

1.25.6. у процесі утримання об’єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані;

1.25.7. відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України;

1.25.8. допускати на об’єкти благоустрою, що перебувають у їх власності або користуванні, аварійно-рятувальні та інші служби для здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

 

 1. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою

2.1. Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою та утримання об’єктів, елементів благоустрою.

2.1.1. Балансоутримувач об’єктів, елементів благоустрою забезпечує утримання їх у належному стані та своєчасний ремонт власними силами або може на конкурсних або договірних засадах залучати для цього інших суб’єктів господарювання. Утримання здійснюється відповідно до умов цих Правил, чинних будівельних, санітарних та інших норм та правил.

2.1.2. Балансоутримувач об’єкта, елемента благоустрою зобов’язаний вжити заходи з облаштування об’єкта, елемента пандусом згідно ДБН, спеціальними сходами, підйомниками, звуковими пристроями для осіб з інвалідністю. Контроль за дотриманням вимог ДБН покладено на відповідний виконавчий орган міської ради.

2.1.3. На території об’єкта благоустрою згідно затвердженої містобудівної документації можуть розташовуватися будівлі та споруди торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення відповідно до вимог чинного законодавства.

2.1.4. Власники цих будівель та споруд зобов’язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також можуть на умовах договору укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання іншої закріпленої за ними території або брати пайову участь в утриманні об’єкта, елемента благоустрою.

2.1.5. Порядок розподілу обов’язків між підприємствами, організаціями, установами, фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності, громадянами щодо організації робіт по утриманню належних їм, закріплених та прилеглих територій у належному стані базується на тому, що кожна особа зобов’язана утримувати у належному стані територію, право користування якою їй надано чинним законодавством, або обов’язок по утриманню якої закріплено відповідним документом. Утримання може здійснюватися спільно на підставі договору відповідної форми.

2.1.6. У разі доручення утримання об’єктів та елементів благоустрою третім особам на підставі відповідних договорів або розпорядчих актів, воно повинно здійснюватися з додержанням вимог та умов цих Правил.

2.1.7. Утримання об’єктів благоустрою здійснюється відповідно до статті 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за № 189/8788.

 

2.2. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій загального користування:

2.2.1. Благоустрій та утримання парків (гідропарків, лісопарків, лугопарків, парків культури і відпочинку, парків – пам’яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших (далі – парків), рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків здійснюється відповідно до планів, розроблених балансоутримувачем чи підприємством, що здійснює утримання об’єктів благоустрою, та затверджених відповідним органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, а об’єкта, який перебуває у приватній власності, – його власником.

2.2.2. Благоустрій та утримання парків, що належать до територій та об’єктів природно-заповідного фонду, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд України».

2.2.3. Благоустрій та утримання у належному стані парків, рекреаційних зон, садів, скверів і розташованих на їхніх територіях майданчиків для дозвілля здійснюється з дотриманням вимог Законів України «Про благоустрій населених пунктів»«Про охорону навколишнього природного середовища»«Про оцінку впливу на довкілля», а також:

Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754;

Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01 березня 2006 року № 110, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 квітня 2006 року за № 405/12279;

Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697;

Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195;

ДБН В.2.3-5-2017 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів.

2.2.4. Благоустрій рекреаційних зон, що використовуються для організованого масового відпочинку та купання, здійснюється із дотриманням вимог нормативно-технічних документів, якими визначаються гігієнічні вимоги до зон рекреації водних об’єктів.

2.2.5. Благоустрій територій оздоровчих закладів здійснюється із дотриманням вимог Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 року № 172, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 року за № 378/1403.

2.2.6. Не допускається знищення чи пошкодження елементів благоустрою на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків.

2.2.7. Господарська зона парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків з контейнерними майданчиками та громадськими вбиральнями розташовується не ближче ніж 50 м від місць масового скупчення людей (танцювальні, естрадні майданчики, фонтани, головні алеї, видовищні павільйони).

2.2.8. Кількість урн для сміття на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів і розташованих на їхніх територіях майданчиків для дозвілля встановлюють з розрахунку одна урна на 800 м-2 площі. На головних алеях парку відстань між урнами повинна бути не більше ніж 40 м. Біля кожної тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності встановлюють урну для сміття місткістю не менше ніж 0,01 м-3.

2.2.9. Кількість контейнерів для сміття на господарських майданчиках парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків визначається за показником середнього утворення відходів за три дні.

2.2.10. Основне прибирання парків здійснюється після їх закриття та до восьмої години ранку. Протягом дня необхідно збирати відходи, у тому числі екскременти тварин, опале листя, проводити патрульне прибирання, поливати зелені насадження.

2.2.11. Поливальні пристрої повинні бути в справному стані, їх мають регулярно оглядати і ремонтувати.

2.2.12. Поверхневі і заглиблені поливальні мережі водогону на зиму підлягають консервації із дотриманням вимог Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05 липня 1995 року № 30, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 липня 1995 року за № 231/767.

Благоустрій та утримання у належному стані вищевказаних територій містить:

1) санітарне очищення: прибирання сміття, відходів, листя, гілля тощо, встановлення урн та їх очищення по мірі накопичення, але не рідше 1 разу на добу, їх миття та фарбування;

2) встановлення сміттєзбиральних майданчиків (майданчиків для тимчасового накопичення відходів), укладення договорів на вивезення побутових відходів;

3) освітлення територій;

4) озеленення, збереження існуючих зелених насаджень;

5) відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, інших випадків;

6) утримання у належному санітарному, технічному та естетичному стані, належних балансоутримувачу будівель, споруд, конструкцій що розташовані на території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку відповідно до вимог чинного законодавства;

7) встановлення та утримання у належному санітарному, технічному та естетичному стані засоби та обладнання зовнішнього освітлення, садових лав, таблиць, планів території, меморіальних дощок, пам’ятників та інших елементів благоустрою;

8) забезпечення безпечних умов перебування, дозвілля та відпочинку громадян;

9) забезпечення належної роботи атракціонів, обладнання майданчиків з дотриманням техніки безпеки для дозвілля та відпочинку;

10) збір листя на території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів здійснюється лише на алеях, доріжках, майданчиках для відпочинку, партерних газонах, галявинах, квітниках. Зібране листя вивозиться на спеціально відведені місця. Спалювати листя, гілля категорично заборонено;

11) утримання в належному стані зелених насаджень парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку включає: догляд, обрізання, висадження зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави, інших насаджень), що здійснюється згідно нормативно-правових, правових актів;

12) заборонено: пошкодження зелених насаджень, збір квітів на територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку.

2.3. Порядок утримання пам’яток культурної спадщини.

 2.3.1. Благоустрій територій об’єктів культурної спадщини здійснюється відповідно до:

Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;

Закону України «Про охорону культурної спадщини»;

постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 318 «Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць»;

постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 878 «Про затвердження Списку історичних населених місць України»;

постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 року № 1768 «Про затвердження Порядку укладення охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини»;

Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697;

ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій»;

ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень»;

ДСТУ Б Б.2.2-10:2016 «Склад та зміст науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування».

2.3.2. Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов’язані утримувати пам’ятники культурної спадщини, пам’ятки у належному стані, своєчасно здійснювати ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення згідно вимог чинного законодавства України та охоронного договору.

2.3.3. Забороняється змінювати призначення пам’ятників культурної спадщини, пам’яток, їхніх частин та елементів, робити написи, позначки на них, на їх територіях та в охоронних зонах, крім випадків встановлених законом.

2.3.4. Забороняється будь-яка діяльність суб’єктів господарської діяльності, громадян, що створює загрозу пам’ятнику культурної спадщини, пам’ятці або порушує законодавство, державні стандарти норми і правила у сфері охорони культурної спадщини.

2.3.5. Балансоутримувач або уповноважений ним орган, користувач зобов’язані утримувати території пам’яток культурної спадщини у належному стані, своєчасно ремонтувати, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до нормативно-правових, правових актів.

 

2.4. Порядок утримання майданів, площ, бульварів, проспектів, набережних.

2.4.1. Утримання та ремонт об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі населених пунктів здійснюється з дотриманням вимог:

Закону України «Про дорожній рух»;

Закону України «Про автомобільні дороги»;

Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198;

Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678;

Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697;

ДСТУ 3090-95 «Безпека дорожнього руху. Організація робіт з експлуатації міських вулиць та доріг. Загальні положення»;

ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану»;

ДБН В.2.3-5-2017 «Вулиці та дороги населених пунктів».

2.4.2. Власник або балансоутримувач об’єкта благоустрою вулично-дорожньої мережі населеного пункту забезпечує утримання такого об’єкта з необхідною кількістю машин, механізмів, спеціалізованої техніки, посипних матеріалів та реагентів.

2.4.3. Озеленення об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754.

 

2.5. Порядок утримання доріг, вулиць (провулків, узвозів, проїздів).

2.5.1. Посадові особи, відповідальні за будівництво, реконструкцію, ремонт, експлуатацію та облаштування автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, мостів, шляхопроводів, інших споруд, зобов’язані забезпечувати утримання їх у стані, відповідно до встановлених вимог щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

2.5.2. Використовувати дороги, вулиці тощо не за їх функціональним призначенням, встановлювати засоби організації дорожнього руху дозволяється лише за узгодженими з територіальним органом Національної поліції України, рішенням балансоутримувача або уповноваженого ним органу.

Озеленення вулиць і доріг здійснюється згідно встановлених норм та правил.

2.5.3. Балансоутримувач дорожніх об’єктів або уповноважений ним орган, дорожньо-експлуатаційні організації зобов’язані:

1) своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи згідно технічних правил з дотриманням норм і стандартів з безпеки руху;

2) постійно контролювати експлуатаційний стан усіх елементів дорожніх об’єктів та негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди у дорожньому русі, а за неможливості це зробити – невідкладно позначити їх дорожніми знаками, сигнальними, огороджувальними і направляючими пристроями згідно діючих нормативів або припинити (обмежити) рух;

3) контролювати якість робіт, які мають виконуватись підрядними організаціями згідно нормативно-правових, правових актів;

4) вирішувати питання забезпечення експлуатації дорожніх об’єктів у надзвичайних ситуаціях, за несприятливих погодно-кліматичних умов, у разі деформації та пошкодження елементів дорожніх об’єктів, аварії на підземних комунікаціях або виникнення інших перешкод у дорожньому русі разом із спеціалізованими службами організації дорожнього руху та за погодженням з територіальним органом Національної поліції України, оперативно вносити зміни до порядку організації дорожнього руху;

5) аналізувати стан аварійності на дорожніх об’єктах, виявляти аварійно небезпечні ділянки і місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, розробляти і здійснювати заходи з вдосконалення організації дорожнього руху для усунення причин та умов, що призводять до їх скоєння;

6) сповіщати виконавчі органи міської ради та учасників дорожнього руху про закриття або обмеження руху, стан дорожнього покриття і рівень аварійності на відповідних ділянках, погодно-кліматичні та інші умови;

7) здійснювати в літній період, у плановому порядку, спеціальним транспортом механізоване миття та підмітання проїзної частини вулиць, доріг;

8) забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, а також безпеки дорожнього руху під час виконання дорожньо-експлуатаційних робіт.

2.5.4. Власники транспортних засобів, водії зобов’язані вживати заходи з недопущення винесення на проїжджу частину доріг, вулиць сипучих матеріалів, землі, каміння, будівельних матеріалів, бетону тощо, а також засмічення проїжджої частини внаслідок переповнення кузова транспортного засобу вантажем, пошкодженням тари, розвіюванням безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря.

2.5.5. Забороняється заправляти транспортні засоби паливно-мастильними матеріалами з автомобільних та інших пересувних бензо-газозаправників, займатися торгівлею паливно-мастильними та іншими матеріалами і виробами.

2.5.6. Суб’єкти господарювання, які є власниками земельних ділянок або землекористувачами, а також власники та користувачі тимчасових споруд, що розташовані в межах «червоних ліній» вулиць і доріг на закріпленій території зобов’язані:

1) забезпечити ремонт та утримання відповідної території;

2) утримувати та забезпечувати належний технічний стан охоронної зони інженерних комунікацій, обладнання, споруд та елементів дорожніх об’єктів, що використовуються, відповідно до їх функціонального призначення;

3) дотримуватися вимог діючих норм і правил щодо охорони дорожніх об’єктів;

4) у разі виявлення небезпечних умов за експлуатації споруд і об’єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод дорожнього руху або загрожують збереженню елементів дорожніх об’єктів, негайно повідомити власників дорожніх об’єктів або уповноважених ними органів, а також територіальний орган Національної поліції України.

2.5.7. Суб’єкти господарської діяльності, які є власниками земельних ділянок та/або землекористувачами, а також власники та/або користувачі тимчасових споруд, що розташовані в межах «червоних ліній» вулиць і доріг, зобов’язані на закріпленій території:

1). забезпечувати утримання та ремонт відповідної території;

2). утримувати та забезпечувати належний технічний стан охоронної зони інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших елементів дорожніх об’єктів, що використовуються, відповідно до їх функціонального призначення;

3.) у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об’єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об’єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об’єктів або уповноважених ними органів, а також територіальний орган або підрозділ Національної поліції України;

4). дотримуватись вимог норм і правил щодо охорони дорожніх об’єктів.

2.5.8. У межах «червоних ліній» міських вулиць і доріг забороняється:

1) розміщувати споруди та об’єкти, встановлювати сміттєзбірники;

2) смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;

3) спалювати, складувати сміття, побутові відходи;

4) скидати промислові, меліоративні і каналізаційні стоки в систему дорожнього зливостоку;

5) встановлювати намети;

6) випасати худобу та свійську птицю;

7) скидати сніг.

При виконанні робіт з ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів дорожньо-експлуатаційні організації у першочерговому порядку повинні здійснювати заходи щодо безпеки дорожнього руху.

2.5.9. Балансоутримувач дорожніх об’єктів або уповноважений ним орган, дорожньо-експлуатаційні організації, користувачі дорожніх об’єктів та спеціалізовані служби організації дорожнього руху зобов’язані забезпечувати зручні і безпечні умови руху, сприяти збільшенню пропускної спроможності дорожніх об’єктів, запобігати травмуванню учасників дорожнього руху, пошкодженню транспортних засобів і дорожніх об’єктів, забрудненню навколишнього середовища.

2.5.10. Власники або балансоутримувачі підземних комунікацій (споруд) зобов’язані:

1) забезпечити розміщення та утримувати кришок, решіток оглядових та приймальних колодязів у справному стані;

2) забезпечити розміщення кришок, решіток колодязів на рівні верхнього шару дорожнього покриття, без перекосів на дорогах, пішохідних та велосипедних доріжках;

3) вживати заходи по недопущенню та відновленню просідання дорожнього покриття навколо оглядових приймальних колодязів підземних комунікацій.

2.5.11. Ремонт і утримання дорожніх об’єктів має виконуватися згідно технічних правил ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування і технічних правил ремонту й утримання міських вулиць і доріг, інших будівельних та санітарних норм та правил. Якість робіт з ремонту та утримання об’єктів має відповідати вимогам нормативно – правових, правових актів, комфортності, економічності та безпеки дорожнього руху.

2.5.12. Забороняється довільно зменшувати ширину доріг, проїздів, пішохідних, велосипедних доріжок.

2.5.13. Заборонено мити транспорті засоби на дорогах, вулицях, провулках, пішохідних та велосипедних доріжках, інших об’єктах благоустрою та в інших невідведених для цього місцях.

2.5.14. Місця проведення дорожніх робіт з утримання або ремонту об’єктів благоустрою на вулично-дорожній мережі повинні мати відповідне огородження, тимчасові дорожні знаки та належне освітлення в нічний час.

2.5.15. Усі дорожні об’єкти згідно з їх класифікацією та значенням підлягають інвентаризації, технічному обліку власниками дорожніх об’єктів або уповноваженими ними органами.

2.5.16. Розміри, форма та розміщення дорожніх знаків повинні відповідати вимогам Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306 (далі – Правила дорожнього руху), та ДСТУ 4100-2014 «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування».

2.5.17. Розміри, форма та колір дорожньої розмітки повинні відповідати вимогам Правил дорожнього руху та ДСТУ 2587:2010 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування».

2.5.18. Технічні вимоги до дорожніх світлофорів та їх розміщення визначають згідно з ДСТУ 4092-2002 «Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки».

2.5.19. Дорожні огородження мають відповідати вимогам ДСТУ 2734 «Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 2735-94 «Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила застосування. Вимоги безпеки дорожнього руху», ДСТУ Б В.2.3-10-2003 «Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-11-2004 «Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-12-2004 «Огородження дорожнє металеве бар’єрного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 7168:2010 «Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови».

2.5. 20. Обмеження або заборона дорожнього руху під час виконання робіт на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про дорожній рух»«Про автомобільні дороги».

2.5.21. Утримання штучних споруд вулично-дорожньої мережі здійснюється з додержанням вимог Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678, та нормативно-технічних документів.

2.5.22. Обстеження мостів і труб здійснюється з дотриманням вимог законодавства та ДБН В 2.3-6-2009 «Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження та випробування».

 

2.6. Порядок утримання пляжів (зони відпочинку на воді).

2.6.1. Утримання територій пляжів у належному стані здійснюється з дотриманням вимог Водного кодексу УкраїниЗакону України «Про благоустрій населених пунктів» і Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195.

2.6.2. Благоустрій рекреаційних зон, що використовується для організованого масового відпочинку та купання здійснюється із дотриманням вимог нормативно – технічних документів, якими визначаються гігієнічні вимоги до зон рекреації водних об’єктів.

2.6.3. Території пляжів, зон відпочинку на воді утримувати у належному стані зобов’язані їх балансоутримувачі або особи, яким вказані території передані згідно договорів оренди, інших документів, відповідно до умов цих Правил, інших нормативно- правових, правових актів.

2.6.4. Території пляжів, зон відпочинку на воді, що не передані у користування, згідно з договорами оренди, інших документів, утримуються уповноваженим органом виконавчого комітету міської ради.

2.6.5. Території пляжів, зон відпочинку на воді, мають бути обладнані енерго зберігаючими приладами освітлення. Кількість та потужність освітлювальних засобів повинна забезпечувати достатнє освітлення для забезпечення безпечного перебування громадян на території пляжів.

2.6.6. Утримання територій пляжів, зон відпочинку на воді, включає санітарне очищення, очищення дна акваторії, вживання заходів щодо запобігання забрудненню річок та водоймищ, охорону зелених насаджень, огородження відповідної території, у тому числі декоративне.

2.6.7. Балансоутримувачі або особи, які утримують пляжі, зони відпочинку на воді зобов’язані у процесі їх експлуатації виконувати вимоги договору оренди або договору земельного сервітуту та інших нормативних актів.

2.6.8. Особи, які утримують пляжі, зони відпочинку на воді зобов’язані укладати договір з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів на певній території на якій знаходиться об’єкт утворення відходів та забезпечити установку контейнерів, урн для збору побутових відходів.

2.6.9. Забороняється у місцях, призначених для купання, прати білизну і купати тварин. На пляжах, зонах відпочинку на воді повинні бути організовані медичні та рятувальні пункти з відповідним обладнанням, туалети.

 

2.7. Порядок утримання кладовищ.

2.7.1. Утримання у належному стані територій кладовищ та місць поховань передбачає використання їх за цільовим призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття тощо, згідно вимог цих Правил, інших нормативно – правових, правових актів.

2.7.2. Утримання кладовищ, а також інших місць поховання здійснюється з дотриманням вимог:

Закону України «Про поховання та похоронну справу»;

Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року № 193, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2004 року за № 1113/9712;

Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» (ДСанПіН 2.2.2.028-99), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 липня 1999 року № 28.

 

2.8. Порядок утримання місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування транспорту).

2.8.1. На територіях автостоянок забезпечується додержання Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195, вимог цих Типових правил, встановленого порядку паркування.

2.8.2. Утримання у належному стані територій автостоянок здійснюють із дотриманням вимог Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року № 115, Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1342, та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697;

2.8.3. Роботи з утримання в належному стані територій автостоянок включають:

1). очищення, миття, відновлення і заміну дорожніх знаків та інформаційних стендів (щитів), належне утримання дорожньої розмітки місць для стоянки або паркування, в’їздів та виїздів, а також транспортних або пішохідних огороджень (у разі наявності);

2). систематичне очищення території та під’їзних шляхів від пилу, сміття та листя шляхом їх підмітання та миття;

3). забезпечення постійного очищення території та під’їзних шляхів від снігу, починаючи з початку снігопаду, та від ожеледі, починаючи з моменту її виникнення, і обробки їх фрикційними та іншими протиожеледними матеріалами;

4). утримання та поточний ремонт дорожнього покриття і під’їзних шляхів, а також систем поверхневого водовідведення у межах території (у разі наявності);

5). забезпечення функціонування паркувальних автоматів, в’їзних та виїзних терміналів (очищення, миття, фарбування, відновлення їх роботи, заміна окремих деталей, планові обстеження, нагляд за справністю, їх технічна підтримка та програмне забезпечення);

6). забезпечення утримання та належного функціонування засобів та обладнання зовнішнього освітлення території;

7). утримання контрольно-пропускного пункту, приміщення для обслуговуючого персоналу, вбиралень, побутових приміщень тощо (у разі наявності);

8). забезпечення функціонування систем відеоспостереження за рухом транспортних засобів на їх території і табло із змінною інформацією про наявність вільних місць (у разі їх наявності), яке розташовується на в’їзді;

9). утримання систем протипожежного захисту та зовнішнього протипожежного водопроводу;

10). утримання первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників), пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння;

11). утримання зелених насаджень, їх охорона та відновлення.

2.8.4. На автостоянках забороняється: засмічувати територію, мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях, розпалювати вогнища, здійснювати торгівлю, зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття, псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження.

2.8.5. Автостоянки використовують виключно за цільовим призначенням.

 

2.9. Порядок утримання майданчиків для дозвілля та відпочинку, інших майданчиків.

2.9.1. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється з додержанням санітарних і технічних норм, які забезпечують безпечне користування ними. Наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному технічному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду. Не допускається наявність небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

2.9.2. Утримання майданчиків та зон для вигулу домашніх тварин здійснюється з дотриманням вимог статті 30-1 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

2.9.3. Порядок проведення робіт з технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою визначається Інструкцією з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 29 жовтня 2012 року № 550, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 19 листопада 2012 року за № 1937/22249.

 

2.10. Порядок утримання місць для організації ярмарків та майданчиків сезонної торгівлі.

Організація ярмарків, майданчиків сезонної торгівлі має відповідати вимогам Правил торгівлі.

2.10.1. Балансоутримувач місць проведення ярмарків або майданчиків сезонної торгівлі або інші особи, відповідно договорів, інших документів зобов’язані:

 • забезпечити належне утримання території, у тому числі санітарне очищення прилеглої території в радіусі 10 метрів від периметру майданчика;
 • укласти договір на вивезення побутових від ходів з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів на певній території на якій знаходиться об’єкт утворення відходів;
 • встановити сміттєзбірники (урни) для роздільного збирання побутових відходів та сміття;
 • забезпечити встановлення біотуалетів;
 • забезпечити збереження всіх елементів благоустрою, зокрема зелених насаджень, на території проведення ярмарків та прилеглій території.

 

 • Порядок утримання ринків.

Балансоутримувач зобов’язаний утримувати територію ринку відповідно цих Правил та інших нормативно – правових, правових актів.

 • Територія ринку (у тому числі господарські майданчики, під’їзні шляхи та підходи) повинні мати тверде покриття (асфальт, бетон) з похилом, що забезпечує стік дощових і талих вод.
 • Територія ринку повинна мати каналізацію та водопровід.

2.11.3. За визначення кількості урн слід виходити з того, що на кожні 50 кв. метрів площі ринку повинна бути встановлена одна урна, проте відстань між ними вздовж лінії торговельних прилавків не має перевищувати 10 метрів.

 

 • Обмеження при використанні об’єктів, елементів благоустрою.
  • На об’єктах, елементах благоустрою забороняється:

1) вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будинків, будівель і споруд, у тому числі робити на них написи, малюнки, графіті;

2) самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати дерева, газони, зелені насадження, висаджувати дерева, кущі тощо;

3) вивозити, виносити, викидати або звалювати в не відведених для цього місцях будь-які відходи, траву, гілля, деревину, листя, сніг тощо, влаштовувати несанкціоновані звалища, смітники;

4) забруднювати довкілля, місця загального користування, інші території будь-якими відходами, сміттям, лушпинням від насіння, недопалками тощо;

5) спалювати у невстановлених місцях, відходи промислового, побутового або природного походження, траву, гілля, деревину, листя тощо, окрім приготування їжі;

6) встановлювати самовільно тимчасові або постійні огорожі, відгородження, шлагбауми та обмежувачі руху (паркувальні бар’єри);

7) перекривати проїзди, проходи загального користування будь-якими засобами без відповідного на те дозволу виконавчого органу міської ради;

8) складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання, механізми, агрегати тощо за межами будівельних, та інших майданчиків, будинковолодінь;

9) захаращувати територію будь-якими матеріалами, конструкціями, будь-якими відходами тощо;

10) порушувати правила складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання будь-яких відходів;

11) використовувати не за цільовим призначенням контейнери, сміттєзбірники, урни для збору сміття та побутових відходів;

12) виливати рідину, рідкі відходи, здійснювати скиди стоків, викидати будь-які відходи, сміття, недопалки, предмети, будівельні матеріали тощо, здійснювати чистку одягу та килимів, кидати предмети з балконів, лоджій, вікон, сходових клітин та дахів будинків, будівель та споруд;

13) розміщувати оголошення, інформаційно-агітаційні плакати (зокрема передвиборних-агітаційних матеріалів), рекламу, листівки, інформаційно-довідкові матеріали тощо у невстановлених для цього місцях;

14) встановлювати самовільно об’єкти зовнішньої реклами, торгівлі, будь-які конструкції;

15) встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідним територіальним органам Національної поліції.

16) влаштовувати стоянки суден, катерів, інших моторних плавучих засобів у межах територій пляжів, зон відпочинку на воді;

17) тримати худобу, свійську птицю, встановлювати голуб’ятні на території загального користування;

18) здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів, агрегатів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);

19) підключатися самовільно до будь-яких мереж та комунікацій;

20) займати самовільно земельні ділянки, використовувати не за цільовим призначенням, за відсутності документа, що засвідчує право власності або використання;

21) використовувати об’єкти та елементи благоустрою не за їх функціональним призначенням;

22) засмічувати, забруднювати водні об’єкти та водні ресурси, їх прибережні захисні смуги сміттям, побутовими відходами, скидання рідких відходів, стічних речовин;

23) розміщувати транспортні засоби на пішохідних та велосипедних доріжках, якщо для руху пішоходів, велосипедистів залишається менше 2 метрів. Контроль за виконанням даних вимог покладено на виконавчий орган міської ради та територіальний орган Національної поліції;

24) вчиняти дії або бездіяльність, які можуть привести до підтоплення територій та спровокувати зсувні процеси;

25) вичиняти дії чи бездіяльність, що може призвести до порушення умов експлуатації каналізаційних, ливневих мереж, в наслідок чого відбулось витікання рідких відходів, води від атмосферних опадів на елемент чи об’єкт благоустрою;

26) вчиняти дії організаційного характеру, проведення робіт тощо, що тягнуть порушення умов благоустрою, пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів, елементів благоустрою, ускладнення, перешкоджання умов руху пішоходів та транспорту;

27) вчиняти дії з реалізації, збуту, продажу продовольчих та промислових товарів, надання послуг без відповідних документів, що надають на це право виданих виконавчим органом міської ради, здійснювати стихійну торгівлю та інші дії, заборонені законом та цими Правилами;

28) вчиняти дії з підключення мережі каналізації яка призначена для відведення рідких відходів або скидати рідкі чи інші відходи будь яким способом в мережу ливневої каналізації;

 

 • Порядок утримання пам’яток культурної спадщини.
  • Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов’язані утримувати пам’ятники культурної спадщини, пам’ятки у належному стані, своєчасно здійснювати ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення згідно вимог чинного законодавства України та охоронного договору.
  • Забороняється змінювати призначення пам’ятників культурної спадщини, пам’яток, їхніх частин та елементів, робити написи, позначки на них, на їх територіях та в охоронних зонах.
  • Забороняється будь-яка діяльність суб’єктів господарської діяльності, громадян, що створює загрозу пам’ятнику культурної спадщини, пам’ятці або порушує законодавство, державні стандарти, норми і правила у сфері охорони культурної спадщини.

 

 • Порядок утримання обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних майданчиків, майданчиків для дозвілля та відпочинку, інших майданчиків.
  • Утримання у належному естетичному та технічному стані обладнання та елементів дитячих, спортивних майданчиків, майданчиків для дозвілля та відпочинку, інших майданчиків покладається на балансоутримувачів обладнання майданчиків або осіб, на території яких розміщені майданчики.
  • Утримання дитячих, спортивних майданчиків, майданчиків для дозвілля та відпочинку, інших майданчиків здійснюється з додержанням санітарних та технічних норм, які забезпечують безпечне користування ними.
  • Обладнання дитячих, спортивних майданчиків, майданчиків для дозвілля та відпочинку, інших майданчиків балансоутримувач зобов’язаний утримувати у справному технічному стані, регулярно (не рідше 1 разу у квартал) обстежувати з складанням відповідного акту, своєчасно ремонтувати, щорічно фарбувати.
  • Будова, виготовлення, установлення, монтаж, експлуатація, ремонт та реконструкція атракціонної техніки здійснюється згідно норм нормативно – правових, правових актів.

 

 • Порядок утримання покриття площ, проспектів, вулиць, доріг, тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок тощо.
  • Єдині правила ремонту й утримання автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, правила користування ними та їх охорони, затверджуються згідно чинного законодавства України.
  • Усі роботи по будівництву, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, вулиць, проспектів, пішохідних зон та доріжок, іншого покриття здійснюються згідно з проектами та вимогами правил, нормативів і стандартів України з безпеки дорожнього руху.
  • Утримання в належному стані покриття площ, вулиць, доріг, проспектів, пішохідних та велосипедних доріжок, у тому числі їх санітарне очищення, здійснюється відповідно до цих Правил, нормативно – правових, правових актів.

 

 • Порядок утримання будинків, будівель та споруд, їх фасадів.
  • Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів здійснюється згідно цих Правил, інших нормативно-правових, правових актів.
  • Вимоги щодо порядку утримання будинків та споруд, їх фасадів є обов’язковими для всіх балансоутримувачів та осіб, на яких ці обов’язки покладені відповідно договору, іншого документу.
  • Учасники правовідносин у сфері благоустрою зобов’язані:
 • відновлювати зовнішній вигляд фасадів будинків, будівель, споруд тощо;
 • змінювати зовнішній вигляд фасадів на підставі затверджених у встановленому порядку проектів та за умови одержання документу, що надає право на виконання цих робіт;
 • розміщувати обладнання зовнішнього освітлення, архітектурно-художнього освітлювання, технічних пристроїв на фасаді на підставі документу, що надає на це право виданого у встановленому порядку;
 • за ремонтних або будівельних робіт на фасадах використовувати захисну сітку чи плівку згідно проекту виконання робіт;
 • обладнувати житлові, адміністративні, виробничі та інші будинки, будівлі однотипними будинковими покажчиками (назва вулиці, номер будинку), розташованими на фасаді зі сторони проїжджої частини вулиці та пішохідної доріжки з підсвітленням у темну пору доби;
 • обладнувати житлові будинки покажчиками номерів під’їздів і квартир, дошками оголошень при вході до під’їзду.
  • Забороняється:
 • використання допоміжних приміщень не за функціональним призначенням;
 • розміщення у допоміжних приміщеннях побутових речей, обладнання, інвентарю тощо;
 • захаращувати будь чим, засмічувати сходові клітини та входи на них, горища, технічні поверхи, підвальні приміщення, місця загального користування а також підходи до пожежного обладнання й інвентарю;
 • пошкоджувати, забруднювати у будь-який спосіб стіни, вікна, ліфтові кабіни, перила, робити на них написи, графіті тощо;
 • розміщувати обладнання зовнішнього освітлення, архітектурно-художнього освітлювання, технічних елементів (пристроїв), теплової ізоляції на фасаді, без документу, що надає на це право виданого у встановленому порядку, який передбачений нормативними документами.
 • Порядок утримання мостів, шляхопроводів.
  • Балансоутримувач здійснює утримання мостів, шляхопроводів, з додержанням вимог цих Правил, нормативно – правових, правових актів.
  • Мости та шляхопроводи у зимовий період очищаються від снігу та льоду, вживаються протиожеледні заходи. Не допускається обледеніння бордюрних огорож та накопичення вздовж них снігових та льодових валів.
  • Прибирання балансоутримувачем прилеглої території у радіусі 5 метрів, від периметру споруди здійснюється при їх засмічені та забруднені. У зимовий період вчиняються протиожеледні заходи.

 

 • Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів.
  • Санітарне очищення місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, стоянок таксі здійснюється згідно умов цих Правил, у радіусі 20 метрів від периметру облаштування місць для зупинки та до проїжджої частини вулиці.
  • На зупинці суб’єкти господарювання зобов’язані встановити не менше 2-х урн для сміття та своєчасно їх обслуговувати.
  • Утримання у належному технічному та естетичному стані павільйонів або іншого обладнання зупинки маршрутних транспортних засобів здійснює їх балансоутримувач або інші особа відповідно договору, іншого документу.

 

 • Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою під час будівельних, земельних, ремонтних та інших робіт.

2.21.1. Проектування та будівництво об’єктів будівництва на об’єктах благоустрою здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а також ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».

2.21.2. Суб’єкти господарювання зобов’язані забезпечити огородження будівельного майданчику парканом визначеного типу, утримувати у належному стані будівельний майданчик, земельну ділянку виділену під будівництво чи проектування в радіусі 20 метрів від меж майданчику земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці.

2.21.3. Забудовники зобов’язані ліквідувати написи «графіті» та оголошення, які розміщені на огорожах будівельних майданчиків;

2.21.4. Забудовники зобов’язані встановлювати інформаційні стенди біля будівельного майданчика об’єкта будівництва (індивідуальні житлові, садові, садибні, дачні будинки та господарські будівлі на відповідних земельних ділянках, об’єкти із класом наслідків СС1, СС2 та СС3);

2.21.5. Обов’язково забудовники повинні огороджувати будівельні майданчики на яких проводяться земляні, монтажні або демонтажні роботи;

2.21.6. Огорожі, що прилягають до місць проходу людей за межами будівельного майданчика, повинні мати висоту не менше ніж 2 метри і бути обладнані суцільним захисним козирком із несучою здатністю витримувати снігове навантаження, а також навантаження від падіння дрібних предметів;

2.21.7. Огорожа має бути металева, суцільна, непроглядна, сірого кольору, влаштована по периметру будівельного майданчика об’єктів будівництва із класом наслідків СС1, СС2 та СС3.

2.21.8. Учасники правовідносин у сфері благоустрою зобов’язані:

1). здійснювати ремонтні роботи на фасадах будинків, будівель і споруд з обов’язковим використанням протипилових засобів (захисна сітка, плівка, легка огорожа).

2). Прибирати не рідше ніж один раз на добу територію прилеглу до будівельних майданчиків або місць проведення будь-яких ремонтно-будівельних робіт від залишків будівельних матеріалів, ґрунту, сміття тощо;

3). Організувати механічне або ручне очищення і миття автотранспортних засобів при їх виїзді з будівельних майданчиків на проїзну частину вулиць.

4). Не допускати випадків виїзду транспортних засобів з будівельних майданчиків на проїзну частину вулиць із забрудненими колесами.

5). Вживати заходи з недопущення винесення транспортними засобами на дорожні об’єкти сипучих матеріалів і розчинів, а також засмічення вулиць унаслідок переповнення кузова вантажем, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря.

6). Не допускати відкачування та виливання води, стічних вод на проїзну частину вулиць, тротуари, водойми та інші місця, якщо це не передбачено технологічним відведенням стічних вод.

7).  Не допускати забруднення, самовільної зміни межі акваторії та прибережних смуг водних об’єктів.

 

2.22. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою під час проведення виставок, святкових, розважальних та інших масових заходів.

2.22.1. Організатори виставок, святкових, розважальних, концертних, рекламних та інших масових заходів, зобов’язані в місцях проведення заходів забезпечити утримання території у належному стані, своєчасне вивезення сміття, збереження зелених насаджень.

2.22.2. На час здійснення масових заходів, включаючи вуличну торгівлю, з метою забезпечення санітарних норм, організатори зобов’язані забезпечити наявність необхідної кількості біотуалетів, контейнерів, сміттєзбірників, урн для збору сміття та своєчасне їх очищення.

 

2.23. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, що здійснюють торгівлю або діяльність з надання послуг.

2.23.1. Суб’єкти господарювання, зобов’язані утримувати у належному стані, забезпечити своєчасне прибирання прилеглої території до об’єктів торгівлі, послуг (збір та вивезення сміття, очищення снігу, вжиття протиожеледних заходів тощо).

2.23.2. Забороняється зберігати товари, тару на прилеглій до об’єктів торгівлі, послуг території, проїжджої частині вулиць, тротуарах, інших територіях загального користування.

2.23.3. Об’єкти вуличної торгівлі у визначеному місці можуть розміщуватись на тротуарах, площах і інших місцях загального користування якщо це не перешкоджає руху пішоходів і ширина проходу становить не менше 2 метрів.

 1. Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій у сфері благоустрою населених пунктів

3.1. Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території об’єкта благоустрою, можуть утримувати закріплену за ними територію або брати пайову участь в утриманні цього об’єкта на умовах договору, укладеного із балансоутримувачем.

Визначення меж утримання територій, прилеглих до території підприємств, установ, організацій, здійснюється відповідно до розділу VIІ цих Правил.

Визначення обсягів пайової участі підприємств, установ, організацій (В), які розміщуються на території об’єкта благоустрою, в утриманні цього об’єкта здійснюють органи місцевого самоврядування за формулою

 

В = Пз х Сбв,

 

де

Пз

загальна площа території, закріпленої за підприємством, установою, організацією;

 

Сбв

базова вартість одного квадратного метра земель у межах населеного пункту, визначена у технічній документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів.

 

3.2. Підприємства, установи й організації на власних та закріплених територіях повинні здійснювати увесь комплекс робіт, спрямованих на забезпечення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

1). забезпечення постійного прибирання сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу з метою утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані (тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності) – до бордюрного каменю);

2). забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або об’єкти поводження з відходами. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із підприємствами;

3). регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою (у разі їх придатності до миття) з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;

4). регулярне прибирання контейнерних майданчиків з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;

5). утримання приміщень громадських вбиралень, у тому числі дворових, вбиралень на кінцевих зупинках громадського транспорту у належному санітарному та технічному стані;

6). очищення опор ліній електропередач, стовбурів дерев, стовпів, парканів, будівель, інших елементів благоустрою від оголошень, реклам, вивішених у недозволених місцях;

7). спостереження за станом водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж, колодязів пожежних гідрантів. У разі виявлення відкритих люків або інших недоліків в утриманні інженерних мереж про це повідомляють організації, які їх експлуатують, для негайного приведення цих мереж у належний стан;

8). регулярне знищення бур’янів, скошення трави заввишки більше ніж 10 см, видалення сухостійних дерев та чагарників, видалення сухого та пошкодженого гілля та забезпечення їх видалення;

9). регулярне обстеження власних та прилеглих (закріплених) територій з метою виявлення амброзії полинолистої, інших карантинних рослин, вжиття негайних заходів з їх знищення;

10). здійснення заходів, що забезпечують збереження зелених насаджень, квітників, газонів;

11). вжиття протягом року необхідних заходів боротьби зі шкідниками та хворобами зелених насаджень, а також з поширенням сезонних комах і кліщів, що становлять загрозу здоров’ю населення;

12). проведення у повному обсязі заміни засохлих та пошкоджених кущів і дерев;

13). усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкоджень інженерних мереж або наслідків аварій, що сталися з їх вини;

14). усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3.3. Порядок утримання ліхтарів вуличного освітлення, засобів та обладнання зовнішнього освітлення, установок з декоративного підсвічування будинків і пам’ятників, вивісок, вітрин.

3.3.1. Суб’єкти господарювання, громадяни, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки з декоративного підсвічування будинків і пам’ятників, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечити їх належний режим роботи та технічний, естетичний стан.

3.3.2. Утримання в належному технічному, естетичному стані та обслуговування мереж освітлення прибудинкових територій, здійснюється їх балансоутримувачем.

3.3.3. На територіях парків і скверів повинні встановлюватися енергозберігаючі ліхтарі освітлювання вздовж доріжок та на майданчиках.

3.3.4. Опори зовнішнього освітлення (ліхтарі), кронштейни, арматура та інші пристрої зовнішнього освітлення мають утримуватися у належному технічному та санітарному стані.

3.3.5. Балансоутримувач забезпечує своєчасне фарбування опор зовнішнього освітлення (ліхтарів) та кронштейнів кріплення світильників, навісного обладнання.

3.3.6. Видалення та вивезення пошкоджених опор зовнішнього освітлення (ліхтарів) та усунення можливих пошкоджень мереж, що можуть спричинити травмування людей, здійснюється балансоутримувачем негайно.

3.3.7. Установки архітектурно-декоративного освітлення не повинні засліплювати водіїв транспорту і пішоходів, та мешканців будинків.

3.3.8. Усі вітрини торговельних закладів повинні бути обладнані спеціальними енергозберігаючими приладами освітлення та святковими електрогірляндами. Святкові гірлянди вмикають у належний час та відповідні дні на власний розсуд а також з рекомендацій уповноваженого органу виконавчого комітету міської ради.

3.9.9. Освітлення вулиць має бути рівномірним та не засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків.

3.3.10. Забороняється відключати освітлення у темний час доби на пішохідних переходах, а також ділянках автомобільних доріг, проспектах, магістралях з високим рівнем небезпеки.

 1. Вимоги до утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою – територіях загального користування

4.1. Утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою – територіях загального користування здійснюється згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754, та цими Типовими правилами.

4.2. Інвентаризація зелених насаджень здійснюється відповідно до Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 грудня 2001 року № 226, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 лютого 2002 року за № 182/6470.

4.3. Замовники будівництва повинні огороджувати зелені насадження, щоб запобігти їх пошкодженню.

4.4. Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045.

4.5. Видалення та пересаджування дерев, чагарників, газонів, квітників тощо на території Чортківської міської територіальної громади здійснюється у встановленому порядку.

4.6. Видалення аварійних, сухостійних і фаутних дерев на об’єкті благоустрою здійснює балансоутримувач на підставі акту обстеження зелених насаджень.

4.7. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, а також у разі якщо стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю людей чи майну громадян або суб’єкту господарювання, видалення зелених насаджень здійснюється негайно з наступним оформленням акту обстеження.

4.8. Видалення зелених насаджень на території меморіальних комплексів та кладовищ на території Чортківської міської територіальної громади здійснюється за рішенням балансоутримувача на підставі акту обстеження зелених насаджень без сплати їх відновної вартості.

4.9. Видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка перебуває у приватній власності та на присадибній земельній ділянці здійснюється за рішенням власника земельної ділянки.

4.10. Формування та омолодження шляхом обрізування дерев не є видалення зелених насаджень і здійснюється на підставі акту обстеження з дотриманням вимог «Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України», за винятком присадибних ділянок та земель, що перебувають у власності суб’єктів господарювання, та фізичних осіб, на яких формування та омолодження шляхом обрізування дерев не потребує складання акту обстеження.

4.11. Документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, отримані відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, є підставою для видалення зелених насаджень після обстеження земельної ділянки та складання акта обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню. У цьому разі видалення зелених насаджень не потребує дозволу (ордера). Відновна вартість визначається на підставі акта обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, та сплачується до прийняття об’єкта в експлуатацію. Розмір відновної вартості видалених зелених насаджень зменшується на суму, передбачену проектною документацією на озеленення території.

4.12. Забороняється самовільне знищення, пошкодження або видалення зелених насаджень.

Видалення зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів, майданчиків здійснюється відповідно до законодавства у сфері охорони та утримання зелених насаджень.

4.13. Для озеленення територій населених пунктів використовуються види рослин аборигенної флори та їх декоративні форми.

4.14. Забороняється використовувати в озелененні територій населених пунктів інвазивні (чужорідні) види рослин.

4.15. Облік та охорона рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, розташованих на об’єктах благоустрою, здійснюється відповідно до Закону України «Про Червону книгу України» та Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754.

 1. Вимоги до утримання будівель і споруд інженерного захисту територій

5.1. Утримання споруд інженерного захисту територій від небезпечних геологічних процесів здійснюється з дотриманням вимог:

постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 1996 року № 1369 «Про інженерний захист територій, об’єктів і споруд від зсувів»;

Правил експлуатації споруд інженерного захисту територій населених пунктів від підтоплення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 січня 2012 року № 23, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2012 року за № 170/20483;

ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 «Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення».

5.2. Утримання фонду захисних споруд цивільного захисту здійснюється відповідно до Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138.

5.3. Утримання захисних споруд – комплекс заходів організацій ного матеріально-технічного, інженерного фінансового та іншого характеру, що спрямовані на забезпечення готовності захисних споруд до до використання за призначенням.

5.4. Суб’єкти господарювання незалежно від форм власності які здійснюють діяльність пов’язану з експлуатацією споруд інженерного захисту від зсувів та обвалів зобов’язані здійснювати заходи по ремонту та утриманню цих споруд.

5.5. Аварійний ремонт споруд інженерного захисту території від зсувів та обвалів повинен включати роботи з ліквідації та запобігання можливим аваріям і аварійним випадкам.

5.6. Аварійні роботи повинні розпочинатися негайно і проводитись безперервно із залученням максимальної кількості працівників.

 1. Вимоги до санітарного очищення території

 

6.1. Збирання та вивезення побутових відходів у межах певної території здійснюються суб’єктом господарювання, який уповноважений на це органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах відповідно до Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1173.

6.2. Зберігання побутових відходів здійснюється згідно з вимогами Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195, та Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 серпня 2011 року № 133, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1157/19895.

6.3. Роздільне збирання побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, здійснюється власниками таких відходів з дотриманням вимог:

Закону України «Про відходи»;

Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070;

Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 серпня 2011 року № 133, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1157/19895;

Порядку розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23 березня 2017 року № 57, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2017 року за № 505/30373.

Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195;

Державних будівельних норм «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту» (ДБН Б.2.2-6:2013);

інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів у сфері поводження з відходами.

6.4. Зберігання вилучених та зібраних небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється в спеціально організованих відповідно до схеми санітарного очищення населеного пункту місцях їх тимчасового зберігання до передачі їх спеціалізованим організаціям, що мають ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

6.5. Механізоване посипання піщаною або змішаною сумішшю та оброблення іншими дозволеними для цієї мети матеріалами проїзної частини вулиць, тротуарів, площ, мостів, шляхопроводів, перехресть, підйомів і узвозів у зимовий період здійснюється за нормами та з періодичністю, визначеними Технічними правилами ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678.

6.6. Власники, балансоутримувачі або особи, які утримують території населених пунктів, зобов’язані:

мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев’яні, мітли, кригоруби), достатній запас матеріалу для посипання з метою своєчасного проведення протиожеледних заходів;

прибирати сніг негайно (від початку снігопаду) для запобігання утворенню накату;

негайно очищати дахи, карнизи та інші елементи будинків, споруд, будівель від снігу та бурульок із дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо; огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах; вивозити сніг та бурульки, що зняті з дахів, карнизів та інших елементів будинків, споруд, будівель протягом доби;

повністю розчищати снігові вали над зливостічними колодязями, розміщеними на вулицях і дорогах, з яких сніг не передбачається вивозити на снігозвалище;

очищати від снігу, льоду та бруду оголовки зливостічних колодязів та дощоприймачів у разі сніготанення та на початку весняного періоду;

очищати від снігу, льоду, бруду оголовки колодязів для розташування пожежних гідрантів, розміщених на вулицях і дорогах.

 

 1. Розміри меж прилеглої до підприємств, установ та організацій територій у числовому значенні

 7.1. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території визначають відповідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою або власник, якщо територія перебуває у приватній власності.

МЕЖІ
утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій

 

№ з/п

Прилегла територія

Суб’єкти господарювання, на яких покладається утримання прилеглої території

Межі утримання прилеглої території підприємства, установи, організації (не менше)

1

2

3

4

1

Двори, тротуари, покриття проїзної частини проїздів, прибудинкової території житлового фонду ЖК, ЖБК і ОСББ

Житловий кооператив, житлово-будівельний кооператив, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

20 м від межі відведеної земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

2

Двори, тротуари, майданчики, покриття проїжджої частини вулиці, інші території земельних ділянок, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам

Власники або користувачі земельних ділянок

20 м від межі земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

3

Території, прилеглі до об’єктів соціальної інфраструктури

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

15 м від межі земельної ділянки до проїжджої частини вулиці

4

Території, прилеглі до автозаправних станцій

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

50 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

5

Території, прилеглі до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, ринків, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

6

Території, прилеглі до колективних гаражів, автостоянок

Гаражно-будівельні кооперативи

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

7

Території, прилеглі до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій

Підприємства, установи, організації, на балансі яких знаходяться вказані об’єкти

у радіусі 10 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

8

Аавтобусні зупинки та зупинки маршрутних транспортних засобів і стоянки (місця відстою) маршрутних таксі

Відповідні дорожньо-експлуатаційні підприємства або інші суб’єкти господарювання на договірних засадах

у радіусі 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

9

Майданчики для паркування

Суб’єкти господарювання, які утримують майданчики для паркування

20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

10

Мости, шляхопроводи, інші штучні споруди, території під шляхопроводами

Балансоутримувачі штучних споруд

10 м від периметру споруд

11

Контейнерні майданчики

Балансоутримувачі територій, на яких розміщено контейнерні майданчики

5 м від периметру споруди

12

Території, відведені під проектування та забудову

Фізичні особи, яким відповідно до законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться

20 м від межі земельної ділянки, яка відведена під проектування та забудову, та до проїжджої частини вулиці

 

 1. Порядок розміщення малих архітектурних форм

8.1. Проектування малих архітектурних форм здійснюється з дотриманням Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198, та ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».

8.2. Кількість розміщуваних малих архітектурних форм визначається залежно від функціонального призначення території і кількості відвідувачів на цій території, виходячи з таких принципів: екологічність, безпека (відсутність гострих кутів), зручність у користуванні, легкість очищення, привабливий зовнішній вигляд.

Розміщення малих архітектурних форм не повинно ускладнювати або унеможливлювати доступ до пожежних гідрантів, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння.

8.3. З метою забезпечення максимально доступного користування територіями загального користування особами з вадами зору малі архітектурні форми треба підбирати яскравих (контрастних) тонів або фарбувати яскравими (контрастними) кольорами.

Для оформлення мобільного і вертикального озеленення застосовують такі види конструкцій: трельяжі, шпалери, перголи, альтанки, квіткарки, вазони, навіси, амфори.

8.4. Садові, паркові лави необхідно розставляти згідно з планами парків, скверів, зелених зон, утримувати їх у справному стані, фарбувати не рідше двох разів на рік. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об’єкти благоустрою. Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.

8.5. Розміщення тимчасових споруд (далі – ТС) торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності здійснюється відповідно до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1330/20068, та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697.

8.6. Кожна стаціонарна ТС має бути забезпечена зовнішнім освітленням та прилеглим покриттям удосконаленого зразка відповідно до вимог законодавства.

8.7. При розміщенні ТС мають бути враховані вимоги щодо пішохідної та транспортної доступності (розвантаження товарів). У разі розміщення ТС на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару будується пішохідна доріжка завширшки не менш як 1,5 метра.

8.8. Біля кожної ТС встановлюється однотипна урна для сміття, обов’язки з обслуговування якої покладаються на її власника. Стаціонарні ТС за бажанням власника можуть обладнуватись декоративними елементами, вазонами для квітів тощо.

8.9. Не допускається користування ТС, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власники не дотримуються вимог нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів щодо благоустрою прилеглої території та забезпечення належного утримання та використання інженерного обладнання.

 

 1. Порядок здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою населених пунктів

9.1. Контроль у сфері благоустрою території Чортківської МТГ спрямований на забезпечення дотримання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності, громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», цих Правил та інших нормативно-правових, правових актів.

 

9.2. Самоврядний контроль за станом благоустрою Чортківської МТГ здійснюється шляхом:

1) проведення перевірок території;

2) розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

3) участі в обговоренні проектів благоустрою територій Чортківської МТГ , іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

4) подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою Чортківської МТГ, Правил благоустрою території  Чортківської МТГ.

 

9.3. Для здійснення контролю за станом благоустрою території Чортківської МТГ, виконанням цих Правил, міською радою утворюються відповідні органи з наділеними повноваженнями.

 

9.4. Громадський контроль у сфері благоустрою території Чортківської МТГ, здійснюється громадськими інспекторами благоустрою Чортківської МТГ, згідно з положенням, яке затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

 

9.5. Громадські інспектори благоустрою населених пунктів:

9.5.1. Беруть участь у проведенні спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою населених пунктів.

9.5.2. Проводять перевірки і складають протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою території Чортківської МТГ і подають їх органам державного контролю у цій сфері та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності.

9.5.3. Надають допомогу органам державного контролю у сфері благоустрою території Чортківської МТГ, у діяльності щодо запобігання порушенням законодавства про благоустрій населених пунктів.

9.5.4. Здійснюють інші повноваження відповідно до закону України «Про благоустрій населених пунктів».

9.6. Результати громадського контролю за станом благоустрою територій підлягають оприлюдненню на зборах мешканців відповідної території та розгляду органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному законодавством.

9.7. Під час перевірки стану благоустрою території Чортківської МТГ, за умови виявлення порушень вимог Правил благоустрою території Чортківської МТГ, особа контролюючого органу надає суб’єкту господарювання або особі яка експлуатує чи іншій уповноваженій особі, усне зауваження, письмовий припис з визначеним терміном усунення виявлених порушень, або складає протокол про адміністративне правопорушення, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

9.8. Припис є обов’язковими для виконання.

 

9.9. За невиконання вимог припису складається протокол про адміністративне правопорушення, для притягнення особи яка не виконала вимоги припису до адміністративної відповідальності.

 

 1. Вимоги до здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території

 

10.1. Порядок здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території, територій житлової та громадської забудови.

10.1.1. Благоустрій території житлової та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території згідно затвердженої містобудівної документації, регіональних і місцевих правил забудови, цих Правил та нормативно – правових, правових актів.

10.1.2. Утримання у належному стані та благоустрій прибудинкової та прилеглої території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд та прилеглої території спільного використання, розподіл якої здійснюється на підставі землевпорядної документації, проводиться балансоутримувачем цього будинку або іншим суб’єктом господарювання з яким балансоутримувачем укладено відповідний договір на утримання та благоустрій зазначених територій.

10.1.3. Благоустрій, утримання присадибної ділянки, декоративних насаджень на ній та прилеглої до неї території, а також санітарне обрізання гілля, чагарників, яке заважає руху пішоходів або транспорту, також проводиться її власником або користувачем цієї ділянки.

10.1.4. Благоустрій, утримання присадибної ділянки, прилеглої до неї території на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди що, в порядку визначеному чинним законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводиться уповноваженим виконкомом міської ради органом.

10.1.5. Заборонено перекривати проїзди, проходи загального користування будь-якими засобами без відповідного документу, що надає на це право виданого в установленому порядку виконавчим органом міської ради.

10.1.6. Забороняється розміщення або залишення будь-яких будівельних матеріалів (піску, щебню, тощо), будівельного сміття, відходів на прибудинкових територіях, територіях житлової та громадської забудови, прилеглій території до території житлової та громадської забудови без документу, що надає право на тимчасове погіршення благоустрою, виданого в установленому порядку виконавчим органом міської ради.

10.1.7. На час ремонту будинків, квартир у багатоповерхових будинках, особи, що здійснюють ремонт, узгоджують з балансоутримувачем місце для тимчасового складування будівельних матеріалів або будівельного сміття, з подальшим його вивезенням не рідше 1 разу на тиждень.

10.1.8. Забороняється складати опале листя, гілля на прибудинкових територіях, а також поряд з контейнерними майданчиками терміном понад 3 доби.

10.1.9. Забороняється розміщення транспортних засобів, агрегатів, механізмів, які знаходяться у несправному стані, на території загального користування, вулицях, провулків, площ, територій зелених насаджень, прилеглих території до будинковолодінь. Контроль здійснює відповідний виконавчий орган міської ради, та територіальні органи Національної поліції України.

10.1.10. Забороняється відведення дощових, талих вод з приватних будинків, споруд на територію загального користування (дороги, тротуари у випадках де відсутня зливова каналізація тощо).

 

 

 

Секретар міської ради                                                                     Ярослав ДЗИНДРА

 

 

 

 

ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 2-27-98
24636045@mail.gov.ua
info@chortkivmr.gov.ua
Перейти до вмісту