Чортків online

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ м. ЧОРТКОВА

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила благоустрою м. Чорткова (далі – Правила) розроблені з метою забезпечення в місті сталого розвитку – гармонійного поєднання економічного, соціального та екологічного напрямків, а також на підставі вимог Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених пунктів”, «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про відходи», «Про охорону навколишнього природного середовища», Кодексу України про адміністративні правопорушення та іншими нормативно-правовими актами України.

1.2. Дія цих Правил поширюється на:

– підприємства, установи, організації незалежно від форми власності та відомчої
підпорядкованості, суб’єктів підприємницької діяльності;

– громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства;

1.3. Благоустрій та забезпечення чистоти і порядку здійснюються:

– на земельних ділянках, які знаходяться в користуванні (оренда, власність) юридичних та
фізичних осіб;

– на постійно закріплених за юридичними та фізичними особами територіях з метою
утримання їх в чистоті, порядку та для зручності побуту населення;

– на вільних земельних ділянках міста.

Визначення термінів:

– аварійна ситуація – стан потенційно небезпечного об’єкта, що характеризується порушенням меж та/або умов безпечної експлуатації, але не перейшов в аварію, при якому всі несприятливі впливи джерел небезпеки на персонал, населення та навколишнє середовище утримуються у прийнятних межах за допомогою відповідних технічних засобів, передбачених проектом;

– аварія – раптова подія, така як потужний викид небезпечних речовин, пожежа або вибух, внаслідок порушення експлуатації підприємства (об’єкта), яка призводить до негайної та/або наступної загрози для життя та здоров’я людей, довкілля, матеріальних цінностей на території підприємства та/або за його межами;

– благоустрій міста – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території міста з метою її раціонального використання,

належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення;

– відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення, та яких їх власник (виробник) повинен позбутися шляхом передачі спеціалізованому підприємству чи утилізації;

– вулично-дорожня мережа — призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньоквартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

– заходи з благоустрою міста — роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

– межа – матеріальні об’єкти, які позначають границі земельної ділянки, або умовна лінія на поверхні, яка розділяє дві узаконені ділянки.

– прилегла територія – територія, визначена в установленому порядку лінія межі якої проходить через вулиці, провулок, лінії бордюрного каменю або середині проїзної частини вулиці вздовж підприємств, установ, організацій, фасадів будинків, огорож, або на визначеній відстані від фасадів, споруд, огорож.

– прибудинкова територія – встановлена проектом забудови або державним актом землекористування територія навколо будинку призначена для розміщення і обслуговування житлового будинку і пов’язаних з ним господарських та технічних споруд і будівель.

– територія — сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об’єктів, об’єктів промисловості, комунально-складських та інших об’єктів у межах міста;

– утримання в належному стані території — використання її за призначенням відповідно до генерального плану, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території міста, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою;

Прийняті рішення щодо благоустрою є обов’язковими для виконання, розміщеними на території міста підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

До об’єктів благоустрою міста належать:

– території загального користування:

а) регіонально-ландшафтний парк, парки культури та відпочинку, буферні зелені зони, елементи регіональної екологічної мережі міста, фації, об´єкти-пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, рекреаційні зони, сади, сквери, майданчики та інші;

б) пам’ятки культурної та історичної спадщини;

в) майдани, бульвари, проспекти;

г) вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

д) пляжі;

е) кладовища, окремі поховання;

є) інші території загального користування:

– прибудинкові території;

– території будівель та споруд інженерного призначення ;

– території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними земельні ділянки на умовах договору;

– інші території в межах міста.

РОЗДІЛ 2. ПОВНОВАЖЕННЯ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА

2.1. Повноваження міської ради:

– затверджує правила благоустрою територій міста, місцеві програми та заходи благоустрою, забезпечує їх виконання ;

– створює (у разі необхідності) органи і служби для забезпечення благоустрою міста, визначає повноваження цих органів (служб);

– визначає на конкурсних засадах балансоутримувачів (підприємства, установи, організації, тощо), відповідальних за утримання об’єктів благоустрою ;

– рішенням виконавчого комітету закріплює території за підприємствами, установами, організаціями та суб’єктами підприємницької діяльності з проведення благоустрою;

– організовує при виконавчому комітеті роботу адміністративної комісії ;

– організовує забезпечення на території міста чистоту і порядок, дотримання тиші в громадських місцях;

– організовує місця відпочинку для населення;

– визначає місця для куріння ;

– за договорами з підприємствами, установами та організаціями забезпечує місто урнами для сміття, які встановлюються на тротуарах вулиць, бульварах, майданах та на зупинках громадського транспорту;

– здійснює контроль за станом благоустрою та утриманням територій, інженерних споруд та об’єктів, підприємств, установ та організацій, їх озелененням, охороною зелених насаджень, водних об’єктів тощо;

– надає дозволи на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, визначають обсяги пайової участі їх власників в утриманні об’єктів благоустрою;

– забезпечує приведення централізованих водогонів і децентралізованих джерел водопостачання у відповідність до санітарних норм і правил;

– здійснює заходи щодо раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;

– організовує роботи з винесення в натуру та влаштування прибережних захисних смуг вздовж річки Серет ;

– організовує виділення земельної ділянки під кладовище та облаштовує її згідно з санітарними правилами влаштування і утримання кладовищ;

– визначає місця стоянок транспортних засобів на об’єктах благоустрою міста, графіки роботи зовнішнього освітлення та санітарного очищення території, терміни проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту об’єктів благоустрою;

– затверджує правила утримання собак, котів, хижих тварин та здійснює контроль за їх утриманням;

– розробляє схему санітарного очищення міста;

– організовує виділення земельної ділянки під сміттєзвалище та облаштовує її згідно з санітарно-гігієнічними вимогами;

– визначає та облаштовує місця захоронення трупів тварин та птиці;

– інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

– регулярно проводить просвітницькі заходи, в тому числі через місцеві засоби масової інформації, з метою ознайомлення населення з вимогами нормативно-правових документів;

– залучає на договірних засадах кошти і матеріально-технічні ресурси юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою міста;

– визначає в установленому порядку розміри відшкодувань юридичними та фізичними особами збитків, спричинених порушенням законодавства у сфері благоустрою. Дозволяється залучення адміністративно арештованих осіб на договірній основі до громадських робіт з благоустрою міста.

2.2. Повноваження органів самоорганізації населення (будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, кондомініуми)

Органи самоорганізації населення:

– вносять в установленому порядку на розгляд органів місцевого самоврядування пропозиції з питань благоустрою міста;

– організовують участь населення у виконанні робіт з благоустрою міста;

– беруть участь в розгляді місцевими радами та державними органам питань, пов’язаних з використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів, у проведенні перевірок стану виконання водокористувачами водоохоронних правил і заходів та вносять пропозиції з цих питань;

– здійснюють громадський контроль за дотриманням правил благоустрою території міста, використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів;

– інформують населення про здійснення заходів з благоустрою міста;

– вирішують інші питання у цій сфері.

2.3. Обов’язки та права громадян:

Обов’язки:

– дотримуватися правил благоустрою м. Чорткова ;

– утримувати в належному санітарному стані власне подвір’я, прибудинкову територію і суміжний з ними тротуар (пішохідну доріжку) та відповідну частину дорожнього покриття ;

– не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів у сфері благоустрою міста;

– внесення в Статут об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (кондомініум) пункт щодо обов’язкового закладання коштів та їх перерахунок спеціалізованим організаціям на видалення муніципальних відходів;

– укладати договори на вивезення твердих побутових відходів згідно з вимогами діючих санітарних норм (за винятком випадків, коли плата за вивезення відходів є у складі квартплати або плати за утримання будинку та прибудинкової території);

– проводити не менше одного разу на тиждень, у визначений міською радою санітарний день, очищення (прибирання, підмітання, тощо) подвір’я, прибудинкової території та суміжної з ними частини території (дороги, площі, тротуару, пішохідної доріжки) у разі не укладення угоди з балансоутримувачем;

– забезпечувати благоустрій земельних ділянок, наданих громадянам на правах власності чи користування;

– складувати побутові відходи, опале листя, органічні рештки, тощо в господарствах індивідуальної забудови на території присадибної ділянки у компостних ямах, купах для подальшого використання їх як органічного добрива або передачі згідно укладеної угоди спеціалізованому підприємству ;

– своєчасно скошувати або іншими методами знищувати бур’яни на присадибній, прибудинковій та прилеглій до них придорожній території;

– дотримуватись правил утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами (собаками, котами, хижими та іншими тваринами);

– утримувати сторожових собак на прив’язі або ж без прив’язі лише в закритих дворах, що виключають можливість їх загрози здоров’ю громадян;

– споруджувати туалети і зберігати гній на відстані не менше 30 метрів від джерел питної води;

– проводити захоронення трупів тварин та птиці у спеціально визначених міською радою та облаштованих для цього місцях або здавати їх спеціалізованому підприємству на утилізацію;

– відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів.

– виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України „Про благоустрій населених пунктів”, законами України, цими Правилами, рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами України.

Права:

– користуватись об’єктами благоустрою міста;

– вимагати виконання робіт з благоустрою міста, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров’ю громадян, їх майну;

– вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою міста;

– на добровільних засадах здійснювати фінансування заходів з благоустрою території міста, мікрорайону, кварталу, вулиці або прибудинкової території за місцем проживання;

– брати участь у здійсненні заходів з благоустрою міста, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою;

2.4. Громадянам забороняється:

– вивозити і вивантажувати у не відведених для цього місцях (шляхи, прибудинкові території, річки та водойми, лісосмуги, яри, канави) відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг, сміття, використану тару, зокрема, пляшки, виготовлені з полімерних матеріалів;
– засмічувати недокурками, папером, ганчір’ям, використаними квитками, лушпинням від насіння, паперовими обгортками від солодощів та іншими відходами і предметами території вулиць, площ, парків, скверів, пляжів та інших громадських місць;

– палити тютюнові вироби в громадських місцях, за винятком спеціально для цього відведених місць у відповідності до ст.1 Закону України “Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення”, громадське місце – територія або частина будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно чи за запрошенням або за плату;

– псувати газони, пошкоджувати і самовільно вирубувати насадження;

– самовільно, без дозволу власника (балансоутримувача), висаджувати дерева, кущі, облаштовувати газони та городи, якщо таке не передбачалося проектом благоустрою і суперечить будівельним нормам;

– складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами погоджених з балансоутримувачем майданчиків;

– порушувати (руйнувати чи псувати) вулично-дорожню мережу, інші об’єкти благоустрою міста ;

– спалювати суху природну рослинність або її залишки;

– розміщувати об’яви на стінах будинків та інших споруд, павільйонів, опорах зовнішнього електроосвітлення та контактної мережі, деревах, тощо та встановлювати реклами без погодження із міською радою ;

– робити написи (графіті) на тротуарах, стінах будинків та інших споруд, огорожах чи інших місцях без відповідного дозволу встановленого зразка;

– влаштовувати стоянки (паркування), ремонтувати, мити та заправляти автомобілі, мотоцикли, мопеди та інші транспортні засоби на прибудинкових територіях (дворах), тротуарах, парках і скверах на берегах річок та водойм, зелених зонах;

– утримувати собак і котів без реєстрації та у місцях, заборонених відповідними правилами, вигулювати їх в не відведених для цього місцях без повідків і намордників (крім собак, у реєстраційних свідоцтвах на яких зроблено спеціальну відмітку);

– порушувати права і законні інтереси громадян та інших суб’єктів благоустрою міста;

– проводити всі види будівельних і монтажних робіт без відповідного дозволу міської ради;

– використовувати не за призначенням урни для сміття та контейнери для твердих побутових відходів (ТПВ);

– захаращувати балкони, лоджії предметами і матеріалами, які негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд (створюють візуальне забруднення території).

2.5. Права підприємства, установи та організації:

– брати участь у розробленні програм соціально-економічного та культурного розвитку міста і заходів з благоустрою його території;

– брати участь в обговоренні проектів нормативно-правових актів з благоустрою міста;

– вимагати припинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою міста;

– вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;

– вносити на розгляд органів місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення благоустрою міста.

2.6. Обов’язки підприємств, установ та організацій, суб’єктів підприємницької діяльності:

– утримувати (прибирати) в належному санітарно-технічному стані території в межах об’єкта господарювання по всій її довжині, в ширину до середини вулиці, а при односторонній забудові на ширину проїзної частини через спеціалізовані підприємства на умовах договору або власними силами;

– не залишати без нагляду автотранспортні засоби, механізми на внутрішньоквартальних проїздах, що заважають руху спеціалізованого автотранспорту (швидка медична допомога, пожежна, прибиральна техніка, тощо), а також не створювати незручності для мешканців, влаштовуючи стоянки службового транспорту (паркування) на прибудинкових територіях;

– утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об’єкти благоустрою (їх частини);

– усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені терміни пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини, оформляти дозволи на проведення земляних робіт у міській раді. Самовільні розкопки забороняються;

– усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

– не вивішувати дорожні знаки без погодження з виконавчим комітетом та Державною автомобільною інспекцією;

– проводити згідно з планами, затвердженими органами місцевого самоврядування, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об’єктів благоустрою (їх частин);

– у процесі утримання об’єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані;

– забезпечувати очищення, справність і чистоту машин і механізмів, не допускати винесення ґрунту, бруду на шляхи, прибудинкові території, не допускається миття транспорту на території міста, крім спеціально відведених місць (автомийки тощо);

– при транспортуванні вантажів автотранспортники, вантажовідправники і вантажоутримувачі повинні вжити заходів для запобігання розпилення або випадання вантажів та сипучих матеріалів, розробляти та затверджувати в установленому порядку транспортні схеми завезення будівельних матеріалів та будівельні майданчики. Перевезення негабаритних вантажів здійснювати при одержанні дозволу у виконавчому комітеті;

– відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України;

– забезпечувати благоустрій земельних ділянок, наданих їм на правах власності, користування, оренди, тощо.

Підприємства, установи, організації, суб’єкти підприємницької діяльності, які розміщуються на території об’єкта благоустрою, зобов’язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також можуть на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання іншої закріпленої за ними території (прилеглої території) та/або брати пайову участі в утриманні об’єкта благоустрою.

Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності території визначають органи місцевого самоврядування залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою.

Посадові особи підприємств, установ, організацій та суб’єкти підприємницької діяльності несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до нанесення шкоди майну та/або здоров’ю громадян на власних та закріплених за ними територіях.

2.7. Балансоутримувач об’єктів благоустрою.

Балансоутримувач забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об’єкта благоустрою власними силами або може залучати для цього інші підприємства, установи, організації.

Власник об’єкта благоустрою за поданням його балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту цього об’єкта на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Балансоутримувач об’єкта благоустрою несе повну відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

На території об’єкта благоустрою можуть бути розташовані будівлі та споруди торговельної соціально-культурного, спортивного призначення, малі архітектурні форми, тощо. Власники зобов’язані забезпечити належне утримання цих об’єктів, наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також можуть на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання іншої закріпленої за ними території (прилеглої території) та/або брати пайову участі в утриманні об’єкта благоустрою.

Межі закріпленої території та обсяги пайової участі визначає власник об’єкта благоустрою.

РОЗДІЛ 3. ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Імперативом поводження з відходами в м. Чорткові є плановий перехід від унітарної до роздільної системи видалення твердих побутових відходів (ТПВ).

3.1. Порядок збирання, вивезення (транспортування), утилізації, знешкодження та захоронення твердих побутових відходів.

3.1.1 Виробники відходів – фізичні та юридичні особи і суб’єкти підприємницької діяльності – фізичні особи – зобов’язані:

– дотримуватись вимог чинного законодавства України в сфері поводження з відходами та цих Правил;

– укладати зі спеціалізованими підприємствами договори на вивезення твердих та рідких побутових відходів;

– вносити у встановленому порядку плату за користування послугами підприємств, установ та організацій, що здійснюють збір, збереження, перевезення (транспортування), видалення, знешкодження та захоронення відходів;

– надавати інформацію про відходи та пов’язану з ними діяльність, а також інформацію про випадки несанкціонованого попадання відходів у навколишнє природне середовище та вжиті щодо цього заходи, до виконавчого комітету міської ради і держ. управління охорони навколишнього природного середовища у Тернопільській області;

– на територіях, закріплених за ними рішеннями виконавчого комітету, відводити спеціальні майданчики для розміщення контейнерів зі зручними під’їздами для транспорту;

– на майданчиках для збирання та тимчасового зберігання твердих побутових відходів установити спеціальні ємкості (контейнери, баки) у відповідності з диференційованими нормами накопичення та терміном зберігання відходів.

– сприяти зменшенню обсягів утворення і накопичення твердих побутових відходів;

– забезпечувати максимально можливу утилізацію використаних вітчизняних та імпортних пакувальних матеріалів і тари, у яких знаходилася продукція, або укладати угоди з спеціалізованими організаціями на їх передачу;

– забезпечити збирання, належне збереження відходів, що мають ресурсну цінність і підлягають утилізації, не допускати їх знищення та псування.

– не допускати збереження відходів у несанкціонованих місцях і об’єктах.

– здійснювати контроль за санітарним та технічним станом місць і об’єктів розміщення власних відходів.

– виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством України і рішеннями міської ради та її виконавчих органів з питань недопущення забруднення навколишнього природного середовища відходами.

3.1.2. Підприємства, установи, організації, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності та установи, що обслуговують житлові будинки, житлово-будівельні кооперативи, житлові кооперативи, молодіжно-житлові комплекси, об’єднання власників багатоквартирних будинків та інші обслуговуючі житловий фонд організації зобов’язані:

– вчасно укладати договори на вивезення (транспортування) побутових відходів ;

– надавати інформацію про відходи та пов’язану з ними діяльність, а також інформацію про випадки несанкціонованого попадання відходів у навколишнє природне середовище та вжиті щодо цього заходи до виконавчого комітету міської ради та держ. управління охорони навколишнього природного середовища у Тернопільській області;

– проводити роз’яснювальну роботу та організовувати населення для виконання заходів з дотримання санітарних норм і правил утримання прибудинкових територій, сприяти введенню роздільного збору твердих побутових відходів;

– на територіях домоволодінь відводити спеціальні майданчики для розміщення контейнерів зі зручними під’їздами для транспорту. На майданчиках установити контейнери для збирання відходів у відповідності з кількістю населення, диференційованими нормами накопичення та терміном зберігання відходів;

– в разі заповнення контейнерних ємкостей будівельними та великогабаритними відходами вивільнення їх проводиться за рахунок виробника відходів, а при його не виявлені – балансоутримувачем;

– забезпечувати належне технічне утримання та дезінфекцію сміттєприймальних камер, контейнерних ємкостей, майданчиків та малих архітектурних форм для розміщення контейнерів;

– видалення відходів з сміттєвих урн проводиться балансоутримувачем в ємкості контейнерних майданчиків або спеціалізованим підприємством на основі укладених угод;

– вивезення вуличного змету проводиться комбінатом комунальних підприємств. В разі несвоєчасного прибирання міських вулиць проводиться додаткове вивезення вуличного змету за рахунок винуватців; змішування ТПВ з вуличним зметом забороняється;

– в разі недотримання або зриву перевізником графіка вивезення ТПВ, для запобігання погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації, балансоутримувач повинен вжити оперативних заходів щодо вивезення відходів. Завдані балансоутримувачу збитки відшкодовує перевізник ТПВ на основі акта виконаних робіт.;

– виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством України і рішеннями міської ради та її виконавчих органів з питань недопущення забруднення навколишнього природного середовища побутовими відходами.

3.1.3. Суб’єкти господарювання (підприємства, організації, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності), що займаються збиранням та вивезенням побутових відходів, визначається органами місцевого самоврядування на конкурсних засадах і зобов’язані:

– укласти угоду з управлінням житлово-комунального господарства та екології на право збирання, транспортування твердих та/або рідких побутових відходів;

– мати відповідну матеріально-технічну базу, у тому числі:

а) спеціально відведені та обладнані місця і об’єкти (майданчики, ремонтні майстерні, складські приміщення, стоянку для автотранспорту і т.д.), огороджені та розташовані з дотриманням вимог санітарних норм для здійснення діяльності в сфері поводження з відходами;

б) парк спецавтотранспорту для транспортування твердих та/або рідких відходів;

в) засоби та обладнання для санітарно-дезінфекційного оброблення технічних засобів (миття, дезінфекція спецавтотранспорту), що відповідає санітарним нормам і правилам;

г) парк контейнерів для забезпечення ними виробників твердих побутових відходів, що не мають власних ємкостей для збирання відходів;

– мати відповідних спеціалістів для забезпечення технічного обслуговування автотранспорту.

– проводити миття та дезінфекцію спецавтотранспорту, що здійснює збирання і транспортування відходів згідно діючих санітарних норм і правил;

– вчасно здійснювати вивезення твердих і рідких побутових відходів з території житлових будинків, організацій, установ і підприємств у спеціальні місця та об’єкти.

– складати маршрутні графіки вивезення ТПВ, попередньо узгодивши їх із виконавчим комітетом міської ради. Забезпечувати належне виконання маршрутних графіків та вчасно коригувати їх відповідно до зміни експлуатаційних умов.

– у районах забудови будинків, що належать громадянам на правах приватної власності (приватний житловий сектор), здійснювати регулярне очищення від побутових відходів згідно з договорами та затвердженими графіками.

– надавати інформацію про відходи та пов’язану з ними діяльність, а також інформацію про випадки несанкціонованого попадання відходів у навколишнє природне середовище та вжиті щодо цього заходи до виконавчого комітету міської ради;

– в разі недотримання або зриву графіка вивезення ТПВ перевізник повинен відшкодувати завдані балансоутримувачу збитки за не виконану роботу з прибирання та вивезення відходів;

– контейнерні ємкості для твердих побутових відходів повинні утримуватись в належному санітарно-технічному стані;

– для визначення кількості встановлюваних контейнерів (в житловій забудові) необхідно виходити з чисельності населення, що користується ними, диференційованих норм накопичення твердих побутових відходів і термінів їх зберігання. Розрахунковий загальний об’єм контейнерів повинен відповідати фактичному накопиченню відходів у періоди найбільшого утворення відходів.

3.1.4. Вимоги до місць розташування ємкостей для твердих побутових та ресурсних відходів:

– для збирання та тимчасового зберігання твердих побутових відходів мають бути обладнані спеціальні майданчики та встановлені ємкості (контейнери, баки) згідно із санітарними нормами та диференційованими нормами накопичення твердих побутових відходів. Розмір майданчиків повинен бути розрахований на встановлення необхідної кількості контейнерів;

– майданчики для встановлення контейнерів повинні мати водонепроникне покриття;

– місце розташування майданчиків встановлюється комісійно – на території приватних домоволодінь місця розташування двірських туалетів і зливних ям визначаються самим домовласником, але не ближче ніж 8-10 метрів від житлових будинків у відповідності з п.2.3.2. СаНПіН №42-128-4690-88 “Санітарні правила утримання територій населених місць” . В районах існуючої забудови та у конфліктних ситуаціях місце розміщення встановлюється комісійно;

– території для майданчиків із установленням на них контейнерів для збору відходів у мікрорайонах приватних будинковолодінь визначаються комісійно;

– забороняється встановлення ємкостей для побутових відходів в місцях, не відведених для цього;

– до контейнерних майданчиків повинен бути забезпечений вільний проїзд спецавтотранспорту та умови для завантаження контейнерів в машини. При цьому не повинні створюватися перешкоди для пішоходів та руху іншого автотранспорту;

– для зменшення візуального забруднення території контейнерних майданчиків при можливості мають бути облаштовані малими архітектурними формами;

– місце розташування контейнерних ємкостей повинно відповідати наступним умовам:

а) не допускається розміщення контейнерних ємкостей у поглибленнях;

б) доступ від проїзної дороги для сміттєвозів до місця розташування контейнерів має бути обладнаний відповідним дорожнім покриттям, в зимовий час під’їзд до контейнерів має бути звільнений від снігу та льоду;

в) ділянка подачі контейнера до машини повинна бути вільна від східців та уступів;

г) проходи, арки на під’їзді до контейнерного майданчика повинні мати розміри, що забезпечують проїзд сміттєвозів;

д) відстань від місця розташування контейнера на майданчику до межі проїжджої частини (місця зупинки спецавтотранспорту) не повинна перевищувати 15 м;

– при проведенні дорожньо – будівельних робіт, розкритті дорожнього полотна та інших будівельних роботах виробник відходів комісійно визначає інше місце для встановлення контейнерів;

– за санітарний стан контейнерного майданчика (в тому числі – за його прибирання після вивезення відходів) відповідає виробник відходів (обслуговуюча житловий фонд організація). У випадку порушення графіка видалення відходів, прибирання майданчика проводиться перевізником;

– забороняється утримувати (зберігати) контейнера для відходів поза межами камери сміттєпроводу;

– майданчики для збирання ресурсних відходів повинні бути обладнані водонепроникним покриттям та при можливості малими архітектурними формами. Розмір майданчика визначається з врахуванням необхідної кількості контейнерів по напрямкам сегрегації.

3.1.5. Вимоги до користування ємкостями для твердих побутових відходів.

– тверді побутові відходи повинні завантажуватися в контейнерні ємкості відповідно до їх призначення. Складування відходів іншим способом (на земельній ділянці або біля контейнерів) забороняється.

– для запобігання випаданню відходів з контейнерів і можливості травмування працівників під час механізованого перевантаження відходів у сміттєвоз, контейнери необхідно наповнювати відходами так, щоб до верхнього краю контейнера залишалося близько 10-15 сантиметрів (біля 90% наповненості);

– забороняється вміщувати в контейнерні ємкості палаючі або тліючі відходи;

– забороняється вміщувати в контейнери будівельні відходи, великогабаритні предмети, листя, сніг, лід, а також відходи, що можуть псувати контейнер і спецавтотранспорт;

– відповідальність за технічний стан контейнерів несе їх власник, а за санітарний стан – балансоутримувач, якщо інше не передбачено угодою;

3.1.6. Вимоги до порядку вивезення (транспортування) відходів.

– вивезення твердих побутових відходів здійснюється згідно укладених договорів між виробником відходів та спеціалізованою організацією;

– виробник великогабаритних відходів зобов’язаний завчасно укласти угоду з балансоутримувачем, де передбачити об’єми, місце складування, відокремлення ресурсних компонентів відходів та проведення оплати за їх вивезення на паспортизоване сміттєзвалище;

– виробник будівельних відходів зобов’язаний завчасно укласти угоду з балансоутримувачем, де передбачити об’єми, місце складування, відокремлення ресурсних компонентів відходів та проведення оплати за їх вивезення на паспортизоване сміттєзвалище або передати їх забудовнику для планування території ;

– видалення ТПВ перевізниками необхідно проводити з урахуванням дотримання шумового комфорту мешканців міста ;

– періодичність вивезення ТПВ проводиться перевізником згідно діючих диференційованих норм накопичення відходів на підставі розрахунків балансоутримувача.

3.1.7. Особливості збору та вивозу окремих видів побутових відходів.

– виробники відходів зобов’язані складувати матеріали, що утилізуються (макулатура, скло, метал, пластмаса, текстиль) у відповідні контейнерні ємкості для конкретних видів ресурсно-цінних відходів та забезпечити своєчасну їх передачу спеціалізованим організаціям;

– відходи, що утворюються на виробничо-промислових підприємствах та містять ресурсно-цінні компоненти, повинні зберігатися окремо від відходів, утилізація яких недоцільна, і направлятися виробником відходів у встановленому порядку для вторинної переробки;

– харчові відходи підприємств харчової промисловості, кулінарних цехів, супермаркетів, ринків повинні зберігатися в охолоджувальних камерах окремо від твердих побутових відходів;

– організації, установи, підприємства, громадяни, що утримують зелені насадження загального, обмеженого та спеціального призначення, мають проводити утилізацію відходів , що утворюються при догляді за зеленими насадженнями, шляхом природного компостування на спеціально відведених ділянках, місця розташування яких повинні бути узгоджені з санітарно-епідеміологічною станцією міста;

– не ущільнений ґрунт, будівельне сміття, відходи розкриття дорожнього покриття повинні максимально повторно використовуватися та перероблятися;

– підприємства, які надають послуги з перевезення будівельних матеріалів (сипких вантажів, тощо) і відходів, при транспортуванні зобов’язані забезпечити не допущення забруднення території міста .

3.1.8. Відходи, що містять токсичні речовини.

– токсичні та шкідливі відходи (медикаменти, акумулятори, гальванічні елементи, фарби, розчинники, лаки, клеї, кислоти, луги, засоби захисту рослин і дерев’яних виробів, люмінесцентні трубки, термометри та інший брухт, який містить ртуть, олії та забруднені оліями відходи, конденсатори і т.д.) повинні збиратися окремо від побутових відходів та своєчасно передаватись спеціалізованим організаціям для утилізації.

– електропобутова апаратура, що не містить токсичних речовин, вивозиться окремо під час збору великогабаритних відходів і направляється для утилізації.

3.1.9. Великогабаритні відходи.

– для відходів, які через свої обсяги (габарити) чи вагу не можуть утримуватись в контейнерних ємкостях для відходів (великогабаритні відходи), повинен бути організований окремий вивіз згідно п.3.1.6;

– вага великогабаритних відходів, що утворюються у домашніх господарствах, може бути тільки такою, щоб навантаження великогабаритного предмета могло здійснюватися двома робітниками з дотриманням вимог і норм з охорони праці.

– великогабаритні відходи, навантаження яких є небезпечним чи може призвести до ушкодження автотранспортного засобу, не вивозяться. Виробник великогабаритних відходів зобов’язаний підготувати їх до виду, можливого для вивезення.

– холодильники та морозильні камери, що містять речовини, які можуть мати особливий негативний вплив на навколишнє природне середовище (фтор-, хлор-, дифеніл- утримуючі компресорні олії, хладони, фреони), повинні надаватися до вивезення згідно п.3.1.6 даних Правил;

– великогабаритні відходи, підготовлені до видалення, повинні розміщуватись на контейнерному майданчику або ділянці, погодженої з балансоутримувачем не раніше 17.00 год. напередодні дня вивозу або не пізніше 7.00 год. у день вивозу таким чином, щоб не перешкоджати вуличному руху, пішоходам і велосипедистам, а також регулярному вивозу побутових відходів. Балансоутримувач також може організовувати єдиний день вивезення великогабаритних відходів;

– великогабаритні відходи, навантаження яких є небезпечним чи може призвести до ушкодження спеціалізованого автотранспортного засобу, слід вивозити спеціальним автотранспортом на паспортизоване сміттєзвалище;

– за санітарний стан території, де складувалися великогабаритні відходи (в тому числі – за її прибирання після вивезення великогабаритних відходів), відповідає виробник великогабаритних відходів.

– до вивозу великогабаритних відходів виробник відходів самостійно несе відповідальність за належне та безпечне їх складування.

3.1.10. Вимоги до утилізації, знешкодження та захоронення відходів.

– утилізація, знешкодження та захоронення відходів здійснюється в спеціально відведених місцях та об’єктах (полігон ТПВ, сміттєспалювальний завод, сміттєпереробні установки);

– вимоги до експлуатації спеціальних місць та об’єктів поводження з відходами визначаються чинним законодавством України.

– відходи, що утворюються на об’єктах комунальної власності чи знаходяться на їх території і не мають власника чи власник їх невідомий (безхазяйні відходи), є власністю територіальної громади міста.

– власники чи користувачі земельних ділянок, на яких виявлені відходи, що не належать їм, повинні повідомити про них виконавчий комітет міської ради.

РОЗДІЛ 4. ОСОБЛИВОСТІ СЕЗОННОГО ПРИБИРАННЯ ТЕРИТОРІЙ

4.1. Період осінньо-зимового утримання встановлюється з 15 жовтня до 15 квітня.

Прибирання міських територій в осінньо-зимовий період здійснюється 2 рази на добу: ранкове – до 8.00 год.; денне – з 14.00 год. По мірі потреби (снігопад, ожеледиця, святкові дні, тощо)- забезпечити додаткове прибирання.

У зимовий період необхідно забезпечити вільне пересування пішоходів та транспорту. Для механізованого прибирання проводити підгортання обробленого технічною сумішшю снігу у вали, з врахуванням ширини вулиці та характеру руху транспорту.

Формування снігових валів не допускається на перехрестях, пішохідних переходах, на зупинках громадського транспорту, в місцях в’їзду в двори і на внутрішньо квартальні території.

Роботи з прибирання снігу та льоду суб’єкти у сфері благоустрою зобов’язані розпочинати з настанням снігопаду. Від снігу та льоду в першу чергу очищають магістральні вулиці тротуари, дороги до під’їздів житлових будинків, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, люки водопровідних і каналізаційних колодязів.

Забороняється скидати сніг та сколений лід з тротуару на проїзну частину вулиці.

Проводити першочергові роботи з очищення снігу на маршрутах руху громадського транспорту.

Тротуари по вулицях приватної забудови прибирають домовласники в межах свого домоволодіння.

Проводити вигортання необробленого технічною сумішшю снігу на придорожню зелену смугу, в разі її відсутності – створення валів на краю тротуару.

Вивозити сніг необхідно на місця, визначені комісійно.

Забороняється сколювати лід на тротуарах, вимощених фігурними елементами.

Під час ожеледиці необхідно посипати тротуари, переходи через вулиці, місця для зупинки громадського транспорту, спуски, підйоми речовинами, що виключають ковзання. Боротьба з ожеледицею на проїзній частині та тротуарах здійснюється шляхом посипання піском або технічною сумішшю без застосування хлоридів.

Під час танення снігу, необхідно проводити роботи з очищення колодязів зливової мережі тощо.

Балансоутримувач або особи, які утримують відповідні території за договором, зобов’язані:

– мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев’яні, мітли, льодоруби);

– мати достатній запас матеріалу для посипання (пісок, шлак) для своєчасного проведення протиожеледних заходів;

– прибирати сніг негайно, з початку снігопаду, для запобігання утворення накату.

Період весняно-літнього утримання встановлюється з 15 квітня до 15 жовтня.

Прибирання міських територій у весняно-літній період прибирається 3 рази на добу:

– ранкове – до 7.00 год.,

– денне – з 14.00 -16.00 год.,

– вечірнє – з 20.00 год.

Миття вулиць і майданів проводиться в період з 24.00 год. до 6.00 год. ранку.

Літнє прибирання містить:

– підмітання пилу та сміття з поверхні покриття; полив територій для зменшення пилоутворення та підвищення вологості повітря;

– прибирання сміття на території контейнерних майданчиків та біля них, а також в місцях його накопичення;

– регулярний покіс трави на газонах;

– знищення бур’янів та карантинних рослин, знищення омели та нарості на деревах;

– прибирання газонів та полив тротуарів.

Восени, в період інтенсивного опадання листя, проводяться роботи з оперативного його вивезення в спеціальні місця, визначені комісійно.

Дозволяється залучення адміністративно арештованих осіб до громадських робіт з прибирання парків, скверів, зелених зон, прибудинкових території житлових будинків, тощо.

РОЗДІЛ 5. БЛАГОУСТРІЙ ОБ’ЄКТІВ ТОРГОВО-ПОБУТОВОЇ МЕРЕЖІ МІСТА

Підприємства торгівлі, побутового обслуговування, ринки, власники кіосків та інших об’єктів дрібно-роздрібної торгівлі, автозаправні станції, тощо зобов’язані:

5.1. При здійснені підприємницької діяльності (торгівлі), проводити вантажно-розвантажувальні роботи, паркування автотранспорту та розміщувати малі архітектурні форми і рекламні конструкції без створення незручностей для руху пішоходів та автотранспорту;

5.2. Встановити урни для сміття, розмістити інформаційні таблички із зазначенням власника, розпорядку дня, відповідального за санітарний стан;

5.3. Укласти договір щодо надання послуг із збирання та вивезення твердих побутових відходів, укладеного з спеціалізованою організацією;

5.4. Укласти договір на виконання робіт з санітарного прибирання прилеглої та закріпленої території з балансоутримувачем або іншою спеціалізованою організацією (виконавець) з обов’язковим представленням підтверджуючого документу балансоутримувачу;

5.5. Встановити світлову вивіску та забезпечити освітлення території при вході в заклад;

5.6. Підтримувати в належному стані зовнішній вигляд об’єкта підприємницької діяльності (фасад будівлі, прилегла територія), засоби зовнішнього оформлення (вивіски, трафарети та інше);

5.7. Надання на договірних засадах коштів і матеріально-технічних ресурсів для здійснення заходів з комплексного благоустрою визначеного об’єкта.

5.8. Забезпечити вільний проїзд для спецавтотранспорту.

РОЗДІЛ 6. ВИМОГИ ДО ВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ

6.1. Впорядкування територій здійснюється в порядку, встановленому законодавством та цими Правилами.

6.2. Прибирання мостів, шляхопроводів і прилеглої до неї території проводиться балансоутримувачами.

6.3. Залізничні колії, які проходять в межах міста, смуги відчуження, схили, насипи, переїзди, переходи через колії прибираються силами і за рахунок організацій, які експлуатують дані споруди.

6.4. Території парків, скверів, бульварів, садово-городнього кооперативу та прилегла до них територія ( тротуари, тощо) прибираються балансоутримувачем.

6.5. Об’єкти торгівлі ( кіоски, намети, тощо) прибирають прилеглу територію по периметру споруди на віддалі не менше 5м.

6.6. Прибирання і утримання зупинок громадського транспорту, санітарно-технічне утримання і очищення урн від відходів проводиться балансоутримувачем .

6.7. На територіях загального користування необхідно встановлювати урни для сміття, а саме: для вулиць, парків – 1 урна на 800 кв.м. площі, на тротуарах – відстань між урнами не більше 50м, для ринків – 1 урна на 50 кв.м. площі з відстанями не більше 10м, на зупинках громадського транспорту – не менше 2 урн, біля об’єктів торгівлі – не менше одної.

На об’єктах благоустрою забороняється:

– виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого виконавчим комітетом міської ради;

– самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі, тощо;

– вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг;

– складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

– самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски, тощо;

– встановлювати технічні засоби;

– випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для
цього місцях;

– здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці).

РОЗДІЛ 7. ПОРЯДОК УТРИМАННЯ БУДИНКІВ ТА СПОРУД, ЇХ ФАСАДІВ

Імперативом утримання житлового фонду є створення об’єднань співвласників багатоповерхових будинків (кондомініуми), трансформація та адаптація до вимог чинного законодавства підприємств, які виконують роботи з утримання житлового фонду .

7.1. Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини», ДБН А.2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва», Положенням про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.12.00 р. №273, та інших нормативних актів.

7.2. Вимоги щодо порядку утримання будинків та споруд, їх фасадів є обов’язковими для всіх замовників будівельних робіт, які здійснюють ремонтні або будівельні роботи по фасадах.

7.3. Після затвердження у встановленому порядку проектно-кошторисної документації замовник будівельних робіт повинен отримати дозвіл на виконання ремонтних або будівельних робіт відповідно до вимог Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт, затверджених. наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.12.00 р. № 273.

7.4. Проектні та будівельні роботи по фасадах здійснюються особами, які мають ліцензії на виконання відповідних робіт. У разі виконання робіт на об’єктах культурної спадщини необхідно мати спеціальну ліцензію.

7.5. Відповідальні посадові особи підприємств, установ, організацій, а також громадяни зобов’язані:

– проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду фасадів згідно з паспортом зовнішнього оздоблення, погодженим управлінням містобудування та архітектури;

– забезпечувати щорічне і після стихійного лиха обстеження відповідних будівель та споруд та засвідчувати проведені обстеження актами;

– змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів та за умови одержання ордера на виконання цих робіт;

– розміщувати елементи зовнішнього благоустрою або обладнання архітектурно-художнього освітлювання на фасаді тільки на підставі відповідного дозволу;

– при проведенні ремонтних або будівельних робіт на фасадах будинків і споруд використовувати захисну сітку чи плівку відповідно до проекту виконання робіт;

7.6. У разі оренди будівель або окремих приміщень порядок утримання їх в належному стані встановлює орендодавець у договорі оренди.

РОЗДІЛ 8. ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОБ’ЄКТІВ НОВОГО БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

Прийняття в експлуатацію об’єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель і споруд, у проектній документації яких передбачається озеленення прибудинкової території, здійснюється державною комісією з обов’язковою участю органів місцевого самоврядування.

Забороняється приймати в експлуатацію об’єкти нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту будівель і споруд без проведення комплексного благоустрою відповідної території згідно виданих технічних умов .

Комплексний благоустрій об’єкта проводиться на підставі вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», діючих Правил благоустрою м. Чорткова та технічних умов.

У випадку перенесення термінів виконання робіт комплексного благоустрою об’єкта, необхідно укласти відповідний договір між суб’єктом господарювання, незалежно від форми власності, та виконавчим комітетом міської ради.

Територію незавершеного будівництва утримує забудовник.

РОЗДІЛ 9. ВИМОГИ ДО ВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ

9.1. Впорядкування територій здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

9.2. Проектами землеустрою щодо впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань передбачаються заходи щодо впорядкування структури земельних угідь, усунення черезсмужжя, далекоземелля, ламаності меж, ерозійних процесів та інших екологічних наслідків нераціонального використання земель і створення територіальних умов для функціонування галузей економіки, формування й удосконалення раціональної системи існуючого землеволодіння та землекористування.

РОЗДІЛ 10. УТРИМАННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ БАГАТОКВАРТИРНОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ

Утримання та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку та належних до нього будівель, споруд проводиться балансоутримувачем цього будинку або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачем укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території.

РОЗДІЛ 11. БЛАГОУСТРІЙ ПРИВАТНОГО ЖИТЛОВОГО СЕКТОРА

Благоустрій території приватного будинковолодіння проводиться її власником або користувачем цієї ділянки.

Власник або користувач зобов’язаний на умовах договору, укладеного з органом місцевого самоврядування або власними силами забезпечувати належне утримання прилеглої до будинковолодіння території ( тротуар, тощо).

Власник або користувач зобов’язаний укласти угоду на видалення ТПВ з спеціалізованим підприємством (перевізником відходів).

При запровадженні контейнерної системи вивезення відходів власник зобов’язаний придбати за власний кошт контейнер необхідної ємкості та утримувати його у належному санітарно-технічному стані.

При запровадженні безконтейнерної системи власник зобов’язаний дотримуватись встановленого графіку вивезення відходів. Користуватись контейнерами, встановленими для мешканців багатоповерхової забудови та суб’єктів господарювання забороняється.

РОЗДІЛ 12. БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЯ, РЕСТАВРАЦІЯ, КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД НА ТЕРИТОРІЇ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

Будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт будівель і споруд на території загального користування здійснюються на підставі дозволу на виконання будівельних робіт, наданого в порядку, визначеному законодавством.

Забудовнику необхідно:

– укласти угоду зі спеціалізованими організаціями на передачу відходів та встановити необхідні ємкості для сортування металу, скла, картону, тощо, як під час будівництва, так і після здачі в експлуатацію об’єкта до завершення ремонтно-будівельних робіт мешканцями;

– встановити огорожу майданчика та постійно утримувати її в належному естетичному та санітарно-технічному стані;

– влаштовувати під’їзні майданчики з твердого покриття до об’єкта будівництва та не допускати вивезення ґрунту на прилеглу територію та проїзну частину вулиці;

– відновлення асфальтобетонного покриття проїзної частини вулиць в районі забудови.

– встановити біотуалети та території будівництва із дотриманням нормативних відстаней від вікон житлових будинків, дитячих і спортивних майданчиків;

– утримувати територію незавершеного будівництва.

При виконанні робіт з благоустрою прилеглої території облаштування тротуарів проводити виключно сертифікованою бруківкою.
РОЗДІЛ 13. ОХОРОНА ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ

Імперативом зеленого будівництва міста є реконструкція існуючих зелених насаджень, створення стійкої екологічної мережі (скверів, фацій, тощо). Перехід від суцільного озеленення до функціонального та економічно-ефективного.

Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах міста.

За зелені насадження, які знесені під час проведення будівництва або інших робіт і які не можуть бути відновлені після завершення цих робіт, проводиться грошова компенсація за встановленим законодавством порядком та компенсаційна висадка зелених насаджень в іншому місці за погодженням з органами місцевого самоврядування.

Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів балансоутримувача, а на земельних ділянках, переданих у власність – за рахунок коштів їх власників або користувачів.

Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється в установленому законодавством порядку.

Під час проведення будівельних робіт необхідно забезпечити максимальне збереження культурного ландшафту навколишньої території.

При формуванні об’єктів зеленого будівництва необхідно враховувати архітектурно-декоративні і санітарно-екологічні характеристики насаджень.

Знесення аварійних дерев, сухостоїв виконується протягом двох тижнів після отримання ордера, якщо інший термін не буде зазначений в ордері (в межах природно-заповідного фонду – за погодженням Державного управління екології та природних ресурсів у Тернопільській області).

Відповідальними за збереження зелених насаджень і догляд за ними є:

– на об’єктах державної чи комунальної власності – балансоутримувач;

– на територіях підприємств, установ та організацій та прилеглих до них територій – відповідні підприємства, установи та організації;

– на територіях, земельних ділянках, які відведені під будівництво – забудовники чи власники цих територій;

– на приватних садибах і прилеглих ділянках – їх власники або користувачі.

Балансоутримувач, власник або користувач земельної ділянки зобов’язаний утримувати в належному санітарно-технічному стані зелені насадження та здійснювати їх загальний (двічі на рік), частковий або позачерговий огляд. Акти встановленої згідно Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України форми подавати управлінню житлово-комунального господарства та екології.

13.1. Вимоги щодо забезпечення благоустрою зелених насаджень:

Загального користування.

Парки:

– охорона та консервація існуючих парків;

– формування новостворених садово-паркових об’єктів, в тому числі за рахунок рекультивації девастованих ландшафтів;

– максимальне збереження функціональних і художніх особливостей;

– проведення реконструкції малоцінних в декоративному відношенні ділянок із формуванням декоративних групових і солітерних композицій;

– надання переваги довговічним деревам ландшафтоутворюючих порід, красиво-квітучим чагарникам, багаторічним клумбам і рабаткам;

– відновлення моновидових алейних рядів;

– створення захисних буферних посадок із найбільш стійких для конкретних умов дерев;

– впровадження акцентуючи посадок і пейзажних груп із врахуванням кольорових гам, в тому числі у безлистий період;

– максимальне збереження дерев старожилів і меморіальних дерев;

Сквери, бульвари та фації:

– охорона та консервація існуючих скверів; розширення мережі скверів і створення фацій;

– збереження максимально комфортних умов для короткотривалого відпочинку;

– надання переваги при створенні нових скверів виключно керованим рослинним угрупуванням;

– проведення зеленого будівництва з використанням декоративних дерев і чагарників із переважанням інтродукованих видів;

– формування скверів і фацій з широким використання малих архітектурних форм (пергол, трельяжів тощо) та витких і ампельних рослин;

– застосування щільнокронних зелених насаджень вздовж проїжджої частини вулиць для екранування пішохідної зони (каштан, липа).

Обмеженого користування.

Прибудинкові та внутрішньоквартальні території:

– зелені прибудинкові смуги виконуються виключно із газонів і -чагарників, із відстанню до дерев:

– південь-схід – 6 м;

– північ-захід – 9 м;

– висадження високорослих порід дерев проводиться на відстані не менше 15 м від фундаменту будинку;

– надання переваги деревам і чагарникам, які не вимагають формування крони;

– створення шумо-пилозахисної зони між будинками і транспортними магістралями;

– врахування внутрішньоквартального зонування території та комунікаційних мереж;

– влаштування куточків відпочинку не менше одного на два житлових будинки;

– рекомендована густота насаджень – 200-250 шт. дерев на 1 гектар, 1500-2000 шт. чагарників на 1 гектар;

– рекомендована оптимальна інсоляція озеленених територій – 05 – 07;

– проведення вертикального озеленення будинків і балконів.

Території дошкільних, навчальних і лікувальних закладів.

– озеленення прибудинкових смуг;

– влаштування багатоярусних шумо-пилозахисних смуг по периметру території, вертикального озеленення;

– влаштування пергол із виткими рослинами (виноград, хміль тощо), за неможливості висадження шумо-пилозахисної смуги;

– висадження груп дерев і чагарників із фітонцидними властивостями;

– заборона застосування насаджень із токсичною та алергічною дією.

Вуличні зелені насадження:

– використання дерев із глибокою кореневою системою, стійких до атмосферних забруднень та ущільнення ґрунту;

– висадження на звужених ділянках тротуарів щільнокронних дерев, які підлягають формуванню;

– дотримання віддалі від будівель до стовбура дерева – не менше 3 м для вузькокронних дерев, 5м- ширококронних дерев;

– врахування орієнтації вулиць і поверховості забудови;

– влаштування двоярусних насаджень, вертикального озеленення.

13.2. На території зелених насаджень забороняється:

– складувати будь-які матеріали;

– влаштовувати звалища сміття, забрудненого снігу та льоду;

– влаштовувати стоянки транспорту, малі архітектурні форми, тимчасові об’єкти торгівлі;

– випалювати суху рослинність, розпалювати багаття;

– закріплювати на деревах мотузки для сушіння білизни, гойдалки, гамаки, рекламоносії та інші предмети, які можуть пошкодити насадження;

– добувати із дерев сік, смолу, робити надрізи, наносити механічні пошкодження;

– рвати квіти і ламати дерева та чагарники;

– влаштовувати городи у не відведених місцях.

РОЗДІЛ 14. ПОРЯДОК УТРИМАННЯ ОБЛАДНАННЯ ТА ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ДИТЯЧИХ, СПОРТИВНИХ ТА ІНШИХ МАЙДАНЧИКІВ ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ ТА ВІДПОЧИНКУ

14.1. Утримання в належному стані обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку покладається на балансоутримувачів вказаного майна або осіб, на території яких розміщені вказані майданчики.

14.2. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку повинно здійснюватися з додержанням санітарних та технічних норм, забезпечувати безпечне користування ними.

14.3. Обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку необхідно підтримувати у справному стані, регулярно обстежувати, своєчасно ремонтувати, щорічно фарбувати.

14.4. Будова, виготовлення, установлення, монтаж, експлуатація, ремонт та реконструкція атракціонної техніки здійснюється відповідно до „Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки”, затверджений наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01.03.2006 р. №110 або іншими нормативно-правовими документами та цими Правилами.

14.5. До стаціонарних, пересувних і мобільних атракціонів належать атракціони катальні механізовані та немеханізовані, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, катальні гори, гірки, колеса огляду, вежі, дороги, автодроми, катапульти тощо; атракціони з еластичними елементами (катапульти, стрибки з висоти на еластичному тросі тощо); водні, у тому числі гірки, спуски тощо; спортивні, у тому числі силові, тренажери, тири, батути тощо; обладнання дитячих ігрових майданчиків, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, гірки тощо.

РОЗДІЛ 15. ОСВІТЛЕННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ

Власники (балансоутримувач) об’єктів благоустрою забезпечують освітлення цих об’єктів відповідно до вимог державних стандартів, норм і правил, а саме:

– забезпечення утримання, належного функціонування та збереження освітлювальних приладів, устаткування та споруд на території об’єктів благоустрою, впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання;

– проведення заміни зношених і пошкоджених опор, розтяжок, підвісок, кронштейнів, кабелів, дроту та освітлювальної арматури ;

– забезпечення оперативної ліквідації обривів, пошкоджень електромереж, освітлювальної апаратури та устаткування;

– здійснення своєчасного фарбування , зашпарування тріщин та інших пошкоджень опор;

– утримання в належному технічному стані заземлювальних пристроїв та засобів автоматики, телемеханіки з керування мережею вуличного освітлення ;

– проведення своєчасної заміни ламп, миття та протирання світильників.

– встановлення композицій святкового світлового оформлення, тощо.

Власник (балансоутримувач) зобов’язаний забезпечити належне освітлення малих архітектурних форм, входів, фасадів та вітрин об’єктів господарювання із застосуванням енергозберігаючих пристроїв.

РОЗДІЛ 16. ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ З БЛАГОУСТРОЮ МІСТА

Фінансування заходів з благоустрою міста, утримання та ремонт об’єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів, якщо це передбачено умовами відповідних договорів, а також за рахунок пайових внесків власників будівель і споруд, розміщених на території об’єкта благоустрою, інших передбачених законом джерел фінансування.

Фінансування заходів з благоустрою населених пунктів може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, місцевого бюджету, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших джерел, передбачених законом.

Відповідно до закону за рахунок коштів підприємств, установ, організацій фінансуються заходи, спрямовані на:

– благоустрій, виконання робіт з ремонту і реконструкції доріг внутрішньо – господарського користування, озеленення, утримання в належному стані території, яка їм належить на праві власності або праві користування;

– усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) пошкодження інженерних мереж, елементів благоустрою, а також наслідків аварій, що сталися з їх вини.

Благоустрій прибудинкових територій об’єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель та споруд здійснюється за рахунок коштів забудовників (інвесторів).

Благоустрій прибудинкової території співвласників багатоквартирного будинку в разі передачі земельної ділянки в їх спільну сумісну власність здійснюється за рахунок коштів співвласників багатоквартирного будинку.

Підприємства, установи, організації на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем об’єкта благоустрою, можуть здійснювати часткове фінансування утримання закріпленої за ними території та/або брати пайову участь у фінансуванні утримання в належному стані всього об’єкта благоустрою.

Підприємства, установи, організації можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту.

РОЗДІЛ 17. ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ РОБІТ ПРИ БУДІВНИЦТВІ, РЕКОНСТРУКЦІЇ, РЕМОНТІ ДОРІГ, ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СПОРУД, ОБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОГО БЛАГОУСТРОЮ

Роботи з ремонту та утримання об’єктів благоустрою проводяться згідно Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів міського благоустрою ГКН 04.00.019-2004, затверджених наказом Держжитлокомунгоспом України від 23.09.2003р. №154.

Відключення від інженерних мереж будинків /споруд/ при зносі або реконструкції проводиться згідно з проектом, не порушуючи безперервне інженерне забезпечення інших будинків та споруд, які пов’язані між собою.

Реконструкція або демонтаж підземних та наземних інженерних мереж і споруд, підключення до міських комунікацій, може проводитись тільки після отримання дозволів / узгоджень/ у власників даних інженерних комунікацій.

Обов’язки і права власника дорожніх об’єктів або уповноважених ним органів та шляхово-експлуатаційних організацій.

Підприємства, організації та установи незалежно від форми власності згідно рішення виконавчого комітету виділяють транспортні засоби, іншу техніку для ліквідації наслідків стихійних явищ і обставин, що негативно впливають на дорожній рух.

Власник дорожніх об’єктів або уповноважені ним органи та шляхово-експлуатаційні організації зобов’язані:

– своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи відповідно до технічних правил ремонту та утримання дорожніх об’єктів;

– постійно контролювати експлуатаційний стан усіх елементів дорожніх об’єктів та негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди в дорожньому русі, а за неможливості це зробити-невідкладно позначити їх дорожніми знаками, сигнальними, огороджувальними і спрямовуючими пристроями відповідно до діючих нормативів або припинити(обмежити) рух;

– контролювати якість робіт, що виконуються підрядними організаціями;

– вирішувати питання забезпечення експлуатації дорожніх об’єктів у надзвичайних ситуаціях, за несприятливих погодних умов, у разі деформації та пошкодження елементів дорожніх об’єктів, аварій на підземних комунікаціях і виникнення інших перешкод у дорожньому русі із спеціалізованими службами організації дорожнього руху і за погодженням з першим міжрегіональним відділом ДАІ УМВС України в Тернопільській області оперативно вносити зміни до порядку організації дорожнього руху;

– спільно з відділом ДАІ УМВС України в Тернопільській області брати участь в огляді місць дорожньо-транспортних пригод для визначення дорожніх умов, за яких вони сталися, та усувати виявлені недоліки;

– забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, а також безпеки дорожнього руху під час виконання шляхово-експлуатаційних робіт.

Власник дорожніх об’єктів або уповноважені ним організації, дорожньо-експлуатаційні служби мають право:

– на відшкодування їм винними особами збитків, заподіяних внаслідок пошкодження дорожніх об’єктів чи їх окремих елементів;

– видавати у встановленому порядку дозволи на перевезення небезпечних, великогабаритних і великовагових вантажів, а також рух транспортних засобів, конструкція яких не відповідає вимогам діючих стандартів і норм;

– видавати у встановленому порядку користувачам дорожніх об’єктів ордер на право виконання робіт у межах червоних ліній міських вулиць і доріг загального користування, а також припиняти ці роботи, якщо вони не відповідають технічним умовам або іншим встановленим вимогам ;

Правила користування дорожніми об’єктами

Власники транспортних засобів зобов’язані не допускати попадання на дорожні об’єкти землі, каміння, а також засмічення проїзної частини внаслідок переповнення кузова сипучими матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення повітря.

Забороняється рух транспортних засобів на гусеничному ходу, а також на колесах із шипованими шинами чи ланцюгами проїзною частиною дорожніх об’єктів, крім випадків застосування індивідуальних протиожеледних засобів .

Переміщення транспортних засобів на гусеничному ходу повинно здійснюватись на автомобільних платформах (трейлерах).

Перевезення небезпечних, великогабаритних і великовагових вантажів автомобільним транспортом по дорожніх об’єктах допускається, за відповідними дозволами .

Учасники дорожнього руху, які створили перешкоду руху, повинні негайно вжити можливі заходи для усунення цієї перешкоди самостійно чи за допомогою інших осіб, а за неможливості це зробити – повідомити перший міжрегіональний відділ ДАІ УМВС України в Тернопільській області або відповідний підрозділ управління житлово-комунального господарства та екології та залишатись на місці до прибуття їх представників.

Кожний учасник дорожнього руху повинен використати елементи дорожніх об’єктів відповідно до їх призначення з дотриманням вимог чинного законодавства.

У межах червоних ліній міських вулиць і доріг забороняється:

– виконувати будь-які роботи без одержання дозволу у балансоутримувача;

– скидати промислові, меліоративні і каналізаційні води в систему дорожнього зливостоку, звалювати сніг, сміття та інше;

– проїзд гусеничного транспорту;

– смітити, руйнувати дорожнє покриття, псувати, обладнання, елементи благоустрою, зелені насадження, знімати, переставляти та міняти дорожні знаки, встановлювати рекламоносії;

– спалювати відходи (опале листя, тощо), складати їх для тривалого зберігання;

– встановлювати намети для відпочинку;

– випасати худобу та свійську птицю, складувати, сушити та молотити сільськогосподарські культури;

– скидати сміття в зоні каналізування дощових колекторів, прибережній смузі р. Серет;

– розміщувати контейнери та іншу тару для твердих побутових відходів;

Забороняється стоянка, легкового автотранспорту біля установ, контор, житлових будинків та підприємств, на тротуарах, без відповідного дозволу.

Забезпечення безпеки та організація дорожнього руху

Під час робіт з ремонту і утримання міських вулиць та доріг необхідно здійснювати заходи, спрямовані на удосконалення організації дорожнього руху з метою забезпечення його безпеки.

Планування заходів щодо вдосконалення організації дорожнього руху слід здійснювати на основі результатів виміру інтенсивності і складу транспортних потоків, обліку та аналізу причин дорожньо-транспортних пригод (ДТП), матеріалів регулярних обстежень та оглядів міських дорожніх об’єктів, а також аналізу ефективності заходів, що були запроваджені раніше.

Комбінат комунальних підприємств разом з першим міжрегіональним відділом ДАІ УМВС України в Тернопільській області повинні здійснювати лінійний аналіз аварійності на вулично-дорожній мережі, виявляти аварійно-небезпечні ділянки та місця концентрації ДТП.

На основі результатів аналізу ДТП повинні виявлятись та усуватись недоліки, які призвели до появи місць концентрації ДТП, а також здійснюватись заходи, спрямовані на підвищення рівня робіт щодо утримання вулично-дорожньої мережі та удосконалення організації дорожнього руху.

У разі наявності місця концентрації ДТП заходи з ліквідації причин його появи слід виконувати позачергово.

До основних заходів щодо удосконалення організації дорожнього руху з метою забезпечення його безпеки відносяться:

– регулярне очищення дорожнього покриття від забруднень, запобігання утворення льоду та його очищення, своєчасне прибирання снігових валів з проїзної частини;

– забезпечення належного водовідводу з дорожнього покриття;

– ліквідація деформацій та руйнувань елементів і обладнання дорожніх об’єктів, інженерних мереж забезпечення належної шорсткості та рівності дорожнього покриття;

– доведення геометричних параметрів елементів вулично-дорожньої мережі до нормативних, забезпечення видимості на перехрестях, пішохідних переходах, залізничних переїздах, зупинках громадського транспорту та в інших небезпечних для руху місцях вулично-дорожньої мережі;

– влаштування локальних розширень проїзної частини на зупинках громадського транспорту, перехрестях вулично-дорожньої мережі і у місцях для стоянки транспортних засобів

– поліпшення організації руху шляхом вдосконалення системи розміщення дорожніх знаків, нанесення і своєчасного відновлення дорожньої розмітки, встановлення світлофорних об’єктів та огорож, впровадження автоматизованих систем керування дорожнім рухом.

Заходи щодо організації дорожнього руху повинні передбачати максимальне скорочення затримок транспортних засобів на вулично-дорожній мережі.

Регулювання руху на перехрестях повинно враховувати добову нерівномірність руху транспортних засобів і пішоходів.

Міські вулиці та дороги повинні мати горизонтальну розмітку, бути обладнаними дорожніми знаками, огорожами, вказівними пристроями, світлофорами та іншими технічними засобами регулювання дорожнього руху і контролю за ним.

Обладнання міських вулиць та доріг технічними засобами регулювання дорожнього руху, дорожня розмітка та огорожі повинні відповідати державним стандартам, а також проектам і схемах організації дорожнього руху, погодженим з відділом ДАІ УМВС України в Тернопільській області і затвердженим виконкомом міської ради.

Для забезпечення чіткого сприймання дорожніх знаків, виключення можливості помилкового їх тлумачення, а також відволікання уваги водіїв забороняється встановлювати над проїзною частиною засоби інформації, що не стосуються дорожнього руху.

На перехрестях, пішохідних переходах і зупинках громадського транспорту розмітку необхідно наносити в комплексі з установкою дорожніх знаків, дублюючи або доповнюючи суть розмітки.

Дорожню розмітку слід поновлювати, коли зношення на суцільній або переривчатій лінії перевищуватиме відповідно 25 і 50 %, а також і при меншому зношенні, якщо неможливо визначити вид розмітки.

Міські вулиці та дороги повинні мати штучне освітлення у відповідності з вимогами чинних нормативів.

Штучне освітлення вулично-дорожньої мережі слід вмикати при зниженні рівня природного освітлення до 15-20 лк, а вимикати – при підвищенні до 10лк.

Вночі дозволяється знижувати рівень штучного освітлення міських вулиць та доріг шляхом вимикання не більше половини світильників. При цьому не дозволяється вимикати два світильники підряд, а також світильники на перехрестях, пішохідних переходах, зупинках громадського транспорту;

Забезпечення нормативним освітленням вулиць покладається на Чортківський комбінат комунальних підприємств.

Під час виконання робіт з утримання та ремонту міських вулиць та доріг, організація, яка виконує ці роботи, повинна вживати необхідних заходів для забезпечення безпеки дорожнього руху на ділянках робіт.

У процесі експлуатації міських вулиць та доріг слід регулярно перевіряти видимість знаків, світлофорів, дорожньої розмітки, а також видимість в зонах перехресть і пішохідних переходів (трикутники видимості), зупинках громадського транспорту та на інших небезпечних ділянках вулично-дорожньої мережі і проводити відповідні заходи для забезпечення її нормативної величини.

Забезпечення ділянок дорожніх робіт технічними засобами, а також спеціальне фарбування і світлове обладнання дорожніх машин, механізмів та технологічного устаткування повинно відповідати нормам, регламентованим системою стандартів безпеки дорожнього руху.
Установка технічних засобів на ділянках дорожніх робіт, а також відповідальність за правильність розміщення і збереження їх на ділянках до завершення робіт покладається на організацію, що виконує ці роботи.

Встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху на вулично-дорожній мережі проводиться відповідною спеціалізованою організацією за погодженням з відділом ДАІ УМВС України в Тернопільській області

Дотримання благоустрою при здійсненні платного паркування автотранспорту та території автостоянок:

Суб’єкти господарювання, які здійснюють платне паркування автотранспорту та надають послуги з перевезення мешканців (таксі) зобов’язані забезпечити:

– комплексний благоустрій виділеної та прилеглої території згідно укладеної угоди з балансоутримувачем або власними силами;

– недопущення розташування об’єктів іншого призначення (стаціонарні заклади торгівлі, громадського харчування, тощо) та здійснення стихійної торгівлі.

РОЗДІЛ 18. ДОТРИМАННЯ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЮ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

Ремонтно-будівельні, автотранспортні підприємства, юридичні та фізичні особи, суб’єкти підприємницької діяльності – фізичні особи при проведені ремонтно-будівельних робіт зобов’язані:

– забезпечувати утримання транспортних засобів в належному санітарно-технічному стані, для недопущення винесення ґрунту, бруду на територію балансоутримувача. В разі забруднення території необхідно провести її оперативне прибирання або відшкодування витрат на проведення даних робіт іншою спеціалізованою організацією;

– забезпечувати перевезення сипучих вантажів автотранспортом з нарощеними бортами, з технічно-справним запірним обладнанням, що виключало б їх висипання, розпилення, випадання з кузовів під час транспортування;

– здійснювати перевезення рідких вантажів спеціалізованим транспортом (в цистернах, ємкостях);

– не допускати накопичення будівельних відходів на будівельних і ремонтних майданчиках та прилеглих територіях, не захаращувати пожежні проїзди, пішохідні доріжки, не пошкоджувати зелені насадження та газони, не затемнювати вікна житлових приміщень будівельними матеріалами на прибудинкових територіях, забезпечувати виконання заходів щодо запобігання пилоутворенню на територіях об’єктів;

– регулярно вивозити будівельні відходи з будівельних і ремонтно-будівельних майданчиків;

– обладнувати машини, механізми, побутові вагончики, встановлені для будівельних та ремонтних робіт, даними про належність відповідним організаціям;

– забезпечувати складування будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання, механізмів в межах будівельних майданчиків, утримувати в належному стані огорожу.

РОЗДІЛ 19. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЛЯНИХ ТА РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

Реєстрацію та надання дозволів на проведення земляних та ремонтно-будівельних робіт проводить виконавчий комітет міської ради.

Для одержання дозволу на проведення земляних та ремонтно-будівельних робіт, заявник подає такі документи:

– заяву у встановленій формі, завірену печаткою (у разі її наявності);

– погодження (повідомлення) встановленого взірця з власниками (балансоутримувачами) підземних і надземних комунікацій, мереж та уповноваженими на це органами місцевого самоврядування ;

– календарний графік проведення робіт із зазначенням початку та кінця проведення таких робіт (поетапного виконання);

– схематичний план виконання робіт або траси прокладання чи ремонту комунікацій з прив’язкою відносно прилеглих вулиць;

– копія наказу або іншого розпорядчого документу про призначення відповідальної особи за проведення робіт;

– гарантійний лист на відновлення шляхового покриття та елементів благоустрою в обумовлені терміни. У випадку виконання відновлювальних робіт підрядною організацією, в гарантійному листі вказується номер і дата укладеного договору з відновлення асфальтобетонного покриття або елементів благоустрою.

Дозвіл видається протягом трьох днів після подання заявки та необхідних документів.

Виконання робіт без одержання дозволу або його своєчасної перереєстрації (продовження) вважається самовільним і тягне за собою юридичну відповідальність згідно чинного законодавства України.

У разі проведення аварійних робіт, дозвіл необхідно оформити протягом доби з початку їх проведення, при цьому, якщо в зоні робіт є підземні комунікації, роботи проводити з погодженням або в присутності представників підприємств (балансоутримувачів комунікацій, мереж). Підприємства, що виконують аварійні роботи повідомляють виконавчий комітет міської ради .

У випадку необхідності проведення аварійних робіт у вихідні та святкові дні (згідно Кодексу законів про працю України), вони проводяться без оформлення дозволу після попереднього повідомлення інформаційно-аналітичного відділу управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення . У перший робочий день після вихідного до виконавчого комітету подається інформація для оформлення дозволу на проведення земляних та ремонтно-будівельних робіт.

При виявленні будь-яких підземних комунікацій, не вказаних на плані, роботи необхідно негайно припинити, залучивши представників уповноважених організацій (балансоутримувачів таких комунікацій, мереж) для вирішення питання подальшого проведення земляних та ремонтно-будівельних робіт.

За надання в тимчасове використання міських територій (вулиць, проспектів, площ і внутрішньо-квартальних територій) з метою проведення земляних та ремонтно-будівельних робіт, стягується відповідна плата. Від даної плати заявник може бути звільнений на підставі відповідного рішення виконавчого комітету Чортківської міської ради.

РОЗДІЛ 20. ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЛЯНИХ ТА РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

Здійснення шляхових, будівельних, аварійних і інших земляних робіт, у тому числі прокладання комунікацій та мереж уздовж автодоріг, перетинання доріг комунікаціями на території населеного пункту – організаціями, незалежно від їхньої форми власності та відомчої підпорядкованості, громадянами, допускається після узгодження їх з власниками підземних комунікацій, балансоутримувачем, відділом ДАІ УМВС України в Тернопільській області, комунальними службами міста.

Дозвіл на провадження земляних та ремонтно-будівельних робіт видається заявнику на підставі цих Правил.

У випадку коли розкопки викликають зміну маршрутів громадського транспорту (графіка руху), організації, що їх виконують, зобов’язані повідомити про це та узгодити з виконавчим комітетом міської ради , відділом ДАІ УМВС України в Тернопільській області та проінформувати населення через засоби масової інформації (радіо) про ці зміни.

Початок проведення термінових аварійних робіт, що вимагають розкриття вуличного полотна, допускається без оформлення Дозволу, але з негайним повідомленням відділу ДАІ УМВС України в Тернопільській області, державної пожежної інспекції, швидкої медичної допомоги, управління житлово-комунального господарства та екології з обов’язковою присутністю на місті посадової особи відповідальної за проведення робіт і оформленням дозволу протягом трьох днів з початку проведення таких робіт.

Відновлення твердого дорожнього покриття після проведення розкопок на території балансоутримувача доручати спеціалізованим підприємствам, організаціям.

Відновлені ділянки дорожнього покриття, тротуарів, газонів повинні бути здані по акту комбінату комунальних підприємств .

Заявники, які проводили роботи, після їх виконання, протягом двох років, несуть відповідальність за осідання асфальтового чи іншого покриття, що виникло внаслідок неякісного ущільнення, і виконуються за їх рахунок. Відновлення твердого та ґрунтового покриття після виконання земляних та ремонтно-будівельних робіт повинно бути виконаним в триденний термін з повідомленням про це комбінату комунальних підприємств.

Прокладання підземних інженерних мереж при перетині проїжджої частини вулиць, проводиться в основному закритим методом (проколюванням або продавлюванням).

Підприємствам, установам, організаціям та громадянам нові Дозволи не видаються, якщо вони не виконали умов, попередньо виданих дозволів

Виконання робіт без одержання дозволу або його своєчасної перереєстрації вважається самовільним і тягне за собою відповідальність згідно нормами чинного законодавства України.

Дозвіл повинен зберігатися в особи, відповідальної за виконання робіт (призначеної наказом чи іншим розпорядчим документом) і пред’являтися на вимогу осіб, яким надано право контролю за проведенням земляних та ремонтно –будівельних робіт.

Місце здійснення робіт повинно бути облаштовано типовими огорожами встановленого взірця, які забезпечують безпеку людей та рух транспорту. З настанням темряви місце роботи повинно бути освітлено . Тип огорожі, кількість і вид шляхових знаків, межі їх встановлення при проведенні робіт на вулицях міста, встановлюється за узгодженням з комбінатом комунальних підприємств та відділом ДАІ УМВС України в Тернопільській області.

Після закінчення робіт і поновлення зруйнованих елементів міського упорядкування, виконавець робіт повинен запросити власників (балансоутримувачів) комунікацій, мереж для огляду і прийняття робіт по відновленню елементів міського упорядкування та благоустрою.

Усі організації (заявники), які проводять земляні та ремонтно-будівельні роботи на території міста, відновлюють благоустрій за власний кошт.

Не дозволяються розкопки (крім аварійних) протягом трьох років після будівництва та капітального ремонту шляхів та тротуарів.

Підрядні організації несуть відповідальність за якість робіт з відновлення благоустрою протягом року і в разі необхідності протягом 10 днів вживають заходів для ліквідації наслідків неякісного поновлення.

У випадку пошкодження підземних комунікацій виконавці робіт зобов’язані повідомити про це власників (балансоутримувачів) споруд та виконавчий комітет міської ради, вжити заходів для оперативної ліквідації аварії.

При проведенні робіт забороняється:

– пошкоджувати відповідні споруди, зелені насадження та елементи міського благоустрою;

– готувати розчин і бетон безпосередньо на проїзній та пішохідній частинах вулиці;

– залишати на проїзній частині вулиці, тротуарах, газонах землю, будівельне сміття після закінчення земляних та ремонтно-будівельних робіт;

– виносити бруд на колесах автомобілів та іншої техніки на міські вулиці з асфальтовим покриттям.

– займати територію поза зоною проведення робіт;

– загороджувати проходи і в’їзди (виїзди) у двори, порушувати рух транспорту та пішоходів.

РОЗДІЛ 21. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ПРИ РОЗМІЩЕННІ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

ВИМОГИ ДО ОБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ (ОЗР)

21.1 Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

– розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки;

– розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

– освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

– фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, повинен бути декоративно оформлений;

– на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїзної частини вулиць і доріг, за вимогою відділу ДАІ УМВС України в Тернопільській області. наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;

– нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїзною частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;

Роботи із встановлення спеціальних конструкцій повинні виконуватись господарюючими суб’єктами, що мають відповідні ліцензії на провадження такого виду діяльності.

Рекламне оформлення міста Чорткова повинно відповідати єдиним принципам візуальної організації елементів рекламних засобів (кольографічних, композиційно-пластичних, об’ємно-просторових, розмірно-модульних характеристик).

Композиційна організація розміщення рекламних засобів на окремих ділянках зони зовнішньої реклами повинна виключити їх дублювання, розміщення поряд композиційно несумісних конструкцій, забезпечення можливості оперативного та комфортного орієнтування.

Розміщення зовнішньої реклами повинно здійснюватись відповідно до чинного законодавства, а також відповідати наступним принципам розміщення зовнішньої реклами:

– врахування соціально-психологічних умов сприйняття об’єктів реклами;

– пріоритету архітектури, оточуючої забудови та її естетичної цілісності;

– просторової взаємодії об’єктів реклами та оточуючого середовища;

– відповідності змісту, форми, фізичних розмірів, стильових характеристик, матеріалів, кольорового вирішення, освітлення рекламного засобу архітектурно – просторовим особливостям конкретного місця, його соціально – політичному, історико – культурному та містобудівному статусу;

– врахування особливостей зорового сприйняття об’єктів зовнішньої реклами пішоходами, пасажирами міського транспорту.

Зонування міської території враховує ефективність розміщення реклами, а також сукупність обмежень історико – культурного, соціально – психологічного, громадсько–політичного, естетичного, архітектурного та містобудівного характеру.

Великорозмірні спеціальні конструкції в центральній частині міста можуть розміщуватись тільки після проведення спеціальних проектно-узгоджувальних робіт в таких місцях: на огорожах об’єктів будівництва та реконструкції (виключно відеоекранні конструкції).
Рекламні засоби повинні покращувати естетичні показники міського середовища, гармонійно доповнювати його художню виразність.

Великорозмірні спеціальні конструкції повинні мати екранну моноопорну конструкцію з двосторонньою інформаційною площиною (або мати декоративно оформлену зворотну сторону). Фундаменти рекламних засобів повинні бути заглибленими, а у випадку розміщення на тротуарах – декоративно оформленими.

Засоби зовнішньої реклами, особливо великого формату, повинні мати декоративно закриті технологічні елементи (місця з’єднань, різних частин конструкції, силові елементи опор, торцеві поверхні, елементи кріплення освітлювальної арматури, місця з’єднання з фундаментом).

У центральних та щільно забудованих частинах міста слід використовувати сучасні світлові малогабаритні спецконструкції зі стаціонарним або динамічним інформаційним полем.

Розміщення зовнішньої реклами на будинках (у тому числі на дахах) повинно гармоніювати з архітектурним ансамблем.

Конструкційні елементи рекламних засобів повинні бути виконані на високому технологічному рівні. Кожен елемент (опора, кронштейн, елемент фіксації) повинен бути складовою цілісного естетичного виду спеціальної конструкції.

Кожен елемент спеціальної конструкції повинен нести естетичне навантаження відповідно до сучасних культурних норм.

Загальні естетичні вимоги до спеціальних конструкцій:

– естетична гармонізація з візуальними характеристиками міського середовища;

– масштабність стосовно людини та елементів міського середовища;

– образна, стильова та декоративна виразність;

– цілісність композиційного та об’ємно – пластичного вирішення;

– відповідність кольору;

– функціональна та технологічна єдність;

– об’ємно – просторова та композиційна обґрунтованість розташування.

Сприйняття інформації людиною повинно проходити без зайвого фізіологічного та психоемоційного навантаження, комфортно, що є головною ергономічною вимогою до функціонування зовнішньої реклами.

Загальні ергономічні вимоги до спеціальних конструкцій призначені забезпечити умови комфортного сприйняття інформації в умовах дорожнього руху і відповідають психофізіологічним можливостям людини:

– на одній опорі контактної мережі (зовнішнього освітлення) повинно розміщуватись не більше одного рекламного засобу;

– тимчасові виносні спеціальні конструкції повинні використовуватись тільки у разі неможливості відображення специфічної тимчасово актуальної інформації щодо прейскурантів, особливих умов обслуговування, акцій, знижок тощо спеціальними конструкціями (вивісками, кронштейнами, маркізами, оформленням вітрин), а не замінювати чи дублювати вивіску.

Функціонування рекламних засобів забезпечується:

– досконалістю конструктивного вирішення;

– зручністю та безпекою проведення ремонтних та експлуатаційних робіт;

– зручністю заміни інформаційних елементів;

– стійкістю конструктивних матеріалів, фарб та покриттів рекламних засобів до впливу атмосферних умов на весь термін експлуатації;

Забороняється розміщення рекламних засобів на квітниках. При розміщенні рекламних засобів на газонах необхідно забезпечити повне відновлення трав’яного покриття.

Спеціальні конструкції великого формату повинні розміщуватись на такій відстані від крони дерев та чагарників, яка забезпечить обслуговування зелених насаджень.

Не допускається розміщення стаціонарних спеціальних конструкцій, що є джерелами шуму, вібрації, світлових, електромагнітних та інших випромінювань чи полів, з порушенням діючих санітарних норм поблизу житлових приміщень. Освітлення елементів інформації повинно бути рівномірним, без осліплюючих та затемнених частин інформаційного поля.

Матеріали, що використовуються при виготовленні усіх типів засобів зовнішньої реклами повинні відповідати сучасним вимогам якості та екологічної безпеки.

При розміщенні зовнішньої реклами на існуючих будинках і спорудах, необхідно масштаб та місце розміщення композиційно ув’язувати з цілою спорудою.

Спеціальні конструкції слід використовувати в якості естетично організуючого фактора ділянки в місцях з композиційно неорганізованою забудовою.

21.2. Забороняється розташовувати рекламні засоби:

– на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

– у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїзної частини.

– методом фарбування, наклеювання на поверхнях елементів вуличного обладнання, будівель і споруд, якщо інше не передбачено угодою з їх власниками;

21.3. Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам’яток, в межах об’єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним органом у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду.

21.4. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років, культових споруд.

21.5. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

21.6. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.

21.7. ОЗР та вивіски не повинні створювати перешкод для експлуатації та ремонту будівель і споруд, на яких вони розташовуються, а також перекривати існуючі проходи і переходи. Розташування їх на фасадах та дахах будинків і споруд має здійснюватись із дотриманням структурної побудови, стилістичної єдності фасадів, без пошкодження елементів архітектури.

Якщо розміщення вивіски на будівлі (споруді) не передбачено проектною документацією цієї будівлі (споруди), погодженою та затвердженою у встановленому порядку, то її розміщення здійснюється на підставі погодження вивіски з виконавчим комітетом та управлінням містобудування архітектури та ЖКГ Чортківської РДА .

Дозволяється суб’єктам підприємницької діяльності та фізичним особам встановлення за власний кошт малих архітектурних форм (іменних лавок, огорож, урн для сміття, тощо) з розміщенням на них елементів реклами без отримання відповідного дозволу.

21.8. До інформаційного оформлення підприємств, установ, організацій та приватних підприємців належить наступна інформація про юридичних та фізичних осіб, що розповсюджується на належних їм спеціальних конструкціях:

21.9. Вивіски.

Розміщення інформації (вивіски) про особу на фасаді, біля входу (в’їзду), де ця особа займає приміщення, здійснюється без отримання дозволу, але з дотриманням естетичних норм. До інформації про особу належить також розміщена на спеціальних табличках текстова частина про роботу підприємства, повне юридичне найменування об’єкта тощо.

Такого виду інформація є обов’язковою і спрямована на інформування споживачів про виробника, виконавця, продавця тощо.

Вивіска повинна інформувати споживача про місцезнаходження господарюючого суб’єкта і вказувати на місце входу. Вона розміщується на фасаді будівлі в межах 10 метрів над або біля входу в приміщення або в межах приміщення, що займає такий суб’єкт.

Вивіска може бути виконана у вигляді настінного панно, кронштейна, маркізи, розміщуватись на даху (навіс) одноповерхової будівлі, споруди, прибудованого приміщення. Конструктивно вивіска може бути виконана у вигляді декількох окремих елементів, що містять в собі інформацію, що не повторюється.

У темну пору доби вивіски освітлюються внутрішніми джерелами освітлення. У виняткових випадках дозволяється використання індивідуальних зовнішніх джерел освітлення, при умові, що конструкції кріплення світильників будуть закриті декоративними елементами. Не допускається використання зовнішніх джерел освітлення поблизу вікон житлових приміщень, із порушенням санітарних норм. Тексти на вивісках повинні виконуватись відповідно до законодавства України про мови.

21.10 Соціальна реклама.

Розповсюдження соціальної реклами здійснюється у відповідності із Законом України “Про рекламу”.

Розміщення спеціальних конструкцій, на яких міститься інформація відбувається із дотриманням містобудівних норм та законодавства в галузі архітектури та будівництва.

21.11. Спеціальні конструкції, на яких розміщується зовнішня реклама.

Спеціальні конструкції повинні бути спроектовані, виготовлені та змонтовані у відповідності із будівельними нормами та правилами.

Спеціальні конструкції повинні передбачати освітлення інформаційного поля, включення якого повинно здійснюватись у відповідності із графіком режиму роботи вуличного освітлення. Виняток можуть становити спеціальні конструкції, освітлення яких технічно утруднено або не доцільно (транспаранти – перетяжки, стягові, прапорові композиції, навіси, наземні панно, маркізи, сервісні дорожні знаки і знаки маршрутного орієнтування, що мають світлоповертаючу поверхню).

Для освітлення спеціальних конструкцій повинні використовуватись світлові прилади промислового виготовлення, що відповідають вимогам електро та пожежобезпеки. Кріплення світлового приладу повинно забезпечувати його надійне з’єднання зі спеціальною конструкцією та витримувати вітрове та снігове навантаження, вібраційні та ударні впливи.

Не допускається розміщення спеціальних конструкцій, що є джерелами шуму, вібрації, потужних світлових, електромагнітних та інших випромінювань та полів, поблизу житлових приміщень із порушенням санітарних норм.

Опори спеціальних конструкцій повинні виготовлятись із матеріалів, що забезпечують високий рівень безпеки при наїздах та достатню стійкість при вітровому та сніговому навантаженні.

21.12. Спеціальні конструкції – рекламні щити.

Окремо стоячі спеціальні конструкції, що мають зовнішні поверхні для розміщення зовнішньої реклами, які складаються із фундаменту, каркасу та інформаційного поля.

Фундаменти окремо стоячих спеціальних конструкцій не повинні виступати над рівнем землі. У виняткових випадках, коли неможливо заховати фундамент, здійснюється маскування шляхом декоративно-художнього оформлення.

21.13. Прапорові композиції та навіси.

Спеціальні конструкції, що складаються із основи, одного або декількох флагштоків (стійок) та м’яких полотен.

Прапори можуть використовувати в якості основи опори освітлення, будівлі та споруди.

Площа рекламного засобу – прапора (його інформаційного поля), визначається як площа двох сторін його полотнища.

Площа розміру навісу визначається розміром однієї із його сторін.

21.14. Наземні панно.

Спеціальні конструкції, що розміщуються на поверхні землі.

Такі спеціальні конструкції складаються з нанесених або вбудованих в дорожнє або земляне полотно будівельних матеріалів та поділяються на наступні види:

– каркасні панно на схилах (ухилах) трас та доріг;

– покриття тротуарів вулиць різноманітними фарбувальними засобами або плівковими матеріалами;

– панно на тротуарах вулиць, що виготовляються із дорожньо-будівельних матеріалів.

Використовувані матеріали не повинні погіршувати покриття тротуарів або інших місць розміщення панно. Площа наземного панно визначається як площа інформаційного поля.

21.15. Спеціальні конструкції, що розміщуються на будівлях та спорудах.

Спеціальні конструкції, що містяться на даху.

Об’ємні або плоскі спеціальні конструкції, що розміщуються повністю чи частково вище рівня будівлі або на даху.

Дахові спеціальні конструкції складаються із елементів кріплення, несучої частини конструкції та інформаційної установки.

Проекти дахових спеціальних конструкцій в обов’язковому порядку повинні пройти експертизу на безпеку (в тому числі і експертизу на вітрову стійкість, з урахуванням конкретного місця розташування).

Настінні панно.
Спеціальні конструкції, що розміщуються на площинах будівель та споруд у вигляді:

– зображення (інформаційного поля), безпосередньо нанесеного на стіну;

– спеціальної конструкції, що складається з елементів кріплення, каркасу та інформаційного поля.

Кронштейни.

Спеціальні конструкції двостороннього консольного площинного типу, встановлені на опорах (на власних опорах, стовпах – опорах вуличного освітлення, опорах контактної мережі) або на будівлях чи спорудах. Такі спеціальні конструкції виконуються в двосторонньому вигляді із внутрішнім освітленням. Площа визначається як площа проекції на будівлю, споруду.

Спеціальні конструкції світлових транспорантів-перетяжок повинні мати засоби аварійного відключення від мережі електропостачання. Площа визначається як площа інформаційного поля.

Електронні екрани (електронні табло).
Спеціальні конструкції призначені для відтворення зображення на площині екрану за рахунок світловипромінювання світло діодів, ламп та інших джерел світла та світло випромінюючих елементів. Площа визначається як площа проекції на будівлю, споруду.

Маркізи.
Спеціальні конструкції виконані у вигляді козирків та навісів з нанесеною на них рекламою та розміщеними над вітринами, входами та проходами будівель та споруд. Маркізи складаються із елементів кріплення до будівлі, каркасу та інформаційного поля, виконаного на м’якій або твердій основі. Площа визначається як площа інформаційного поля.

Нетрадиційні види реклами і спеціальних конструкцій – тенти, повітряні кулі, аеростати, короби тощо, як правило, є тимчасовим оформленням, що розміщується на період проведення різного роду культурно-масових заходів (виставки, шоу, рекламні кампанії тощо).

Тимчасові рекламні засоби.
Спеціальні конструкції, що розміщуються на території міста Чорткова з умовою обмеженого розміщення у часі, як правило протягом робочого дня господарюючого суб’єкта.

Виносні рекламні щити
Як правило, виконуються у двосторонньому варіанті, не мають власного освітлення. Розміщуються в пішохідних зонах та на тротуарах, але без перешкод вільному проходу пішоходів та техніки для прибирання даної частини дороги.

Тимчасові виносні рекламні засоби повинні бути висотою не більше 1,4 м та шириною не більше 0,8 м, розміщуватись впритул до фасаду будинку і при ширині тротуару (пішохідної доріжки) не менше 2,5 м. Площа визначається як площа інформаційного поля. Для отримання дозволу на розміщення виносного щита заявник подає відповідні документи.

Тимчасова зовнішня реклама, як правило, розміщуються із метою рекламування культурно-мистецьких заходів. Тимчасова зовнішня реклама розміщується на підставі укладеного договору з виконавчим комітетом. При розміщенні тимчасової зовнішньої реклами на технічних засобах організації дорожнього руху (в тому числі на турнікетах) необхідною передумовою є отримання погодження в балансоутримувача таких засобів. Розташування тимчасових рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з відділом ДАІ УМВС України в Тернопільській області.

Спеціальна конструкція, яка переміщається фізичною особою розміщується на території міста Чорткова, як правило протягом робочого дня. Площа визначається як площа інформаційного поля.

Реклама на сітках біля будівництва об’єктів. Тимчасові рекламні засоби, що розміщуються на сітках, що огороджують об’єкти будівництва. Площа зовнішньої реклами визначається як площа інформаційного поля.

21.16. Знаки для товарів та послуг, у тому числі ті, об’єктами яких є логотипи (словесні позначення), на які видано свідоцтва України на знаки для товарів та послуг, а також ті, що охороняються на території України, згідно з її міжнародними договорами, наводяться відповідно до Закону України “Про рекламу”.

Застосування мови у рекламі здійснюється відповідно до чинного законодавства України про мови. Знаки для товарів і послуг наводяться у рекламі в тому вигляді, в якому їм надана правова охорона в Україні відповідно до чинного законодавства.

21.17. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених чинним законодавством з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж.

21.18. Розміщення наземних конструкцій не повинно створювати перешкод вільному огляду реклами на раніше встановлених конструкціях, сприйняттю технічних засобів організації дорожнього руху.

21.19. Фундаменти наземних спеціальних конструкцій повинні бути на одному рівні з поверхнею землі (дорожнього покриття). Допускається виконання фундаменту у вигляді декоративної споруди: квітника, лавок тощо.

21.20. Вузли кріплення спеціальних конструкцій до існуючих будинків (будівель) та споруд повинні забезпечувати надійне кріплення та бути захищені від несанкціонованого доступу до них.

21.21. Розповсюджувач зовнішньої реклами або власник вивіски:

– виконує роботи з розташування ОЗР чи вивіски без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів будинків (будівель) та споруд, підземних та наземних комунікацій, елементів благоустрою та без порушення фітодизайну прилеглої ділянки;

– забезпечує відповідність спеціальної конструкції (вивіски) державним стандартам, нормам і правилам конструктивної міцності, електротехнічної та експлуатаційної безпеки;

– відповідає за безпеку при експлуатації і утриманні її у належному санітарно-технічному стані (у разі його відсутності – власник місця розташування ( балансоутримувач );

– зобов’язаний до виконання робіт з розташування ОЗР або інформаційної вивіски укласти угоду з власником місця розташування або балансоутримувачем, в якій має бути передбачена сплата відновлюваної вартості за знесені зелені насадження, газони та відшкодування витрат, пов’язаних з відновленням благоустрою (завіз чорнозему, посів трави, відновлення тротуарного покриття, демонтаж фундаментів після знесення щитів тощо), фасадів та дахів після демонтажу ОЗР або інформаційної вивіски.

21.22. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

21.23. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

21.24. У разі розміщення ОЗР при проведенні загальнодержавних, міських та інших соціальних заходів плата за право тимчасового використання місць (для розташування ОЗР), що знаходяться у комунальній власності може не справлятись на підставі рішення виконавчого комітету Чортківської міської ради.

РОЗДІЛ 22. УТРИМАННЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН

Власникам домашніх тварин необхідно:

– утримувати собак і котів ( не більше одного) у квартирах, в яких проживає одна сім’я, а також в будинках, що належать громадянам на правах особистої власності;

– у квартирах, де проживає кілька сімей тримати домашніх тварин тільки при згоді усіх мешканців квартири;

– утримувати собак на підприємствах, в установах і організаціях для охорони в обладнаних приміщеннях або на прив’язі;

– утримувати сторожових собак чи спускати їх з прив’язі лише в закритих дворах, що виключають можливість втечі. Про наявність собак застерігати відповідним написом;

– про захворювання домашніх тварин негайно повідомляти ветеринарну службу;

– негайно повідомляти заклади охорони здоров’я і ветеринарної служби про випадки укусу або травмування домашньою твариною, а також доставляти у ветеринарну установу собак і котів, які покусали людей чи тварин, або заподіяли їм травми, для огляду і карантинування протягом 10-ти днів, а покусаних тварин – для огляду і лікування. У разі, коли неможливо доставити вказаних тварин, повідомляти про них в управління житлово-комунального господарства та екології;

– щороку реєструвати домашніх тварин та проводити профілактичні щеплення;

– проводити обов’язкове страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам;

– виводити собак з жилих та ізольованих приміщень, а також ізольованих територій в місця загального користування, або на вулицю / з обов’язковим забезпеченням безпеки людей/ тільки на короткому поводу і в наморднику, крім собак дрібних порід, на яких у реєстраційних посвідченнях зроблено відповідну відмітку;

– перевозити собак і котів усіма видами громадського транспорту з додержанням правил, діючих на даному виді транспорту, при обов’язковому забезпеченні безпеки людей;

– повідомляти протягом 5-ти днів ветеринарну установу та балансоутримувача про придбання тварини, а також про переїзд з нею в інший населений пункт;

Власникам домашніх тварин забороняється:

– тримати собак і котів в місцях загального користування ( коридорах, сходових площадках, горищах, підвалах, тощо);

– забруднювати квартири, місця загального користування, вулиці і залишати екскременти тварин;

– утримувати собак незареєстрованими;

– продавати собак, котів у невстановлених місцях;

– приносити собак і котів у приміщення магазинів, їдалень, на дитячі майданчики, бульвари, пляжі, парки, сквери, сади та інші місця загального користування;

– купувати, продавати, а також перевозити всіма видами транспорту тварин в інші населені пункти без ветеринарного свідоцтва з відміткою про проведену імунізацію проти сказу;

– жорстоко поводитись з домашніми тваринами, залишати бездоглядними;

– викидати трупи собак і котів або закопувати їх в землю;

– громадяни, які утримують собак вносять плату за комунальні послуги в розмірі, що визначається у встановленому порядку;

– собаки, незалежно від породи, належності і призначення, в тому числі і ті, що мають нашийники з номерними знаками, намордники, які знаходяться без власника на вулицях, площах, у скверах, парках, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, а також бездоглядні коти вважаються бродячими і підлягають відлову;

– очищення міста від трупів загиблих тварин проводиться спеціалізованою бригадою;

– вилученню підлягають собаки і коти, які вдруге покусали людей внаслідок порушення власниками Правил утримання, а також у випадку, якщо на це є відповідне рішення установ санітарно-епідеміологічної чи ветеринарної служб;

– відлов бродячих собак і котів окремими громадянами забороняється, крім випадків, коли ці тварини явно загрожують здоров’ю людей. Відлов бродячих котів і собак як правило, проводиться у відсутності сторонніх осіб, особливо дітей, у години, визначені законодавством.

Балансоутримувач зобов’язаний:

– слідкувати за своєчасною перереєстрацією, реєстрацією власниками собак і котів та додержанням ними цих Правил;

– повідомляти спеціалізовану бригаду про наявність бродячих тварин і сприяти виконанню обов’язків;

– тримати підвали, горища та інші підсобні приміщення в будинках закритими або відповідно обладнаними для запобігання проникнення туди тварин;

– ознайомлювати власників з Правилами утримання собак і котів, повідомляти їх про місця розташування пункту реєстрації, перереєстрації, щеплень та відлову цих тварин;

РОЗДІЛ 23. ПОРЯДОК УТРИМАННЯ КЛАДОВИЩ ТА ІНШИХ МІСЦЬ ПОХОВАНЬ

Загальні положення.

У м. Чорткові утриманням кладовищ, організація поховання померлих та надання ритуальних послуг здійснюється комбінатом комунальним підприємств , у відповідності до вимог порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003р. №193 “Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України “Про поховання та похоронну справу”.

Основними завданнями комбінату комунальних підприємств є утримання кладовищ та інших місць поховань, здійснення організації поховання померлих і надання передбачених необхідним мінімальним переліком ритуальних послуг, а також реалізація предметів ритуальної належності.

Комбінат комунальних підприємств міста відповідно до покладених завдань зобов’язаний:

– укладати договори-замовлення на організацію та проведення поховання;

– організовувати виконання робіт із благоустрою території загального користування;

– реєструвати намогильні споруди в Книзі обліку намогильних споруд;

– на підставі договору-замовлення забезпечувати безперешкодний доступ на територію кладовища суб’єкта господарської діяльності (далі – виконавця послуг), з яким укладено договір про надання ритуальних послуг;

Вимоги до розміщення та облаштування місць поховань

Територія місць поховань повинна бути огороджена, поділена на ділянки-сектори, що відокремлюються поміж собою дорогами з твердим покриттям шириною 3,5 м.

Сектори території місць поховань поділяються на ряди та місця, відстань між рядами повинна бути 1м, між ділянками поховань в ряду — 0,5 м.

На території місць поховань не можуть бути розміщені об’єкти іншої, крім комунальної, форми власності, за винятком намогильної споруди, склепу та колумбарної ніші, які є власністю громадян .

При вході до кладовища на спеціальному рекламному щиті розміщується для населення інформація про основні положення Закону України “Про поховання та похоронну справу”, інші нормативно-правові акти та режим роботи кладовища.

Установлюється щит із зображенням схематичного плану кладовища, зазначенням секторів з номерами, місць почесного поховання, напрямку головної алеї та основних доріг, розташування будівельних споруд, допоміжних будівель, громадської вбиральні тощо.

За зверненням Виконавця волевиявлення чи особи, яка взяла на себе зобов’язання поховати померлого, на території кладовища безоплатно виділяється місце для поховання померлого.

На бажання Виконавця волевиявлення чи особи, яка взяла на себе зобов’язання поховати померлого, для поховання двох чи більше померлих безоплатно виділяється місце для родинного поховання.

Кожне поховання померлого здійснюється в окремій могилі.

Довжина могили для дорослого повинна бути не менше двох метрів, ширина — 1 м, глибина – не менше 1,5 м від поверхні землі до кришки труни, з урахуванням місцевих грунтово-кліматичних умов.

Для поховання урни з прахом у землю виділяється місце розміром 0,8 x 0,8 м, де можливе розташування декількох урн, виходячи з розрахунку встановлення їх по вертикалі. Глибина поховання не нормується.

Для поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів надається земельна ділянка під одинарне поховання.

Після здійснення поховання Виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка взяла на себе зобов’язання поховати померлого, як користувачу місця поховання видається відповідне свідоцтво про поховання, яке дає право на встановлення намогильної споруди в межах могили, вирішення питання про проведення підпоховання, облаштування місця поховання, здійснення інших дій, які не суперечать чинному законодавству.

На могилах (місцях родинного поховання), у межах виділеної земельної ділянки, можуть установлюватися намогильні споруди та елементи благоустрою могили.

Для установлення намогильної споруди користувач місця поховання подає до комунальної служби відповідні документи.

Після виконання робіт з облаштування могили користувач зобов’язаний забезпечити оперативне прибирання прилеглої території та винесення відходів на спеціально відведені місця, своєчасно видалити самонасівні зелені насадження.

Видалення великогабаритних та будівельних відходів здійснюється ритуальною службою на підставі укладеної з користувачем могили угоди.

Установлені намогильні споруди реєструються комунальним підприємством в Книзі обліку намогильних споруд. Усі намогильні споруди, що встановлюються на могилі, повинні відповідати стандартам та технологіям.

Намогильні споруди, встановлені з порушенням стандартів, після письмового попередження комунального підприємства у 2-х місячний термін підлягають демонтуванню за рахунок власника споруди.

Вимоги щодо утримання та охорони місць поховань

Утримання кладовищ, військових кладовищ, військових братських та одиночних могил, земельних ділянок для почесних поховань, братських могил, а також могил померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих, від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів та охорона всіх місць поховань забезпечуються за рахунок коштів місцевого бюджету.

Утримання місць поховань, що перебувають на державному обліку, як об’єкти культурної спадщини, забезпечують виконавчі органи міської ради із залученням органів охорони культурної спадщини.

На могилах (місцях родинного поховання), у межах виділеної земельної ділянки, утримання здійснюється користувачем місця поховання.

У разі природного руйнування намогильних споруд, гарантійний термін яких скінчився, їх відновлення здійснюється за рахунок користувача.

У разі крадіжок, осквернення чи пошкодження намогильної споруди, яка не зареєстрована в установленому порядку, відшкодування власникам матеріальних збитків не здійснюється.

Суб’єктам господарювання, які здійснюють надання ритуальних послуг, відвідувачам кладовищ та власникам намогильних споруд забороняється:

– виготовлення та реалізація предметів ритуальної належності, які не відповідають державним стандартам та затвердженій вартості, а також здійснення торгівлі квіткової продукції на прилеглій до кладовищ території без укладення угод про надання ритуальних послуг;

– установлення намогильних споруд та елементів благоустрою на могилах (місцях родинного поховання) поза межами виділеної земельної ділянки;

– складування будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання за межами
виділеної земельної ділянки ;

– заїзд автотранспорту на територію кладовищ без відповідного дозволу та паркування його на проїздах та пішохідних доріжках, не забезпечивши проїзд спеціалізованого транспорту;

– проведення робіт з благоустрою та впорядкування могил (замощення проходів між могилами, встановлення пам’ятників, скульптур, ваз, меморіальних плит, бордюрів, огорож, лавок та ящиків для інвентаря, влаштування квітників) поза межами виділеної земельної ділянки;

– складування після впорядкування та прибирання могил (місць родинного поховання) будівельних та побутових відходів, залишків вінків, квітів, трави, гілок, снігу у не відведених для цього місцях;

– добування ґрунту, піску, глини, нарізання дерну на території кладовищ та прилеглих ділянках для проведення робіт з облаштування місць поховань;

– висадження на території кладовищ зелених насаджень, облаштування газонів;

– спалювання залишків вінків, сухої природної рослинності на території кладовищ та в контейнерах для збору відходів;

– перебування на території кладовища з домашніми тваринами;

– осквернення могил, пошкодження та викрадення елементів намогильних споруд, предметів ритуальної належності , квіткової продукції, тощо.

– порушення тиші та правопорядку.

РОЗДІЛ 24. ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ ОБ’ЄКТУ БЛАГОУСТРОЮ

Збитки, завдані об’єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою міста, підлягають відшкодуванню в установленому порядку.

У разі, якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних об’єктах або якщо особу, яка пошкодила чи знищила елементи благоустрою, не виявлено, відновлювальні роботи проводяться за рахунок власника об’єкта благоустрою.

РОЗДІЛ 25. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ МІСТА

Згідно із законодавством державний контроль за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території міста здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства та місцевими державними адміністраціями.

Самоврядний контроль у сфері благоустрою населених пунктів здійснюється міською радою та її виконавчими органами.

Самоврядний контроль за станом благоустрою міста здійснюється шляхом:

– проведення перевірок території;

– розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

– участі в обговоренні проектів благоустрою територій міста, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

– подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою міста, правил благоустрою території міста.

Громадський контроль за станом благоустрою здійснюється територіальною громадою міста.

Результати громадського контролю за станом благоустрою територій підлягають оприлюдненню на зборах мешканців відповідної території та розгляду органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному законодавством.

РОЗДІЛ 26. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА

Законодавством України встановлено відповідальність, зокрема, за:

– порушення правил благоустрою територій міст та інших населених пунктів (ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

– знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об’єктів озеленення населених пунктів (ст. 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

– порушення правил утримання собак і котів (ст. 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

– куріння тютюнових виробів у заборонених місцях (ст.175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

– порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях (ст.182 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю громадян на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях, відповідно до закону.

Відповідно до ст.42 Закону України “Про благоустрій населених пунктів” притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою міста, до відповідальності, передбаченої законом, не звільняє їх від обов’язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог цього законодавства.

Оскарження та опротестування постанов про правопорушення, відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення Правил проводяться в порядку, зазначеному діючим законодавством.

Відповідальність за порушення Правил , заподіяних неповнолітніми, несуть у встановленому законодавством України порядку, їх батьки, опікуни або керівники дитячих закладів.

Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою міста, підлягає компенсації, як правило, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням органу місцевого самоврядування, на облаштування одного квадратного метра території міста або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об’єкта благоустрою або довкілля.


ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА
РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 2-27-98
24636045@mail.gov.ua
info@chortkivmr.gov.ua
Перейти до вмісту