Чортків online

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС

ПРИЗНАЧЕННЯ ВИПЛАТ ОСОБАМ, ПОСТРАЖДАЛИМ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

КАТЕГОРІЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

– Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

– громадяни, які брали участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, в ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, які постраждалі за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини 1, 2, 3 категорій;

– сім’я, в якій смерть годувальника пов’язана з Чорнобильською катастрофою та участю в ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт:

– один із батьків потерпілої дитини з інвалідністю або законний представник;

– діти з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

– діти, що втратили одного з батьків внаслідок Чорнобильської катастрофи.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

– Заява;

– паспорт громадянина України;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Для призначення щомісячних компенсаційних виплат за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, щоналежать до 1 і 2 категорій:

– посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1та 2), вкладки (для категорії 1) до посвідчення;

– довідка спеціалізованої медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності відповідної групи, пов’язаної з наслідками Чорнобильської катастрофи (для постраждалих, віднесених до категорії 1).

Для призначення одноразової компенсації зашкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської  катастрофи, інших ядерних аварій,  ядерних випробувань, військових навчань  із  застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійснення на них регламентних робіт (протягом 6 місяців з дати встановлення інвалідності або смерті годувальника):

Постраждалим особам, віднесеним до 1 категорії:

– експертний  висновок  відповідної  МСЕК щодо встановлення причинного зв’язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

– посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеної до категорії 1 (із вкладкою);

– довідка спеціалізованої медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності відповідної групи, пов’язаної з наслідками Чорнобильської катастрофи (для постраждалих, віднесених до категорії 1);

– пенсійне посвідчення;

– довідка про те, що особа не отримувала виплату по іншому відомству (для пенсіонерів МО, МВС та інше).

 Сім’ям у зв’язку з втратою годувальника смерть, якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою та участю в ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт:

– свідоцтво про смерть годувальника (учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС);

– експертний висновок відповідної МЕК щодо встановлення причинного зв’язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

– посвідчення померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

– посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи;

– свідоцтво про народження (для неповнолітніх потерпілих дітей);

– свідоцтво про шлюб (для дружин непрацездатного віку померлого годувальника, з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС );

– пенсійне посвідчення або посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;

– довідка про те, що особа не отримувала виплату по іншому відомству (для пенсіонерів МО, МВС та інше).

Одному із батьків потерпілої дитини з інвалідністю або особі, що їх замінює:

– свідоцтво про народження дитини;

– посвідчення дитини, потерпілої від Чорнобильської катастрофи, (із вкладкою);

– медичний висновок на дитину, інвалідність якої  пов’язана  з  Чорнобильською катастрофою;

– експертного висновку відповідної МЕК щодо встановлення причинного зв’язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (для потерпілих дітей) (за наявності оригіналу);

– посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, яке підтверджує статус особи (1, 2, 3 категорії батька та/або матері), що має право на пільги відповідно до законодавства (за наявності);

– довідка про присвоєння батьку та/або матері (для дітей з неповних сімей) реєстраційного номера облікової картки платника податків;

– пенсійне посвідчення або посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» (для потерпілих дітей).

Для призначення виплати щорічної допомоги на оздоровлення:

 Для постраждалих 1, 2, 3 категорії:

– Посвідчення з відповідною вкладкою (за наявності);

 Для одного з батьків потерпілої дитини або законного представника:

– Паспорт громадянина України матері або батька дитини або інший документ, який посвідчує особу;

– свідоцтво про народження дитини;

– посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи, разом із відповідними вкладками.

Призначення відшкодування громадянам в установленому законодавством порядку втраченого заробітку, який вони мали до ушкодження здоров’я, у разі якщо захворювання або каліцтво, що виникли у зв’язку з виконанням робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, призвели до стійкої втрати професійної працездатності (без встановлення інвалідності), що встановлено уповноваженою медичною комісією:

– посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 2;

– довідка уповноваженої медичної комісії про захворювання або каліцтво, що виникли у зв’язку з виконанням робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які призвели до стійкої втрати професійної працездатності (без встановлення інвалідності);

– довідка  про розмір  заробітної  плати  на  час встановлення втрати професійної працездатності.

Призначення компенсацій та допомоги батькам дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи  та  дітей, інвалідність  яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою:

– свідоцтво про народження дитини;

– посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи (вкладка до посвідчення для дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язану з наслідками Чорнобильської катастрофи);

– посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, яке підтверджує статус особи (1, 2, 3 категорії батька та/або матері), що має право на пільги відповідно до законодавства (за наявності);

– довідка про присвоєння батьку та/або матері (для дітей з неповних сімей) реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера.

 Додатково надається один з документів:

– довідка з навчального закладу про те, що дитина не відвідувала навчальний заклад протягом відповідного періоду;

– довідка про те, що навчання потерпілої дитини здійснюється в домашніх умовах, але дитина перебуває в обліковому складі школи;

– довідка про те, що дитині необхідна спеціальна дієта і вона не може харчуватися за місцем навчання;

– довідка про те, що в навчальному закладі відсутні умови для харчування дітей;

– довідка про те, що у навчальному закладі не забезпечено безоплатне харчування дітей.

Для внутрішньо переміщених осіб:

– довідка внутрішньо переміщеної особи.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

– Належність осіб до відповідних категорій осіб постраждалих від Чорнобильської катастрофи;

ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ

– Надання неповного та/або неналежно оформленого пакету документів;

– втрата статусу;

– відсутність статусу;

– наявність інвалідності.

СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ

10 робочих днів від дня подання заяви та усіх необхідних документів. Для призначення одноразової компенса-ції за шкоду, заподіяну внаслідок Чорно-бильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійснення на них регламентних робіт: 30 робочих днів від дня подання заяви та усіх необхідних документів.

АКТИ ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 № 936 «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.1992 № 258 «Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1146 «Про вдосконалення механізму надання соціальної допомоги»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 285 «Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 №760 «Про затвердження Порядку виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та щорічної допомоги на оздоровлення деяким категоріям громадян»;

Наказ Мінсоцполітики від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг».

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 № 562 «Про щорічну допомогу на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ НА ОФОРМЛЕННЯ ПОСВІДЧЕНЬ ТА ЇХ ДУБЛІКАТІВ ОСОБАМ, ПОСТРАЖДАЛИМ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ (1, 2, 3 КАТЕГОРІЙ); ДІТЯМ, ЯКІ ПОТЕРПІЛИ ВІД ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ; ДРУЖИНІ (ЧОЛОВІКОВІ) ПОМЕРЛОГО ГРОМАДЯНИНА, СМЕРТЬ ЯКОГО ПОВ’ЯЗАНА З ЧОРНОБИЛЬСЬКОЮ КАТАСТРОФОЮ, ВКЛАДКИ ДО ПОСВІДЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ 1 ТА ВКЛАДКИ ДО ПОСВІДЧЕННЯ ДИТИНИ, ЯКА ВИЗНАНА ОСОБОЮ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ІНВАЛІДНІСТЬ, ЯКОЇ ПОВ’ЯЗАНА З ЧОРНОБИЛЬСЬКОЮ КАТАСТРОФОЮ.

КАТЕГОРІЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

– Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1, 2, 3 категорій);

– діти, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи;

– дружина (чоловік) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

– опікун дитини померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

– Заява;

– паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу, та його копія;

– фотографія 3х4;

Для видачі посвідчення категорії 1:

– посвідчення ІІ або ІІІ категорії, або посвідчення дитини, потерпілої від Чорнобильської катастрофи, з відповідною вкладкою (за наявності);

– оригінал довідки МСЕК та її копія про встановлення інвалідності відповідної групи, пов’язаної з наслідками Чорнобильської катастрофи, з участю в ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, постраждалим за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини  (в разі, якщо інвалідність встановлена безстроково- копію довідки завірену мокрою печаткою установи, яка видавала експертний висновок, або нотаріально);

– експертний висновок щодо встановлення причинного зв’язку захворювання з роботами по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС / проходженням військової служби по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС / наслідками Чорнобильської катастрофи, участю в ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, постраждалим за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини.

Для видачі посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 2 серії А та категорії 3 серії А:

– Посвідчення про відрядження в зону відчуження або довідка про підвищену оплату праці в зоні відчуження (із зазначенням кількості днів і населеного пункту);

– військовий квиток або довідка командира військової частини або архіву про участь у ліквідації наслідків аварії у зоні відчуження, участь в ліквідації наслідків інших ядерних аварій;

Для видачі посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 2 серії Б:

– Довідка встановленого зразка, видана обласними державними адміністраціями про евакуацію або переселення з забрудненої території.

Для видачі посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 3 серії Б:

– Довідка встановленого зразка видана обласними державними адміністраціями про період проживання на забрудненій території.

Для видачі посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи серії Г:

– Довідка встановленого зразка.

Для видачі посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи серії Д:

– Паспорт громадянина України матері або батька дитини або інший документ, який засвідчує особу та його копія;

– свідоцтво про народження дитини та його копія;

– довідка про реєстрацію/місця проживання/перебування дитини;

– довідка встановленого зразка на дитину;

– копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, яке підтверджує статус особи 1, 2, 3 категорії батька або матері, що має право на пільги відповідно до законодавства (за наявності);

– копія довідки встановленого зразка батька або матері дитини, що була підставою для видачі відповідного посвідчення постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи (за наявності).

Для видачі вкладки до посвідчення дитини, яка визнана особою з інвалідністю,  інвалідність якої пов’язана з Чорнобильською катастрофою серії Д:

– Довідка про реєстрацію/місця проживання/перебування дитини;

– копія посвідчення дитини, потерпілої внаслідок Чорнобильської катастрофи серії Д;

– експертний висновок про причинний зв’язок інвалідності з наслідками Чорнобильської катастрофи;

– копія медичного висновку про встановлення дитині інвалідності, пов’язаної з Чорнобильською катастрофою.

Для видачі посвідчення дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей померлого:

– Паспорт з відміткою про шлюб і реєстрацію та його копія;

– свідоцтво про одруження (копія за наявності оригіналу);

– свідоцтво про смерть громадянина постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи (копія за наявності оригіналу);

– експертний висновок щодо причинного зв’язку смерті з наслідками Чорнобильської катастрофи, участю в ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, постраждалим за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини;

– документи про підтвердження статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи або  копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, яке підтверджує статус особи (1, 2, 3 категорії дружини та/або чоловіка), що має право на пільги відповідно до законодавства (за наявності).

Для видачі дублікатів посвідчень категорії 1, 2, 3, вкладок до посвідчень категорії 1 особам,  які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дублікату посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи серії Д та вкладки до посвідчення для дитини, інвалідність якої пов’язана з Чорнобильською катастрофою, дружини  (чоловіка) померлого громадянина із числа (ліквідаторів, потерпілих), смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою:

– Свідоцтво про одруження та його копія (в разі зміни прізвища);

– публікація в пресі повідомлення про визнання  втраченого посвідчення (вкладки) недійсними або зіпсоване посвідчення.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

Належність осіб до відповідних категорій

ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ

– Неповний та неналежно оформлений пакет документів;

– втрата статусу

СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ

Протягом 30 календарних днів від дня надання заяви та надходження всіх необхідних документів

АКТИ ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.1997 № 51 «Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.12.1992 № 674 «Про порядок віднесення деяких категорій громадян до відповідних категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.1996 № 1391 «Про затвердження переліків видів робіт і місць за межами зони відчуження, де за урядовими завданнями у 1986–1987 роках виконувались роботи в особливо шкідливих умовах (за радіаційним фактором), пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи»

БЛАНК ЗАЯВИ ТА ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ОДИН РАЗ НА РІК ВАРТОСТІ ПРОЇЗДУ У МІЖМІСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ ДО БУДЬ-ЯКОГО НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ УКРАЇНИ ТА У ЗВОРОТНОМУ НАПРЯМКУ (БЕЗ ВРАХУВАННЯ ПЕРЕСАДОК) ГРОМАДЯНАМ, ЯКІ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО КАТЕГОРІЇ 1 ТА 2 (НА ПІДСТАВІ ПРОЇЗНИХ ДОКУМЕНТІВ)

КАТЕГОРІЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

Особи, які постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 1 (із вкладкою) або категорії 2.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

– Заява;

– паспорт громадянина України;

– посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 (із вкладкою) або категорії 2;

– проїзний документ (для відшкодування вартості проїзду).

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

– Наявність статусу;

– отримання путівки на оздоровлення.

ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ

– Відсутність статусу; – зміна статусу;

– неповний та/або неналежно оформлений пакет документів.

СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ

Не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами.

АКТИ ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,

«Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки», затверджена рішенням 9 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 26.10.2016 №419/16.

БЛАНК ЗАЯВИ ТА ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ

 


ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА
РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 2-27-98
24636045@mail.gov.ua
info@chortkivmr.gov.ua
Перейти до вмісту