Чортків online

САНАТОРНО-КУРОРТНЕ ЛІКУВАННЯ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯН

ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ ЗА САМОСТІЙНЕ САНАТОРНО-КУРОРТНЕ ЛІКУВАННЯ ГРОМАДЯНАМ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ (КРІМ ВИПАДКУ ВІДМОВИ ВІД ПУТІВКИ)

КАТЕГОРІЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

– Громадяни, віднесені до категорії 1, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

– один з батьків потерпілої дитини з інвалідністю або особа, яка їх замінює

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

– Заява на отримання грошової компенсації замість путівки;

– довідка для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о.

Постраждалою особою 1 категорії додатково подається:

– копія посвідчення громадянина, віднесеного до категорії 1 (із вкладкою);

– копія паспорта;

– у разі подання заяви за місцем проживання, відмінним від зареєстрованого, громадянин (крім осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території України чи районів проведення антитерористичної операції) додатково подає видану органом соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання довідку про те, що громадянин, віднесений до категорії 1, не перебуває на обліку для забезпечення путівкою;

Одним із батьків потерпілої дитини з інвалідністю або особою, що замінює батьків:

– копія посвідчення дитини з інвалідністю (із вкладкою);

– копія свідоцтва про народження або копія паспорта дитини з інвалідністю;

– документи, що підтверджують повноваження особи, яка замінює батьків та їх копії;

– довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

– у разі подання заяви за місцем проживання дитини з інвалідністю (крім дітей, які переселилися з тимчасово окупованої території України чи районів проведення антитерористичної операції), відмінним від зареєстрованого, одним із батьків дитини з інвалідністю або особою, яка їх замінює, додатково подається довідка органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання дитини з інвалідністю про те, що вона не перебуває на обліку для забезпечення путівкою.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

– Наявність статусу;

– потреба у санаторно-курортному оздоровленні

ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ

– Відсутність статусу;

– зміна категорії;

– неповний та неналежно оформлений пакет документів

СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ

30 календарних днів від дня надання заяви та надходження усіх необхідних документів

АКТИ ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 854 «Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 947 «Про розмір середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

БЛАНК ЗАЯВИ ТА ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ

ОРГАНІЗАЦІЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ОСІБ, НА ЯКИХ ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ «ПРО СТАТУС ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ, ГАРАНТІЇ ЇХ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ», «ПРО ЖЕРТВИ НАЦИСТСЬКИХ ПЕРЕСЛІДУВАНЬ»

КАТЕГОРІЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

– Особи з інвалідністю внаслідок війни та особи з інвалідністю, зазначені у статті 6-2 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»; – особи з інвалідністю внаслідок війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією; – учасники бойових дій та особи, зазначені у статті 6 -1 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»; – учасники бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, яким виповнилось 85 років і більше;

– учасники війни та особи на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та особи, зазначені у статтях 6-3 і 6-4 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань».

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

– Заява; – паспорт громадянина України; – медична довідка закладу охорони здоров’я  за формою № 070/о.

Працюючі   особи   та  особи,  що  не  досягли встановленого законодавством пенсійного віку додають:

 довідка з місця роботи про те, що їм не видавалася безплатна путівка протягом попереднього року (для осіб, що забезпечуються путівками один раз на два роки,- протягом двох попередніх років).

Для внутрішньо переміщених осіб:

– довідка внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

– Наявність статусу;

– потреба в оздоровленні;

– перебування на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням;

– виділення бюджетних коштів на оздоровлення;

– наявність у санаторно-курортного закладу ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за відповідним профілем захворювання;

– надання санаторно-курортним закладом гарантійного листа про згоду на оздоровлення громадянина та про готовність укласти договір;

– згода заявника з умовами договору, який укладають у трьох примірниках.

ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ

– Відсутність статусу; – оздоровлення в поточному році; – неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

–  у випадку, коли при перевищенні вартості санаторно-курортного лікування граничного розміру грошової допомоги заявник відмовляється здійснити доплату цієї різниці за рахунок власних коштів.

СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ

Послуга надається з урахуванням черговості подання заяви після укладення у трьох примірниках договору.

АКТИ ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закон України «Про жертви нацистських переслідувань»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад».

БЛАНК ЗАЯВИ ТА ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ

ОРГАНІЗАЦІЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ТА ЯКИМ УСТАНОВЛЕНО СТАТУС УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ ЧИ ОСОБИ З ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК ВІЙНИ ВІДПОВІДНО ДО П. 19 ЧАСТИНИ ПЕРШОЇ СТАТТІ 6 ТА П. 1 ЧАСТИНИ 2 СТАТТІ 7 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО СТАТУС ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ, ГАРАНТІЇ ЇХ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ»

КАТЕГОРІЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

– Учасники бойових дій; – особи з інвалідністю внаслідок війни;

– особи з інвалідністю із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку).

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

– Заява;

– паспорт громадянина України;

– медична довідка лікувальної установи за формою №070/о;

– копія посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;

– копія військового квитка (за наявності);

– копія документа, що підтверджує безпосереднє залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.

Копії документів подаються за наявності оригіналів.

Для внутрішньо переміщених осіб:

– довідка внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

Особисто заявником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

– Перебування на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням; – виділення бюджетних коштів на оздоровлення; – наявність у санаторно-курортного закладу ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за відповідним профілем захворювання; – надання санаторно-курортним закладом гарантійного листа про згоду на оздоровлення громадянина та про готовність укласти договір; – згода заявника з умовами договору, який укладають у трьох примірниках.

ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ

– Відсутність статусу; – оздоровлення в поточному році; – неповний та неналежно оформлений пакет документів; – у випадку коли при перевищенні вартості санаторно-курортного лікування граничного розміру грошової допомоги заявник відмовляється здійснити доплату цієї різниці за рахунок власних коштів.

СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ

Послуга надається з урахуванням черговості подання заяви після укладення у трьох примірниках договору.

АКТИ ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 200 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням».

БЛАНК ЗАЯВИ ТА ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ

ОРГАНІЗАЦІЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

КАТЕГОРІЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

– Громадяни, віднесені до категорії 1, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

– діти з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

– один із батьків або особа, яка їх замінює, у разі якщо батьки або особи, які їх замінюють, мають право на забезпечення санаторно-курортною путівкою

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

– Заява про взяття на облік  для отримання путівки за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

– довідка для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о.

Постраждалою особою 1 категорії додатково подається:

– копія посвідчення громадянина, віднесеного до категорії 1 (із вкладкою);

– копія паспорта;

– у разі подання заяви за місцем проживання, відмінним від зареєстрованого, громадянин (крім осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території України чи районів проведення антитерористичної операції) додатково подає видану органом соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання довідку про те, що громадянин, віднесений до категорії 1, не перебуває на обліку для забезпечення путівкою.

Одним із батьків потерпілої дитини з інвалідністю або особою, що замінює батьків:

– довідка для одержання путівки одним із батьків дитини з інвалідністю або особою, яка їх замінює, на санаторно-курортне лікування за формою 070/о (у разі наявності);

– копія посвідчення дитини з інвалідністю (із вкладкою);

– копія посвідчення громадянина, віднесеного до категорії 1 (із вкладкою), у разі наявності такого у одного з батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює;

– копія свідоцтва про народження або копія паспорта дитини з інвалідністю;

– копія паспорта одного з батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює;

– документи, що підтверджують повноваження особи, яка замінює батьків та їх копії;

– довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

– у разі подання заяви за місцем проживання дитини з інвалідністю (крім дітей, які переселилися з тимчасово окупованої території України чи районів проведення антитерористичної операції), відмінним від зареєстрованого, одним із батьків дитини з інвалідністю або особою, яка їх замінює, додатково подається довідка органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання дитини з інвалідністю про те, що вона не перебуває на обліку для забезпечення путівкою.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

– Наявність статусу;

– потреба в санаторно-курортному оздоровленні

ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ

– Відсутність статусу;

– зміна категорії;

– неповний та неналежно оформлений пакет документів;

– одержання в поточному році безоплатної путівки за кошти державного бюджету в іншій організації

СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ

Послуга надається в міру надходження коштів для забезпечення путівкою з урахуванням черговості подання заяв

АКТИ ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

– Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,

– Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 854 «Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

БЛАНК ЗАЯВИ ТА ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНИМИ ПУТІВКАМИ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ З ДИТИНСТВА ТА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ЗАГАЛЬНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ

КАТЕГОРІЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

– Особа з інвалідністю з дитинства;

– особи з інвалідністю загального захворювання.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

– заява, яка подається за зареєстрованим місцем проживання особи, а особи, які є громадянами України, що переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції – за фактичним місцем проживання;

– документ, що підтверджує наявність інвалідності та його копія;

– медична довідка лікувальної установи за формою № 070/о;

– документ, що посвідчує наявність інвалідності, та його копія.

Для внутрішньо переміщених осіб:

– довідка внутрішньо переміщеної особи та її копія.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

Заява за зареєстрованим місцем проживання особи, а особи, які є громадянами України, що переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції – за фактичним місцем проживання;

Особам з інвалідністю, зазначеним у статті 29 Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», за місцем їх обліку, якщо вони протягом попередніх трьох календарних років не одержали безплатної путівки санаторно-курортної путівки (не рахуючи рік, коли особа з інвалідністю звернулася за нею).

ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ

Якщо вони протягом попередніх трьох календарних років одержали безоплатну путівку, санаторно-курортну путівку

СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ

Послуга надається з урахуванням медичних рекомендацій щодо профілю лікування та черговості подання заяви.

АКТИ ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністью в Україні»,

Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. № 187 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 1.03.2017 № 110 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення деяких категорій інвалідів санаторно-курортними путівками, та внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. №187 і від 31 березня 2015 р. №200».

БЛАНК ЗАЯВИ ТА ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ ВАРТОСТІ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ ІНВАЛІДАМ ВІЙНИ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНІВ УКРАЇНИ «ПРО СТАТУС ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ, ГАРАНТІЇ ЇХ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ», «ПРО ЖЕРТВИ НАЦИСТСЬКИХ ПЕРЕСЛІДУВАНЬ»

КАТЕГОРІЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

– Інваліди війни;

– Особи з інвалідністю, зазначені у статті 62 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

– Заява про виплату компенсації;

– посвідчення особи, що підтверджує її належність до зазначених категорій та його копія;

– Паспорт громадянина України та його копія;

– довідка внутрішньо переміщеної особи та її копія.

Для представника:

– Паспорт громадянина України та його копія;

– довіреність.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

Особисто заявником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

Грошова  компенсація  виплачується  раз на два роки з дня звернення із заявою  про  виділення  путівки або  виплату  грошової  компенсації за бажанням,  якщо  ці особи протягом двох років не одержували безоплатних санаторно-курортних путівок, незалежно   від наявності медичного висновку про необхідність санаторно-курортного   лікування або медичних протипоказань.

ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ

У разі коли особа протягом цього періоду одержувала безоплатну санаторнокурортну путівку

СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ

Виплата здійснюється за рахунок коштів державного бюджетув межах видатків, передбачених на зазначену мету, в міру надходження коштів.

АКТИ ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту»,

Закон України «Про жертви нацистських переслідувань»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2007 № 785 «Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян»

БЛАНК ЗАЯВИ ТА ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИМ КАТЕГОРІЯМ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ГРОШОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ ЗАМІСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ ПУТІВКИ ТА ВАРТОСТІ САМОСТІЙНОГО САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО РЕАБІЛІТАЦІЮ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ»

КАТЕГОРІЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

– Особи з інвалідністю (загальне захворювання);

– особи з інвалідністю з дитинства.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

– Заява про виплату грошової компенсації; – паспорт громадянина України та його копія; – медична довідка лікувальної установи за формою № 070/о щодо необхідності забезпечення санаторно-курортним лікуванням; – документ про сплату повної вартості санаторно-курортної путівки, що засвідчує проходження особи з інвалідністю санаторно-курортного лікування (тільки для виплати грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування); – документ, що підтверджує наявність інвалідності. У разі, якщо особа з інвалідністю працює (навчається):

– довідка з місця роботи (навчання) про те, що особа протягом трьох років не одержувала безоплатну санаторно-курортну путівку для осіб з інвалідністю, які працюють (навчаються).

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

– Наявність статусу; – необхідність санаторно-курортного оздоровлення; – неодержання протягом попередніх трьох календарних років безоплатної санаторно-курортної путівки (не рахуючи рік, коли особа з інвалідністю звернулася за нею);

– виплата один раз на три календарних роки.

ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ

– Відсутність статусу; – отримання безоплатної санаторно-курортної путівки; – смерті особи, яка мала право на грошову компенсацію, але за життя її не отримала;

– неповний та/або неналежно оформлений пакет документів.

СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ

Виплата здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на зазначену мету, в міру надходження коштів.

АКТИ ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

Закон України «Про реабілітації осіб з інвалідністю в Україні».

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2007 № 150 «Про затвердження Порядку виплати деяким категоріям осіб з інвалідністю грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування».

БЛАНК ЗАЯВИ ТА ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ

 


ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА
РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 2-27-98
24636045@mail.gov.ua
info@chortkivmr.gov.ua