Чортків online

Основними завданнями даної Програми є посилення соціального, медичного захисту окремих категорій громадян населених пунктів, що належать до Чортківської міської територіальної громади, на яких поширюється дія Законів України  „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,  «Про соціальні послуги», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про охорону дитинства», а також інвалідів всіх категорій, людей похилого віку, осіб, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, колишніх політичних в’язнів, репресованих, вояків ОУН-УПА і учасників-добровольців бойових дій АТО та створення сприятливих умов для їх життєдіяльності, захист прав, наданих Конституцією України та законами України .

Станом на 1 січня 2021 року тільки в місті проживали понад 1,1 тис. інвалідів,  80 особи, яким надаються соціальні послуги, 68 осіб, яким надано статус реабілітованих та 8 чол. воїнів ОУН-УПА, 4 вдови воїнів УПА, 1 особа з числа учасників бойових дій – добровольців  в АТО/ООС. Життєзабезпечення інвалідів та вищеназваних категорій осіб підтримується системою пільг та компенсацій, які визначені відповідними законами. Проте, незважаючи на прийняття значної кількості актів законодавства та інших нормативних документів щодо названих осіб  на рівні держави, їх виконання не є достатнім через обмежене фінансування з державного бюджету.

Матеріально-технічна база лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я міста та населених пунктів, що належать до Чортківської міської територіальної громади, на обслуговуванні в яких перебувають інваліди, потребує покращення. У зв’язку з цим, лише частково задовольняються потреби інвалідів та інших малозахищених верств населення щодо забезпечення безоплатним зубопротезуванням, пільговими ліками та виробами медичного призначення.

Проте незначні обсяги фінансування заходів Програми у попередні роки, недофінансування за рахунок коштів державного бюджету частини пільг та гарантій окремим категоріям громадян, інвалідам, людям похилого віку, особам, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, колишнім політичним в’язням, репресованим і воякам УПА, учасникам-добровольцям антитерористичної операції і надалі залишають проблемні питання покращення матеріального забезпечення, медичного, транспортного обслуговування, житлово-побутових умов.

Прийняття  Програми „Турбота” та залучення на її виконання  коштів з місцевого бюджету сприятиме вирішенню зазначених вище проблемних питань.

Основними завданнями Програми є:

          – покращення та координація роботи з питань соціального захисту пільгових категорій громадян, інвалідів, людей похилого віку, осіб, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, колишніх політичних в’язнів, репресованих , вояків УПА, осіб з числа учасників-добровольців бойових дій АТО та малозахищених верств населення;

           – забезпечення-надання  пільг на житлово-комунальні послуги  репресованим , воякам УПА, особам з числа учасників бойових дій АТО(добровольці) (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи);

          –  забезпечення відшкодування пільг на оплату   послуг зв’язку усім пільговим категоріям ( крім репресованих та осіб з числа учасників бойових дій АТО (добровольців)  відповідно до законодавчих актів;

         –   забезпечення надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

   Для забезпечення реалізації Програми виникає необхідність у виділенні фінансування для здійснення даних виплат. Фінансування програми здійснити за рахунок коштів місцевого бюджету.

Виконання  Програми надасть змогу:

– покращити соціально-медичне обслуговування, зменшити видатки на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу колишнім політичним в’язням, репресованим в розмірі 50% -ої знижки в межах норм споживання,  воякам УПА – 100%-ої та особам з числа учасників-добровольців бойових дій АТО-75%-ої  знижки в межах норм споживання, покращити умови проживання  людям похилого віку, особам, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги шляхом виплати грошової компенсації.  

 

ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 2-99-00
info@chortkivmr.gov.ua
Перейти до вмісту