Чортків online

Оголошення про конкурс!

 

                                                            До уваги власників автотранспорту!

       Виконавчий комітет Чортківської міської ради (організатор перевезень) оголошує конкурс на визначення автомобільного перевізника для перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що проходять в межах                    Чортківської міської територіальної громади.

                                                                        Перелік об’єктів конкурсу

п/п

об’єкта

конкурсу

№  марш-

руту

Назва маршруту  

Протяжність

маршруту (км)

Час відправлення

з пунктів

Кількість оборотних рейсів

Мінімальна кількість автобусів з врахуванням

резерву

Періодичність виконання

Режим руху

 

початковий

кінцевий

     1

    2

        3

          4

          5

          6

        7

        8

          9

    10

 

      1.

 

№ 9

СЕ Борднетце-Чортків газ

 

       13

7:20,08:10,09:00,

09:50,11:25,12:45,

13:25,14:05,15:55,

16:45,17:35

7:50,8:40,9:30,10:11,

11:46,13:06,13:46,

14:26,16:25,17:15,

18:05

 

    11

 

       2

 

Щоденно        ( крім неділі)

 

Марщрутне таксі

 

 

      2.

№ 5

Чортків-Біла-Бичківці

     

  18,14,8

5:55,7:20,9:25,

11:00,12:05,14:00,

16:00,18:15.

6:35,8:00,10:05,

11:35,12:45,14:35,

16:25,18:50.

   

      8

 

       

 

        3

 

Щоденно        ( крім неділі)

 

Звичайний режим руху

№6

Чортків-Біла

 

      8

6:50,7:40,9:05,10:30,

11:40,13:00,15:00,

16:30,17:30,19:05.

7:15,8:05,9:30,

10:55,12:05,13:25,

15:25,16:55, 17:55,19:30

 

     10 

 

Щоденно        ( крім неділі)

 

       Умови організації та проведення конкурсу наведено нижче.Додаткову інформацію можна отримати за тел.(03552) 3-91-19.  Документи на конкурс приймаються до 26 січня 2021 року за адресою: Тернопільська область, м. Чортків, вул.Т.Шевченка, 21, Управління комунального господарства Чортківської міської ради. Конкурс відбудеться 03 лютого 2021 року о 10-00 год. у приміщенні Чортківської міської ради (Тернопільська область, м. Чортків, вул. Т.Шевченка,21, каб.№6).

 

 

УМОВИ   ОРГАНІЗАЦІЇ ТА  ПРОВЕДЕННЯ  КОНКУРСУ

на право пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування №5 (Чортків-с.Біла-с.Бичківці), №6 (Чортків-с.Біла), №9 (СЕ Борднетце-Чортків газ), які проходять в межах Чортківської міської територіальної громади

 

 

 1. Ці умови розроблені відповідно до Закону України “Про автомобільний транспорт”, постанов Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 року№176

«Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» та від 03.12.2008 року №1081 «Про  затвердження  Порядку  проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», і визначають процедуру підготовки та проведення конкурсу  з  перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що проходять в межах Чортківської міської територіальної громади ( далі громади).

 1. Метою проведення конкурсу є реалізація основних напрямів розвитку галузі автомобільного транспорту, створення безпечних умов для перевезення пасажирів автомобільним транспортом, покращення якості пасажирських перевезень, створення конкурентного середовища, забезпечення оновлення рухомого складу, підвищення  рівня  безпеки  перевезень  пасажирів,  забезпечення виконання соціально значущих перевезень, виконання необхідних обсягів перевезень пасажирів на автобусних  маршрутах  загального  користування в межах громади.
 2. Об’єктом конкурсу (лот №1) є окремий автобусний маршрут №9міського автобусного сполучення загального користування СЕ Борднетце-Чортківгаз, який працює в режимі маршрутного таксі, об’єктом конкурсу (лот №2)є автобусні маршрути №5 та №6 приміського сполучення загального користування Чортків-с.Біла-с.Бичківці та Чортків-с.Біла відповідно, які працюють в звичайному режимі руху.
 3. До участі у конкурсі допускаються претенденти-перевізники, які на законних підставах використовують у достатній кількості сертифіковані автобуси, що відповідають стандартам з екологічної безпеки не нижче ЄВРО-4, пасажиромісткістю та класом згідно з вимогами до об‘єкту конкурсу, 10% автобусів від загальної кількості запропонованих на об’єкт конкурсу мають бути пристосовані для перевезення пасажирів з обмеженими фізичними можливостями( не менше одного), здійснюватимуть перевезення за розкладом руху затвердженим організатором. Організатором встановлюються: планова кількість транспортних засобів(автобусів), пасажиромісткість, клас рухомого складу, які є обов’язковим для виконання суб’єктом господарювання.

 

У разі відсутності у перевізників-претендентів автобусів,  що  відповідають умовам конкурсу, вони мають право подавати до конкурсного комітету заяву на участь у конкурсі та документи, що містять характеристику наявних автобусів,   які перевізник-претендент пропонує використовувати на цьому маршруті, а також інвестиційний  проект-зобов’язання  щодо  оновлення  парку   автобусів   на  цьому маршруті на визначений період до п’яти років.

У разі відсутності перевізників-претендентів, які мають автобуси, що відповідають умовам конкурсу, конкурс проводиться серед претендентів, які пропонують використовувати на цьому маршруті автобуси, що відповідають вимогам безпеки, але не відповідають умовам конкурсу за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, з урахуванням поданих інвестиційних проектів-зобов’язань щодо оновлення парку автобусів, які будуть повністю відповідати всім вимогам, у термін до п’яти років.

Договір з переможцем конкурсу, що відповідає умовам конкурсу, укладається на термін – п’ять років.

Договір з переможцем конкурсу у разі  відсутності  у  нього  автобусів, що відповідають умовам конкурсу,  укладається   на  один рік.

 1. У конкурсі на визначення Перевізника на автобусному маршруті загального користування можуть брати участь претенденти,які:

 

Забороняється використання перевізниками автобусів, переобладнаних з вантажних транспортних засобів.

Водії, які залучаються до перевезень пасажирів, повинні мати у посвідченні відкриту категорію «Д», або «ДЕ», бути застраховані згідно з чинним законодавством.

 1. До участі у конкурсі не допускається автомобільний перевізник,який:
 1. Перевізники різних форм власності, які працюють на міських автобусних маршрутах, для забезпечення належної організації перевезень пасажирів та високої культури їх обслуговування зобов’язані:
 1. Пільгові перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими правами, забезпечують автомобільні перевізники, які здійснюють перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.
 2. Конкурс є відкритим для всіх претендентів. Рішення щодо проведення конкурсу та об’єкт конкурсу визначається виконавчим комітетом Чортківської міської ради (далі – Організатор), виходячи з потреб населення громади в пасажирських перевезеннях.

 

 1. Перевізники-претенденти на перевезення пасажирів можуть брати участь у конкурсі на один або декілька маршрутів.
 2. Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає заяву за формою, визначеною згідно з додатком 1 постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» і такі документи:

Комплектність поданих документів перевіряє в міру їх надходження Організатор.

 1. Крім документів, визначених у пункті 11 цих Умов, перевізник-претендент подає конкурсні пропозиції, які включають:

(обов`язково в разі невідповідності транспортних засобів умовам конкурсу);

 1. Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою  особою  перевізника-претендента  та скріплюються печаткою (за наявності) з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.

а) Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах).

б) Конверт (пакет) з позначкою “N1”, який містить документи для участі в конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття.

 

в) Конверт (пакет) з позначкою “N2”, який  містить  документи  з  інформацією про те, на який об’єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету.

 1. Усі документи претендент подає в конверті, на якому зазначає свою назву, адресу і найменування об’єкта конкурсу, з поміткою “Заява на участь у конкурсі на маршрут …”, до Організатора.
 2. Подання документів на конкурс припиняється після закінчення терміну, визначеного в оголошенні про проведення конкурсу. Документи, які надійшли після встановленого терміну – не приймаються, крім випадків подання перевізником-претендентом додаткових конкурсних пропозицій, які можуть подаватися конкурсному комітетові безпосередньо  під  час  проведення  конкурсу. У випадку, коли кінець терміну подання документів на конкурс припадає на неробочий день, останнім днем терміну прийому документів вважається перший після нього робочий день.
 3. Достовірність інформації викладеної у заяві та документах, визначених пунктом 11 цих Умов, перевіряється організатором не пізніше ніж за два дні до дати проведення конкурсу.
 4. Подані на конкурс документи реєструються організатором конкурсу у журналі обліку. Документи подані несвоєчасно, не реєструються і повертаються автомобільному перевізнику.
 5. Фінансування підготовки та проведення конкурсу щодо маршрутів №5, №6, №9 здійснюється за рахунок коштів Організатора.
 6. Скарги за результатами конкурсу можуть подаватися протягом 10 днів з дати його проведення та розглядатися організатором протягом 30 днів з дня надходження скарги відперевізника-претендента.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додати коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Останні новини

ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 2-99-00
info@chortkivmr.gov.ua
Перейти до вмісту