Чортків online

ЗАГАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

ЗАГАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

Назва проєкту: Заходи енергоефективності в місті Чортків, Україна

Країна: Україна

Сектор: Енергоефективність

Джерела фінансування: НЕФКО, Чортківська міська рада

Закупівля: Роботи, товари та послуги

Тип повідомлення: Загальне повідомлення про закупівлю

Дата випуску:2вересня 2021 року

Дата завершення:31грудня 2021року в 23:59 за київським часом

Чортківська міська рада, Україна, має намір використати кредитні кошти, отримані від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) та грантові кошти від Фонду Норвезько-Української ініціативи енергоефективності (NUEE), на фінансування проєкту, спрямованого на підвищення енергоефективності навчального закладу:Чортківська ЗОШ I-III ст. №7.

Проєкт передбачає реалізацію енергоефективних заходів у загальноосвітній школі, яка визначена базовим навчальним закладом для дітейгромади. Проєкт призведе до скорочення споживання енергетичних ресурсів та зниження викидів CO2, а також до економії бюджетних витрат. Крім того, проєкт має велике соціальне значення, оскільки його реалізація покращить якість та умови освітніх послуг і продовжить термін життя будівлі.

Кредитором виступаєПівнічна екологічна фінансова корпорація (“НЕФКО”) – Програма револьверного фінансування «Енергозбереження».Позичальником є Чортківська міська рада.

Інвестиційний проєкт, загальна кошторисна вартість якогостановитьблизько 725тис. євро(кредитні та грантові кошти, включаючи місцеве співфінансування), передбачає закупівлю зазначених нижче робіт, товарів та послуг для впровадження енергоефективних заходів в будівлі Чортківської ЗОШ I-III ст. №7одним лотом:

Контракти, що фінансуються за рахунок кредитних та грантових коштів НЕФКО, підпорядковуватимуться Керівництву із закупівель НЕФКО і будуть відкриті для компаній з будь-яких країн.

Кредитні та грантові кошти НЕФКО не будуть використовуватись для будь-яких платежів особам або організаціям, а також для будь-якого імпорту товарів, якщо такий платіж або імпорт заборонено рішенням Ради Безпеки ООН, прийнятим відповідно до Розділу VII Статуту Організації Об’єднаних Націй або відповідно до закону чи офіційних правил України.

За додатковою інформацією звертатися до:

Чортківської міської ради

Контактна особа: Поліщук Людмила Миколаївна, координатор проєкту

Тел.: +38 (098)-846-55-411

E-mail: info@chortkivmr.gov.ua

 

GENERAL PROCUREMENT NOTICE

Project name: Energy Efficiency measures in Chortkiv City, Ukraine

Country: Ukraine

Sector: Energy Efficiency

Funding sources: NEFCO, Chortkiv City Council

Procurement: Works, goods and services

Notice type: General Procurement Notice

Issue date:2September 2021

Closing date: 31December2021 at 23:59 Kyiv time

Chortkiv City Council, Ukraine, intends using the proceeds of a loanfrom Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) and grant funds from the Norway-Ukraine Energy Efficiency Initiative (NUEE),towards the costs of a project aimed at improvement of energy efficiency of Secondary School No7 in Chortkiv city.

The project foresees implementation of energy-efficient measures at the School which is defined as the basic educational institution of the Community for children. The Project will result in reduction of energy consumption and CO2 emissions as well as budgetary expenditures savings. Also, it is of great social importance since implementation of the project will improve the quality and conditions of education services and will extend the building’s lifetime.

Lender is Nordic Environmental Finance Corporation (NEFCO) – Revolving Facility for Energy Saving Credits. Borrower is Chortkiv City Council.

The investment program, which has the total estimated cost of approximately 725 thous.EUR(loan funds, grant funds and local co-funding), will require the procurement of the following works, goods, and servicesfor implementation of energy efficiency measures in Secondary School No7 in Chortkiv cityin single lot:

Contracts to be financed with the proceeds of a loan and grant from NEFCO will be subject to the NEFCO Procurement Guidelines and will be open to companies from any country.

The proceeds of the NEFCO loan and grant will not be used for the purpose of any payment to persons or entities, or for any import of goods, if such payment or import is prohibited by a decision of the United Nations Security Council taken under Chapter VII of the Charter of the United Nations or under a law or official regulations of Ukraine.

For more information please contact:

Chortkiv City Council

Contact Person: Lyudmyla Mykolayivna Polishchuk, Project Coordinator

Tel.: +38 (098)-846-55-411

E-mail: info@chortkivmr.gov.ua

Рубрики: Оголошення

Додати коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Останні новини

ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 2-99-00
info@chortkivmr.gov.ua
Перейти до вмісту