Чортків online
Дата публікації: 04.09.2017

 

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Чортківської

міської ради «Про затвердження Положення про порядок розміщення реклами на території міста Чорткова та Порядку визначення розміру плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів) на території міста Чорткова»

         Цей аналіз регуляторного впливу (далі – Аналіз) розроблений з метою встановлення єдиного порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Чортків, регулювання правових відносин між відділом містобудування архітектури та капітального будівництва, відділом економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності, фізичними і юридичними (незалежно від форми власності та підпорядкованості) особами, що виникають в процесі розміщення зовнішньої реклами на території м. Чортків, та визначає порядок надання дозволів на її розміщення, визначення та погодження місць встановлення рекламних засобів, а також порядок контролю за дотриманням вимог цього Положення.

  1. Визначення проблеми

        Прийняття регуляторного акту пов’язане із необхідністю регулювання відносин, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами у місті Чорткові, та визначення порядку надання дозволів на розміщення такої реклами, що відповідатиме Законам України: “Про рекламу” від 03.07.1996 р. № 270/96-ВР; “Про інформацію” (2657-12); “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” (2782-12); “Про телебачення і радіомовлення” (3759-12), «Про систему у сфері господарської діяльності» (2806-15), Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2003 р. № 2067 “Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами”   із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 1173  від 16.12.2015 } та рішення сесії Чортківської міської ради  № 13 від 24.01.2011 року „Про затвердження Правил благоустрою м. Чорткова”.       

  1. Цілі державного регулювання

        Цілями державного регулювання є: удосконалення процедури надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами;  регулювання розмішеня зовнішньої реклами в умовах насичення міської території рекламними засобами.

  1. Альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання

        Альтернативними способами досягнення визначених цілей є:      Перша альтернатива:  Не проводити власні нормативні документи у відповідність до норм Кабінету Міністрів України.

Дана альтернатива є неприйнятною для міської влади, оскільки проблема не врегулювання норм приведе до порушення законодавства.

Друга альтернатива: Прийняти запропоноване рішення.

        Ця альтернатива є найбільш прийнятною, оскільки прийняття цього рішення надасть можливість досягнути цілей, передбачених розділом 2 цього Аналізу.

         Перевага обраного виду правового регулювання ґрунтується на імперативності (загальнообов’язковості) рішень виконавчого комітету міської ради для виконання на території м. Чортків, що передбачено ст.144 Конституції України та ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Вирішення проблеми  зазначені у пункті 1 цього аналізу можливе шляхом прийняття відповідного рішення.   

  1. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

        У відповідності з п. 1 ст. 16 Закону України «Про рекламу» виконавчому органу Чортківської міської ради надано право на встановлення порядку розміщення зовнішньої реклами у місті Чорткові. Даним проектом буде удосконалено механізм надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами та порядку розміщення зовнішньої реклами в місті, оскільки:

– впорядковується процес оформлення дозвільних документів;

– конкретизуються вимоги щодо розміщення та утримання рекламоносіїв на території міста;

– по новому регламентується короткотермінове розміщення зовнішньої реклами та проведення рекламних акцій;

– чітко регламентується розміщення виносної реклами (штендерів);

– зобов’язано розповсюджувачів зовнішньої реклами здійснити відшкодування витрат на відновлення благоустрою, ремонт фасадів, дахів після демонтажу засобів зовнішньої реклами;

– більш чітко визначає процедуру анулювання дозволів.

            Прийняття запропонованого проекту рішення виконавчого комітету «Про затвердження Положення про порядок розміщення реклами на території міста Чорткова та Порядку визначення розміру плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів) на території міста Чорткова» дасть можливість забезпечити вирішення саме зазначених у цьому аналізі проблем.

  1. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі

прийняття регуляторного акта

         Прийняття зазначеного регуляторного акта врегулює правові відносини, що виникають між розповсюджувачами зовнішньої реклами та робочим органом, уповноваженою особою у процесі розміщення рекламних конструкцій та рекламних акцій.

        На дію регуляторного акта можуть вплинути зміни в чинному законодавстві про рекламу, та про дозвільну систему у сфері господарської діяльності, які можуть привести застосування даного акта до недоцільності.

        Для впровадження вимог даного регуляторного акта органам місцевого самоврядування не потрібно додаткових витрат з міського бюджету. Таким чином, поставлені цілі досягаються при виконанні вимог цього регуляторного акта з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави. Досягнення встановлених цілей шляхом виконання регуляторного акта приносить вигоди без залучення додаткових коштів, як з боку суб’єктів господарювання, так і влади.

  1. Визначення очікуваних результатів прийняття акта

           Результати прийняття регуляторного акту будуть оцінені за допомогою методу вигод та витрат.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

1.     Контроль за розміщенням зовнішньої реклами на території міста.

2.     Забезпечення вчасного надходження плати за розміщення зовнішньої реклами.

Витрати на оприлюднення регуляторного акту

Суб’єкти підприємницької діяльності

1.     Встановлення чіткого порядку отримання дозволу на розміщення реклами.

2.     Безоплатне отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

Плата за тимчасове використання місця для розміщення зовнішньої реклами, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади

Населення

1.     Розширення доступу до рекламної інформації.

2.     Покращення освітленості території міста в темну пору за рахунок світлових вивісок і пристроїв, що освітлюють рекламні конструкції

Відсутні

  1. Обґрунтування строку дії акта

Строк дії регуляторного акта необмежений. У разі зміни законодавства, або з інших причин, до регуляторного акта можна вносити зміни та доповнення.

  1. Показники результативності акта

        Запровадження заходів по вдосконаленню механізму регулювання порядку видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

  1. Визначення заходів з відстеження результативності акта

Після прийняття та вступу в дію рішення сесії Чортківської міської ради здійснюється базове відстеження результативності дії акту. За результатами зазначеного строку буде встановлюватися повнота та ефективність введення в дію регуляторного акту, повторне через рік.

      У випадку виявлення не урегульованих і проблемних питань, які визначаються шляхом якісних і кількісних показників даного акту буде розглядатися можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

         Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта « Про затвердження Положення про порядок розміщення реклами на території міста Чорткова та Порядку визначення розміру плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів) на території міста Чорткова» від громадян, суб’єктів підприємницької діяльності  будуть прийматися протягом місяця з дати його оприлюднення за адресою: 48501, м. Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21 каб. : 16, 29, тел.2-27-98.        З повним текстом проекту регуляторного акта можна ознайомитися на сайті Чортківської міської ради: http://www.chortkivmr.gov.ua, та у відділі містобудування,  архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради.

 


ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА
РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 2-27-98
24636045@mail.gov.ua
info@chortkivmr.gov.ua