Чортків online

УВАГА КОНКУРС

Чортківська міська рада відповідно до пункт 5 статті 13 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» оголошує конкурс на визначення виконавця послуг з управління багатоквартирними будинками міста Чортків.

Об’єктом конкурсу є 80 багатоквартирних будинків (Додаток 1).

Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

– Виконавчий комітет Чортківської міської ради Тернопільська обл., м.Чортків, вул. Тараса Шевченка 21.

Підстава для проведення конкурсу:

– Рішення виконавчого комітету Чортківської міської ради № 336

від 15.09.2017 року.

Періодичність надання послуг згідно Додатку №2

Перелік документів, які подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання:

заява, в якій зазначають: фізичні особи-підприємці-прізвище, імя, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорту(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта); юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ.

витяг (виписка) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчена у встановленому порядку;

– копія довідки із статуправління, що підтверджує відкриття відповідних видів діяльності, засвідчена відповідно до законодавства;

– копія статуту або іншого установчого документа, засвідченого відповідно до законодавства;

– копія балансового звіту за останній звітній період;

– довідка з податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості по обов’язкових платежах у бюджет, дійсна на час подання пропозицій;

– довідка довільної форми, що містить інформацію про технічний потенціал підприємства (кількість транспортних засобів, обладнання, приладдя, які перебувають на балансі або знаходяться у користуванні підприємства/підприємця, тощо);

– копії технічних паспортів на транспортні засоби, засвідчені в установленому порядку;

довідка довільної форми, що містить інформацію про наявність персоналу, його кваліфікацію та досвід роботи, у тому числі стаж роботи в учасника конкурсу;

розрахунок вартості надання послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок. Ціна на послугу має складатися з витрат на утримання багатоквартирного будинку (утримання спільного майна та прибудинкової території), поточний ремонт спільного майна, оплату послуг стосовно спільного майна та  винагороду управителеві з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі (площі житлових та нежитлових приміщень) об’єкта конкурсу;

інші документи, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Документи подаються в оригіналі або належним чином засвідчених копіях.

Вимоги до конкурсних пропозицій: Конкурсна пропозиція подається конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) з позначенням кількості сторінок. Реєстр документів є складовою конкурсної пропозиції.

Способи, місце та кінцевий строк надання конкурсних пропозицій:

– спосіб: особисто або поштою;

місце: вул. Тараса Шевченка 21, м.Чортків, Тернопільської обл., 48500;

кінцевий строк подачі документів 30 жовтня 2017 року.

Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями відбудеться о 14-00 год. 00 хв. 31 жовтня 2017 року за адресою: Тернопільска область, м. Чортків, вул. Шевченка, буд.21, зал засідань Чортківської міської ради (6 кабінет).

Додаток 1 до управителя 

Додаток 2

 

Додати коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Останні новини


ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА
РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 2-27-98
24636045@mail.gov.ua
info@chortkivmr.gov.ua
Перейти до вмісту