Чортків online

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту

«Детальний план території для розміщення регіонального сервісного центру ТОВ «Укравіт Агро» по вул. Ягільницька в м. Чортків Тернопільської області»

 

1) Замовник СЕО

Чортківська міська рада Тернопільської області.

Адреса: 48500, Тернопільська обл., м. Чортків, вул. Шевченка, 21.

 

2) Вид та основні цілі документу державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Детальний план території є містобудівною документацією місцевого рівня, що призначений для уточнення положень Генерального плану міста Чортків Тернопільської області, планувальної структури та функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови з метою розміщення регіонального сервісного центру ТзОВ «Укравіт Агро»; визначення містобудівних умов та обмежень для проєктування об’єктів будівництва, згідно вимог п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 та ч.4 ст.19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Завданнями детального плану території є:

  1. Визначення планувальної організації та розвитку території, на якій передбачається розміщення регіонального сервісного центру та супутньої інфраструктури.
  2. Визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами.
  3. Визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території; створення транспортної інфраструктури; організації транспортного і пішохідного руху; охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки; комплексного благоустрою та озеленення.

При розробленні детального плану території враховуватимуться Закон України «Про основні засади (Стратегію) державної екологічної політики на період до 2030 року»; Указ Президента України від 30.09.2019 №722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року»; Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки»; Стратегія розвитку Тернопільської області на 2021-2027 роки та план заходів з її реалізації у 2021-2023 роках; Програма охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області на 2021-2027 роки; Генеральний план міста Чортків Тернопільської області; Програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки Чортківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, а також інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

 

3) Визначення документом державного планування умов для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля

Планова діяльність – зберігання хімічних продуктів (базисні і витратні склади, сховища, бази), згідно ст.3 п.3 ч.7 (абзац 3) Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», відноситься до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля.

Ділянка, що проектується, розташована на території індустріального парку, обмеженого вулицями Ягільницька та Об’їзна в м.Чорткові. Площа проектованої ділянки становить 0,75 га. До складу сервісного центру входитимуть адміністративна будівля та склад продукції.

 

4) Ймовірні наслідки

У рамках здійснення процедури стратегічної екологічної оцінки будуть оцінені потенційні екологічні наслідки, пов’язані із запропонованими проектними рішеннями містобудівної документації з реалізації видів діяльності та об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, а саме:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Виконання стратегічної екологічної оцінки документа державного планування передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків реалізації проектних рішень на окремі складові навколишнього природного середовища – клімат, атмосферне повітря, ґрунт, водні ресурси, фауну і флору, ландшафти, а також на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

Проектована територія розташована в Серетському міжрегіональному екологічному коридорі. В межах планованої ділянки об’єкти природно-заповідного фонду відсутні. Також проектована територія не межує з територіями з природоохоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Проектні пропозиції детального плану не матимуть транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі здоров’я населення, оскільки планована територія, на яку розробляється детальний план, розташована на значній відстані від сусідніх держав.

 

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Зважаючи на комплексність рішень детального плану, що обумовлюється необхідністю визначення планувальної організації та розвитку планованої території, врахування планувальних обмежень, охорони навколишнього середовища тощо розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі виконання проекту, що передбачено методологією розроблення містобудівної документації.

У ході стратегічної екологічної оцінки детального плану передбачається розгляд планувальних альтернатив у зв’язку із особливостями природних умов, екологічного стану та сучасного використання території, а саме:

Альтернатива 1 – «Нульовий сценарій»: за умов відсутності розробки детального плану та продовження функціонування громади в умовах, що склалися;

Альтернатива 2 – реалізація детального плану та впровадження його планувальних рішень.

 

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

При здійсненні стратегічної екологічної оцінки буде застосований аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень детального плану.

З метою визначення сфер охоплення стратегічної екологічної оцінки, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, що мають відношення до детального плану, будуть розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в актах законодавства, а також в нормативних актах місцевих рад та адміністрацій.

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень детального плану цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування.

При виконанні стратегічної екологічної оцінки буде здійснено:

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля у зв’язку із впровадженням планувальних рішень детального плану, визначених законодавством та нормативно-правовими актами.

Комплекс проектних рішень, що приймається для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків від планової діяльності, включає:

 

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

У складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ «Охорона навколишнього природного середовища», який буде виконано відповідно до вимог ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається частиною другою статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Чортківська міська рада Тернопільської області (48500, Тернопільська обл., м. Чортків, вул. Шевченка, 21).

 Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 діб з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Детальний план території для розміщення регіонального сервісного центру ТОВ «Укравіт Агро» по вул. Ягільницька в м. Чортків Тернопільської області» (відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

Рубрики: Оголошення

Додати коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Останні новини

ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 2-99-00
info@chortkivmr.gov.ua
Перейти до вмісту