Чортків online

ЗАЯЦЬ Наталія Миколаївна

начальниця служби у справах дітей Чортківської міської ради

e-mail: sl_ditej@chortkivmr.gov.ua

Служба у справах дітей Чортківської міської ради

Основними завданнями служби у справах дітей є:

 • забезпечення реалізації державної політики в сфері соціального захисту дітей та сімей;
 • захист конституційних прав та законних інтересів дітей, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;
 • пропагування здорового способу життя серед неповнолітніх, попередження вживання алкогольних напоїв, тютюнопаління та наркоманії;
 • здійснення соціального супроводу сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими потребами, надання їм соціальних послуг відповідно до результатів проведеної оцінки потреб;
 • надання соціальних послуг та здійснення соціального патронажу неповнолітніх та молоді, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;
 • здійснення оцінки потреб внутрішньо переміщених осіб, сімей демобілізованих/учасників АТО, сімей загиблих учасників АТО з метою надання їм соціальних послуг та забезпечення соціального супроводу за потребою;
 • здійснення соціальної роботи в сім’ях щодо запобігання насильству;
 • підготовку пропозицій до проектів державних цільових, галузевих, регіональних та міських програм в частині забезпечення соціального захисту дітей та сімей з дітьми;
 • виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту дітей та сімей, у тому числі соціальної підтримки сімей з дітьми, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • координацію діяльності підприємств, установ та організацій з питань реалізації державної політики у сфері соціального захисту дітей та сімей;
 • організацію на території громади соціального обслуговування дітей та сімей з дітьми, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ, служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги;
 • виявлення сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують допомоги;
 • залучення громадських та інших організацій до діяльності з питань соціального захисту, соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, зокрема, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з особливими потребами, сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, попередження насильства в сім’ях;
 • залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи із сім’ями;
 • контроль за дотриманням законодавства щодо дітей;
 • впровадження альтернативних форм інтернатному вихованню – прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та патронатних сімей;
 • підготовка матеріалів для здійснення усиновлення дітей у встановленому порядку;
 • організація та проведення спільно з Чортківським відділом поліції ГУНП України в Тернопільській області рейдів для вирішення проблем неповнолітніх, протидії втягненню їх у протиправну діяльність;
 • здійснення контролю за цільовим використанням допомоги при народженні (усиновленні) дитини шляхом проведення вибіркового обстеження сімей;
 • забезпечує ведення Єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків- вихователів та Єдиного електронного банку даних дітей, які опинились в складних життєвих обставинах.

Функції служби:

Служба розробляє і здійснює самостійно або разом з відповідними управліннями, відділами міської ради заходи щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей та здійснює контроль за виконанням цих заходів.

Службою розроблені та виконуються Програми: «Про запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2022-2024 роки» та «Про забезпеченням житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2022-2024 роки».

Контролює:

 • умови утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях;
 • за отриманням дітьми-вихованцями дитячих будинків сімейного типу і прийомними дітьми прийомних сімей соціальної допомоги та грошового забезпечення батьків чи припинення їх виплат;
 • за умовами роботи працівників, молодших 18 років, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності у разі необхідності;
 • за цільовим використанням допомоги при народженні (усиновленні) дитини шляхом проведення вибіркового обстеження сімей.

Готує:

 • акти обстеження житлово-побутових умов батьків-вихователів, прийомних батьків та умов проживання дітей;
 • звіти про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу;
 • документи на позбавлення батьківських прав, вилучення дитини без позбавлення батьківських прав.

Координує облік:

 • кандидатів в усиновлювачі, сімей потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;
 • дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • дітей, які можуть бути усиновлені, влаштовані до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;
 • дітей, які проживають в сім’ях, де батьки або особи, що їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов’язків;
 • дітей, які систематично самовільно залишають місця постійного проживання;
 • дітей, які зазнали фізичного, психологічного, сексуального або економічного насилля в сім’ї;
 • внутрішньо переміщених дітей;
 • дітей загиблих учасників АТО.

Здійснює заходи щодо:

 • виявлення та облік сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують допомоги;
 • соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організації надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб;
 • соціальної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя;
 • надання соціальних послуг сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують допомоги, а у разі потреби здійснює їх соціальний супровід.

При Службі діє комісія з питань захисту прав дітей, яка розглядає справи з        

          питань:

 • затвердження індивідуального плану соціального захисту дитини;
 • прийняття рішення про необхідність соціального супроводу сім`ї, в якій порушено права дитини;
 • опіки, піклування, ПС, ДБСТ, патронату над дитиною;
 • влаштування в школи-інтернати дітей, які мають батьків;
 • визначення місця проживання дитини;
 • визначення порядку спілкування з дитиною батьків, які живуть окремо;
 • реєстрації народження дітей, батьки яких невідомі;
 • житлових та майнових прав дітей.

При службі у справах дітей Чортківської міської ради організовано роботу «гарячої» телефонної лінії  кожної другої та четвертої середи з 9.00  до 13.00 год.  за телефоном  (0-3552) 2-29-25

          З метою забезпечення ефективності роботи «гарячої» телефонної лінії налагоджено зв’язок з сектором ювенальної превенції Чортківського районного відділу поліції ГУНП м.Чорткова щодо оперативного реагування на випадки жорстокого поводження з дітьми.

Начальник служби - ЗАЯЦЬ Наталія Миколаївна


Головний  спеціаліст служби - 


Головний  спеціаліст служби - ДАЦЮК  Василь  Семенович


Головний спеціаліст-фахівець із соціальної роботи - ПАСТУХ Тетяна Іванівна

Допоможемо зупинити домашнє насильство

 

Що таке «домашнє насильство» згідно із законом?

Домашнє насильство - протиправні дія або бездіяльність (а також погрози їх вчинення) у формі фізичного, сексуального, психологічного, економічного насильства, що вчиняються у визначеному колі осіб, незалежно від місця їх проживання.

(Організаційно-правові засади запобігання та протидії домашньому насильству визначені Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству». Цей Закон також визначає основні напрями реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, спрямовані на захист прав та інтересів постраждалих осіб).

 

 

Домашнє насильство можуть вчиняти:

 

 • чоловік щодо дружини, дружина щодо чоловіка (у тому числі колишньої/го);
 • дорослі діти щодо батьків, батьки щодо дітей;
 • особи, що проживають разом і ведуть спільне господарство, однак не є родичами тощо.

 

Види насильства та його прояви

Фізичне насильство

 

Стусани, побої, заподіяння інших тілесних ушкоджень, незаконне позбавлення волі;

залишення в небезпеці, ненадання допомоги людині, яка перебуває в небезпечному для життя стані тощо.

 

Психологічне насильство

 

Словесні образи, погрози, приниження, переслідування, залякування, заборона бачитися, спілкуватися із рідними чи близькими людьми.

 

Економічне насильство

 

Позбавлення житла, їжа, одягу, іншого майна, коштів чи документів або можливості користуватися ними; залишення без догляду або піклування; перешкоджання в отриманні лікування чи реабілітації; заборона працювати (навчатися) або примушувати до праці тощо.

 

Сексуальне насильство

 

Примус до статевого контакту, в тому числі з іншою особою; вчинення дій сексуального характеру у присутності дитини або стосовно дитини незалежно від її згоди; примус до небажаних форм статевих контактів тощо.

 

 

Якщо ви зазнали домашнього насильства чи стали його свідком, телефонуйте за вказаними номерами:

 

 

Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації

 

Це єдина в Україні національна і безкоштовна гаряча лінія з питань попередження ґендерно зумовленого насильства та торгівлі людьми.

Якщо Ви потребуєте психологічної або юридичної консультації, звертайтеся:

@lastradaukraine   

NHL116123

0 800 500 335 (з мобільного або стаціонарного) або 116 123 (з мобільного)

 

Національна гаряча лінія для дітей та молоді

Діти, підлітки та студентська молодь мають можливість анонімно і конфіденційно отримати підтримку в будь-яких складних життєвих ситуаціях, а дорослі – проконсультуватися з психологами, юристами, соціальними працівниками та соціальними педагогами щодо ситуацій, які стосуються дітей та порушення їхніх прав.

Підтримка поруч! Звертайтеся за консультацією:

childhotline_ua   

CHL116111

0 800 500 225 (з мобільного або стаціонарного) або 116 111 (з мобільного)

 

Контакт-центр системи безоплатної правової допомоги, дзвінки безкоштовні: 0 800 213 103

 • допоможе розпізнати домашнє насильство;
 • розповість про спеціальні заходи протидії;
 • надасть алгоритм дій у вашій ситуації;
 • за потреби у суді ваші інтереси представлятиме адвокат.

В Україні діє єдиний номер для виклику екстрених служб

Система 112 інтегрує кілька екстрених служб: поліцію, швидку допомогу, порятунку, газову службу.

Зателефонувавши на номер 112, можна зв’язатися з оператором, який перенаправить повідомлення до відповідної служби: 101, 102, 103 і 104. При отриманні повідомлення слід повідомити причину виклику, адресу, за якою потрібна допомога, а також прізвище, ім’я та номер телефону, який звернувся до служби 112.

Цей номер є дійсним для всіх операторів мобільного зв’язку, а також для стаціонарних телефонів. Примітно, що зв’язатися з оператором екстреної служби можна безкоштовно, навіть якщо ваш рахунок не поповнений.

 

Номери для виклику поліції, служби порятунку, швидкої допомоги з мобільного телефону

Окрім загального номера 112, можна звернутися за допомогою безпосередньо:

 • 101 – Пожежна служба та служба порятунку (МНС України)
 • 102 – Поліція;
 • 103 – Швидка медична допомога;
 • 104 – Аварійна служба газу;
 • 109 – Довідкова служба;

Всі ці номери можна використовувати, у тому числі для дзвінків з мобільного телефону.

 

Чортківський районний відділ поліції:  (03552) 2 12 45

Чортківський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової домоги

(03552) 2 09 50.

 

Для отримання домоги ви також можете звернутися за телефоном:

 • служба у справах дітей Чортківської міської ради: (03552) 2 29 25 у робочі години: з понедіка по четвер з 08.00 до 17.15, у п’ятницю – з 08.00 до 16.00.

ШМАТЬКО Володимир Петрович – міський голова, голова комісії

ГУРИН Віктор Михайлович - сзаступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради - заступник голови комісії

ДАЦЮК Василь Семенович - головний спеціаліст служби у справах дітей - секретар комісії

 ЧЛЕНИ КОМІСІЇ

 

БАРЧИШАК Дмитро Петрович - начальник сектору ювенальної превенції Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області (за згодою)

ВАНДЯК Наталія Петрівна - головний спеціаліст юридичного відділу міської ради

ВАСИЛЬЧЕНКО Алеся Євгенівна - керуюча справами виконавчого комітету міської ради

ВРУБЛЕВСЬКА Ольга Володимирівна - начальник Чортківського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Чортківському районі Тернопільської області Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Івано-Франківськ) (за згодою)

ГРИЦИК Ігор Михайлович - начальник управління соціального захисту та охорони здоров’я міської ради

ЗАЯЦЬ Наталія Миколаївна - начальник служби у справах дітей міської ради 

МЕДИНСЬКА Володимира Ігорівна - начальник Чортківського обласного комунального міжрайонного бюро технічної інвентаризації (за згодою)

ПАСТУХ Тетяна Іванівна - головний спеціаліст-фахівець із соціальної роботи служби у справах дітей

ПЛІЩУК Руслан Петрович - директор Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Чорткова

ПОЛІЩУК Людмила Миколаївна - начальник управління освіти, молоді та спорту міської ради

ОВСИНСЬКА Тетяна Олегівна - директор КНП «Центр первинної медико- санітарної допомоги» (за згодою)

 

ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 2-99-00
info@chortkivmr.gov.ua
Перейти до вмісту