Чортків online

Служба у справах дітей

 

ДАЦЮК Василь Семенович

 начальник служби

 тел. (03552) 2-29-25, 3-91-19

 

Кадровий склад відділу:

Посада

Прізвище, ім’я, по-батькові

Головний спеціаліст

АТАМАНЧУК Наталія Миколаївна

Головний спеціаліст

ПАСТУХ Тетяна Іванівна

Основними завданнями служби у справах дітей Чортківської міської ради  є::

– реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень та злочинів;

– розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

– забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;

– здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених дітей в сім’ях усиновлювачів,  опікунів, піклувальників та прийомних сім’ях.

– ведення державної статистики щодо дітей;

– ведення обліку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, тощо.

 

Служба у справах дітей::

– бере участь у розгляді судами справ щодо неповнолітніх і захисту їх прав та інтересів; представляє у разі необхідності права неповнолітніх в суді;

– порушує перед відповідними органами питання про притягнення до відповідальності згідно із законом фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх;

– перевіряє стан виховної та профілактичної роботи з дітьми вшколах та позашкільних закладах.

– здійснює контроль за дотриманням законодавства про працю дітей на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.

 

Перелік послуг, що надаються службою у справах дітей Чортківської міської ради  надає консультації та готує документи з питань:

 

– надання дозволів на вчинення правочинів, які стосуються майнових прав дітей;

– збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

– вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;

– вирішення спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини;

– влаштування до  державних закладів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

– встановлення і припинення опіки та піклування;

– вирішення питань щодо усиновлення;

– надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробили батьки дитини;

– надання статусу дітям, які залишилися без батьківського піклування;

– надання висновків щодо захисту прав та законних інтересів дітей до суду;

– реєстрація народження підкинутої та знайденої дитини;

– надання повної цивільної дієздатності неповнолітнім.

 

 

 


ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА
РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 3-91-19
тел. (03552) 2-27-98
24636045@mail.gov.ua
info@chortkivmr.gov.ua