Чортків online

Фінансове управління

 

 

БОЙКО Надія Іванівна

 

начальник управління

Тел. (03552) 2 22 28, 2 07 94

 

Кадровий склад управління:

Посада

Прізвище, ім’я, по-батькові

Начальник бюджетного відділу Кузик Галина Богданівна
Начальник відділу доходів та економічного аналізу Крок Любов Степанівна
Начальник сектору бухгалтерського обліку Войтко Оксана Петрівна
Головний спеціаліст бюджетного відділу Строцень Надія Ігорівна
Головний спеціаліст відділу доходів та економічного аналізу Івашків Ольга Василівна

Фінансове управління Чортківської міської ради є структурним підрозділом міської ради, утвореним відповідно до чинного законодавства.
Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, розпорядженнями міського голови.

Основні завдання управління :

 • забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території міста;
 • розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;
 • здійснення контролю, в межах повноважень, за дотриманням бюджетними установами міста законодавства щодо використання ними бюджетних коштів;
 • здійснення в межах компетенції роботи по забезпеченню виконання міського бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

  Основні функції управління:

 • розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;
 • визначає порядок та терміни складання бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;
 • організовує роботу по формуванню проекту міського бюджету, проводить на будь-якому етапі його підготовки аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;
 • розробляє проекти нормативно-правових актів (проекти рішень міської ради про міський бюджет та внесення змін до нього, а також проекти розпоряджень голови міської ради з питань, пов’язаних з виконанням міського бюджету);
 • складає зведений розпис доходів і видатків міського бюджету, забезпечує фінансування видатків, передбачених міським бюджетом, у встановленому порядку готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень;
 • забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням;
 • здійснює аналіз звітів про виконання міського бюджету, представлених головними розпорядниками бюджетних коштів;
 • проводить аналіз стану доходів, готує офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини міського бюджету для ухвалення рішення про внесення змін до нього;
 • розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій;
 • звітує перед міською радою про виконання бюджету міста в установленому порядку;

  Адреса:
  48501 Тернопільська обл., м. Чортків, вул.Шевченка,21
  Контактний телефон: (03552) 2 22 28, 2 07 94
  Електронна пошта: chortkiv_mfu @ ukr.net

  Графік роботи:
  Понеділок-четвер: 8:00-17:15;
  п’ятниця: 8:00-16:00;
  обідня перерва з 13.00 до 14.00

 

– зміни кодів програмної класифікації 
– ПЦМ ( інструкція ПЦМ та накази)
– до відома головних розпорядників коштів
– оперативна інформація щодо надходження та використання коштів 2020 р.  

– паспорти бюджетних програм 2020 р.  

 


ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА
РАДА

Контакти:
48500, Україна, Тернопільська обл.
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21

тел. (03552) 3-91-19
тел. (03552) 2-27-98
24636045@mail.gov.ua
info@chortkivmr.gov.ua